Yıl: 1998 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 114 - 117 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hamilton anksiyete değerlendirme öiçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması

Öz:
Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HA-DÖ), anksiyete çalışmalarında tedavinin gidişini değerlendirmek için en sık kullanılan yan yapı-landırılmış bir değerlendirme ölçeğidir. Yayınlar-da standart yapılandırılmış görüşme kılavuzları kullanıldığında değerlendiriciler arası güvenirli-ğin yükseliilebildiği gösterilmiştir. Bu çalışmada, yirmi hastada yapı/andırılmış bir görüşme kılavu-zu (Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği-Görüşme Kılavuzu; HADÖ-GK) kullanılarak öl-çeğin Türkçe çevirisinin değerlendiriciler arası güvenirliği ve Türkiye toplumunda geçerliği gös-terilmiş, Durunıluk-Sürekli Kaygı Envanteri (DSKE) puan/arıyla karşılaştırılarak ölçüt geçer-liği incelenmiştir. Çalışma bulguları ölçeğin gü-venilir bir değerlendirme aracı olduğunu ve ge-çerlik şartlarını karşıladığını göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA YAZICI M, DEMİR B, TANRIVERDİ N, KARAAGAOGLU E, YOLAÇ P (1998). Hamilton anksiyete değerlendirme öiçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. , 114 - 117.
Chicago YAZICI M. Kazım,DEMİR Başaran,TANRIVERDİ Nilgün,KARAAGAOGLU ERGUN,YOLAÇ Perin Hamilton anksiyete değerlendirme öiçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. (1998): 114 - 117.
MLA YAZICI M. Kazım,DEMİR Başaran,TANRIVERDİ Nilgün,KARAAGAOGLU ERGUN,YOLAÇ Perin Hamilton anksiyete değerlendirme öiçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. , 1998, ss.114 - 117.
AMA YAZICI M,DEMİR B,TANRIVERDİ N,KARAAGAOGLU E,YOLAÇ P Hamilton anksiyete değerlendirme öiçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. . 1998; 114 - 117.
Vancouver YAZICI M,DEMİR B,TANRIVERDİ N,KARAAGAOGLU E,YOLAÇ P Hamilton anksiyete değerlendirme öiçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. . 1998; 114 - 117.
IEEE YAZICI M,DEMİR B,TANRIVERDİ N,KARAAGAOGLU E,YOLAÇ P "Hamilton anksiyete değerlendirme öiçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması." , ss.114 - 117, 1998.
ISNAD YAZICI, M. Kazım vd. "Hamilton anksiyete değerlendirme öiçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması". (1998), 114-117.
APA YAZICI M, DEMİR B, TANRIVERDİ N, KARAAGAOGLU E, YOLAÇ P (1998). Hamilton anksiyete değerlendirme öiçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(2), 114 - 117.
Chicago YAZICI M. Kazım,DEMİR Başaran,TANRIVERDİ Nilgün,KARAAGAOGLU ERGUN,YOLAÇ Perin Hamilton anksiyete değerlendirme öiçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 9, no.2 (1998): 114 - 117.
MLA YAZICI M. Kazım,DEMİR Başaran,TANRIVERDİ Nilgün,KARAAGAOGLU ERGUN,YOLAÇ Perin Hamilton anksiyete değerlendirme öiçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.9, no.2, 1998, ss.114 - 117.
AMA YAZICI M,DEMİR B,TANRIVERDİ N,KARAAGAOGLU E,YOLAÇ P Hamilton anksiyete değerlendirme öiçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 1998; 9(2): 114 - 117.
Vancouver YAZICI M,DEMİR B,TANRIVERDİ N,KARAAGAOGLU E,YOLAÇ P Hamilton anksiyete değerlendirme öiçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 1998; 9(2): 114 - 117.
IEEE YAZICI M,DEMİR B,TANRIVERDİ N,KARAAGAOGLU E,YOLAÇ P "Hamilton anksiyete değerlendirme öiçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması." Türk Psikiyatri Dergisi, 9, ss.114 - 117, 1998.
ISNAD YAZICI, M. Kazım vd. "Hamilton anksiyete değerlendirme öiçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması". Türk Psikiyatri Dergisi 9/2 (1998), 114-117.