Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

18 13

Proje Grubu: MAG Sayfa Sayısı: 1 Proje No: 112M228 Proje Bitiş Tarihi: 01.12.2015 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 09-10-2018

Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

Öz:
Ürün tasarımı ve geliştirilmesi alanında, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilmek için kullanıcı bilgisinden ve yerel değerlerden beslenen süreç ve yöntemlerin benimsenmesi önemlidir. Böyle bir yaklaşım, kullanıcısını ürüne bağlayan daha etkin tasarım çözümlerinin geliştirilmesini destekleyerek ürün ömrünü uzatır. Bu bağlamda paydaşların ürün tasarımının erken aşamalarında sürece dahil edilmesi önemlidir. Projenin temel amacı, endüstri ürünleri tasarımcılarıyla ve üreticilerle yapılan mülakatlarla ve kullanıcıların katılımıyla yürütülen Yaratıcı Odak Grubu (YOG) ve Deneyim Yansıtma Modellemesi (DYM) oturumlarıyla, elektrikli ev aletlerinin ürün yaşam döngüsünde kullanımla ilişkilendirilen ürün bakımı ve onarımı ve kaynakların verimli kullanımı konularında sürdürülebilir tasarım ölçütlerinin geliştirilmesi ve sunulmasıdır. Projenin birinci yılında elektrikli ev aletleri sektöründe araştırma konularında tasarımcı ve üreticilerin odaklanılan ürünlerle ilgili düşünce ve değerlendirmelerinin alınması ve yaklaşım ve farkındalıklarının anlaşılması için firma ziyaretleri ve mülakatlar tamamlanmıştır. Projenin ikinci aşamasında, araştırma konularında kullanıcı ihtiyaç, tercih ve deneyimlerinin anlaşılması amacıyla, katılımcı tasarım araştırması ve kullanıcı odaklı bir yaklaşımla, çay makinesi, Türk kahvesi makinesi, elektrikli süpürge, blender / doğrayıcı, ızgara ve tost makinesi ürün grupları için YOG ve DYM oturumları gerçekleştirilmiştir. Araştırma temel alanlarından, ürün bakımı için algı, ürün bakımının kolaylaştırılması ve güvenliği ve bakım aralığı, ürün onarımı için ürün onarımının kolaylaştırılması ve güvenliği, ürünün ve ürün parçalarının korunması ve onarım hizmeti, kaynakların verimli kullanımına ilişkin ise kaynak tüketiminin anlaşılırlığı, kullanıcı ihtiyaç, tercih ve davranışları ve verimlilik alt grupları oluşturulmuştur. Çalışmanın her aşaması ölçütlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olacak nitelikte ulusal ve uluslararası konferanslarda sunularak, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, profesyonel tasarımcılar ve üreticilerle paylaşılmıştır. Proje kapsamında geliştirilen ve revize edilen sürdürülebilir tasarım ölçütlerini kullanarak, her ürün grubu için kapsamlı bir değerlendirme tamamlanmıştır. Yürütülen araştırmanın en önemli katkısı, geliştirilen sürdürülebilirlik ölçütlerin tasarımcıların ve üreticilerin kullanabileceği bir formatta sunulmasıdır.
Anahtar Kelime: ürün bakımı ve onarımı kaynakların verimli kullanımı Yaratıcı Odak Grubu (YOG) Deneyim Yansıtma Modellemesi (DYM) katılımcı tasarım yöntemleri sürdürülebilir tasarım ölçütleri sürdürülebilir ürün tasarımı

Konular: Endüstri Mühendisliği

Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

Öz:
In the area of product design and development, it is important to adopt processes and methods evolved from and supported by user knowledge and local values to develop innovative sustainable design solutions. That kind of approach supports the development of sustainable and engaging design solutions, which prolongs the lifespan of products. Within this context it is significant to involve stakeholders in the early stages of the design process. The main aim of the project is to develop and disseminate sustainable design considerations for electrical small household products within the areas of effective use of resources, and product maintenance and repair through conducting interviews with the designers and the producers, and incorporating Generative Focus Group (GFG) and Experience Reflection Modelling (ERM) participatory sessions with the experienced users as participants. The first part of the project included the interviews conducted with the design representatives of companies to garner insights into their understandings, awareness and approach on the selected product categories. Second part of the project included the users’ needs, perceptions and experiences on the research topics through adopting participatory, usercentered generative design research methods (ERM and GFG) for each product category (electric tea maker, Turkish coffee maker, contact grill, blender / mixer, vacuum cleaner). For product maintenance, perception, ease and safety of maintenance, maintenance intervals; for product repair, ease and safety of repair, preserving product and product parts , repair service; for effective use resources understanding resource use, user needs, preferences and behaviors, and resource efficiency subthemes have been developed. For the dissemination of knowledge, each key stage of the study was presented at peer-reviewed national and international conferences with the participation of academicians, researchers, students and professional design practitioners. A comprehensive analysis was completed for each product category based on the sustainability considerations developed and presented in this research project. The main contribution of this research was to develop the sustainable design considerations for designers and producers in an understandable and visually descriptive way.
Anahtar Kelime:

Konular: Endüstri Mühendisliği
Erişim Türü: Erişime Açık
APA DOĞAN Ç, TURHAN S, BAKIRLIOĞLU Y, OĞUR D (2015). Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması. , 1 - 1.
Chicago DOĞAN Çağla,TURHAN Senem,BAKIRLIOĞLU Yekta,OĞUR Dilruba Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması. (2015): 1 - 1.
MLA DOĞAN Çağla,TURHAN Senem,BAKIRLIOĞLU Yekta,OĞUR Dilruba Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması. , 2015, ss.1 - 1.
AMA DOĞAN Ç,TURHAN S,BAKIRLIOĞLU Y,OĞUR D Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması. . 2015; 1 - 1.
Vancouver DOĞAN Ç,TURHAN S,BAKIRLIOĞLU Y,OĞUR D Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması. . 2015; 1 - 1.
IEEE DOĞAN Ç,TURHAN S,BAKIRLIOĞLU Y,OĞUR D "Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması." , ss.1 - 1, 2015.
ISNAD DOĞAN, Çağla vd. "Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması". (2015), 1-1.
APA DOĞAN Ç, TURHAN S, BAKIRLIOĞLU Y, OĞUR D (2015). Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması. , 1 - 1.
Chicago DOĞAN Çağla,TURHAN Senem,BAKIRLIOĞLU Yekta,OĞUR Dilruba Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması. (2015): 1 - 1.
MLA DOĞAN Çağla,TURHAN Senem,BAKIRLIOĞLU Yekta,OĞUR Dilruba Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması. , 2015, ss.1 - 1.
AMA DOĞAN Ç,TURHAN S,BAKIRLIOĞLU Y,OĞUR D Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması. . 2015; 1 - 1.
Vancouver DOĞAN Ç,TURHAN S,BAKIRLIOĞLU Y,OĞUR D Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması. . 2015; 1 - 1.
IEEE DOĞAN Ç,TURHAN S,BAKIRLIOĞLU Y,OĞUR D "Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması." , ss.1 - 1, 2015.
ISNAD DOĞAN, Çağla vd. "Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması". (2015), 1-1.