0 0

Proje Grubu: TÜBİTAK EEEAG Proje Sayfa Sayısı: 103 Proje No: 112E175 Proje Bitiş Tarihi: 01.11.2015 Metin Dili: Türkçe

Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi

Öz:
Kablosuz duyarga ağları (KDA), günümüzün bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısında önemli bileşenler olmuşlardır. Bu noktada KDA'ların çalışma ömrü kritik bir parametre olarak görülmektedir. İletişim düğümlerinin ağ içindeki ömrü, KDA mimarisi, çevresel etkenler ve pil kapasitesi ile ilintilidir. Alternatif enerji kaynakları olarak enerji hasatı sistemleri kullanmak, pil ömrünü uzatmak ve ağ içinde verimli bir iletişim yapısı oluşturmak açısından en etkin yollardan biri olarak görülmektedir. Bu projenin temel amacı, yukarıda belirtilen kapsamda, ortamdaki yenilenebilir enerjiyi kullanan ve bu enerjiyi kendi bataryalarında gerektiği gibi depolayarak harcayan ve düğümler arasındaki iletişim enerji verimli olarak optimize edilmiş bir kablosuz ağ yapısı geliştirmektir. Bu proje için yapılan kuramsal ağırlıklı çalışmalar kapsamında çoğunlukla çevrimiçi problemler ve çözümleri üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda da yapılan ilk çalışma, değişken paket trafiğine uyum sağlayan bir göndermecin, iletim sürecini enerji verimliliği açısından eniyileştirmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji gereksinimi incelemiştir. İlgili problem için önerilen çevrimiçi 'Tembel Çizelgeleme' algoritması, benzetim deneyleriyle sınanmıştır. Sonraki çalışmada ise, enerji hasatçı ve algılayıcı bir göndermecin, güncelleme gönderim sürecini, güncellemelerin alındığı tarafta gözlenen ortalama ve en yüksek 'bilgi yaşı' açısından eniyileştirmesi problemi incelenmiştir. Bu problem için de, eniyi çevrimdışı / çevrimiçi çözümler gösterilmiş ve çevrimdışı çözümün yapısından yola çıkan eniyialtı çevrimiçi politika olarak 'Dengeli Güncelleme' (BU) politikası önerilmiştir. Diğer çalışmada ise, çoklu kullanıcılı bir haberleşme sisteminde, enerji hasatçı kullanıcıların kanal kestirimi için geribildirimi paketlerini enerji verimli şekilde bir merkeze gönderme problemi çalışılmıştır. Deneysel ağırlıklı çalışmalar enerji üreteçlerinin tasarımı, üretimi, karakterizasyonu ve bu üreteçlerin KDA?larda kullanımına yöneliktir. Her ortamda bolca bulunan titreşimin enerji kaynağı olarak kullanılmasına karar verilmiş ve bu enerjiyi kullanan ve düşük frekanslarda çalışan elektromanyetik enerji üreteçleri geliştirilmiştir. Daha sonra bu üreteçlerle pillerin şarj edilebildiği ve bu yöntemle MicaZ düğümleri kullanan bir KDA'nın çalışma ömrünün 10 kata kadar arttırılabildiği literatürde ilk kez gösterilmiştir. Uygulamaya yönelik olarak, koşan bir insanın bileğinde titreşim karakteristiği incelenmiş ve buna uygun elektromanyetik enerji üreteçleri de tasarlanmıştır. Daha yüksek frekanslı titreşimlere yönelik olarak piezoelektrik enerji üreteçleri ile çalışmalar yapılmış ve geliştirilen KDA prototipleri pilsiz olarak çalıştırılabilmişlerdir. Burada, enerji-nötr operasyon ve enerji üreteçli kendinden adaptif sensör düğümleri yine literatürde ilk kez deneysel olarak gösterilmişlerdir. Bu çalışmalar kapsamında elde edilen deneysel ve kuramsal sonuçları birleştiren, enerji-nötr KDA?larda ömür tahmini için bir enerji simülatörü de geliştirilmiştir. Simülatör oluşturulurken teorik formülasyon yerine deneysel sonuçlardan faydalanılması nedeniyle bu çalışma da özgün değere sahiptir. Sonuç olarak, proje kapsamında enerji hasatlı KDA'lar konusuna hem kuramsal hem de deneysel açıdan özgün çalışmalar yapılmıştır. Deneysel çalışmalarla enerji hasatı yönteminin KDA?larda hem pil ömrünü uzatmak hem de enerji-nötr çalışmayı sağlamak amacıyla kullanılabileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelime: ağ optimizasyonu titreşim enerjisi kablosuz algılayıcı ağları kablosuz haberleşme kablosuz ağ enerji hasatı

Konular: Telekomünikasyon Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
Erişim Türü: Erişime Açık
 • P. Glynne-Jones and N.M. White, “Self-powered systems: A review of energy sources,” Sensor Review, Vol. 21, No. 2, pp. 91-97, 2001.
 • Energy Harvesting Communication Networks: Optimization and Demonstration: The ECROPS Project (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • S. Roundy, “Energy Scavenging for Wireless Sensor Nodes with a Focus on Vibration to Electricity Conversion,” Ph.D. Thesis in Mechanical Engineering, University of California, Berkeley, 2003.
 • Routing with Mutual Information Accumulation in Energy-Limited Wireless Networks (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • M. Mizuno et. al, “Investigation of a resonance microgenerator,” J. of Micromech. Microeng., Vol 13, pp. 209-216, 2003.
 • Towards a Vibration Energy Harvesting WSN Demonstration Testbed (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • S. Meninger et. al., “Vibration-to-electric energy conversion,” IEEE Trans. on VLSI Systems, Vol. 9, No. 1, pp. 64-76, 2001.
 • Powering-up Wireless Sensor Nodes Utilizing RechargeableBatteries and an Electromagnetic Vibration EnergyHarvesting System (Makale - Diğer Hakemli Makale),
 • C.B. Williams et. al., “Analysis of a micro-electric generator for microsystems,” Sens. and Actuators A Vol. 52, pp. 8-11, 1996.
 • Demonstration of Energy-Neutral Operation on a WSN Testbed Using Vibration Energy Harvesting (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • R. Amirtharajah, A.P. Chandarakasan, “Self-powered signal processing using vibration based power generation,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 22, May 1998.
 • T. Sterken et. al., “An Electret-Based Electrostatic Micro-Generator,” Digest of Transducers 2003, pp. 1291-1295.
 • E. E. Aktakka, R. L. Peterson, and K. Najafi, “A self-supplied inertial piezoelectric energy harvester with power- management IC,” Proc. of Int. Solid State Circuits Conf., pp. 120-121, Feb. 2011.
 • Y. K. Ramadass, and A. P. Chandrakasan, “An efficient piezoelectric energy harvesting interface circuit using a bias-flip rectifier and shared inductor,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 45, no. 1, pp. 189-204, Jan. 2010.
 • M. Marzencki, Y. Ammar, and S. Basrour “Integrated power harvesting system including a MEMS generator and a power management circuit,” Sensors & Actuators A: Phys.¸ vol. 145-146, pp. 363-370, 2008.
 • X. Cao, W. J. Chiang, Y. C. King and Y. K. Lee “Electromagnetic energy harvesting circuit with feedforward and feedback DC–DC pwm boost converter for vibration power generator system,” IEEE Trans. on Power Elect., vol. 22, no. 2, pp. 679-685, Mar. 2007.
 • T. Galchev, J. McCullagh, R. L. Peterson and K. Najafi “A vibration-harvesting system for bridge health monitoring applications,” Proc. of PowerMEMS 2010 Workshop, Leuven, Belgium, pp. 179-182, Nov. 30-Dec. 3, 2010.
 • L. Wang, T. J. Kazmierski, B. M. Al-Hashimi, S. P. Beeby, and R. N. Torah “An integrated approach to energy harvester modeling and performance optimization,” Proc. of Behavioral Modeling and Simulation Workshop, San Jose, CA, USA, pp. 121-125, Sept. 20-21, 2007.
 • A. Rahimi, O. Zorlu, A. Muhtaroglu and H. Kulah “A compact electromagnetic vibration harvesting system with high performance interface electronics,” EUROSENSORS XXV, Athens, Greece, Sept. 4-7, 2011.
 • M. Ghovanloo and K. Najafi, “Fully integrated wideband high-current rectifiers for inductively powered devices,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 39, no. 11, pp. 1976–1984, Nov. 2004.
 • A. Rahimi, O. Zorlu, A. Muhtaroglu and H. Kulah “A vibration-based electromagnetic energy harvester system with highly efficient interface electronics,” Proc. of 16th Int. Conf. on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems, Beijing, China, pp. 2650-2653, Jun. 5-9, 2011.
 • İ. Sarı, T. Balkan, and H. Külah, "An Electromagnetic Micro Power Generator For Low Frequency Environmental Vibrations Based on The Frequency Up Conversıon Technique" IEEE Journal of MEMS, Vol. 19, No. 1, pp. 14-27, January 2010, (doi: 10.1109/JMEMS.2009.2037245)
 • E. T. Topal, Ö. Zorlu, H. Külah, A. Muhtaroğlu, "A Cr-Ni Thermoelectric MEMS Energy Harvester for Low Profile Applications," International Conference on Energy Aware Computing, ICEAC 2011,December 2011, Istanbul.
 • H. Ulusan, K. Gharehbaghi, O. Zorlu, A. Muhtaroglu, and H Külah, “An Efficient Integrated Interface Electronics for Electromagnetic Energy Harvesting from Low Voltage Sources,” accepted to International Conference on Solid-State Sensors, Actuators, and Microsystems, Transducers’13 to be held in Barcelona, Spain, on June, 2013.
 • H. Uluşan, K. Gharehbaghi, Ö. Zorlu, A. Muhtaroğlu and H. Külah, “A Fully Integrated and Battery-Free Interface for Low-Voltage Electromagnetic Energy Harvesters,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 30, no. 7, pp. 3712 3719, 2015.
 • L. Beker, H. Kulah, and A. Muhtaroglu, “Piezoelectric cantilever prototype for energy harvesting in computing applications,” in IEEE Intl. Conf. Energy Aware Computing (ICEAC), 2011.
 • L. Beker, O. Zorlu, H. Kulah, and A. Muhtaroglu, “Hybrid energy harvesting from keyboard,” in IEEE Intl. Conf. Energy Aware Computing (ICEAC), 2011.
 • L. Beker, A. Muhtaroglu, and H. Külah, “A novel method for piezoelectric energy harvesting from keyboard,” in Proceedings SPIE Smart Structures and Materials NDE, 2012.
 • T. T. Le, J. Han, A. Von Jouanne, S. Member, K. Mayaram, and T. S. Fiez, “Piezoelectric Micro-Power Generation Interface Circuits,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 41, no. 6, pp. 1411–1420, 2006.
 • Kushino, Y.; Koizumi, H., "Piezoelectric energy harvesting circuit using full wave voltage doubler rectifier and switched inductor," Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2014 IEEE , vol., no., pp.2310,2315, 14-18 Sept. 2014.
 • G. Ottman, H. Hofmann, A. Bhatt, G. Lesieutre, “Adaptive piezoelectric energy harvesting circuit for wireless remote power supply,” IEEE Trans. Power Electron. 17 (5) (2002) 669–676.
 • G. Ottman, H. Hofmann, A. Bhatt, G. Lesieutre, “Optimized piezoelectric energy harvesting circuit using step-down converter in discontinuous conduction mode,” IEEE Trans. Power Electron. 18 (2) (2003) 696– 703.
 • E. Lefeuvre, a. Badel, C. Richard, L. Petit, and D. Guyomar, “A comparison between several vibration-powered piezoelectric generators for standalone systems,” Sensors Actuators A Phys., vol. 126, no. 2, pp. 405–416, Feb. 2006.
 • S. Chamanian, Ö. Zorlu, H. Külah, and A. Muhtaroglu, “An adaptive piezoelectric energy harvesting interface circuit with a novel peak detector,” Accepted to publish in 2015 5th Annual International Conference on Energy Aware Computing Systems and Applications (ICEAC). Guibas, Leonidas and Zhao, Feng, Wireless Sensor Networks: An Information Processing Approach, Morgan Kaufman Publishers, San Francisco, CA, 2004.
 • Jun Zheng and Abbas Jamalipour, “Wireless Sensor Networks: A Networking Perspective”, A John & Sons, Inc, and IEEE, 2009.
 • W. Heinzelman, "Application specific protocol architectures for wireless networks", PhD Thesis,MIT, 2000.
 • K. Sohrabi et al., "Protocols for self-organization of a wireless sensor network", IEEE Personal Communications 7(5) (2000)16-27.
 • K. Akkaya and M. Younis , "A Survey on Routing Protocols for Wireless Sensor Networks" , Ad Hoc Network, Elsevier , vol. 3 , no. 3 , pp.325 -349 , 2005.
 • Al-Karaki A. Kamal , "Routing Techniques in Wireless Sensor networks: A Survey" , Security and Networks , vol. 11 , no. 6 , pp.6 -28 , 2004.
 • R.V. Biradar, V. C. Patil, S. R. Sawant and R. R. Mudholkar , "Classification and Comparison of Routing Protocols in Wireless Sensor Networks" , Special Issue on Ubiquitous Computing Security Systems , vol. 4 , no. 2 , pp.704 -711 , 2009.
 • S. Guo and O. Yang , "Energy-Aware Multicasting in Wireless Ad hoc Networks: A Survey and Discussion" , Computer Communications, Elsevier , vol. 30 , no. 9 , pp.2129 -2148 , 2007.
 • N. Tekbiyik and E. Uysal-Biyikoglu, “Energy efficient wireless unicast routing alternatives for machine-to-machine networks,” in Journal of Network and Computer Applications, 2011.
 • Q. Wang, M. Hempstead and W. Yang , "A Realistic Power Consumption Model for Wireless SensorNetwork Devices" , Proc. 3rd Annual IEEE Communications Society on Sensor and Ad HocCommunications and Networks , vol. 1 , pp.286 295.
 • S. Ehsan and B. Hamdaoui , "A Survey on Energy-Efficient Routing Techniques with QoSAssurances for Wireless Multimedia Sensor Networks" , IEEE Commun. Surveys Tuts. , vol. 14 , no. 2 ,pp.265 -278 , 2011.
 • H. Zhou, D. Luo, Y. Gao and D. Zuo , "Modeling of Node Energy Consumption for Wireless Sensor Networks" , Wireless Sensor Network , vol. 3 , no. 1 , pp.18 -23 , 2011.
 • S. Chalasani, J. M. Conrad, “A Survey of Energy Harvesting Sources for Embedded Systems,” in Southeastcon, 2008. IEEE In Southeastcon, 2008. IEEE (2008), pp. 442-447.
 • Winston K.G. Seah, Z.A. Eu, and H.P. Tan, “Wireless Sensor Networks Powered by Ambient Energy Harvesting – Survey and Challenges,” in Proceedings of the 1st International Conference on Wireless Communications, Vehicular Technology, Information Theory and Aerospace & Electronic Systems Technology (Wireless VITAE), May 17-20, 2009, Aalborg, Denmark.
 • W. K. Seah, Z. A. Euy, H.-P. Tan, “Wireless Sensor Networks Powered by Ambient Energy Harvesting (WSN-HEAP) - Survey and Challenges,” in 1st International Conference on Wireless Communication, Vehicular Technology, Information Theory, and, Aerospace and ElectronicSystems Technology (Wireless VITAE), pp. 1-5, 2009.
 • K. Lin, J. Hsu, S. Zahedi, D. Lee, J. Friedman, A. Kansal, V. Raghunathan, M. Srivastava, “Heliomete: Enabling long-lived sensor networks through solar energy harvesting,” in Proceed- ings of the 3rd International Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys), San Diego, CA, USA, p. 309, 2005.
 • R. Torah, P. Glynne-Jones, M. Tudor, T. O’Donnell, S. Roy, S. Beeby, “Self Powered Autonomous Wireless Sensor Node Using Vibration Energy Harvesting,” Measurement Science and Technology 19 (12).
 • R. S. Liu, P. Sinha and C. E. Koksal, “Towards Achieving Perpetual Operation In Rechargeable Sensor Networks,” IEEE/ACM Trans. on Networking (TON), submitted for publication, 2010.
 • Y. Levron, D. Shmilovitz, L. Martinez-Salamero, “A Power Management Strategy for Minimization of Energy Storage Reservoirs in Wireless Systems With Energy Harvesting,” in IEEE Trans. on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 58, no. 3, pp. 633-643, March 2011.
 • V. Sharma, U. Mukherji, V. Joseph, and S. Gupta, “Optimal energy management policies for energy harvesting sensor nodes,” Wireless Communications, IEEE Transactions on, vol. 9, no. 4, pp. 1326–1336, 2010.
 • R. Srivastava and C. Koksal, “Basic performance limits and tradeoffs in energy harvesting sensor nodes with finite data and energy storage,” Networking, IEEE/ACM Transactions on, vol. 21, no. 4, pp.1049–1062, Aug 2013.
 • C. K. Ho and R. Zhang, “Optimal energy allocation for wireless communications powered by energy harvesters,” in Proc. IEEE ISIT, Jun. 2010, pp. 2368–2372.
 • C.M.Vigorito, D.Ganesan,and A.G.Barto, “Adaptive control of duty cycling in energy-harvesting wireless sensor networks,” in Proc. IEEE SECON, San Diego, CA, Jun. 2007, pp. 21–30.
 • B. Bacinoglu and E. Uysal-Biyikoglu, “Finite-horizon online transmission scheduling on an energy harvesting communication link with a discrete set of rates,” Communications and Networks, Journal of, vol. 16, no. 3, pp. 393–300, June 2014.
 • O. Ozel and S. Ulukus, “Information-theoretic analysis of an energy harvesting communication system,” in Proc. IEEE PIMRC, Istanbul, Turkey, Sep. 2010, pp. 330–335.
 • Ozel, O.; Ulukus, Sennur "Achieving AWGN Capacity Under Stochastic Energy Harvesting", Information Theory, IEEE Transactions on, pp. 6471 - 6483 Volume: 58, Issue: 10, Oct. 2012.
 • M. Gorlatova, A. Wallwater, and G. Zussman, “Networking low-power energy harvesting devices: Measurements and algorithms,” in INFOCOM, 2011 Proceedings IEEE, pp. 1602 –1610, April 2011.
 • J. A. Paradiso and M. Feldmeier, “A compact, wireless, self-powered pushbutton controller,” in Proc. Ubicomp, Oct. 2001, pp. 299–304.
 • J.M.Rabaey,M.J.Ammer,J.L.daSilva,D.Patel,andS.Roundy,“PicoRadio supports ad hoc ultra-low power wireless networking,” Computer, vol. 33, no. 7, pp. 42– 48, Jul. 2000.
 • W. Weber, “Ambient intelligence: Industrial research on a visionary concept,” in Proc. ISLPED, Aug. 2003, pp. 247–251.
 • S. Meninger, J. O. Mur-Miranda, R. Amirtharajah, A. Chandrakasan, andJ.H.Lang,“Vibration-to-electric energy conversion,”IEEE Trans. VLSI Syst., vol. 9, no. 1, pp. 64–76, Feb. 2001.
 • Blasco, P.; Gunduz, D.; Dohler, M., "A learning theoretic approach to energy harvesting communication system optimization," in Globecom Workshops (GC Wkshps), 2012 IEEE , vol., no., pp.1657-1662, 3-7 Dec. 2012
 • B. Tan Bacınoğlu, “Finite Horizon Online Energy-Efficient Transmission Scheduling Schemes for Communication Links”, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ocak 2013.
 • Transmission completion time minimization in an energy harvesting systemJ Yang, S Ulukus Information Sciences and Systems (CISS), 2010 44th Annual Conference on, 1-6
 • M. A. Antepli, E. Uysal-Biyikoglu, H. Erkal, “Optimal Packet Scheduling on an Energy Harvesting Broadcast Link ”, IEEE Journal on Selected Areas in Communication, Vol. 29, No.8, September 2011: pp. 1712-1731.
 • H. Erkal, F. M. Ozcelik and E. Uysal-Biyikoglu, "Optimal Offline Broadcast Scheduling with an Energy Harvesting Transmitter ", EURASIP Journal On Wireless Communications and Networking, 2012
 • Special issue on energy harvesting in wireless networks S Ulukus, K Huang, R Zhang, NB Mehta, L Tassiulas Communications and Networks, Journal of 14 (2), 115-120
 • A general framework for the optimization of energy harvesting communication systems with battery imperfections B Devillers, D Gündüz Communications and Networks, Journal of 14 (2), 130-139
 • B. Prabhakar, E. Uysal-Biyikoglu and A. El Gamal, ``Energy-efficient Transmission over a Wireless Link via Lazy Scheduling,'' in Proc. IEEE/ACM INFOCOM 2001, pp. 386-394.
 • 20 V, 0.5 A Very Low VF MEGA Schottky Barrier Rectifier in Leadless Ultrasmall SOD882 Package, NXP Semiconductors, Nijmegen, The Netherlands, Jan. 2010.
 • T. T. Le, J. Han, A. Von Jouanne, S. Member, K. Mayaram, and T. S. Fiez, “Piezoelectric Micro-Power Generation Interface Circuits,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 41, no. 6, pp. 1411–1420, 2006.
 • Kushino, Y.; Koizumi, H., "Piezoelectric energy harvesting circuit using full-wave voltage doubler rectifier and switched inductor," Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2014 IEEE , vol., no., pp.2310,2315, 14-18 Sept. 2014.
 • S. Roundy, P. K. Wright, Jan Rabaey, “A study of low level vibrations as a power source for wireless sensor nodes,” Computer Communications, Volume 26, Issue 11, 1 July 2003, Pages 1131-1144, ISSN 0140-3664.
 • R. Gangula, D. Gesbert and D. Gündüz, “Optimizing Feedback in Energy Harvesting MISO Communication Channels” (Bkz. Ek 4)
 • R. Zviedris, A. Elsts, G. Strazdins, A. Mednis, and L. Selavo, “Lynxnet: Wild animal monitoring using sensor networks.” ser. Lecture Notes in Computer Science, P. J. Marrn, T. Voigt, P. I. Corke, and L. Mottola, Eds., vol. 6511. Springer, 2010, pp. 170–173.
 • Chamanian, S.; Baghaee, S.; Ulusan, H.; Zorlu, Ö.; Külah, H.; Uysal-Biyikoglu, E. Powering-up Wireless Sensor Nodes Utilizing Rechargeable Batteries and an Electromagnetic Vibration Energy Harvesting System . Energies 2014, 7, 6323 6339.
 • S. Baghaee, H. Ulusan, S. Chamanian, O. Zorlu, E. Uysal-Biyikoglu, and H. Kulah, “Demonstration of Energy-Neutral Operation on a WSN Testbed Using Vibration Energy Harvesting,” European Wireless 2014 (EW2014), Barcelona, Spain, 14-16th May 2014.
APA UYSAL BIYIKOĞLU E, KÜLAH H, ZORLU Ö, CHAMANİAN S, BAGHEE S, YAŞAR O, BACINOĞLU B, SHAKİBA HERFEH M (2015). Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi. , 1 - 103.
Chicago UYSAL BIYIKOĞLU Elif,KÜLAH Haluk,ZORLU Özge,CHAMANİAN Salar,BAGHEE Sajjad,YAŞAR Oğuz,BACINOĞLU B. Tan,SHAKİBA HERFEH Mahdi Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi. (2015): 1 - 103.
MLA UYSAL BIYIKOĞLU Elif,KÜLAH Haluk,ZORLU Özge,CHAMANİAN Salar,BAGHEE Sajjad,YAŞAR Oğuz,BACINOĞLU B. Tan,SHAKİBA HERFEH Mahdi Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi. , 2015, ss.1 - 103.
AMA UYSAL BIYIKOĞLU E,KÜLAH H,ZORLU Ö,CHAMANİAN S,BAGHEE S,YAŞAR O,BACINOĞLU B,SHAKİBA HERFEH M Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi. . 2015; 1 - 103.
Vancouver UYSAL BIYIKOĞLU E,KÜLAH H,ZORLU Ö,CHAMANİAN S,BAGHEE S,YAŞAR O,BACINOĞLU B,SHAKİBA HERFEH M Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi. . 2015; 1 - 103.
IEEE UYSAL BIYIKOĞLU E,KÜLAH H,ZORLU Ö,CHAMANİAN S,BAGHEE S,YAŞAR O,BACINOĞLU B,SHAKİBA HERFEH M "Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi." , ss.1 - 103, 2015.
ISNAD UYSAL BIYIKOĞLU, Elif vd. "Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi". (2015), 1-103.
APA UYSAL BIYIKOĞLU E, KÜLAH H, ZORLU Ö, CHAMANİAN S, BAGHEE S, YAŞAR O, BACINOĞLU B, SHAKİBA HERFEH M (2015). Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi. , 1 - 103.
Chicago UYSAL BIYIKOĞLU Elif,KÜLAH Haluk,ZORLU Özge,CHAMANİAN Salar,BAGHEE Sajjad,YAŞAR Oğuz,BACINOĞLU B. Tan,SHAKİBA HERFEH Mahdi Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi. (2015): 1 - 103.
MLA UYSAL BIYIKOĞLU Elif,KÜLAH Haluk,ZORLU Özge,CHAMANİAN Salar,BAGHEE Sajjad,YAŞAR Oğuz,BACINOĞLU B. Tan,SHAKİBA HERFEH Mahdi Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi. , 2015, ss.1 - 103.
AMA UYSAL BIYIKOĞLU E,KÜLAH H,ZORLU Ö,CHAMANİAN S,BAGHEE S,YAŞAR O,BACINOĞLU B,SHAKİBA HERFEH M Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi. . 2015; 1 - 103.
Vancouver UYSAL BIYIKOĞLU E,KÜLAH H,ZORLU Ö,CHAMANİAN S,BAGHEE S,YAŞAR O,BACINOĞLU B,SHAKİBA HERFEH M Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi. . 2015; 1 - 103.
IEEE UYSAL BIYIKOĞLU E,KÜLAH H,ZORLU Ö,CHAMANİAN S,BAGHEE S,YAŞAR O,BACINOĞLU B,SHAKİBA HERFEH M "Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi." , ss.1 - 103, 2015.
ISNAD UYSAL BIYIKOĞLU, Elif vd. "Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçeklemesi". (2015), 1-103.
 • Energy Harvesting Communication Networks: Optimization and Demonstration: The ECROPS Project (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • Routing with Mutual Information Accumulation in Energy-Limited Wireless Networks (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • Towards a Vibration Energy Harvesting WSN Demonstration Testbed (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • Powering-up Wireless Sensor Nodes Utilizing RechargeableBatteries and an Electromagnetic Vibration EnergyHarvesting System (Makale - Diğer Hakemli Makale),
 • Demonstration of Energy-Neutral Operation on a WSN Testbed Using Vibration Energy Harvesting (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),