5 7

Proje Grubu: SOBAG Sayfa Sayısı: 1 Proje No: 114K117 Proje Bitiş Tarihi: 01.01.2017 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 25-10-2018

Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler

Öz:
Bu proje, yeni kavramsallaştırmalar ve gelişmiş istatistiksel yöntemler ışığında Türkiye’deki refah devleti çalışmalarına disiplinler arası bakış açısıyla özgün bir yaklaşım getirmeyi hedefler. Bu çalışmada, devlet, aile, piyasa ve yerel aktörler olmak üzere dört temel aktörün refahın dağıtımındaki rolleri, bireylerinin yaş, sınıf, toplumsal cinsiyet ve etnisite gibi temel özellikleri göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Projenin konusu, yukarıda sayılan dört refah kurumundan hareketle Türkiye’de refahın dağıtımıdır. Bu konunun seçilmesinin temel sebebi, her ne kadar genç bir nüfusa sahip olsa da Türkiye’nin yakın gelecekte diğer Avrupa ülkeleri gibi demografik yaşlanma evresine gireceği ve bu süreçte refahın dağıtımı ve sosyal politika konularının akademik ve siyasi tartışmaları artarak etkileyeceği düşüncesidir. Diğer taraftan hayat standartlarındaki yükselme ve ekonomik büyüme farklı toplumsal sınıflarda aynı oranda hissedilmemekte ve dolayısıyla sosyal eşitsizlikler artabilmektedir. Bu sorun da Türkiye’de refahın dağıtımını anlamamızı gerekli kılmaktadır. Bu çalışma hem nicel hem de nitel veri toplama yöntemlerine dayanır. Odak-grup çalışması ve mülakatlarla refahın farklı kurumlar tarafından nasıl dağıtıldığı, sosyal politika konularında vatandaş ve yürütücülerin algıları derinlemesine incelenecektir. Türkiye genelinde 1630 kişi ile anket çalışması yapılarak, refah kurumlarının farklı bireylerin refahındaki önemi istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Bu çalışmanın amacını gerçekleştirebilmek için üç temel hedef öne çıkmaktadır. İlk olarak, kapsamlı bir saha çalışması yoluyla Türkiye’de dört farklı refah kurumu (devlet, aile, piyasa ve yerel aktörler) tarafından refahın nasıl dağıtıldığını ve bu süreçte bireyin cinsiyet, yaş, sınıf ve etnisite gibi kişisel özelliklerinin bu dağıtımı nasıl etkilediğini anlamaktır. İkinci hedef ise, vatandaşların refahın dağıtımı ve refah kurumlarıyla ilgili algılarını inceleyerek bu çerçevede sosyal politika beklentilerini ortaya koymaktır. Son olarak, araştırma projesi sonuçları akademisyenler, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları gibi toplumun farklı kesimlerinin sosyal politika uygulamalarında oldukça bilgilendirici olacaktır.
Anahtar Kelime: Türkiye Yerel Aktörler Piyasa Aile Devlet Kurumlar Refah Dağıtımı Sosyal Politika

Konular: Sosyoloji

Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler

Öz:
This project aims to develop a new approach in welfare state studies in Turkey using new conceptualization and the state of the art statistical methods with an interdisciplinary approach. This fresh approach is used to analyze the roles of four main welfare institutions—namely the state, the family, the market, and local actors in the distribution of welfare shaped by the intersections of age, class, gender, and ethnicity relations in Turkey. The topic of the project is to analyze welfare distribution in light of welfare institutions. Despite its young population, similar to other European countries, Turkey has been aging and this necessitates analysis of the welfare distribution in Turkey. Moreover, an increase in living standards and economic growth have not embraced by all social clasess and social inequalities might increase. This problem also necessitates to analyze welfare distribution in Turkey. This study depends on both qualitative and quantitative data collection methods. Using focus-group and semi-structured interviews how the welfare is distributed by different welfare institutions and perception of citizens about social policies is examined. Conducting a survey with 1630 individuals from diffrent parts of the country, the role of the welfare institutions on welfare distribution is analyzed through advanced statistical methods. In order to achieve this overall objective, the following three specific goals will be crucial in this project. First, through a comprehensive research, the roles of four main institutions (the state, the family, the market, and local actors) in the distribution of welfare shaped by the intersections of age, class, gender, and race relations in Turkey is analyzed. Second, the perception of citizens on welfare distribution and welfare institutions is examined and their expectations about social policies will be evaluated. Finally, a new and broader social policy strategy will be very informative for scholars, policy makers, and NGOs.
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyoloji
Erişim Türü: Erişime Açık
APA AYSAN M, KARAKAŞ M (2017). Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler. , 1 - 1.
Chicago AYSAN Mehmet Fatih,KARAKAŞ Mesut Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler. (2017): 1 - 1.
MLA AYSAN Mehmet Fatih,KARAKAŞ Mesut Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler. , 2017, ss.1 - 1.
AMA AYSAN M,KARAKAŞ M Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler. . 2017; 1 - 1.
Vancouver AYSAN M,KARAKAŞ M Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler. . 2017; 1 - 1.
IEEE AYSAN M,KARAKAŞ M "Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler." , ss.1 - 1, 2017.
ISNAD AYSAN, Mehmet Fatih - KARAKAŞ, Mesut. "Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler". (2017), 1-1.
APA AYSAN M, KARAKAŞ M (2017). Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler. , 1 - 1.
Chicago AYSAN Mehmet Fatih,KARAKAŞ Mesut Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler. (2017): 1 - 1.
MLA AYSAN Mehmet Fatih,KARAKAŞ Mesut Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler. , 2017, ss.1 - 1.
AMA AYSAN M,KARAKAŞ M Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler. . 2017; 1 - 1.
Vancouver AYSAN M,KARAKAŞ M Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler. . 2017; 1 - 1.
IEEE AYSAN M,KARAKAŞ M "Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler." , ss.1 - 1, 2017.
ISNAD AYSAN, Mehmet Fatih - KARAKAŞ, Mesut. "Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar Ve Bireyler". (2017), 1-1.