16 8

Proje Grubu: MAG Sayfa Sayısı: 1 Proje No: 113M321 Proje Bitiş Tarihi: 01.11.2015 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 11-10-2018

BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI

Öz:
Son yıllarda, yapıların deprem etkisi altında kontrol edilebilmesi için ilave sistemlerin kullanılması giderek artan bir kabul görmüştür. Buna bağlı olarak bilimsel araştırmalar da bu tip sistemlerin gelişimi ve performansı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu ilave sistemler, sismik izolasyon sistemleri ve enerji sönümleyici cihazlardan (damperlerden) oluşmaktadır. Bu çalışma, binaların depreme karşı korunabilmesi için yeni bir histeretik enerji sönümleyici geliştirilmesi üzerine yapılmıştır. Yeni sistemin ismi Burulmalı Histeretik Enerji Sönümleyici (Damper) (BHD) olarak belirlenmiştir. BHD sünek çelikten yapılmış silindirlerin burulma yükleri altında plastikleşme davranışını kullanan ve göreceli hareketlerden dolayı oluşan kinetik enerjiyi emmek için tasarlanmış mekanik bir cihazdır. Yeni geliştirilen damper ters-V çaprazlar kullanılarak yapı çerçevelerine yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Bu çalışma, BHD cihazının, konsept olarak tasarım, analitik ve sayısal çalışmaları ve doğrulama testleri dahil, bütün ar-ge aşamalarını kapsamaktadır. Bu rapor verilen üçüncü ve son rapor olarak, yeni damperin tasarım ve geliştirme süreci (Bölüm 1-2) dâhil olmak üzere araştırmanın tüm evreleri hakkında detaylı bilgi içerir. Kuvvet-deplasman davranışını belirlemek üzere gerekli denklemlerin elde edilmesi için yapılan analitik çalışmaların detayları bu raporda 3., 4. ve 5. Bölümlerde sunulmuştur. Raporun ikinci kısmında üç adet ölçekli çerçeve numunesi üzerinde yapılan deneyler anlatılmıştır. Test numunelerinin detaylı tasarımları 6. Bölüm’de verilmiştir. Çerçeveler bir ters-V çaprazlı (Chevron) çerçeve, bir H-link dış-merkez çaprazlı çerçeve ve bir tane de BHD’li çerçevedir. 7. Bölüm’de test düzeneği ve testten önce yapılan hazırlık aşamaları anlatılmıştır. 8. Bölüm’de ise testlerin sonuçları raporlanmış ve tartışılmıştır. Bu araştırmanın son aşamasında bir bilgisayar programı geliştirilmiş ve bu sayede BHD bileşenlerinin daha kolay tasarlanması sağlanmıştır. Bu raporun 9. Bölümünde tasarım algoritması anlatılmış ve program açıklanmıştır. Raporun 10. ve son Bölümü ise araştırmadan elde edilen sonuçları özetlemektedir
Anahtar Kelime: bina çapraz burulma sismik pasif kontrol damper

Konular: Mühendislik, Jeoloji

BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI

Öz:
During the past decades, employment of supplementary systems for seismic control of structures has gained increasing acceptance, and research has flourished on development and performance characterization of such systems. These include isolation systems and energy dissipation devices (dampers). This study is devoted to development of a new hysteretic damper for seismic protection of buildings. The new system is named “Torsional Hysteretic Damper” (THD). THD, is a mechanical device designed to utilize torsional yielding of cylinders made of ductile steel to dissipate the kinetic energy associated with imposed differential movements. The newly-developed damper is designed for deployment in building frames using inverted-V braces. The scope of this research includes all of the developmental stages of THD, namely, conceptual development, analytical and numerical studies and verification tests. This report is the third and the final report of the project and contains detailed information on all phases of the research including the developmental stages (Chapter 1-2) of the new damper and analytical and experimental studies. Details of analytical studies which were performed to establish the necessary equations for force-displacement analysis of the new damper and its components are presented in this report (Chapter 3 to 5). In the second part of the report, the experimental studies which were performed on three scaled frame specimens are described. Detailed design of the test specimens are given in Chapter 6. The frames are an inverted-V braced (Chevron) frame, a H-link eccentrically braced frame and a frame equipped with THD damper. Chapters 7 presents a description of the test setup and the preparatory steps taken prior to the execution of the tests. In Chapter 8, the observations from the tests are reported and the results from the tests are presented and discussed. In the final stage of this research a computer program has been developed to allow for easy design of the components of the THD. In Chapter 9 of this report a description of the design algorithm is given and the developed program is explored. In the last chapter (Chapter 10) of this report, summary and conclusions are presented
Anahtar Kelime:

Konular: Mühendislik, Jeoloji
Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA DİCLELİ M, DURAN B, SALEM MILANI A (2015). BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI. , 1 - 1.
Chicago DİCLELİ Murat,DURAN Burak Çağrı,SALEM MILANI Ali BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI. (2015): 1 - 1.
MLA DİCLELİ Murat,DURAN Burak Çağrı,SALEM MILANI Ali BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI. , 2015, ss.1 - 1.
AMA DİCLELİ M,DURAN B,SALEM MILANI A BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI. . 2015; 1 - 1.
Vancouver DİCLELİ M,DURAN B,SALEM MILANI A BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI. . 2015; 1 - 1.
IEEE DİCLELİ M,DURAN B,SALEM MILANI A "BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI." , ss.1 - 1, 2015.
ISNAD DİCLELİ, Murat vd. "BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI". (2015), 1-1.
APA DİCLELİ M, DURAN B, SALEM MILANI A (2015). BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI. , 1 - 1.
Chicago DİCLELİ Murat,DURAN Burak Çağrı,SALEM MILANI Ali BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI. (2015): 1 - 1.
MLA DİCLELİ Murat,DURAN Burak Çağrı,SALEM MILANI Ali BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI. , 2015, ss.1 - 1.
AMA DİCLELİ M,DURAN B,SALEM MILANI A BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI. . 2015; 1 - 1.
Vancouver DİCLELİ M,DURAN B,SALEM MILANI A BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI. . 2015; 1 - 1.
IEEE DİCLELİ M,DURAN B,SALEM MILANI A "BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI." , ss.1 - 1, 2015.
ISNAD DİCLELİ, Murat vd. "BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI". (2015), 1-1.