22 8

Proje Grubu: SOBAG Sayfa Sayısı: 344 Proje No: 112K221 Proje Bitiş Tarihi: 01.04.2015 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olamayan kültürü varlığı kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: kapalıçarşı'nın 'yaşayan insan hazineleri'

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adamson, G. 2007. Thinking Through Craft. New York, Oxford: Berg.
 • Adamson, G. 2010. The Craft Reader. Oxford: Berg.
 • Alfoldy, S. 2007. NeoCraft: Modernity and the Crafts. Press of the Nova Scotia College of Art and Design.
 • Angrosino, M. 2007. Doing Ethnographic and Observational Research. Editör: Flick, U. London, Thousand Oaks, India, Sigapore: SAGE.
 • Anmaç, G. 2013. Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Kuyumculuk, Yüksek Lisans Tezi. Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Anonim. 1996. Gold in Turkey: The Jeweler's Trade. İstanbul: Türk Ekonomi Bankası.
 • Anonim. 2000. Dünyada ve Türkiye'de Altın, Gümüş, Platin ve Paladyum. İstanbul: İstanbul Altın Borsası Yayınları.
 • Anonim. 2003. AB Pazar Araştırması: Kuyumculuk Sektörü. Britanya Sanayiciler Derneği.
 • Anonim. 2003. İstanbul Altın Borsası ve Kıymetli Maden Sektörü. İstanbul: İstanbul Altın Borsası Yayınları.
 • Anonim. 2004. Kuyumculukta İç Piyasa ve İhracat Sorunları Paneli. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Anonim. 2005. 2004'te Türkiye'de Kuyumculuk. İstanbul: İstanbul Altın Rafinerisi Hizmet Yayınları.
 • Anonim. 2006. "Top 10 Global Jewellery Brands", TJF Magazine, 58-65.
 • Armatlı Köroğlu, B., Eceral Özelçi, T., Varol, Ç. ve Sönmez Özdemir, N. 2010. Metropoliten Alanlarda Sanayi Kümeleri: İstanbul’da Kuyumculuk Sektörünün Mekansal Kümelenmesi, Rekabet Gücü ve Dayanışma Ağları (SOBAG Destekli Araştırma Projesi), Ankara: TÜBİTAK.
 • Armatlı Köroğlu, B., Eceral, Özelçi, T. ve Uğurlar, A. 2009. "The Story of a Jewelry Cluster in Istanbul Metropolitan Area: Grand Bazaar (Kapalıçarşı)", Gazi University Journal of Science, 22 (4), 383-394.
 • Atasoy, N. ve Raby, J. 1989. İznik: The Pottery of Ottoman Turkey (İstanbul, Londra: Türkiye Ekonomi Bankası ve Aleksandria Press.
 • Ayter, A. 1996. Kuyumculuk Meslek Bilgisi ve Mücevherat Sanatı. İstanbul: Asgold Kuyumculuk Sanayi.
 • Baer, G. 1970. “Monopolies and Restrictive Practices of Turkish Guilds”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 13(2), 145-165.
 • Belge, M. 2005. Osmanlı'da Kurumlar ve Kültür. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Belussi, F. ve Pilotti, L. 2002. "Knowledge Creation, Learning and Innovation in Italian Industrial Districts", Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 84 (2), 125-139.
 • Bernard, H. R. 2011. Research Methods in Anthropology; Qualitative and Quantitative Approches. Altamira Press.
 • Berry, C. J. 1994. The Idea of Luxury. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bertola, P. ve Teixeira, J. C. 2003. "Design as a Knowledge Agent: How Design as a Knowledge Process is Embedded into Organizations to Foster Innovation", Design Studies, 24 (2), 181-194.
 • Besanko, D., Shanley, M. 2000. Economics of Strategy. New York: John Wiley and Sons Ltd.
 • Bettiol, M. ve Micelli, S. 2005. Design e Creatività nel Made in Italy. Milano: B. Mondadori.
 • Bettiol, M., Finotto, V. ve Legrenzi, P. 2005. L'innovazione in Azienda tra Creatività e Design. Milano: Bruno Mondadori.
 • Bilgin, M. 2006. "Takı Sektör Profili : 2006", İstanbul: İTO Dış Ticaret Şubesi. http://kobi.mynet.com/pdf/taki.pdf.
 • Bockock, R. 1993. Tüketim. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Breebart, D. 1961. The Development and Structure of the Turkish Futuwwa Guilds. London.
 • Brown, T. 2008. “Design Thinking”, Harvard Business Review, 85-92. www.hbr.org
 • C. Freeman, L. S. 2003. Yenilik İktisadı. Ankara: Tübitak Yayınları.
 • Cappellieri, A. 2005. Dalla Focaccia di Platone alla Cravatta di Marinella: Storie, contesti, e valori del lusso Milano: POLİ Design.
 • Cappellieri, A. ve Celaschi, A.V. F. 2005. Lusso Versus Design. Milano Poli. Milano: Design Franco Angeli.
 • Cappellieri, A. 2010. Il Gioiello Oggi Arte, Moda, Design. Milano: Mondadori Electa.
 • Cappellieri, A. Marco, R. ve Triennale, G. D. 2005. Il Design Della Gioia: Il Gioiello Fra Progetto E Orenamento / Jewelry Between Design and Ornament. Milano: Charta.
 • Capello, P. V. 2005. Il Processo Produttivo e lo Sviluppo dei Nuovi Prodotti, Il Gioello Italiano Ad Una Svolta-dalla crisi alla costruzione di nuove opportunità-. 35-66. Milano: Franco Angeli.
 • Carcano, L. ve Lojacono, G. 2002. "A Comparison Between Two European Design Models in the Jewellery Business", SDA Bocconi School of Management Research Paper Series, 1-34.
 • Carcano, L., Catalani, A. ve Capello, P. V. 2005. Il Gioiello Italiano ad unaSvolta. Dalla Crisi alla Costruzione di Nuove Opportunità. Milano: Franco Angeli.
 • Carcano, L., Corbellini, E., Lojacono, G. ve Capello, P. V. 2002. Il Mondo Orafo fra Tradizione e Innovazione Milano: Etas.
 • Catalani, A. ve Capello, P. V. 2005. 121-128. La Segmentazione del Settore. Carcano, L., Catalani, A., Capello, P. V. ve Angeli, F. Milano.
 • Cattaneo, C., Sabbadin, E. ve Virtuani, R. 1993. Il Settore Orafo. Strategie di Prodotto, di Marketing e di Area Milano: Giuffrè.
 • Ceco, S. 2010. "İstanbul'un 100 Hanı", İstanbul'un Yüzleri, 60. İstanbul: Kültür A.Ş.
 • Chevalier, M. ve Mazzalovo, G. 2012. Luxury Brand Management: A World of Privilege. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Corti, C. W. 1995. Altın Takı Üretim Teknikleri El Kitabı. İstanbul: World Gold Council-İKO.
 • Corti, C. W. ve Faccenda, V. 1999. Polishing: the Basic Principles, World Gold Council, London. http://www.gold.org/assets/file/discover/sci_indu/GTech/1999_26/Facendat.pdf
 • Corti, C. W. 2003a. Technology is Irrelevant to Jewellery Design-or is it?. World Gold Council, London. http://www.gold.org/rs_archive/2nd_proofSFSpaper.pdf
 • Corti, C. W. 2003b. The Shape of the Future, Gold Technology 51-59, World Gold Council, London. http://www.gold.org/assets/file/jewellery/technology/pdf/Shape-of-future-AJM-mag.pdf
 • Corti, C. W. 2005. What is a White Gold?, 103-120, World Gold Council, London. http://www.gold.org/assets/file/rs_archive/SFBK_WhitegoldChris%20Corti.pdf
 • Coşkun Orlandi, A. E. 2009. 21.YY.da Türkiye Mücevher Endüstrisinde Katma-Değer Dinamiği Olarak Endüstri Tasarımı ve Küresel Rekabet: ‘Made in Italy’ Örneği Üzerinden Bir Model Önerisi. Yayaımlanmamış Doktora Tezi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
 • Creswell, J. W. 2005. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: Sage.
 • Cutolo, G. 2003. Lusso & Design. Milano: Editrice Abitare Segesta.
 • Çağman, F. 1984. "Serzergeran Mehmet Usta ve Eserleri", 51-87, Kemal Çığ’a Armağan. İstanbul.
 • Çelebi, A. K., Yanıkkaya, H., Gökbunar, R., Gülova A. A. ve Pala, M. 2009. Avrupa Birliği Yolunda Esnaf ve Sanatkarlar. Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi & Manisa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği.
 • Çelebi, E. 2011. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Çelebi, E. 2014. Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Demirkent, I. 2005. Bizans Tarihi Yazıları, Makaleler, Bildiriler, İncelemeler. İstanbul: Dünya Aktüel
 • Dormer, P. (Ed.) 1997. The Culture of Craft: Status and Future. Editör: UK: Manchester University Press.
 • Dubois, B. ve Duquesne, P. 1993. "The Market For Luxury Goods: Income Versus Culture", European Journal of Marketing, 27, 35-44.
 • Ekinci, M. 2013. “Türksoy Üyesi Ülkeler SOKÜM Seminerleri”, Editörler: Oğuz, Ö.M., Ölçer Özünel, E., Gürçayır Teke, S. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği: Türkiye Deneyimi, Ankara: UNESCO Türkiye Miili Komisyonu.
 • Eldem, E., Goffman, D. ve Masters, B. 1999. Doğu ile Batı Arasında Osmanlı Kenti: Halep, İzmir ve İstanbul. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Erdenen, O. 1965. İstanbul Çarşıları ve Kapalıçarşı. İstanbul: Yenilik Basımevi.
 • Ergin, O. N. 1995. Mecelle-i Umur-ı Belediyye. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları.
 • Ertimur, B. 2003. Gold and Gold Jewelery: Explotarion of Consumer Prtactices. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. The Institute of Economics and Social Sciences, Ankara: Bilkent University.
 • Faroqhi, S. 2005. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam: Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Faroqhi, S. 2009. Artisans of Empire: Crafts and Craftspeople Under the Ottomans. London: I.B. Tauris & Co Ltd.
 • Faroqhi, S. 2011. Osmanlı Zanaatkarları. İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Forsman, M. ve Solitander, N. 2004. Knowledge Transfer and Industrial Change in the Jewellery Industry, Conference Proceedings for the Fifth European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities Conference Proceedings, Innsbruck. http://www.ofenhandwerk.com/oklc/pdf_files/E-2_forsman.pdf
 • Gaggio, D. 2002. "Negotiating the Gold Standard: The Geographical and Political Construction of Gold Fineness in Twentieth-Century Italy", Technology and Culture, 43 (2), 291-314.
 • Genç, M. 2010. Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Gibb H. ve Bowen, H. 1950. Islamic Society and the West, I. cilt, Londra, Oxford: University Press.
 • Green, T. 2007. The Age of Gold. London: GFMS.
 • Greenhalgh, P. 2002. The Persistence of Craft : the Applied Arts Today. London, New Brunswick, NJ: A. & C. Black, Rutgers.
 • Guerrieri, P. ve Pietrobelli, C. 2004. "Industrial Districts’ Evolution and Technological Regimes: Italy and Taiwan", Technovation, 24 (11), 899-914.
 • Gurria, A. 2007. "Towards an Innovation Strategy", OECD Observer, 2007 (4/263), 3.
 • Gülersoy, Ç. 1979. Kapalı Çarşının Romanı. İstanbul: İstanbul Kitaplığı Ltd. Yayını.
 • Gülersoy, Ç. 1994. “Kapalıçarşı”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 5. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
 • Hirsch-Kreinsen, H. ve Jacobson, D. 2008. Innovation in Low-Tech Firms and Industries. UK: Edward Elgar Publishing.
 • Howlett, R. J. 2010. Innovation through Knowledge Transfer. Berlin, Heidelberg: Springer.
 • Issawi, C. 1966. The Economic History of The Middle East, 1800-1914, Chicago.
 • İnalcık, H. 1973. The Ottoman Empire, The Classical age 1300–1600, Çev. N. Itzkowitz ve C. Imber, London.
 • İrepoğlu, G. 2000. "Bir İmparatorluğun Görkemi: Osmanlı Mücevheri", P Dergisi, (17), 100-111.
 • İrepoğlu, G. 2002. "Osmanlı'da Mücevher Geleneği", Antikdekor Dergisi, (68), 76-84.
 • İrepoğlu, G. 2013. Osmanlı Saray Mücevherleri: Mücevher Üzerinden Tarihi Okumak. İstanbul: Bilkent Kültür Girişimi Yayınları.
 • Janin, R. 1953. La geographie eccldsiastique de I'Empire byzantin. Paris.
 • Järvinen, J. ve Koskinen, I. 2001. Industrial Design as a Culturally Reflexive Activity in Manufacturing. Helsinki: SITRA, Publication series of the University of Art and Design Helsinki UIAH.
 • Kal'a, A. 1998. İstanbul Esnaf Tarihi Tahlilleri : İstanbul Esnaf Birlikleri ve Nizamları. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Merkezi.
 • Kala, P. D. M. 2006. "Küçük Perakendecinin Kurtuluşu Kapalı Çarşı Modelinde", Çerçeve Dergisi, 14 (38), 51-55.
 • Kaplan, K. 2003. Türkiye’de Kuyumculuk ve Altın. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Karlıklı, S. 2004. Yaşayan Anadolu Takıları: Zaman Geçer, Altın Kalır = The Living Tradition of Anatolian Jewelry: Time Passes Gold Endures. İstanbul: Atasay Kuyumculuk.
 • Kasapoğlu Akyol, P. 2013. 83-89. “Türkiye'nin Yaşayan İnsan Hazineleri Programı”, Editörler: Oğuz, Ö.M., Ölçer Özünel, E., Gürçayır Teke, S. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği: Türkiye Deneyimi, Ankara: UNESCO Türkiye Miili Komisyonu.
 • Kaya, Ç. 2011.Designer as Enabler: A Methodology of Intervention for Designers, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı, Istanbul.
 • Kayra, C. 1990. İstanbul, Mekanlar ve Zamanlar. İstanbul: Ak Yayınları.
 • King, N. ve Horrocks, C. 2010. Interviews in Qualitative Research. Los Angeles: SAGE.
 • Köroğlu, G. 2004. Anadolu Uygarlıklarında Takı. İstanbul: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları.
 • Kuşoğlu, M. Z. 1994. 568. Kuyumculuk. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
 • Kuşoğlu, M. Z. 1998. Tılsımdan Takıya. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
 • Kuşoğlu, M. Z. 2006. Resimli Ansiklopedik Kuyumculuk ve Maden Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Ötüken.
 • Küçükerman, Ö. 1994a. " “Ehl-i Hıref” Topkapı Sarayındaki Ustalar I", Tombak, 16-19.
 • Küçükerman, Ö. 1994b. " “Ehl-i Hıref” Topkapı Sarayındaki Ustalar II", Tombak, 345.
 • Küçükerman, Ö. ve Mortan, K. 2007. Kapalıçarşı. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Küçükerman, Ö. ve Mortan, K. 2009. Kapalıçarşı. İş Bankası Kültür Yayınları için Basıma Hazırlanan Genişletilmiş Baskı.
 • Küçükerman, Ö. ve Mortan, K. 2010. Çarşı, Pazar, Ticaret ve Kapalıçarşı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kütükoğlu, M. S. 1974. Osmanlı-İngiliz İktisadi Münasebetleri (1580-1838), Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
 • Kütükoğlu, M. S. 1986. Osmanlı Esnafında Oto-Kontrol Müessesesi, Ahilik ve Esnaf, Konferanslar ve Seminerler, İstanbul: İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Yayını.
 • Kvale, S. 2007. Doing Interviews. London: SAGE.
 • Laperche, B., Sommers, P. ve Uzunidis D. 2010. Innovation Networks and Clusters: The Knowledge Backbone. Bruxelles, New York: Peter Lang.
 • Lazzeretti, L. 2006. "Density Dependent Dynamics in the Arezzo Jewellery District (1947-2001): Focus on Foundings", European Planning Studies, 14 (4), 431-458.
 • Lazzeretti, L. 2007. "The Birmingham Jewellery Quarter: A Marshallian Industrial District", European Planning Studies, (15), 1295-1325.
 • Lippincott, G. 1947. Design for Business. Chicago: P. Theobald.
 • Luana Carcano, A. C., Paola Varacca Capello. 2005. Il Gioello Italiano Ad Una Svolta-dalla crisi alla costruzione di nuove opportunità. Milano.
 • Luecke, R. 2003. İş Dünyasında Yenilik ve Yaratıcılık. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Mack, J. 2002. Ethnic Jewellery. London: The British Museum Press.
 • MEGEP. 2004. El Sanatları ve Materyaller Sektörü Tanıtım Modülü. Ankara: MEB.
 • Meriçboyu Akyay, Y. 2000. "Anadolu Eski Çağında Takıların Dili", P Dergisi, (17), 16-25.
 • Meriçboyu, Y. 2001. Antikçağ’da Anadolu Takıları. İstanbul: Akbank Yayınları.
 • Modan, R. 2005. Kuyumculuk Meslek Bilgisi. İstanbul: İstanbul Kuyumcular Odası.
 • Mozota, B. B. D. 2006. "The Design of Innovation, Two Challenges for the Design Profession", ELISAVA Escola Superior de Disseny, (23).
 • Müller, S. & Biagi, B. 1999. Electroforming for Innovative Design, Gold Technology 27, 41-47, London: World Gold Council. http://www.gold.org/assets/file/discover/sci_indu/GTech/1999_27/Electroforming.pdf
 • Nişanyan, S. 2007. Sözlerin Soyağacı. İstanbul: Adam Yayınları.
 • OECD. 2005. Oslo Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data Paris: OECD.
 • OECD. 2008. "Creative Economy Report 2008". www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf,
 • Ogden, J. 1982. Jewellery of the Ancient World. London: Trefoil.
 • Oğuz, Ö. M., Özay, Y. ve Tacar, P. 2005. " Kültürel Mirasın Koruması Sözleşmesi", Milli Folklor, (65), 163-171.
 • Oğuz, Ö.M., Ölçer Özünel, E., Gürçayır Teke, S. 2013. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği: Türkiye Deneyimi, Ankara: UNESCO Türkiye Miili Komisyonu.
 • Orhon, D., İnce, O., Sözen, S., Karahan, O., Yağcı, N. ve Zengin, G. 2006. Eminönü Belediyesi Atık ve Çevresel Risk Yönetimi Projesi Sonuç Raporu, İTU Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul.
 • Önsoy, R. 1988. Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Özcan, T. 2003. Fetvalar Işığında Osmanlı Esnafı. İstanbul: Kitabevi.
 • Özdemir, N. 2009. "Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri ile Kültürel Miras Yönetimi İlişkisi", Milli Folklor, (84), 73-86.
 • Özelçi Eceral, T., Armatlı Köroğlu ve B. Uğurlar, A. (2009). Kuyumculuk Kümeleri: İstanbul Kapalıçarşı ile Dünya Örneklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Ekonomik Yaklaşım, 20(70), 121-143.
 • Öztekin, Y., Tağtekin, Ö. ve Güvenç, M. 2002. Tarih Boyunca Türklerde Altın. İstanbul İstanbul Altın Borsası Yayınları.
 • Pamukciyan, K. 1994. 1968’de Mevcut İstanbul Hanları. Tarih ve Toplum, 20, 69.
 • Phillips, C. 1996. Jewelry: From Antiquity to the Present. London: Thames and Hudson.
 • Pinon-Demirçivi, M. 2009. Le Grand Bazaar d'Istanbul et ses environs: formes, fonctions et transformations des han construits entre la debut du XVIII s. et le milieu du XIX s., These pour obtenir le grade de Docteur de L'universite Paris- Sorbonne.
 • Polanyi, M. 1958. Personal Knowledge. London: Routledge & Keagan Paul.
 • Porter, M. E. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press.
 • Press, M., Tomes A. ve Yair, K. 2001. "Crafting Competitive Advantage : Crafts Knowledge as a Strategic Resource", Design Studies, 22 (4), 377-394.
 • Quataert, D. 1992. Manufacturing and Technology Transfer in the Ottoman Empire 1800-1914, Istanbul: The Isis Press.
 • Quataert, D. 1999. Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Quataert, D. 2011. Sanayi Devrimi Çağında İmalat Sektörü. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Raw, P. 2002. "Hollow Carat Gold Jewellery from Strip and Tube", Gold Technology Magazine, (35), 3-10.
 • Richins, M. L. 1998. "Possessions, Materialism and Other Directedness in the Expression of Self' Consumer Value: A Framework for Analysis and Research", 85-104.
 • Rincon, P. 2006. Study Reveals 'Oldest Jewellery' [Press release]. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/5099104.stm
 • Ross, A. 2004. "Made in Italy: The Trouble with Craft Capitalism", Antipode, 36 (2), 209-216.
 • Russo-Katz, M. 1989. “Jewelry”, Sephardi Jews in the Ottoman Empire-Aspects of Material Culture. Editör: Juhasz, E. Jerusalem: Israel Museum.
 • Sakaoğlu, N. ve Akbayar, N. 1999. Osmanlı'da Zenaatten Sanata. İstanbul: Körfezbank/Creative Yayıncılık.
 • Savaşçın, M. Y. 1990. "Osmanlı Kuyumculuğu I; Selçuklu ve Bizans Uygarlıklarından Etkilenmiş Bir Sentez", Antikdekor Dergisi, (7), 136-138.
 • Savaşçın, M. Y. 1990. "Osmanlı Kuyumculuğu II; Kanuni Döneminde İstanbul Önemli Bir Mücevher Merkeziydi", Antikdekor Dergisi, (8), 136-138.
 • Schumpeter, J. A. 1961. The Theory of Economic Development. New York: Oxford University Press.
 • Sennett, R. 2008. The Craftsmen. London: Penguin Books.
 • Sennett, R. 2008. Zanaatkar. Ayrıntı Yayınları: İstanbul
 • Silverman, D. 2011. Qualitative Research. London, Thousand Oaks, Calif: Sage.
 • Smith, A. 1775. Editör: Soares, S. M. 2007. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. São Paulo: MetaLibri. http://metalibri.wikidot.com/title:an-inquiry-into-the-nature-and-causes-of-the-wealth-of-nations:smith-a
 • Sombart, W. 1998. Aşk, Lüks ve Kapitalizm. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Sönmez, Ç. B. 1993. “Kapalıçarşı’nın Fonksiyonel Değişimi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sözen M. ve Tanyeli U. 1992. Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Starr, M. ve Tran, K. 2008. "Determinants of the Physical Demand for Gold: Evidence from Panel Data", World Economy, 31 (3), 416-436.
 • Stoneman, P. 2010. Soft Innovation: Economics, Product Aesthetics, and the Creative Industries. Oxford; New York: Oxford University Press.
 • Süslü, Ö ve Urfalıoğlu, N. 2011. Bir Osmanlı El Yazmasına Göre XVI. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Meslekler, Tarih ve Medeniyetler Tarihi, 6.cilt, 38.ICONAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi ve Medeniyetler Tarihi 15 Eylül 2007, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
 • Swann, G. M. P. 2009. The Economics of Innovation: an Introduction. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
 • Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 2004, İstanbul: Kapı Yayınları.
 • Tabakoğlu, A. 2005. “Tasavvuf ve İktisat”, Toplu Makaleler II İslam İktisadı, İstanbul, Kitabevi, 45.
 • Taeshner, F. 1979. Zunfte und Bruderschaften im Islam: Texte zur Geschichte der futuwwa (Die Bibliothek des Morgenlandes, Zürich/München.
 • Tait, H. 1986. 7000 Years of Jewellery. London: British Museum Publications.
 • Taner, E. 2009. Osmanlı Esnafı: Ticari ve Sosyal Hayat. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Tavernier, J.B. 2007. 17.Yüzyılda Topkapı Sarayı (1675). Editör: Sakaoğlu, N. Çeviren: Tunçdoğan, T. İstanbul.
 • Terzi, A. 2011. Sarayda İktidar Mücadelesi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Tokat, O. 2010. Ermeni Gümüş Ustaları/Armenian Master Silversmiths. Istanbul: Aras.
 • Toros, M. 2014. Tiyatro Ömür Boyu. İstanbul: Paros Yayıncılık.
 • Trenti, S. 2005. Il Settore Orafo. Milano: Franco Angeli.
 • Trenti, S. 2007. "Italy’s Gold Districts", Alchemist, (46), 6-8.
 • Tresserras, J. 2006. "Industrial Design as a Factor for Innovation and Competitiveness", ELISAVA Escola Superior de Disseny, (22).
 • Tungate, M. 2009. Luxury World: The Past, Present and Future of Luxury Brands. London, Philadelphia: Kogan Page Publishers.
 • Türe, A. 2005. Dünya Kuyumculuk Tarihi 1: Takının Öyküsü. İstanbul: Goldaş Kültür Yayınları.
 • Türe, A. ve Savaşçın, M. Y. 2000. Kuyumculuğun Doğuşu. İstanbul: Goldaş Kültür Yayınları.
 • Türe, A. ve Savaşçın, M. Y. 2002. Anadolu Antik Takıları. İstanbul: Goldaş Kültür Yayınları.
 • Türkoğlu, S. 1988. "Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv ve Kütüphanesindeki Mücevher Tasarımları", Antikdekor Dergisi, (2), 72-76.
 • Utterback, J., Vedin, B.-A., Alvarez, vd. 2008. Tasarıma Dayalı İnovasyon, İstanbul: Ledo Yayıncılık.
 • Ülgen, A. 1999. Osmanlı: Kültür ve Sanat. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Ülgener, F. S. 2006. İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası. İstanbul: Derin Yayınları.
 • V. Walsh, R. v. d. 1992. Winning by Design. Oxford: WileyBlackwell.
 • Veblen, T. 1899. The Theory of the Leisure Class. Project Gutenberg Literary Archive Foundation, Salt Lake City. http://www.gutenberg.org/etext/833http://www.gutenberg.org/etext/833
 • Verganti, R. 2008. Tasarıma Dayalı İnovasyon ve Tasarım Konuşması. İstanbul: Ledo Yayıncılık.
 • Verganti, R. 2009. Design-Driven Innovation : Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean. Boston: Harvard Business Press.
 • Vitiello, L. 1995. Modern, Teknik ve Pratik Kuyumculuk. Ankara: MEB.
 • Walsh, V., Roy, R., Bruce, M. ve Potter, S. 1992. Winning by Design. Oxford: WileyBlackwell.
 • WGC. 1998. Gold Trends 97-98 Türkiye. Editör:BIAGI, B. Istanbul: Ofset Yayınları.
 • White, C. 1845. Three Years in Constantinople. London, 3. Vols.
 • Wortley Montagu, M. 1998. The Turkish Embassy Letters (1763), London.
 • Yağız (Yançatarol), B., Kaya, Ç. 2011. "Tasarım Eğitiminde Zanaatin Yeri Üzerine Bir Önerme", Endüstride Tasarımda Eğitimde 40. yıl Sempozyumu, 81-87, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
 • Yair, K., Pres, M. ve Tomes, A. 2001. "Crafting Competitive Advantage: Crafts Knowledge As A Strategic Resource", Design Studies, 22 (4), 377-394.
 • Yaman, B. 2008. Osmanlı Saray Sanatkarları, 18.yy'da Ehl-i Hiref. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Yıldırım, O. 1999/2000. “Osmanlı Esnafında Uyum ve Dönüşüm”, Toplum ve Bilim, 83, 146-176.
 • Yılmaz, B. 2006. Altın Mücevherat. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Ankara. http://www.taj.org.tr/docs/arastirma_raporlari/altinvemucevher.pdf
 • BOA, Tarih :21/Za/1210 (Hicrî) Dosya No :5 Gömlek No :238 Fon Kodu :C..İKTS).
 • BOA, Tarih :21/S /1275 (Hicrî) Dosya No :265 Gömlek No :6 Fon Kodu :A.}MKT.NZD.
 • BOA, Tarih :19/Ra /1295 (Hicrî) Dosya No :51 Gömlek No :1 Fon Kodu :Y..EE..
 • BOA Tarih :24/Ra/1294 (Hicrî) Dosya No :676 Gömlek No :10 Fon Kodu :ŞD.
 • BOA Tarih : Dosya No : Gömlek No :3063 Fon Kodu :TS.MA.d
 • BOA Tarih : Dosya No : Gömlek No :3077 Fon Kodu :TS.MA.d
 • BOA Tarih :29/S /1236 (Hicrî) Dosya No :500 Gömlek No :20320 Fon Kodu :C..ML..
 • BOA Tarih :24/S /1306 (Hicrî) Dosya No :1559 Gömlek No :62 Fon Kodu :DH.MKT.
 • BOA Tarih :11/Ni/1322 Dosya No :309 Gömlek No :32 Fon Kodu :ZB.
 • BOA Tarih :15/R /1279 (Hicrî) Dosya No :849 Gömlek No :64 Fon Kodu :MVL.
 • URL 001- http://www.utilisegold.com/jewellery_technology/manufacturing/lost_wax, Son erişim tarihi: 25 Haziran 2008.
 • URL 002- http://www.utilisegold.com/jewellery_technology/manufacturing/chain_making, Son erişim tarihi: 25 Haziran 2008.
 • URL 003- www.focusinnovation.net/Innovation.aspx, Son erişim tarihi: 27 Nisan 2009.
 • URL 004- http://www.science.gold.org, Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 005- http://www.botecchiivo.it, Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 006- http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=5655172&p=2 Son erişim tarihi: 10 Ocak 2008.
 • URL 007- http://www.bloomberght.com/haberler/haber/986317-dunya-altin-konseyi-turkiye-ofisini-kapatti, Son erişim tarihi: 11 Mayıs 2015.
 • URL 008- www.gvdb.gov.tr/upload/kuyumcularsemnernotlari.doc, Son erişim tarihi: 25 Ekim 2008.
 • URL 009- http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/somut_olmayan_km/UNESCOYIH.pdf, Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 010- http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,12929/yasayan-insan-hazineleri-ulusal-envanteri.html, Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 011- “Valetta İlkeleri”. http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_CIVVIH_text_EN_FR_final_201 20110.pdf, Son erişim tarihi: 31 Mayıs 2015.
 • URL 012- "GFMS Değerli Madenler Araştırma ve Danışmanlık". http://www.gfms.co.uk, Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 013- "GİLAN Resmi Web Sitesi". http://www.gilan.com, Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 014- "Hassas Döküm Teknolojisi". http://www.turkcadcam.net/rapor/otoinsa/hassas-dokum.html, Son erişim tarihi: 10 Ocak 2009.
 • URL 015- "Hstern Resmi Web Sitesi". http://www.hstern.net, Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 016- "İAB Resmi Web Sitesi". http://www.iab.gov.tr/borsa.asp, Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 017- "İKO Resmi Web Sitesi". http://www.iko.org.tr, Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 018- "İKOPATENT". http://www.ikopatent.com/patent/index.asp Son erişim tarihi: 10 Aralık 2006.
 • URL 019- "İMMİB Resmi Web Sitesi ". http://www.immib.org.tr/mucevher/stat.asp Son erişim tarihi: 14 Mayıs 2015.
 • URL 020- "İstanbul Altın Rafinerisi Web Sitesi". http://www.iar.com.tr/gesmis.htm Son erişim tarihi: Aralık 2006.
 • URL 021- "Kuyumcukent Resmi Web Sitesi". http://www.kuyumcukent.com.tr/ Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 022- “Quebec Deklerasyonu”. http://www.google.com.tr/search?client=safari&rls=en&q=icomos+quebec+declaration &ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=ZBRrVc-EKeuk8weC94DIDg, Son erişim tarihi: 31 Mayıs 2015
 • URL 023- "OECD Innovation Strategy". http://www.oecd.org/document/19/0,3343, en_41462537_41454856_41476947_1_1_1_1,00.html, Son erişim tarihi: 27 Nisan 2009.
 • URL 024- "Online Etimology Dictionary". www.etymonline.com, Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 025- "Rotaforte Resmi Web Sitesi". http://www.ubmrotaforte.com/ Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 026- "Sevan Bıçakçı Resmi Web Sitesi". http://www.sevanbicakci.com Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 027- "Tanishq Resmi Web Sitesi". http://www.tanishq.co.in Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 028- "Türk Dil Kurumu Resmi Web Sitesi". http://tdkterim.gov.tr Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 029- "Türk Mücevhercileri Birliği Resmi Web Sitesi ". http://www.jtr.org.tr Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 030- "WGC Resmi Web Sitesi". http://www.gold.org/ Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 031- "The Global Competitiveness Report 2008–2009". http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness %20Report/index.htm, Son erişim tarihi: 21 Mayıs 2015.
 • URL 032- “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu”. http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/sinai/cografi.html Son erişim tarihi: 20 Mayıs 2015
 • URL 033- "Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri". http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,12929/yasayan-insan-hazineleri-ulusal-envanteri.html, Son erişim tarihi: 18 Mart 2014.
 • URL 034- “Ticaret Yıllıkları”. http://www.obarsiv.com/koleksiyon1.html). Son erişim tarihi: 31 Mayıs 2015.
 • URL 035- “Kapalıçarşı Yenileniyor” http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/01/17/kapalicarsi-yenileniyor Son erişim tarihi: 31 Mayıs 2015.
 • URL 036- YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5366.pdf Son erişim tarihi: 31 Mayıs 2015.
 • URL 037- “Kapalıçarşıya ‘darbe’ hazırlığı”. http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/182909/Kapalicarsiya__darbe__hazirligi.h tml Son erişim tarihi: 31 Mayıs 2015.
APA ORLANDI A, ERKAN Y, YANMAZ M, AKBIYIK M (2015). Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olamayan kültürü varlığı kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: kapalıçarşı'nın 'yaşayan insan hazineleri'. , 1 - 344.
Chicago ORLANDI Ayşe Elif COŞKUN,ERKAN Yonca Kösebay,YANMAZ Melda,AKBIYIK Murat Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olamayan kültürü varlığı kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: kapalıçarşı'nın 'yaşayan insan hazineleri'. (2015): 1 - 344.
MLA ORLANDI Ayşe Elif COŞKUN,ERKAN Yonca Kösebay,YANMAZ Melda,AKBIYIK Murat Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olamayan kültürü varlığı kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: kapalıçarşı'nın 'yaşayan insan hazineleri'. , 2015, ss.1 - 344.
AMA ORLANDI A,ERKAN Y,YANMAZ M,AKBIYIK M Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olamayan kültürü varlığı kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: kapalıçarşı'nın 'yaşayan insan hazineleri'. . 2015; 1 - 344.
Vancouver ORLANDI A,ERKAN Y,YANMAZ M,AKBIYIK M Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olamayan kültürü varlığı kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: kapalıçarşı'nın 'yaşayan insan hazineleri'. . 2015; 1 - 344.
IEEE ORLANDI A,ERKAN Y,YANMAZ M,AKBIYIK M "Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olamayan kültürü varlığı kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: kapalıçarşı'nın 'yaşayan insan hazineleri'." , ss.1 - 344, 2015.
ISNAD ORLANDI, Ayşe Elif COŞKUN vd. "Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olamayan kültürü varlığı kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: kapalıçarşı'nın 'yaşayan insan hazineleri'". (2015), 1-344.
APA ORLANDI A, ERKAN Y, YANMAZ M, AKBIYIK M (2015). Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olamayan kültürü varlığı kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: kapalıçarşı'nın 'yaşayan insan hazineleri'. , 1 - 344.
Chicago ORLANDI Ayşe Elif COŞKUN,ERKAN Yonca Kösebay,YANMAZ Melda,AKBIYIK Murat Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olamayan kültürü varlığı kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: kapalıçarşı'nın 'yaşayan insan hazineleri'. (2015): 1 - 344.
MLA ORLANDI Ayşe Elif COŞKUN,ERKAN Yonca Kösebay,YANMAZ Melda,AKBIYIK Murat Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olamayan kültürü varlığı kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: kapalıçarşı'nın 'yaşayan insan hazineleri'. , 2015, ss.1 - 344.
AMA ORLANDI A,ERKAN Y,YANMAZ M,AKBIYIK M Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olamayan kültürü varlığı kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: kapalıçarşı'nın 'yaşayan insan hazineleri'. . 2015; 1 - 344.
Vancouver ORLANDI A,ERKAN Y,YANMAZ M,AKBIYIK M Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olamayan kültürü varlığı kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: kapalıçarşı'nın 'yaşayan insan hazineleri'. . 2015; 1 - 344.
IEEE ORLANDI A,ERKAN Y,YANMAZ M,AKBIYIK M "Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olamayan kültürü varlığı kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: kapalıçarşı'nın 'yaşayan insan hazineleri'." , ss.1 - 344, 2015.
ISNAD ORLANDI, Ayşe Elif COŞKUN vd. "Yaratıcı ekonomi kaynağı olarak somut olamayan kültürü varlığı kapsamında zanaat-tasarım-inovasyon ilişkileri: kapalıçarşı'nın 'yaşayan insan hazineleri'". (2015), 1-344.