Proje Grubu: TÜBİTAK TOVAG Proje Sayfa Sayısı: 1 Proje No: 113O442 Proje Bitiş Tarihi: 15.02.2017 Metin Dili: Türkçe

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi

Öz:
Lipozomlar hem hidrofobik hem de hidrofilik bileşiklerin kapsüle edilmesi amaçlı farmasötik, kişisel bakım, kimya ve gıda endüstrisinde kullanılan, polar yapılar içeren iki tabakalı küresel yağ kesecikleridir. Bu yapılardan oluşan enkapsülasyon sistemlerinin biyo-uyumlu, biyobozunur olmaları, toksik etkilerinin olmaması ve istenildiğinde kapsüllenmiş maddeyi salabilmesi özellikleri bu sistemleri birçok yönden avantajlı kılmaktadır. Ayrıca, polimer bazlı enkapsülasyon sistemleri ile karşılaştırıldığında, kullanıldığı ortamın viskozite değerini ve tekstürel özelliklerini fazla değiştirmemesi de diğer avantajlarıdır. Lipozom elde etmek için kullanılan polar yağların doğadaki başlıca kaynakları; yumurta ve soya lesitinidir. Bu çalışmada, bu iki kaynaktan elde edilen lesitinlerden hazırlanan lipozomlar hazırlanmış, soya lesiti ile hazırlananların dayanıklılıkları fazla olduğundan bu lipozomların içerisine antioksidan aktivite gösteren fenolik bileşikler kapsüle edilerek, yağ oksidasyonunu engellemek üzere kullanılacak sprey bir ürün elde edilmiştir. Sprey uygulama için oksidasyona hassas bir gıda olan fındık seçilmiştir. Elde edilen ürün, tamamen doğal kaynaklar kullanılarak üretildiği için uygulandığı gıdaya herhangi bir kimyasal eklenti söz konusu olmamıştır. Sprey ürün geliştirme çalışmaları çerçevesinde öncelikli olarak lipozom sistemlerinin karakterizasyonu yapılmış ve ürününün dayanıklılığı incelenmiştir. Son aşamada elde edilen ürünler fındık üzerine uygulanarak, fındıkların duyusal özellikleri incelenmiştir. Ürünün karakterizasyonu ve fiziksel dayanıklılığın ölçülmesi için tahribatsız bir ölçme tekniği olan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) , NMR Relaksometre başlıca metotlar olarak kullanılmış ancak NMR Relaksometre tekniğinin fiziksel özelliklerle daha iyi bir şekilde ilişkilendirildiği görülmüştür. Aynı zamanda karakterizasyon amaçlı, parçacık boyu analizi, zeta potansiyel, ışık mikroskopu teknikleri de kullanılmıştır. Lipozom sistemlerinin kimyasal dayanıklılık testleri için içsel oksidasyonunu ölçmek amacıyla hidroperoksit ölçümleri spektrofotometrik yöntemlerle belirlenmiş, yeşil çay özütülü lipozomlar için antioksidan, fenolik madde miktarı tayinleri de yapılmıştır. Lipozomların dayanıklılıklarını güçlendirmek için biyopolimer kullanarak kaplama da yapılmış ancak kaplamasız lipozomlara göre dayanıklılıkta ciddi bir fark gözlenmemiştir.
Anahtar Kelime: NMR relaksometre yeşil çay özütü enkapsülasyon antioksidan lipozom

Konular: Kimya, Uygulamalı Kimya, Organik

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi

Öz:
Liposomes are double-layered spherical vesicles made up of polar lipids and could be used in pharmaceutical, personal care, chemical and food industries to encapsulate both hydrophobic and hydrophilic compounds. Being biodegradable, biocompatible not having any toxic effects and having the ability to release the active agents when desired makes these systems advantageous for many applications. Moreover, when compared with polymer based encapsulation systems, not causing any significant changes on the medium’s viscosity and not affecting the textural properties are other advantages of these systems. The main natural sources used for liposomes are egg and soy lecithin. In this study, liposomes prepared from these two sources were prepared and the soy lecithin ones being more stable were further loaded with green tea extract that is known to have antimicrobial activity. The loaded liposome system was aimed to be used as a spray product for a high oil containing food and that is known to bu susceptible to oxidation. Since the spray product is made up only from natural compounds, the food product exposed to spraying will not have any chemical exposure. Throughout the product development process, liposomes were characterized and the stability of the systems were examined. At the last stage, the spray products were tested on hazelnut samples and some sensory analysis were conducted. For characterization of the liposome-based system, the nondestructive techniques Magnetic Resonance Imaging (MRI) and NMR Relaxometry were used and NMR Relaxation results were found more correlated with physico chemical properties of the liposomes. For characterization purposes zeta potential, particle size analysis, light microscopy techniques were also used. For chemical instability to test the internal oxidation of liposomes, hydrogen peroxide content was measured with spectrophotometric methods. To increase the stability of liposomes, polymer coating was also used but results showed that stability did not improve in the presence of polymers
Anahtar Kelime:

Konular: Kimya, Uygulamalı Kimya, Organik
Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZTOP H, KİLERCİOĞLU M, KIRTIL E, ÖZEL B, ALAÇIK İ, DAĞ D, GÜNER S (2017). Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi. , 1 - 1.
Chicago ÖZTOP Halil Mecit,KİLERCİOĞLU Mete,KIRTIL Emrah,ÖZEL Barış,ALAÇIK İrem,DAĞ Damla,GÜNER Selen Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi. (2017): 1 - 1.
MLA ÖZTOP Halil Mecit,KİLERCİOĞLU Mete,KIRTIL Emrah,ÖZEL Barış,ALAÇIK İrem,DAĞ Damla,GÜNER Selen Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi. , 2017, ss.1 - 1.
AMA ÖZTOP H,KİLERCİOĞLU M,KIRTIL E,ÖZEL B,ALAÇIK İ,DAĞ D,GÜNER S Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi. . 2017; 1 - 1.
Vancouver ÖZTOP H,KİLERCİOĞLU M,KIRTIL E,ÖZEL B,ALAÇIK İ,DAĞ D,GÜNER S Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi. . 2017; 1 - 1.
IEEE ÖZTOP H,KİLERCİOĞLU M,KIRTIL E,ÖZEL B,ALAÇIK İ,DAĞ D,GÜNER S "Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi." , ss.1 - 1, 2017.
ISNAD ÖZTOP, Halil Mecit vd. "Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi". (2017), 1-1.
APA ÖZTOP H, KİLERCİOĞLU M, KIRTIL E, ÖZEL B, ALAÇIK İ, DAĞ D, GÜNER S (2017). Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi. , 1 - 1.
Chicago ÖZTOP Halil Mecit,KİLERCİOĞLU Mete,KIRTIL Emrah,ÖZEL Barış,ALAÇIK İrem,DAĞ Damla,GÜNER Selen Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi. (2017): 1 - 1.
MLA ÖZTOP Halil Mecit,KİLERCİOĞLU Mete,KIRTIL Emrah,ÖZEL Barış,ALAÇIK İrem,DAĞ Damla,GÜNER Selen Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi. , 2017, ss.1 - 1.
AMA ÖZTOP H,KİLERCİOĞLU M,KIRTIL E,ÖZEL B,ALAÇIK İ,DAĞ D,GÜNER S Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi. . 2017; 1 - 1.
Vancouver ÖZTOP H,KİLERCİOĞLU M,KIRTIL E,ÖZEL B,ALAÇIK İ,DAĞ D,GÜNER S Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi. . 2017; 1 - 1.
IEEE ÖZTOP H,KİLERCİOĞLU M,KIRTIL E,ÖZEL B,ALAÇIK İ,DAĞ D,GÜNER S "Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi." , ss.1 - 1, 2017.
ISNAD ÖZTOP, Halil Mecit vd. "Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri ile Yag Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi". (2017), 1-1.