18 9

Proje Grubu: TOVAG Sayfa Sayısı: 1 Proje No: 214O743 Proje Bitiş Tarihi: 01.01.2017 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 19-10-2018

Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi

Öz:
Bu projenin amacı; ahşap levha ürünlerinin üretiminde formaldehit içerikli tutkallar yerine, bağlayıcı olarak izolasyon malzemesi olarak bilinen polistren (strafor) kullanımı ile formaldehit içermeyen, dayanıklılığı yüksek ve iyi bir yalıtım özelliğine sahip yeni bir ahşap kompozit malzeme üretmektir. Çalışmada ağaç türleri olarak, kontrplak ve yongalevha endüstrisinde yaygın olarak kullanılan Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky), Melez Kavak (Populus deltoides I-77/51 klonu), Sakallı Kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata), Sarıçam (Pinus slyvestris) ve Doğu Ladini (Picea orientalisL.) seçilmiştir. Projede farklı yoğunluk değerlerine sahip 6 polistren türü kullanılmıştır. Polistrenlerin karşılaştırılması amacıyla üretilecek geleneksel levhaların üretiminde ÜF (Üre formaldehit) tutkalı kullanılmıştır. Levhaların üretiminde kurutma işleminin etkisini belirleyebilmek için grupların yarısına teknik kurutma işlemi uygulanmış diğer yarısı ise doğal olarak oda koşullarında (20°C ve %65 bağıl nem) %12 rutubete ulaştıklarında üretime alınmıştır. Presleme işlemlerinde levha türlerine göre farklı sıcaklık ve süre parametreleri uygulanarak elde edilen sonuçlara göre optimum üretim koşulları ortaya koyulmuştur. Ahşap kompozit levha üretiminde bağlayıcı olarak kullanılacak polistrenin yapışma performansını ölçebilmek amacıyla kontrplak grupları için TS EN 314-1 standardına göre çekme-makaslama direnci, yongalevha grupları için ise TS EN 319 standardına göre yüzeye dik çekme direnci testleri yapılmıştır. Ayrıca üretilen levhaların TS EN 310 standardına göre eğilme ve eğilmede elastikiyet modülü değerleri ile TS EN 317, 322 ve 323 standartlarına göre kalınlık artışı ve su alma, denge rutubeti miktarı ve yoğunluk değerleri belirlenmiştir. Üretilen yeni kompozit levhaların yalıtım malzemesi olarak tavsiye edilecek bir ürün olup olmadığını tespit etmek için ise ASTM C 518 & ISO 8301 standardına göre test örneklerinin ısıl iletkenlik katsayıları belirlenmiştir. Proje kapsamında yapılan maliyet analizi ile önerilen yeni levha ürünü ekonomik yönden de incelenmiştir. Çalışma kapsamında, 2 mm kalınlıktaki kaplamalardan için 6 farklı polistren ve ÜF kullanılarak 3 tabakalı kontrplaklar ve 18 mm kalınlığında 3 tabakalı yongalevhalar üretilmiştir. Üretilen kontrplak ve yongalevhalar üzerine ısıl iletkenlik ölçümü, çekme maksalama direnci, eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü, yoğunluk, denge rutubet miktarı, kalınlık artışı ve su alma testleri ilgili standartlara göre uygulanmıştır. Ayrıca üretilen kontrplak levhalarına uygulanan test metodları neticesinde elde edilen sonuçlara, istatistik analiz yapılarak her ağaç türü için optimum kontrplak özelliklerini ortaya koyacak polistren türü, kurutma tipi ve pres parametreleri ve her bağlayıcı türü için de ağaç türü, kurutma tipi ve pres parametreleri tayin edilmiştir. Yongalevhalarda ise ağaç türüne göre optimum polistren türü ve kurutma tipi, bağlayıcı türüne göre optimum ağaç türü ve kurutma tipi belirlenmiştir
Anahtar Kelime: Yongalevha Kontrplak Isıl İletkenlik Ahşap Kompozit Levha Polistren

Konular: Orman Mühendisliği

Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi

Öz:
The aim of the study is to produce a new wood composite material with high strength and insulating properties by using insulating material called as polystren instead of formaldehyde based adhesives as bonding material. Five different wood species (beech, poplar, alder, pine, spruce), six different polystyrene species with different density values were used in this study. Urea formaldehyde resin (UF) was used in conventional panels manufacturing as adhesive. Technical drying was applied half of the test groups, while the other group was conditioned until reach to 12% equilibrium moisture content at room temperature as natural before manufacturing process to determine the effect of drying. Different press temperature and press time were applied in composites manufacturing according to panel types to find out the optimum press parameters. To measure the bonding quality of polystren used as bonding agent in wood composite panels, the bonding strength values of plywood composite panels and particleboard composite panels were determined according to TS EN 314-1 and TS EN 319, respectively. Bending strength and modulus of elasticity in bending, thickness swelling and water absorption, density and equilibrium moisture content of the panels were also determined according to TS EN 310, TS EN 317, TS EN 323 and TS EN 322, respectively. Thermal conductivity of the new composite panels was measured according to ASTM C 518 & ISO 8301 to decide if the panels could be insulating materials or not. It was made a cost analysis for new composite manufacturing process to compare with conventional manufacturing. Scope of the study, three-ply plywood was produced from 2 mm thick veneers as using UF and six different polystyrene types and three layers particleboard in 18 mm thickness was produced as using same adhesives. Thermal conductivity, bonding strength, bending strength and modulus of elasticity in bending, density, equilibrium moisture content, thickness swelling and water absorption applied on the plywood and particleboard panels produced according to relevant standards. The results obtained from as a result of the test methods applied to the plywood panels produced were made throught statistical analysis and polystyrene types, drying types and press parameters giving optimum plywood properties for every wood species and wood species, drying types and press parameters giving optimum plywood properties for every polystyrene types were determined. Optimum polystyrene types and drying types for particleboard panels were determined according to wood species
Anahtar Kelime:

Konular: Orman Mühendisliği
Erişim Türü: Erişime Açık
APA DEMİRKIR C, Birinci A, ÇOLAK S, GÜDÜL H, AYDIN İ, ÇOLAKOĞLU G (2017). Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi. , 1 - 1.
Chicago DEMİRKIR Cenk,Birinci Abdullah Ugur,ÇOLAK SEMRA,GÜDÜL Halime,AYDIN İsmail,ÇOLAKOĞLU Gürsel Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi. (2017): 1 - 1.
MLA DEMİRKIR Cenk,Birinci Abdullah Ugur,ÇOLAK SEMRA,GÜDÜL Halime,AYDIN İsmail,ÇOLAKOĞLU Gürsel Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi. , 2017, ss.1 - 1.
AMA DEMİRKIR C,Birinci A,ÇOLAK S,GÜDÜL H,AYDIN İ,ÇOLAKOĞLU G Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi. . 2017; 1 - 1.
Vancouver DEMİRKIR C,Birinci A,ÇOLAK S,GÜDÜL H,AYDIN İ,ÇOLAKOĞLU G Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi. . 2017; 1 - 1.
IEEE DEMİRKIR C,Birinci A,ÇOLAK S,GÜDÜL H,AYDIN İ,ÇOLAKOĞLU G "Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi." , ss.1 - 1, 2017.
ISNAD DEMİRKIR, Cenk vd. "Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi". (2017), 1-1.
APA DEMİRKIR C, Birinci A, ÇOLAK S, GÜDÜL H, AYDIN İ, ÇOLAKOĞLU G (2017). Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi. , 1 - 1.
Chicago DEMİRKIR Cenk,Birinci Abdullah Ugur,ÇOLAK SEMRA,GÜDÜL Halime,AYDIN İsmail,ÇOLAKOĞLU Gürsel Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi. (2017): 1 - 1.
MLA DEMİRKIR Cenk,Birinci Abdullah Ugur,ÇOLAK SEMRA,GÜDÜL Halime,AYDIN İsmail,ÇOLAKOĞLU Gürsel Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi. , 2017, ss.1 - 1.
AMA DEMİRKIR C,Birinci A,ÇOLAK S,GÜDÜL H,AYDIN İ,ÇOLAKOĞLU G Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi. . 2017; 1 - 1.
Vancouver DEMİRKIR C,Birinci A,ÇOLAK S,GÜDÜL H,AYDIN İ,ÇOLAKOĞLU G Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi. . 2017; 1 - 1.
IEEE DEMİRKIR C,Birinci A,ÇOLAK S,GÜDÜL H,AYDIN İ,ÇOLAKOĞLU G "Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi." , ss.1 - 1, 2017.
ISNAD DEMİRKIR, Cenk vd. "Formaldehit İçermeyen Yeni Nesil Ahşap Kompozit Yalıtım Malzemesi". (2017), 1-1.