Yıl: 1998 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 32 - 37 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Annedeki süregen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma

Öz:
Bu çalışmada annedeki süreğen depresyonun ço-cuktaki kaygı ve depresyon düzeylerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya üniver-sitemiz psikiyatri polikliniğinde en az bir yıldır iz-lenen ve DSM-IV'e göre distimik bozukluk tanısı alan 44 kadın hastanın 8-17 yaşları arasındaki çocukları (n-79) ve kontrol grubu olarak da organik ve ruhsal hastalık nedeniyle hastaneye başvurmayan annelerin (n=45) çocukları (ıı=75) alınmıştır. Çalışmada Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği (ÇDÖ), Çocuklar İçin Dıırumlıık (ÇDKE) ve Sürekti (ÇSKE) Kavgı Envanteri kullanılmıştır. Sonuçta distimik bozukluk tanısı alan annelerin çocuklarının ÇDÖ ve ÇDKE puanları kontrol grubundan belirgin olarak yüksek bulunmuştur. ÇDÖ puanları ile ÇDKE ve ÇSKE puanlan ara-sında pozitif korelasyon vardır. Örneklem, çocuk (8-11 yaş) ve ergen (12-17 yaş) olarak ayrılıp de-ğerlendirildiğinde, distimik bozukluk tanısı olan ve kontrol grubu annelerin çocuklarında yalnızca ÇDKE puanlan, ergenlerde ise ÇDÖ, ÇDKE ve ÇSKE puanlan farklılık göstermiştir. Bu çalışma-nın sonuçları .süreğen depresyonu olan annelerin çocuklarında kontrol grubuna göre depresyon ve kav g ı düzeylerinin viiksek olduğunu göstermekte-dir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ASLAN S, ASLAN O, ALPARSLAN Z (1998). Annedeki süregen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma. , 32 - 37.
Chicago ASLAN S. Halime,ASLAN Oğuz,ALPARSLAN Z. Nazan Annedeki süregen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma. (1998): 32 - 37.
MLA ASLAN S. Halime,ASLAN Oğuz,ALPARSLAN Z. Nazan Annedeki süregen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma. , 1998, ss.32 - 37.
AMA ASLAN S,ASLAN O,ALPARSLAN Z Annedeki süregen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma. . 1998; 32 - 37.
Vancouver ASLAN S,ASLAN O,ALPARSLAN Z Annedeki süregen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma. . 1998; 32 - 37.
IEEE ASLAN S,ASLAN O,ALPARSLAN Z "Annedeki süregen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma." , ss.32 - 37, 1998.
ISNAD ASLAN, S. Halime vd. "Annedeki süregen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma". (1998), 32-37.
APA ASLAN S, ASLAN O, ALPARSLAN Z (1998). Annedeki süregen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(1), 32 - 37.
Chicago ASLAN S. Halime,ASLAN Oğuz,ALPARSLAN Z. Nazan Annedeki süregen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi 9, no.1 (1998): 32 - 37.
MLA ASLAN S. Halime,ASLAN Oğuz,ALPARSLAN Z. Nazan Annedeki süregen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.9, no.1, 1998, ss.32 - 37.
AMA ASLAN S,ASLAN O,ALPARSLAN Z Annedeki süregen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi. 1998; 9(1): 32 - 37.
Vancouver ASLAN S,ASLAN O,ALPARSLAN Z Annedeki süregen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi. 1998; 9(1): 32 - 37.
IEEE ASLAN S,ASLAN O,ALPARSLAN Z "Annedeki süregen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma." Türk Psikiyatri Dergisi, 9, ss.32 - 37, 1998.
ISNAD ASLAN, S. Halime vd. "Annedeki süregen depresyonun çocuktaki depresyon ve kaygı düzeylerine etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma". Türk Psikiyatri Dergisi 9/1 (1998), 32-37.