Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma

Yıl: 2005 Cilt: 3 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 395 - 417 Metin Dili: Türkçe

Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma

Öz:
Bu araştırmanın konusunu eğitimde yabancılaşmanın önemli bir formu olan öğretmen yabancılaşması oluşturur. Lise öğretmenleri üzerine gerçekleştirilen araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin eğitimde yabancılaşma olgusunu yaşayıp-yaşamadıklarını tespit etmek ve çeşitli boyutlarını ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemi, Mersin’deki klâsik iki devlet lisesinde görev yapan öğretmenler arasından seçilen, çeşitli branşlardaki 20 öğretmenden oluşmaktadır. Nitel araştırma yöntem ve ilkelerine göre yapılan araştırmanın verileri “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda,öğretmenlerin bazı yabancılaştırıcı koşullar (kalabalık sınıflar, ağır ders yükü, materyal eksikliği, yönetsel sorunlar, ekonomik sorunlar.) altında bulunmalarına rağmen, “yabancılaşmayı bütün boyutlarıyla ve yaygın olarak değil,bazı boyutlarıyla ve kısmî olarak yaşadıkları” bulunmuştur. Öğretmenlerin en yoğun yaşadıkları yabancılaşma “ güçsüzlük” kategorisindedir. .Bu konuda özellikle yönetsel süreçler önemli faktörler olarak görülmektedir. Okul yönetimlerinin merkezi ve demokratik olmadığı fikri öğretmenler arasında yaygındır. Öğretmenler yönetsel yapının bu niteliğinin katılımı azalttığını söylemektedirler. Yönetsel süreçlerin dışında kalmak öğretmenler arasında “geri çekilmeye” yol açmaktadır.
Anahtar Kelime: eğitim sorunları eğitimde yabancılaşma lise öğretmenleri yabancılaşma öğretmen problemleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bayhan, V. (1996), Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma, Kültür Bakanlığı
 • Brown, M R. ve Diğerleri. (1996) Modern Çağda Kişilik Sorunu, Çev. M. Sarı, Meya
 • Brown, M.; Higgıns, K ve Paulsen, K. (2003). Adolescent Alienation:What is it and When can educators do about it?, Intervention in School and Clinic, 39 (1) 1-9, Austin.
 • Celkan, H.Y. (1989), Eğitim Sosyolojisi, MEB.
 • Clifton, R. ve Manzduk, D. (1994). The Alienation of Undergraduate Education Students: A Case Study of A
 • Canadaian University, Journal of Education for Teaching, 20 (2), İnternetten 5 ocak 2004’de EBSCO veri tabanından (academic search premier) alınmıştır., www.ebsco.com
 • Edwards, D. (1995). The School Counselor’s Role in Helping Teachers and Students Belong, Elementary School Guidane and Counseling, 29 (3)
 • Gerson, MW. (1971). Alienation in Mass Society: Some Causes and Responses, Social Problems Today. Ed:Clifton, D. Bryant, JB. Lippincut Company, New York. 1971
 • Geyer, F. ve Schweitzer, D. (1981). Alienation: Problems of Meaning,Theory and Method, London: Routledge and Kegan Paul Illich, I. ( 1985). Okulsuz Toplum, Çev. Bedirhan Üstün, Birey ve Toplum
 • Johnson, BL ve Ellett, CD. (1992). Analyses of School Level Learning Environments: Centralized Decision Making:Teacher Work Alienation and Organizational Effectievenes, Educational Monagements, 20 (4).
 • Knoop, R. (1982). Alienated Teacher: A. Profile, Teaching and Teacher Education, 4 (3),PP.1-28,İnternetten 12 Ocak 2004’te EBSCO veri tabanından alınmıştır.,www.ebsco.com
 • Knoop, R. (1987). Causes of Job Dissatisfaction Among Teachers, Educational Management, PP.1-24,İnternetten 12 Ocak 2004’te EBSCO veri tabanından alınmıştır.,www.ebsco.com
 • Küçükahmet, L. (1996). Öğretmen Yetiştiren Kurum Öğretmenlerinin Tutumları, AÜ. SBF. Yayını, No: 55
 • Le Compte, MD. ve Dworkin, AG. (1991). Giving up on School: Student Drapouts and Teacher Burnouts, Carwin Press Inc.
 • Lindley, DA.(1990). For Teachers of the Alienated: Three Defenses Againist Despair, English Journal,79 (6), 26-31
 • Marshal,G.(1999), Sosyoloji Sözlüğü, Çev : Osman Akınhay,Derya Kömürcü,Bilim Sanat,Ankara.
 • Mayring, P. (2000). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş, Çev. A. Gümüş ve M.S., Durgun, Baki Yayınevi
 • Mc Coy, LP. (2003). It’s a Hard Job: A study of Novice Teacher’s Perspectives on Why Teachers Leave the Profession, Current Issues in Education, (online), 6(7), http://cie.ed.asu.edu/volume/6/number7/20.02.2004
 • Oerlemans, K. ve Jenkins, H. (1998). There are Aliens in Our School, Issues in Educational Research, 8 (2), 117-129
 • Pallas, AM. (1988). School Climate in American High School, Teacher College Record, 89,541-553
 • Pappenheim, F.C (2000). Alienation in American Society, Montly Review, 52(2),1-8,http:/7 www.Findarticles. Com, 12.02.2004
 • Pough, K.J. ve Zhao, Y. (2003). Stories of Teacher Alienation: A look at the Unintented Consequences of Efforts to Empower Teachers, Teaching and Teacher Education, 19, 187-201
 • Rodney,CA ve Manzduk,D.(1994). The Alienation of Undergraduate Education Students: A Case Study of A Canadian Universsity, Journal of Education for Teaching,20(2)
 • Rosentholtz, SJ. (1985). Effective Schools: Interpreting the Evidence, American Journal of Education, 94, 352-387
 • Rutter, M.; Maughan, B.; Mortımore, P. ve Ouston, J. (1979). Fifteen Thousand Hours , Somerset: Open Books
 • Seman, M.(1983).Alienation Motifs in Contemporary Theorizing:The Hidden Continuty of The Classic Themes, Social Psychology Quarterly,46,pp.171-184
 • Sidorkin, AM. (2004). In the Event of Learning: Alienation and Participative Thinking in Education, Educational Theory, 54(3), 251-262.
 • Tezcan, M. (1983). Eğitimde Yabancılaşma, AÜ. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16(1), Ankara Tezcan, M. (1991). Gençlik Sosyoloji Yazıları. Gündoğan
 • Thomson, V. ve Janice, C. (1995). Contribution of Hardiness and School Climate to Alienation Experienced by student Teacher, Journal of Educational Research, 88(5)
 • Tolan, B. (1981). Çağdaş Toplumun Bunalımı – Anomi ve Yabancılaşma, Ankara İTİA. Yayını, No:166
 • Tsuis, S.; Velasco, C. ve Wu(2004).Alienation, http://www.langora.bc.ca/sociology,15.03.2004
 • Uçan, A. C. (2000). Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğine Genel Bir Bakış, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimde Kalite Paneli, ss.53-102, MEB Yayını
 • Vavrus, M. (1987). Reconsidering Teacher Alienation, The Urban Review, 19(3), 179-188
 • Vavrus, M. (1989). Alienation as the Conceptual Foundation for Incorporating Teacher Empowerment into the Teacher Education Knowledge Base, Teaching and Teacher Education, PP.1-2,İnternetten 5 ocak 2004’te EBSCO veri tabanından alınmıştır.,www.ebsco.com
 • Yapıcı, M. (2004). Eğitim ve Yabancılaşma, İnsan Bilimleri Dergisi, http://www.insanbilimleri.com,12.03.2004
 • Yeniçeri, Ö. (1993). Yabancılaşma, Türkiye Günlüğü, S.25, ss. 90-98, Cedit.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin.
APA ERJEM Y (2005). Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. , 395 - 417.
Chicago ERJEM Yaşar Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. (2005): 395 - 417.
MLA ERJEM Yaşar Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. , 2005, ss.395 - 417.
AMA ERJEM Y Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. . 2005; 395 - 417.
Vancouver ERJEM Y Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. . 2005; 395 - 417.
IEEE ERJEM Y "Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma." , ss.395 - 417, 2005.
ISNAD ERJEM, Yaşar. "Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma". (2005), 395-417.
APA ERJEM Y (2005). Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 395 - 417.
Chicago ERJEM Yaşar Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 3, no.4 (2005): 395 - 417.
MLA ERJEM Yaşar Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.4, 2005, ss.395 - 417.
AMA ERJEM Y Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2005; 3(4): 395 - 417.
Vancouver ERJEM Y Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2005; 3(4): 395 - 417.
IEEE ERJEM Y "Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, ss.395 - 417, 2005.
ISNAD ERJEM, Yaşar. "Eğitimde Yabancılaşma Olgusu ve Öğretmen: Lise Öğretmenleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 3/4 (2005), 395-417.