Yıl: 2006 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 330 - 339 Metin Dili: Türkçe

Amasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Amasya-Kapaklı orman fidanlığı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve sınıflandırılmasıdır. Fidanlık Amasya ili, Suluova ilçesi, Derebaşalan köyü kapaklı mevkiinde bulunmakta, Fidanlık Suluova ilçesine 16 km, Amasya iline 35 km uzaklıkta ve 1/25000 ölçekli Çorum G35-bl ve G35-b4 paftalarında yer almaktadır. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1050 m dir. Yıllık ortalama sıcaklık 9.8 °C ve yıllık ortalama yağış ise 884.3 mm dir. Araştırma alanına ait topoğrafık, jeolojik ve jeomorfolojik harita ve arazi gözlemleri sonucunda sondalama ve grit metoduyla detaylı arazi çalışmaları yapılmış ve çalışma alanında 9 adet toprak profili kazılmış ve bunlardan 6 adeti birbirinde farklı özellik göstermiştir. Açılan her toprak profilinden horizon esasına göre toprak örnekleri alınmış ve laboratuvarda analizleri yapılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçların ve arazi gözlemlerinin değerlendirilmesi ile 6 farklı toprak tanımlanmıştır. Bunlardan 2 tanesi genç toprak özellikleri taşıması nedeniyle Entisoller, 3 tanesi Inceptisoller ve 1 tanesi de Alfisoller ordosuna girmektedir.
Anahtar Kelime: toprak fiziksel özellikleri toprak sınıflandırılması orman fidanlıkları toprak özellikleri toprak kimyasal özellikleri Amasya toprak haritası fidanlıklar toprak etüdleri

Classification of Amasya (Kapaklı) forest nursery garden soils and their some phsicaly and chemical properties

Öz:
The aim of this research was to determine some physical and chemical properties, and to classify Amasya-Kapaklı nursery soils. The study area is 16 km away from Suluova district and 35 km from Amasya province and located in 1/25000 scaled Çorum G35-bl and b4 topographical map. Average altitude from sea level of the Basin is 1053 m. Average annual precipitation and temperature are 884,3 mm and 9.8 °C, respectively. With eveluation of topographical, geological and geomorphologial maps and land observations, 9 profiles were excavated and 6 of them were found different from each other in the study area. Detailed land observations were performed with the grid method and auger examinations. The soil samples were taken from each profile and analyzed in laboratory. By assessing the results of analyses and field studies, 6 different soils were determined, described and classified. Two of them are in Entisols, three in Inceptisols and one in Alfisols soil orders.
Anahtar Kelime: soil surveys nurseries Amasya soil map soil chemical properties soil classification soil properties soil physical properties forest nurseries

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anonim. 2004a. Amasya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Orman Fidanlık Müdürlüğü Kapaklı Fidanlığı 2004-2008 Rotasyon Çalışma Planı
 • Anonim. 2004b. Ladik Meteoroji İstasyonu İklim Değerleri (1986-2004), Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayıtlan, Ankara.
 • Bouyoucous, G.J., 1951. A Recalibration of the hydrometer for making mechanical analysis of soil, Agro. J. No: 43, 434-438.
 • Cassel, D.K., Nielsen, D.R. 1986. Mehods of Soil Analysis, Part 1, Physical and Mineralogical Methods-Agronomy Monograph No. 9 (2nd edition) American Society of Agronomy-Soil Science Society of America, Madison, USA.
 • Çepel, N. 1966. Orman Yetişime Muhiti Tanıtımının Pratik Esasları ve Orman Yetişme Muhiti Haritacılığı, Kutulmuş Matbaası, İstanbul
 • Çepel, N. 1995. Orman Ekolojisi, İ. Ü. Orman Fak. Yayınları, İ.Ü. Y. N: 3518, O. F. Y. N: 399, ISBN: 975-404-061-3, İstanbul.
 • Çepel, N. 1998. Orman Ekolojisi, İ. Ü. Orman Fak. Yayınları, İ.Ü. Y. N: 3518, O. F. Y. N: 399, ISBN: 975-404-061-3, İstanbul.
 • Erinç, S. 1962. Klimatoloji ve Metodları, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 994/35, İstanbul.
 • Hizalan, E.; Ünal, H., 1966. Topraklarda Önemli Kimyasal Analizler, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:278, Ankara
 • Jackson, M.L, 1958. Soil Chemical Analysis, Pretence Hall Inc., Anglewood Cliffs, N.J . USA.
 • Kantarcı, M.D. 1980. Belgrad ormanı toprak tipleri ve orman yetişme ortamı birimlerinin haritalanması üzerine araştırmalar. İ.Ü. Orman Fak. İ.Ü. Yayın No: 2636, Fak.No: 275, İstanbul.
 • Ketin, İ. 1962. 1:500 000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası. Sinop. MTA Yayınları. Ankara.
 • Özyuvacı, N. 1976. Arnavutköy deresi yağış havzasında hidrolojik durumu etkileyen bazı bitki-toprak su ilişkileri. İ.Ü. Orman Fak. F. Yayın No: 221 Ü. Yayın No: 2082 İstanbul.
 • Özyuvacı, N. 1999. Meteoroloji ve Klimatoloji, Rektörlük No. 4196, Fak. No. 460, ISBN. 975- 404-544-5, İstanbul.
 • Rezaei, S.A. and R.J. Gilkes. 2005. The effects of landscape attributes and plant community on soil physical properties in rangelands. Geoderma 125, 145-154.
 • Rubner, K. 1949: Die waldgesellschaften in bayern forstwirtschaftliche praxis heft 4, München
 • Smith, B.R. and S.W.Buol. 1967. Genesis and relative weathering intensity studies in three semiarid soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 32: 261-265.
 • Soil Survey Staff, 1992. Procedures for collecting soil samples and methods of analysis for soil survey. Soil Surv. Invest. Rep. I. U.S. Gov. . Print. Office, Washington D.C. USA.
 • Soil Survey Staff. 1993. Soil Survey Manual. USDA. Handbook No: 18. USA.
 • Soil Survey Staff. 1999. Soil Survey Manual. USDA. Handbook Washington D.C. USA
 • Ürgenç, S. 1992. Ağaç ve Süs Bitkileri Fidanlık ve Yetiştirme Tekniği. Yayın No: 3676. İstanbul
APA GÖL C, DENGİZ O (2006). Amasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. , 330 - 339.
Chicago GÖL Ceyhun,DENGİZ ORHAN Amasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. (2006): 330 - 339.
MLA GÖL Ceyhun,DENGİZ ORHAN Amasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. , 2006, ss.330 - 339.
AMA GÖL C,DENGİZ O Amasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. . 2006; 330 - 339.
Vancouver GÖL C,DENGİZ O Amasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. . 2006; 330 - 339.
IEEE GÖL C,DENGİZ O "Amasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri." , ss.330 - 339, 2006.
ISNAD GÖL, Ceyhun - DENGİZ, ORHAN. "Amasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri". (2006), 330-339.
APA GÖL C, DENGİZ O (2006). Amasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), 21(3), 330 - 339.
Chicago GÖL Ceyhun,DENGİZ ORHAN Amasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi) 21, no.3 (2006): 330 - 339.
MLA GÖL Ceyhun,DENGİZ ORHAN Amasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.21, no.3, 2006, ss.330 - 339.
AMA GÖL C,DENGİZ O Amasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi). 2006; 21(3): 330 - 339.
Vancouver GÖL C,DENGİZ O Amasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi). 2006; 21(3): 330 - 339.
IEEE GÖL C,DENGİZ O "Amasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), 21, ss.330 - 339, 2006.
ISNAD GÖL, Ceyhun - DENGİZ, ORHAN. "Amasya (Kapaklı) orman fidanlığı topraklarının sınıflandırması ve bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi) 21/3 (2006), 330-339.