Proje Grubu: TÜBİTAK EEEAG Proje Sayfa Sayısı: 98 Proje No: 114E452 Proje Bitiş Tarihi: 01.07.2017 Metin Dili: Türkçe

Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi

Öz:
Bu projede, kalp yetmezligi, yüksek tansiyon, diyabet ve kronik obstrüktif akciger hastalıgı (KOAH ) gibi kronik hastalıklara sahip hastaların uzaktan izlenmesi için günümüz bilgi ve mobil iletisim teknolojilerini kullanan bir teletıp sisteminin gerçeklestirilmesi amaçlanmıstır. Çalısmanın baslangıcını 2010 yılında dünya saglık örgütü (WHO) nun tele-tıp alanında gereksinim duydugu arastırmalar ve aynı yıllarda Eric TOPOL un yaptıgı bir dizi konferans ve kitap yayınları olusturmustur. Ancak son yıllarda bu alanda yapılan yayınlar, konferanslar ve endüstriyel girisimler öyle artmıstır ki; yaptıgımız çalısmanın öneminden çok endüstriyel yeterliligimizin ve akademik girisimlerimizin gölgelenmemesi endisesi ile proje tamamlanmıstır. Proje içeriginde Bluetooth ve Zigbee gibi alternatif teknolojilerde karsılasılan güç tüketimi ve girisim problemlerinin üstesinden gelebilecek IEEE 802.15.6 radyosu yazılım ve donanımıyla birlikte gerçeklestirilmistir. Söz konusu standart 2.36 ile 2.4 GHz arasında 600 kHz lik kanallarda sadece saglık verilerinin aktarılabilecegi haberlesme kanallarını öngörmektedir. IEEE 802.15.6 standardının öngördügü haberlesmeyi gerçeklestirecek radyo ve uygulamaları destekleyecek yazılımın mevcut olmamasından dolayı projenin önemli bir is yükünü bu çalısmalar olusturmustur. Projeyle birlikte uygulamaların gerektirdigi cihazlar arası otomatik haberlesme, ag kurulumu ve servis tanıma gibi makinadan makinaya haberlesme protokolü de gerçeklestirilmistir. Projenin hedefledigi kablo esdegeri güvenilirlik ve düsük güçlü radyo ihtiyacı önemli ölçüde karsılanmıstır. Projenin diger iki temel bileseni insan vücudundan saglık verisini toplayacak algılayıcılar ve hasta ile saglık personeli arasında iletisimi saglayıp, saglık personeline yardımcı olacak karar destek sistemi yazılımıdır. Algılayıcılar olarak EKG, Solunum, SPO2, tansiyon, vücut ısısı, agırlık ve ivme ölçüm sensörleri gelistirilmistir. Karar destek yazılımı iki ana bölümden olusmaktadır. Bunlardan birincisi ölçülen verilerden alarmların üretilmesidir. Burada daha çok EKG verisinden alarm üretilmesine yogunlasılmıstır. Ikincisi ise, EKG aritmilerinin sınıflandırılması ile olusturulan karar destek yazılımıdır.
Anahtar Kelime: Tansiyon Solunum SPO2 EKG IEEE 802.15.6 haberlesmesi uzaktan-izleme e-ilaç eSaglık teletıp

Konular: Mühendislik, Elektrik ve Elektronik Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akdeniz, F., Kayikçioğlu, İ., Kaya, İ., ve Kayikçioğlu, T., 2016, Using Wigner-Ville distribution in ECG arrhythmia detection for telemedicine applications, Telecommunications and Signal Processing (TSP) 2016, 39th International Conference on IEEE, 409-412.
 • 1- Elektronik Saglık Kayıtlarının WCF Web Servisleri Kullanılarak Aktarılması ve Depolanması (Makale - Diger Hakemli Makale),
 • Akdeniz, F., 2017, Ekg Aritmilerinin Zaman Frekans Esaslı Öznitelikler Kullanılarak Sınıflandırılması, Yüksek Lisans, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon ANSI/HL7 V3 RBAC R3. 2016. http://www.hl7.org/documentcenter/private/standards/v3/HL7_V3_HACC_R3_2016OCT.pdf Son Erişim Tarihi:10.05.2016.
 • 2- Vücut Alan Aglarına Yönelik Düsük Karmasıklıkta, Kayıpsız Diferansiyel Tabanlı Veri Sıkıstırma Metodu (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum),
 • Arif, M., Malagore, I. A., ve Afsar, F. A.,2012, Detection and localization of myocardial infarction using k-nearest neighbor classifier, Journal of Medical Systems, 36,1 , 279-289. B5 is the future, https://www.bluetooth.com/specifications/bluetooth-core-specification/bluetooth5, Son erişim tarihi: 06 Haziran 2017
 • 3- Tele-Tıp Uygulamaları için Wigner-Ville Dagılım Esaslı EKG Aritmi Belirleme (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum),
 • BioRadio. “The BioRadio Wireless Physiology Monitor”. BioRadio homepage. https://glneurotech.com/bioradio/bioradio-wireless-physiological-monitor/ Son erişim tarihi: 30 Haziran 2017
 • 4- Wireless Body Area Network Studies forTelemedicine Applications Using IEEE 802.15.6Standard (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • ChibiOs. “ChibiOs free embedded RTOS”. ChibiOs homepage. http://www.chibios.org/ Son erişim tarihi: 30 Haziran 2017
 • 5- Real-Time Monitoring of ST Change for Telemedicine (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • Dalvi, R. D. F., Zago, G. T., ve Andreão, R. V., 2016, Heartbeat classification system based on neural networks and dimensionality reduction, Research on Biomedical Engineering, 32,4, 318-326.
 • 6- Using Wigner-Ville distribution in ECG arrhythmia detection for telemedicine applications (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • Doğan, R. Ö., Kayıkçıoğlu T. 2016. Remote patient monitoring and Electronic Health Record system based on web services. 24th Signal Processing and Communication Application Conference, 16-19 Mayıs, Zonguldak, 1785-1788.
 • 7- Diversity performance of microstrip patch antennas placed on human body at ISMand MBAN frequencies (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • Doğan, R. Ö., Kayıkçıoğlu T., Yağcı Y. 2017. Real Time Sending and Monitoring Electronic Health Records. 25th Signal Processing and Communication Application Conference, 15-18 Mayıs, Antalya.
 • 8- BER Performance Comparision of IEEE 802.15.6 and IEEE 802.15.4 on PHY Layer (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • Doğan, R. Ö., Kayıkçıoğlu T., Yağcı, Y. ve Yıldırım, Ö. (2017). Elektronik Sağlık Kayıtlarının WCF Web Servisleri Kullanılarak Aktarılması ve Depolanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, DOI: 10.19113/sdufbed.12506 - Online Yayınlanma: 09.06. 2017.
 • 9- EKG Aritmilerinin Zaman Frekans Esaslı Öznitelikler Kullanılarak Sınıflandırılması (Tez (Arastırmacı Yetistirilmesi) - Yüksek Lisans Tezi),
 • Getqardio. “Smart Wearable ECG EKG Monitor”. Getqardio Web Sayfası https://www.getqardio.com/qardiocore-wearable-ecg-ekg-monitor-iphone/ Son erişim tarihi: 25 Haziran 2017
 • 10- IEEE 802.15.6 standardı ve Kablosuz Vücut alan Agı Hablesmeleri (Tez (Arastırmacı Yetistirilmesi) - Yüksek Lisans Tezi),
 • Goletsis, Y., Papaloukas, C., Fotiadis, D. I., Likas, A., ve Michalis, L. K., 2004, Automated ischemic beat classification using genetic algorithms and multicriteria decision analysis, IEEE transactions on Biomedical Engineering, 51,10, 1717-1725.
 • 11- Kalp Aritmilerinin Çift Dalga Boylu PPG sinyalleri Kullanılarak Belirlenmesi (Tez (Arastırmacı Yetistirilmesi) - Yüksek Lisans Tezi),
 • Haseena, H. H., Joseph, P. K., ve Mathew, A. T., 2011, Classification of arrhythmia using hybrid networks, Journal of medical systems 35,6, 1617-1630.
 • 12- Kablosuz Ieee 802.15.6 Haberlesmesi Ile Ekg Ve Solunum Takip Sistemi (Tez (Arastırmacı Yetistirilmesi) - Yüksek Lisans Tezi),
 • IEEE. 2012. 802.15.6-2012 - IEEE Standard for Local and metropolitan area networks - Part 15.6: Wireless Body Area Networks http://ieeexplore.ieee.org/document/6161600/
 • 13- Ieee 802.15.4 Ve Ieee 802.15.6 Standartlarında Ber Basarımlarının Karsılastırması (Bildiri - Ulusal Bildiri - Sözlü Sunum),
 • Kayıkçıoğlu, İ., Akdeniz, F., ve Kayıkçıoğlu, T., 2016, Wigner-Ville distribution based ECG arrhythmia detection for telemedicine applications, Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) 2016 24th IEEE, 2045-2048.
 • 14- IEEE 802.15.4 ve IEEE 802.15.6 Standartlarında BER Basarımlarının Karsılastırması (Tez (Arastırmacı Yetistirilmesi) - Yüksek Lisans Tezi),
 • Kayıkçıoğlu, İ., Akdeniz, F., Kayıkçıoğlu, T., ve Kaya, İ., 2017, Real-Time Monitoring of ST Change for Telemedicine, CMBEBIH 2017 Springer, Singapore, 671-677.
 • Kayıkçıoğlu, İ. 2017, Kalp Krizinin Erken Teşhisi İçin EKG’deki ST Segmenti Değişimlerinin Zaman-Frekans Dönüşümleriyle Tespiti
 • Khazraee, M.2013 "A novel hardware implementation for joint heart rate, respiration rate, and gait analysis applied to body area networks." Circuits and Systems (ISCAS), 2013 IEEE International Symposium on. IEEE.
 • Liu J. Xie F. Zhou Y. Zou Q. ve Wu J. 2013, A Wearable Health Monitoring System With Multi- Parameters, 2013 6th International Conference on Biomedical Engineering and Informatics Hangzhou, pp. 332-336.
 • Liu, B., Liu, J., Wang, G., Huang, K., Li, F., Zheng, Y., ve Zhou, F., A, 2015, novel electrocardiogram parameterization algorithm and its application in myocardial infarction detection, Computers in Biology and Medicine, 61, 178-184.
 • LifeSync. “Disposable and Radiolucent Wireless ECG by LifeSync”. LifeSync Homepage. http://lifesynccorp.com/ Son erişim tarihi: 30 Haziran 2017
 • Maxim Integrated. “Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor IC for Wearable Health” https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30100.pdf Son erişim tarihi: 25 Mayıs 2017
 • Microchip. “AT86RF233 – Wireless Modules”. microchip.com http://www.microchip.com/wwwproducts/en/AT86RF233 Son erişim tarihi: 30 Haziran 2017
 • Öztürk M.A., Tamer U. Yılmaz A.Ö., Özdemir T., Kaya İ., “Diversity Performance of Microstrip Patch Antennas Placed on Human Body at ISM and MBAN Frequencies”, Proceedings of the International Conference on Medical and Biological Engineering 2017, CMNEBIH 2017, Bosna, pp. 666-670
 • Paradiso, R. 2008, Remote Health Monitoring With Wearable Non-İnvasive Mobile System: The Healthwear Project., Engineering in Medicine and Biology Society Park, J., Pedrycz, W., ve Jeon, M.,2012, Ischemia episode detection in ECG using kernel density estimation, support vector machine and feature selection, Biomedical Engineering Online, 11,1, 30.
 • Park, J., Kang, M., Gao, J., Kim, Y., ve Kang, K., 2017, Cascade Classification with Adaptive Feature Extraction for Arrhythmia Detection, Journal of medical systems, 41,1, 11.
 • Rai, H. M., Trivedi, A., ve Shukla, S., 2013, ECG signal processing for abnormalities detection using multi-resolution wavelet transform and Artificial Neural Network classifier, Measurement, 46,9, 3238-3246.
 • Şişman, C. 2017, Kablosuz IEEE 802.15.6 Haberleşmesi ile EKG ve Solunum Takibi Sistemi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Smrdel, A., ve Jager, F., 2004, Automated detection of transient ST-segment episodes in 24h electrocardiograms, Medical and Biological Engineering and Computing, 42,3, 303-311.
 • ST Microelectronics. “STM32F407/STM32F417 ST Microelectronics”. st.com www.st.com/en/microcontrollers/stm32f407-417.html Son erişim tarihi: 30 Haziran 2017
 • ST Microelectronics. “Ultra low drop-low noise BiCMOS voltage regulators low ESR capacitors compatible”. st.com http://www.st.com/en/power-management/ld3985.html Son erişim tarihi: 30 Haziran 2017
 • Texas Instruments. “ADS129x Low-Power, 8-Channel, 24-Bit Analog Front-End for Biopotential Measurements (Rev. K)” http://www.ti.com/product/ADS1294/datasheet Son erişim tarihi: 30 Haziran 2017
 • Texas Instruments. “Low-Power, 2-Channel, 24-Bit Analog Front-End for Biopotential Measurements (Rev. B)” http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1292.pdf Son erişim tarihi: 25 Haziran 2017
 • Texas Instruments. “AFE4490 Integrated Analog Front-End for Pulse Oximeters (Rev. H)” http://www.ti.com/product/AFE4490/datasheet Son erişim tarihi: 25 Mayıs 2017
 • Tsipouras, MG. Fotiadis, DI. 2004, Automatic arrhythmia detection based on time and time frequency analysis of heart rate variability, Comp Meth Prog Biomed 74,2, 95-108. 86
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.2014. http://dijitalhastane.saglik.gov.tr/TR,4858/emramhakkinda.html Son Erişim Tarihi: 10.03.2016.
 • World Health Organization. 2006. http://www.wpro.who.int/publications/docs/EHRmanual.pdf Son Erişim Tarihi: 21.01.2017.
 • Yildirim, Ö., Doğan, R. Ö., Kaya, İ., ve Kayikçioglu, T. (2016, October). Health-monitoring system based tele-tip for elders. In Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO), 2016 (pp. 1-4). IEEE.
APA KAYA İ, GÖKÇE M, ÖZDEMİR T, KAYIKÇIOĞLU T, YILMAZ A (2017). Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi. , 1 - 98.
Chicago KAYA İsmail,GÖKÇE Mustafa,ÖZDEMİR Tayfun,KAYIKÇIOĞLU Temel,YILMAZ Ali Özgür Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi. (2017): 1 - 98.
MLA KAYA İsmail,GÖKÇE Mustafa,ÖZDEMİR Tayfun,KAYIKÇIOĞLU Temel,YILMAZ Ali Özgür Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi. , 2017, ss.1 - 98.
AMA KAYA İ,GÖKÇE M,ÖZDEMİR T,KAYIKÇIOĞLU T,YILMAZ A Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi. . 2017; 1 - 98.
Vancouver KAYA İ,GÖKÇE M,ÖZDEMİR T,KAYIKÇIOĞLU T,YILMAZ A Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi. . 2017; 1 - 98.
IEEE KAYA İ,GÖKÇE M,ÖZDEMİR T,KAYIKÇIOĞLU T,YILMAZ A "Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi." , ss.1 - 98, 2017.
ISNAD KAYA, İsmail vd. "Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi". (2017), 1-98.
APA KAYA İ, GÖKÇE M, ÖZDEMİR T, KAYIKÇIOĞLU T, YILMAZ A (2017). Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi. , 1 - 98.
Chicago KAYA İsmail,GÖKÇE Mustafa,ÖZDEMİR Tayfun,KAYIKÇIOĞLU Temel,YILMAZ Ali Özgür Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi. (2017): 1 - 98.
MLA KAYA İsmail,GÖKÇE Mustafa,ÖZDEMİR Tayfun,KAYIKÇIOĞLU Temel,YILMAZ Ali Özgür Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi. , 2017, ss.1 - 98.
AMA KAYA İ,GÖKÇE M,ÖZDEMİR T,KAYIKÇIOĞLU T,YILMAZ A Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi. . 2017; 1 - 98.
Vancouver KAYA İ,GÖKÇE M,ÖZDEMİR T,KAYIKÇIOĞLU T,YILMAZ A Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi. . 2017; 1 - 98.
IEEE KAYA İ,GÖKÇE M,ÖZDEMİR T,KAYIKÇIOĞLU T,YILMAZ A "Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi." , ss.1 - 98, 2017.
ISNAD KAYA, İsmail vd. "Kablosuz Vücut Algılayıcı Ağları Ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi". (2017), 1-98.
 • 1- Elektronik Saglık Kayıtlarının WCF Web Servisleri Kullanılarak Aktarılması ve Depolanması (Makale - Diger Hakemli Makale),
 • 2- Vücut Alan Aglarına Yönelik Düsük Karmasıklıkta, Kayıpsız Diferansiyel Tabanlı Veri Sıkıstırma Metodu (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum),
 • 3- Tele-Tıp Uygulamaları için Wigner-Ville Dagılım Esaslı EKG Aritmi Belirleme (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum),
 • 4- Wireless Body Area Network Studies forTelemedicine Applications Using IEEE 802.15.6Standard (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • 5- Real-Time Monitoring of ST Change for Telemedicine (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • 6- Using Wigner-Ville distribution in ECG arrhythmia detection for telemedicine applications (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • 7- Diversity performance of microstrip patch antennas placed on human body at ISMand MBAN frequencies (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • 8- BER Performance Comparision of IEEE 802.15.6 and IEEE 802.15.4 on PHY Layer (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • 9- EKG Aritmilerinin Zaman Frekans Esaslı Öznitelikler Kullanılarak Sınıflandırılması (Tez (Arastırmacı Yetistirilmesi) - Yüksek Lisans Tezi),
 • 10- IEEE 802.15.6 standardı ve Kablosuz Vücut alan Agı Hablesmeleri (Tez (Arastırmacı Yetistirilmesi) - Yüksek Lisans Tezi),
 • 11- Kalp Aritmilerinin Çift Dalga Boylu PPG sinyalleri Kullanılarak Belirlenmesi (Tez (Arastırmacı Yetistirilmesi) - Yüksek Lisans Tezi),
 • 12- Kablosuz Ieee 802.15.6 Haberlesmesi Ile Ekg Ve Solunum Takip Sistemi (Tez (Arastırmacı Yetistirilmesi) - Yüksek Lisans Tezi),
 • 13- Ieee 802.15.4 Ve Ieee 802.15.6 Standartlarında Ber Basarımlarının Karsılastırması (Bildiri - Ulusal Bildiri - Sözlü Sunum),
 • 14- IEEE 802.15.4 ve IEEE 802.15.6 Standartlarında BER Basarımlarının Karsılastırması (Tez (Arastırmacı Yetistirilmesi) - Yüksek Lisans Tezi),