Yıl: 2005 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 179 - 198 Metin Dili: Türkçe

İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu

Öz:
Bu çalışmanın temel amacı işkoliklik ile zihinsel, fiziksel ve duygusal tükenmişlik arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçla Atatürk Üniversitesi'nde görev yapan öğretim üyeleri arasından belirlenen örneklemin işkoliklik ve tükenmişlik düzeyleri anket yöntemine dayalı olarak araştırılmıştır. Elde edilen bulgular işkoliklik düzeyindeki artışın zihinsel, fiziksel ve duygusal tükenmişliği artırdığını göstermiştir. Ayrıca araştırmada, yöneticilik görevi olan, daha yaşlı olan ve Yardımcı Doçent unvanına sahip olan öğretim üyelerinin hem işkoliklik hem de tükenmişlik düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Buna karşın cinsiyet, gelir düzeyi ve sigara içme davranışı açısından öğretim üyelerinin işkoliklik ve tükenmişlik düzeyleri arasında önemli bir farklılığa rastlanmamıştır.
Anahtar Kelime: zihinsel tükenme işkoliklik fiziksel tükenme duygusal tükenme tükenmişlik sendromu

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Barut, Y. ve Kalkan, M. (2002), "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyinin Ölçülmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, ss. 66-77.
 • Boles, J.S., Dean, D. H., Ricks, J. M., Short, J.C. Wang, G. (2000)," The Dimensionality of the Maslach Burnout Inventory Across Small Business Owners and Educators", Journal of Vocational Behaviour, 56,ss. 12-34.
 • Burke, R.J. (2000a), "Workaholism in organizations: concepts, results and future research directions", International Journal of Management Reviews, 2,ss. 1-16.
 • Burke, R.J. (2000b), "Workaholism and Extra-Work Satisfactions", International Journal of Organizational Analysis, 7, ss. 352-364.
 • Gini, A. (1998), "Working ourselves to death: workaholism, stress and fatigue", Business and Society Review, 100/101, ss. 45-56.
 • Harpaz, I. ve Snir, R. (2003)," Workaholism: its definition and nature", Human Relations, 56, ss. 291-319.
 • Hellesoy, O., Gronhaug, K., Kvitastein, O. (2000), "Burnout: conceptual issues and empirical findings from a new research setting", Scandinavian Journal of Management, 16, ss. 233-247.
 • Iverson, R. D., Olekalns, M., Erwin, P.J. (1998), "Affectivity, organizational stressors and absenteeism: a causal model of burnout and its consequences'VoHrrajr/ of Vocational Behaviour, 52, ss. 1-23.
 • İdil, O. (1980), Örnekleme Teorisi ve İşletme Yönetiminde Uygulanmasıjstanbul Üniversitesi Yayını, No:2708, İstanbul.
 • Kanai, A. ve Wakabayashi, M. (2001), "Workaholism Among Japanese Blue-Collar Employees", International Journal of Stress Management, 8, ss. 129-145.
 • Koyuncu, M. (2001), "Üniversite Öğretim Elemanlarında Tükenme Duygusu ve Organizasyondan Ayrılma İsteğine Etkisi", 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, ss. 349-360.
 • Kurtuluş, K. (1998), Pazarlama Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, Yayın no:274, İstanbul.
 • Lamm, R. ve Lewis, R. (1999), The Interpersonal Relationship in Doctoral Supervision, Aare-Nzare Konferans Bildirisi, 29 Kasım-2 Aralık, Melbourne, ss.13.
 • McMillan, L,, Brady, E., O'Driscoll, M., Marsh, N. (2002), "A multifaceted validation study of Spence and Robbins' (1992) Workaholism Battery", Journal of Occupational and Organizational Psychology. ,75, ss.357-368.
 • McMillan, L., O'Driscoll, M., Marsh, N., Brady, E. (2001), "Understanding workaholism: data synthesis, theoretical critique, and future design strategies", International Journal of Stress Management, 8, ss. 69-91
 • Porter, G. (2001), "Workaholic Tendencies and The High Potential for Stress Among Co-workers", International Journal of Stress Management, 8, ss. 147-164.
 • Robinson, B. (2000), "Workaholism: bridging the gap between workplace, sociocultural, and family research", Journal of Employment Counseling, 37, ss. 31-47.
 • Scott, K., Moore, K., Miceli, M. (1997), " An exploration of the meaning and consequences of workaholism", Human Relations, 50, ss. 287-314.
 • Seybold, C.K. ve Salomone, P.R. (1994), "Understanding workaholism: a review of causes and counseling approaches", Journal of Counseling & Development, 73,ss. 4-9.
 • Spence, J. T. ve Robbins, A. S. (1992), "Workaholism: definition, measurement and preliminary results", Journal of Personality Assessment, 58, ss. 160-178.
 • Tepeci, M. ve Birdir, K. (2003), "Otel Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu", 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, ss. 959-972.
 • Tuğrul, B. ve Çelik, E. (2002), "Normal Çocuklarla Çalışan Anaokulu Öğretmenlerinde Tükenmişlik", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, ss. 1-11.
 • Weisberg, J. (1994), "Measuring Workers' Burnout and Intention to Leave", International Journal of Manpower, 15, ss. 4-14.
 • http://www.cvtr.net/makale/is_trend/burnout_sendromu.htm
 • http://www.ttb.org.tr/STED/sted0201/1html
 • http://ilkogretim-online. org.tr/vol2say 1/vO2sO 1a.htm
APA NAKTİYOK A, KARABEY C (2005). İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 179 - 198.
Chicago NAKTİYOK Atılgan,KARABEY Canan Nur İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19, no.2 (2005): 179 - 198.
MLA NAKTİYOK Atılgan,KARABEY Canan Nur İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, 2005, ss.179 - 198.
AMA NAKTİYOK A,KARABEY C İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2005; 19(2): 179 - 198.
Vancouver NAKTİYOK A,KARABEY C İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2005; 19(2): 179 - 198.
IEEE NAKTİYOK A,KARABEY C "İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19, ss.179 - 198, 2005.
ISNAD NAKTİYOK, Atılgan - KARABEY, Canan Nur. "İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19/2 (2005), 179-198.