Yıl: 1998 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 173 - 180 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma

Öz:
Amaç: Güneydoğu Anadolu'da 1983'ten beri terör olayları yaşanmaktadır. Güvenlik gerekçesiyle bazı köy ve mezralar boşaltılmıştır. Bu çalışmada terör nedeniyle zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) oranını saptamayı amaçladık. Yöntem: Çalışma grubu olarak çevre ilçe ve mezralardan Diyarbakır il merkezine göç etmiş 100 göçmen ve kontrol grubu olarak da göç etmemiş fakat benzer sosyo-demografik özelliklere sahip 80 kişiyle görüşülmüştür. Göçmen grubunun yaş ortalaması 38,84'di ve 61'i kadın, 39'u erkekti. Kontrol grubunun yaş ortalaması ise 35,71 'di. TSSB tanısı için CAPS (Clinician administered posttraumatic stress disorder scale), sosyo-demografik özellikleri ortaya koymak için de bir form kullanıldı. Bulgular: Göçmen grubunda 66(%66) kişide TSSB saptandı fakat kontrol grubunda saptanmadı. Göçmenler arasında TSSB tanısı alan grubun yaş ortalaması 42,32 ve TSSB tanısı almayan grubun yaş ortalaması ise 32,09 olarak bulundu. İki grup arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıydı . TSSB tanısı alan grubun ortalama kardeş sayısı TSSB tanısı almayanlara göre daha düşüktü ve aralarındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıydı . Toplam CAPS skorları anne ve baba ölümleri, eğitim ve göç sonrası sosyoekonomik seviye ile korelasyon göstermekteydi. Sonuçlar: Zoraki göçün TSSB gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğu düşünüldü. Kardeş sayısı, anne, babanın hayatta olması gibi sosyal desteklerin TSSB gelişimini engelleyici etkilerinin olduğu kararına varıldı.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA SIR A, BAYRAM Y, Özkan M (1998). Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma. , 173 - 180.
Chicago SIR Aytekin,BAYRAM Yener,Özkan Mustafa Hulusi Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma. (1998): 173 - 180.
MLA SIR Aytekin,BAYRAM Yener,Özkan Mustafa Hulusi Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma. , 1998, ss.173 - 180.
AMA SIR A,BAYRAM Y,Özkan M Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma. . 1998; 173 - 180.
Vancouver SIR A,BAYRAM Y,Özkan M Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma. . 1998; 173 - 180.
IEEE SIR A,BAYRAM Y,Özkan M "Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma." , ss.173 - 180, 1998.
ISNAD SIR, Aytekin vd. "Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma". (1998), 173-180.
APA SIR A, BAYRAM Y, Özkan M (1998). Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(3), 173 - 180.
Chicago SIR Aytekin,BAYRAM Yener,Özkan Mustafa Hulusi Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi 9, no.3 (1998): 173 - 180.
MLA SIR Aytekin,BAYRAM Yener,Özkan Mustafa Hulusi Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.9, no.3, 1998, ss.173 - 180.
AMA SIR A,BAYRAM Y,Özkan M Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi. 1998; 9(3): 173 - 180.
Vancouver SIR A,BAYRAM Y,Özkan M Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi. 1998; 9(3): 173 - 180.
IEEE SIR A,BAYRAM Y,Özkan M "Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma." Türk Psikiyatri Dergisi, 9, ss.173 - 180, 1998.
ISNAD SIR, Aytekin vd. "Zorunlu iç göç yaşamış bir grupta travma sonrası stres bozukluğu üzerine bir ön çalışma". Türk Psikiyatri Dergisi 9/3 (1998), 173-180.