Proje Grubu: TÜBİTAK SOBAG Proje Sayfa Sayısı: 1 Proje No: 114K957 Proje Bitiş Tarihi: 15.10.2017 Metin Dili: Türkçe

Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU

Öz:
Bu projede, gerçek hayat sürdürülebilir balıkçılık kaynakları paylaşım problemlerinde uygulanmak üzere en iyi avlanma stratejilerinin neler olabileceği ara³tırılmıştır. Sonuç raporunun ilk bölümünde, literatüre yeni bir katkı olarak biyoekonomik modelde, balık popülasyonu 4 periyottan olu³an ardışık nesiller modeli kullanılarak modellenmiş ve yaşa başı balık popülasyonu modellerinin temel eksiklikleri giderilmiştir. Ayrıca, farklı nesillerin yavrulama dönemlerine katılımları, doğal ölümler, hayatta kalma dinamikleri ve her bir neslin ya da tüm biyokütlenin dura§an duruma geçişleri de detaylı bir şekilde incelenmiştir. Birçok farklı kurulum altında Maksimum Sürdürülebilir Mahsül (MSM) ve Maksimum Ekonomik Mahsül (MEM) çözümleri detaylı bir şekilde karakterize edilmiş ve çözülmüştür. ılk olarak, MSM, literatürde daha önce hiç kullanılmamış, yeni bir metod olan kılavuz arama metodu ile çözülmüştür. Daha sonra MEM, hem tam ağ seçiciliği hem de kusurlu ağ seçiciliği kurulumlarında çözülmüş, son olarak da çok daha gerçekçi bir kuruluma geçilip, sabit ıyat varsayımı kaldırııarak çözümler hesaplanmıştır. Son olarak, MSM ve MEM karşılaştırılmış, MSM'deki avlanma oranlarının, MEM'e göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, geliştirdiğimiz biyoekonomik modele heterojen (av ve avcı) balık türleri eklenerek yine ardışık nesiller (OLG) modeli kullanılarak maksimum sürdürülebilir mahsül (MSM) ve maksimum ekonomik mahsül (MEM) avlanma stratejileri incelenmektedir. Heterojenlik, literatürde yaygın olarak kullanılan bir av-avcı etkileşimlerini modelleyen denklem sistemleri kullanılarak eklenmiştir. Av-avcı etkileşimi, literatürde üç farklı fonksiyonel formda modellenmiştir; ava bağı fonksiyonel form, avcıya bağı fonksiyonel form ve av/avcı oranına bağı fonksiyonel form. Hem MSM hem de MEM kurulumu altında bu üç farklı formun çözümü incelenmiş; tam ve kusurlu ağseçicilik varsayımları altında avlanma oranları ve efor seviyeleri tespit edilmiştir. Çalışmanın her iki kısmında da elde edilen tüm sonuçlar hem nümerik hem de graıksel olarak sunulmuştur. Sonuç raporunun ikinci bölümünde ise, bugüne kadar balıkçılık sektörü yönetimi ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsedilerek sektörle ilgili genel bilgi verilmiş ve aşrı avlanma olgusundan bahsedilmiştir. Ayrıca, sürdürülebilirlik kavramı açıklanarak farklı ülkelerde uygulanan balıkçılık sektörü yönetim örneklerine yer verilmiştir.
Anahtar Kelime: Av-Avcı Popülasyon Modelleri Biyoekonomi Sürdürülebilir Balıkçılık Maksimum Ekonomik Mahsül Maksimum Sürdürülebilir Mahsül

Konular: İktisat

Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU

Öz:
The objective of the project is to characterize optimal harvesting strategies promoting sustainable ısheries in diıerent bioeconomic environments. In the ırst part of the ınal project report, we investigate Maximum Economic Yield (MEY) harvesting strategies for diıerent bioeconomic environments to develop a management system which can be implementable in real world ısheries. Fish population dynamics are modeled as a speciıc type of age-structured models, i.e., overlapping generations (OLG) model. Using this framework, we represent the observed transition path of the whole population and diıerent age classes to a steady state. If ısh market prices are constant, it is shown that the total proıt for the ıshing industry with imperfect selectivity is higher than the total proıt with perfect selectivity. Under endogenous ısh market prices, the total proıt for the ıshing industry with perfect selectivity is higher than the total proıt with imperfect selectivity since more ısh are harvested due to unintended catch with imperfect ıshing selectivity. Furthermore, maximum sustainable yield (MSY) and maximum economic yield (MEY) harvesting strategies are characterized using an overlapping generations (OLG) model of heterogeneous (prey - predator) ıshery. A proper modeling of real life cycle dynamics of ısh is introduced with a commonly used prey-predator interaction system of equations to create heterogeneity. Prey-predator interaction is modeled with three different functional forms: prey dependent, predator dependent and ratio dependent. MSY and MEY harvesting strategies with these three diıerent forms are given under perfect and imperfect ıshing selectivity and presented both numerically and graphically. In the second part of the ınal project report, we provide background information related to management of ısheries and over ıshing by summarizing the recently written papers about this topic. Furthermore, we analyze the successful real-life ıshery management applications from diıerent countries and try to develop a guideline for sustainable ısheries.
Anahtar Kelime:

Konular: İktisat
Erişim Türü: Erişime Açık
APA KÜÇÜKŞENEL S, ÖZTÜRK Ö, TAŞDEMİR F, ÖZGÜN B (2017). Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU. , 1 - 1.
Chicago KÜÇÜKŞENEL SERKAN,ÖZTÜRK Özgen,TAŞDEMİR Fatma,ÖZGÜN Burcu Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU. (2017): 1 - 1.
MLA KÜÇÜKŞENEL SERKAN,ÖZTÜRK Özgen,TAŞDEMİR Fatma,ÖZGÜN Burcu Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU. , 2017, ss.1 - 1.
AMA KÜÇÜKŞENEL S,ÖZTÜRK Ö,TAŞDEMİR F,ÖZGÜN B Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU. . 2017; 1 - 1.
Vancouver KÜÇÜKŞENEL S,ÖZTÜRK Ö,TAŞDEMİR F,ÖZGÜN B Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU. . 2017; 1 - 1.
IEEE KÜÇÜKŞENEL S,ÖZTÜRK Ö,TAŞDEMİR F,ÖZGÜN B "Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU." , ss.1 - 1, 2017.
ISNAD KÜÇÜKŞENEL, SERKAN vd. "Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU". (2017), 1-1.
APA KÜÇÜKŞENEL S, ÖZTÜRK Ö, TAŞDEMİR F, ÖZGÜN B (2017). Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU. , 1 - 1.
Chicago KÜÇÜKŞENEL SERKAN,ÖZTÜRK Özgen,TAŞDEMİR Fatma,ÖZGÜN Burcu Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU. (2017): 1 - 1.
MLA KÜÇÜKŞENEL SERKAN,ÖZTÜRK Özgen,TAŞDEMİR Fatma,ÖZGÜN Burcu Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU. , 2017, ss.1 - 1.
AMA KÜÇÜKŞENEL S,ÖZTÜRK Ö,TAŞDEMİR F,ÖZGÜN B Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU. . 2017; 1 - 1.
Vancouver KÜÇÜKŞENEL S,ÖZTÜRK Ö,TAŞDEMİR F,ÖZGÜN B Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU. . 2017; 1 - 1.
IEEE KÜÇÜKŞENEL S,ÖZTÜRK Ö,TAŞDEMİR F,ÖZGÜN B "Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU." , ss.1 - 1, 2017.
ISNAD KÜÇÜKŞENEL, SERKAN vd. "Bir Gerçek Yasam Kaynak Dagılımı Problemi Için Piyasa Tasarımı: Balıkçılık Hakları PROJE SONUÇ RAPORU". (2017), 1-1.