4 0

Proje Grubu: TBAG Sayfa Sayısı: 1 Proje No: 112T790 Proje Bitiş Tarihi: 15.03.2015 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 17-10-2018

Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması

Öz:
Arsenik ve selenyum metabolizmadaki rolleri nedeniyle araştırmacıların sürekli ilgisini çeken elementler olmuşlardır. Selenyum derişim düzeyine göre hem gerekli hem de toksik, arsenik ise toksik bir elementtir. Her iki element de türlendirme analizi açısından da ilgi odağıdır. Literatürde, bu iki elementin canlılarda antagonistik veya sinerjik etkileri üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Proje kapsamında arsenik ve selenyumun eşzamanlı türlendirmesi için enzimatik özütleme ve HPLC-ICP-MS sistemi kullanarak analitik bir yöntem geliştirilmiş ve arsenik ve/veya selenyum katılmış, Hoagland çözeltisinde yetiştirilmiş yeşil soğan bitkilerinde arsenik-selenyum etkileşimi incelenmiştir. As(III) veya As(V) ile beslemede, bu elementin çözelti ortamından büyük oranda alındığı ve kök bölümünde çoğunlukla As(III) formunda depolandığı, gövde ve yapraklara geçişinin ise sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Selenyum alınımının ise arseniğe oranla daha az olduğu, bitkinin Se(IV) ile beslenmesi durumunda selenyumun kök ve yaprak bölümlerinde selenometiyonin ve selenometil selenosistin formlarında depolandığı gözlemlenmiştir. Se(VI) ile besleme durumunda ise selenyumun çoğunlukla Se(VI) formunda korunduğu, düşük bir yüzdesinin organik selenyum formlarına dönüştüğü tespit edilmiştir. Besleme çözeltisinde As(III)-As(V) ve Se(IV)-Se(VI) çiftleri için bir türden diğerine geçiş olmadığının gösterilmiş olması, literatürdeki benzer çalışmalara göre bu proje sonuçlarının özgünlüğüne önemli bir katkıdır. Selenyum ile arseniğin birlikte verildiği durumlar incelendiğinde sinerjik ve antagonist sonuçlar alınmış ve bunlar ayrıntılı biçimde saptanmıştır. Literatürde farklı bitkiler için farklı etkileşim mekanizmalarının olduğu bilinmektedir. Bu proje kapsamında verilen sonuçlar sadece belli koşullarda yetiştirilmiş yeşil soğan bitkisi için geçerli olup diğer bitkiler için genel bir yargı yapmak için yeterli değildir.
Anahtar Kelime: sinerjik ilişki. antagonistik ilişki yeşil soğan ICP-MS HPLC türlendirme selenyum Arsenik

Konular: Kimya, Organik

Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması

Öz:
Elements of arsenic and selenium have been the centres of attention for researchers regarding their important roles in metabolism. Selenium can be both essential and toxic depending on its concentration level, while arsenic is a toxic element. Both elements are also in focus of interest for their speciation analysis. In literature, there are studies on their antagonistic and/or synergic interactions. In this project, an analytical method based on enzymatic extraction followed by determination using HPLC-ICP-MS was developed for the simultaneous extraction and speciation of arsenic and selenium. Developed methodology was applied to green onion plants that were grown in Hoagland nutrient solution spiked with arsenic and/or selenium in order to investigate possible arsenic-selenium interactions. In the samples fed by As(III) or As(V) spiked solution, most of the arsenic was absorbed by the plant and deposited in the root as As(III) whereas transport to bulb and leaves was limited. On the other hand, selenium absorption was lower compared to arsenic; when plants were supplemented with Se(IV), most of the selenium was found in root and leaves in the form of selenomethionine and selenomethyl selenocysteine. Selenium was preserved as Se(VI) and only very small percentage was converted to organoselenium compounds in plants supplemented with Se(VI). Analysis of feed solutions revealed that conversion between As(III)-As(V) and Se(IV)-Se(VI) couples in feed solution was insignificant. This result is a significant contribution to the novelty of the present research findings compared to the similar studies in literature. Synergic and antagonistic relations were observed and determined in a detailed manner in case of simultaneous supplementation of arsenic and selenium. It is known from the literature that different interaction mechanisms were present for different plants. Results given in this study are valid only for green onion plants grown under specific conditions and should not be generalized for other plants.
Anahtar Kelime:

Konular: Kimya, Organik
Erişim Türü: Erişime Açık
APA ERTAŞ G, TABAN S, ATAMAN O, YILDIRIM E, MERCAN P, DÜGENCİLİ B (2015). Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması. , 1 - 1.
Chicago ERTAŞ Gülay,TABAN Süleyman,ATAMAN Osman Yavuz,YILDIRIM Emrah,MERCAN Pınar,DÜGENCİLİ Başak Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması. (2015): 1 - 1.
MLA ERTAŞ Gülay,TABAN Süleyman,ATAMAN Osman Yavuz,YILDIRIM Emrah,MERCAN Pınar,DÜGENCİLİ Başak Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması. , 2015, ss.1 - 1.
AMA ERTAŞ G,TABAN S,ATAMAN O,YILDIRIM E,MERCAN P,DÜGENCİLİ B Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması. . 2015; 1 - 1.
Vancouver ERTAŞ G,TABAN S,ATAMAN O,YILDIRIM E,MERCAN P,DÜGENCİLİ B Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması. . 2015; 1 - 1.
IEEE ERTAŞ G,TABAN S,ATAMAN O,YILDIRIM E,MERCAN P,DÜGENCİLİ B "Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması." , ss.1 - 1, 2015.
ISNAD ERTAŞ, Gülay vd. "Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması". (2015), 1-1.
APA ERTAŞ G, TABAN S, ATAMAN O, YILDIRIM E, MERCAN P, DÜGENCİLİ B (2015). Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması. , 1 - 1.
Chicago ERTAŞ Gülay,TABAN Süleyman,ATAMAN Osman Yavuz,YILDIRIM Emrah,MERCAN Pınar,DÜGENCİLİ Başak Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması. (2015): 1 - 1.
MLA ERTAŞ Gülay,TABAN Süleyman,ATAMAN Osman Yavuz,YILDIRIM Emrah,MERCAN Pınar,DÜGENCİLİ Başak Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması. , 2015, ss.1 - 1.
AMA ERTAŞ G,TABAN S,ATAMAN O,YILDIRIM E,MERCAN P,DÜGENCİLİ B Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması. . 2015; 1 - 1.
Vancouver ERTAŞ G,TABAN S,ATAMAN O,YILDIRIM E,MERCAN P,DÜGENCİLİ B Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması. . 2015; 1 - 1.
IEEE ERTAŞ G,TABAN S,ATAMAN O,YILDIRIM E,MERCAN P,DÜGENCİLİ B "Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması." , ss.1 - 1, 2015.
ISNAD ERTAŞ, Gülay vd. "Arsenik ve Selenyumun Eşzamanlı Türlendirilmesi için Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bitkilerde Arsenik-Selenyum Etkileşimi için Kullanılması". (2015), 1-1.