Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

13 4

Proje Grubu: MAG Sayfa Sayısı: 84 Proje No: 215M893 Proje Bitiş Tarihi: 01.11.2018 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 17-03-2020

Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Öz:
Kemik dokusu kayıplarının tedavisinde kullanılan greft yaklaşımlarında donör kısıtlılığı, bulaşıcı hastalık ve immün reaksiyon riski ile karşılaşılmaktadır. Doku mühendisliği amacıyla geliştirilen hücre taşıyıcıları bu sorunların önüne geçmektedir. Projede, kemik doku rejenerasyonunu destekleyecek, temelde doğal malzemelerden oluşan üç boyutlu yeni bir taşıyıcı geliştirilmiştir. Birlikte elektroeğirme yöntemiyle hazırlanan taşıyıcının birinci fiber yapısı temelde bakteriden üretilebilen Poli(3-hidroksibütrat-ko-3-hidroksivalerat) (PHBV) ve yapıyı desteklemek için az miktarda Polikaprolakton (PCL) polimerinden, ikinci fiber ise pullulan (PUL) polimeri ve tek-hücreli bir alg olan diatomun silika kabuklarından (DS) oluşmaktadır. DS parçacıkları taşıyıcıya eklenmeden önce saflaştırılmış, hücre canlılığını destekleyen konsantrasyon ve boyut özellikleri belirlenmiş ve elektroeğirme sırasında fiberler içerisine başarıyla hapsedilebildiği gösterilmiştir. Projede öncelikle ticari olarak satın alınan (yurt dışı kaynaklı) PHBV ile taşıyıcının hazırlanma koşulları ve özellikleri araştırılmış, daha sonra proje kapsamında Cupriavidus necator bakteri suşu?ndan PHBV üretimi ve valerat yüzdesi optimize edilip bu polimerle taşıyıcılar hazırlanmış ve özellikleri karşılaştırılmıştır. İki fiberli hücre taşıyıcı yapı olarak PHBV/PCL/SA:PUL/DS grubu üretilmiş ve PUL fiberlerinin elektroeğirme sırasında çapraz bağlanması için yeni bir yöntem sunulmuştur. Projede ayrıca, Sefuroksim aksetil (SA) antibiyotiği, hidrofobik olan PHBV fiberlerine elektroeğirme sırasında hapsedilmiştir. Geliştirilen bu yeni taşıyıcının yavaş hızda bozunduğu, çok az su alarak yapısını koruduğu, kontrollü antibiyotik salımını desteklediği, içerdiği DS ve çift fiber yapısı sayesinde daha yüksek basma dayanımına sahip olduğu görülmüştür. Saos-2 hücreleriyle yapılan in vitro deneylerde DS içeren grupların daha yüksek hücre canlılığı sağladığı ve L929 hücreleri ile yapılan deneylerde hidrofilik PUL fiberleri varlığı sayesinde birlikte elektroeğrilmiş taşıyıcıların canlılığı daha iyi desteklediği sonucu elde edilmiştir. SEM ve lazer taramalı konfokal mikroskobu analizlerinde, hücrelerin taşıyıcı içinde yayıldığı, sağlıklı morfolojide olduğu görülmüştür. Projede üretilen PHBV ile hazırlanan taşıyıcılar aynı karakterizasyon aşamalarına tabi tutulmuştur ve hücre canlılığını aynı şekilde desteklediği görülmüştür. Projede, kemik doku kayıplarının tedavisi için ürüne dönüşme potansiyeli bulunan ve tüm malzemeleri ülkemiz kaynaklarından elde edilebilecek veya üretilebilecek yeni bir 3 boyutlu hücre taşıyıcı geliştirilmiştir.
Anahtar Kelime: PCL Hücre Taşıyıcı Birlikte Elektroeğirme Pullulan PHBV Diatom silika iskeleti

Konular: Hücre ve Doku Mühendisliği
Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abed, A., Assoul, N., Ba, M., Derkaoui, S. M., Portes, P., Louedec, L., Flaud, P., Bataille, I., Letourneur, D., Meddahi‐Pellé, A. 2011. “Influence of polysaccharide composition on the biocompatibility of pullulan/dextran-based hydrogels”, Journal of biomedical materials research. Part A, 96(3), 535–42.
 • 1- PHBV Based Bone Tissue Engineering Scaffolds Doped with Diatom Shells (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
 • Aw, M. S., Simovic, S., Addai-Mensah, J., Losic, D. 2011. “Silica microcapsules from diatoms as new carrier for delivery of therapeutics”, Nanomedicine, 6, 1159–173.
 • 2- Cefuroxime Axetil Loaded PHBV/PCL Electrospun Scaffolds for Bone Tissue Engineering (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Poster Sunum),
 • Bai, J., Dai, J., Li, G. 2015. “Electrospun composites of PHBV/pearl powder for bone repairing”, Progress in natural science: materials international, 25(4), 327-333.
 • 3- Diatom Silika Kabuk Katkılı PHBV/PCL-Pullulan TaşıyıcılarınKemik Doku Mühendisliğine Uygunluğunun Araştırılması (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum),
 • Barboza, F. M., Machado, W. M., Junior, O., Renato, L., Padilha de Paula, J., Zawadzki, S. F., Farago, P. V. 2014. “PCL/PHBV microparticles as innovative carriers for oral controlled release of manidipine dihydrochloride”, The Scientific World Journal, Volume 2014, 1-10.
 • Bariana, M., Aw, M. S., Kurkuri, M., Losic, D. 2013. “Tuning drug loading and release properties of diatom silica microparticles by surface modifications”, International Journal of Pharmaceutics, 443(1-2), 230–41.
 • Berezina, N. 2012. “Enhancing the 3‐hydroxyvalerate component in bioplastic PHBV production by Cupriavidus necator”, Biotechnology journal, 7(2), 304-309.
 • Bharti, C., Nagaich, U., Pal, A. K., Gulati, N. 2015. “Mesoporous silica nanoparticles in target drug delivery system: a review”, International journal of pharmaceutical investigation, 5(3), 124.
 • Bhattacharyya, A., Pramanik, A., Maji, S. K., Haldar, S., Mukhopadhyay, U. K., Mukherjee, J. 9 Jul. 2012. “Utilization of vinasse for production of poly-3-(hydroxybutyrate-co- hydroxyvalerate) by Haloferax mediterranei”, AMB Express, 2.
 • Bianco, A., Calderone, M., Cacciotti, I. 2013. “Electrospun PHBV/PEO co-solution blends: Microstructure, thermal and mechanical properties”, Materials Science and Engineering: C, 33(3), 1067-77.
 • Bismuto, A., Setaro, A., Maddalena, P., De Stefano, L., De Stefano, M. 2008. “Marine diatoms as optical chemical sensors: A time-resolved study”. Sensors and Actuators B: Chemical, 130(1), 396-399.
 • Blackwood, K., McKean, R., Canton, I., Freeman, C., Franklin, K., Cole, A., Brook, I., Farthing, P., Rimmer, S., Haycock, J., Ryan, A., MacNeil, S. 2008. “Development of biodegradable electrospun scaffolds for dermal replacement”, Biomaterials, 29, 3091-104.
 • Brunella, V., Jadhav, S. A., Miletto, I., Berlier, G., Ugazio, E., Sapino, S., Scalarone, D. 2016. “Hybrid drug carriers with temperature-controlled on–off release: A simple and reliable synthesis of pnipam-functionalized mesoporous silica nanoparticles”, Reactive and Functional Polymers, 98, 31-37.
 • Butler, K. S., Durfee, P. N., Theron, C., Ashley, C. E., Carnes, E. C., Brinker, C. J. 2016. “Protocells: Modular Mesoporous Silica Nanoparticle‐Supported Lipid Bilayers for Drug Delivery”, Small, 12(16), 2173-2185.
 • Canton, I., McKean, R., Charnley, M., Blackwood, K., Fiorica, C., Ryan, A., MacNeil, S. 2010. “Development of an Ibuprofen-releasing biodegradable PLA/PGA electrospun scaffold for tissue regeneration”, Biotechnology and Bioengineering, 105, 396-408.
 • Chen, C.-T., Chen, K.-I., Chiang, H.-H., Chen, Y.-K. Cheng, K.-C. 2017. “Improvement on Physical Properties of Pullulan Films by Novel Cross-Linking Strategy”, Journal of Food Science, 82 (1), 108–117.
 • Cheng, K. C., Demirci, A., Catchmark, J. M. 2011. “Pullulan: Biosynthesis, production, and applications”, Appl Microbiol Biotechnol, 92(1), 29-44.
 • Conley, D. J., Kilham, S. S., Theriot, E. 1989. “Differences in silica content between marine and freshwater diatoms”, Limnol Oceanogr, 34(1), 205-13.
 • De Stefano, L., Rotiroti, L., De Stefano, M., Lamberti, A., Lettieri, S., Setaro, A., Maddalena, P. 2009. “Marine diatoms as optical biosensors”. Biosensors and Bioelectronics, 24(6), 1580- 1584.
 • Del Gaudio, C., Bianco, A., Folin, M., Baiguera, S., Grigioni, M. 2009. “Structural characterization and cell response evaluation of electrospun PCL membranes: micrometric versus submicrometric fibers”, Journal of Biomedical Materials Research Part A, 89(4), 1028- 1039.
 • Dimas, L., Buehler, M. 2011. “Hierarchical Mechanics of Diatom Algae: From Atoms to Organism and Weakness to Strength”, Imechanica.Org, 2, 7–11.
 • Díez-Pascual, A. M., Díez-Vicente, A. L. 2014. “ZnO-reinforced poly (3-hydroxybutyrate-co-3- hydroxyvalerate) bionanocomposites with antimicrobial function for food packaging”, ACS applied materials & interfaces, 6(12), 9822-34.
 • Dolatabadi, J. E. N., de la Guardia, M. 2011. “Applications of diatoms and silica nanotechnology in biosensing, drug and gene delivery, and formation of complex metal nanostructures”, TrAC - Trends in Analytical Chemistry, 30(9), 1538–48.
 • El-Sayed, A. A., Abdelhady, H. M., Abdel Hafez, A. M., Khodair, T. A. 2009. “Batch production of polyhydroxybutyrate (PHB) by Ralstonia eutropha and Alcaligenes latus using bioreactor different culture strategies”, J Appl Sci Res, 5(5), 556-564.
 • Farago, P. V., Raffin, R. P., Pohlmann, A. R., Guterres, S. S., Zawadzki, S. F. 2008. “Physicochemical characterization of a hydrophilic model drug-loaded PHBV microparticles obtained by the double emulsion/solvent evaporation technique”, Journal of the Brazilian Chemical Society, 19(7), 1298-305.
 • Faull, K. “Diatoms: tiny creatures telling us a big climate change story”. Sciengist. http://www.sciengist.com/diatoms-tiny-creatures-telling-us-a-big-climate-change-story/ Son erişim tarihi: 17 Ağustos 2015.
 • Ferreira, L. M., Velasquez, A. D. A., Schaffazick, S. R., Cruz, L. 2015. “Pullulan: an advantageous natural polysaccharide excipient to formulate tablets of alendronate-loaded microparticles” Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 51(1), 27-33.
 • Finn, A., Straugun, A., Meyer, M., Chubb, J. 1987. “Effect of dose and food on the bioavailability of ceforoxime axetil”, Biopharm. Drug Dispos., 8, 519-26.
 • Fricain, J. C., Schlaubitz, S., Le Visage, C., Arnault, I., Derkaoui, S. M., Siadous, R., Catros, S., Lalande, C., Bareille, R., Renardb, M., Fabre, T., Cornet, S., Durand, M., Léonard, A., Sahraoui, N., Letourneur, D., Amédée, J. 2013. “A nano-hydroxyapatite - pullulan/dextran polysaccharide composite macroporous material for bone tissue engineering”, Biomaterials, 34(12), 2947–59.
 • Greczynski, G., Hultman, L. 2017. “C 1s peak of adventitious carbon aligns to the vacuum level: dire consequences for Material's bonding assignment by photoelectron spectroscopy”, ChemPhysChem, 18(12), 1507-1512.
 • Güngörmedi, G., Demirbilek, M., Mutlu, M. B., Denkbaş, E. B., Cabuk, A. 2014. “Polyhydroxybutyrate and hydroxyvalerate production by Bacillus megaterium strain A1 isolated from hydrocarbon‐contaminated soil”, Journal of Applied Polymer Science, 131(15).
 • Imerson, A. 2010. “Food stabilisers, thickeners and gelling agents”, FMC BioPolymer,14(2), 266-73.
 • Islam, M. S., Akter, N., Karim, M. R. 2010. “Preparation of superhydrophobic membranes by electrospinning of fluorinated silane functionalized pullulan”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 362(1-3), 117-20.
 • Jamali, A. A., Akbari, F., Ghorakhlu, M. M., de la Guardia, M., Khosroushahi, A. Y. 2012. “Applications of diatoms as potential microalgae in nanobiotechnology”, BioImpacts, 2(2), 83–9.
 • Jugdaohsingh, R. 2007. “Silicon and bone health”, The journal of nutrition, health & aging, 11(2), 99–110.
 • Kim, E.-J., Bu, S.-Y., Sung, M.-K., Choi, M.-K. 2013. “Effects of Silicon on Osteoblast Activity and Bone Mineralization of MC3T3-E1 Cells”, Biological trace element research, 152(1), 105- 12.
 • Kouhi, M., Fathi, M., Prabhakaran, M. P., Shamanian, M., Ramakrishna, S. 2018. “Poly L lysine-modified PHBV based nanofibrous scaffolds for bone cell mineralization and osteogenic differentiation”, Applied Surface Science, 457, 616-625.
 • Lalande, C., Miraux, S., Derkaoui, S. M., Mornet, S., Bareille, R., Fricain, J. C., Franconi, J. M., Le Visage, C., Letourneur, D., Amédée, J., Bouzier-Sore, A. K. 2011. “Magnetic resonance imaging tracking of human adipose derived stromal cells within three-dimensional scaffolds for bone tissue engineering”, European cells & materials, 21, 341-54.
 • Le, T. D. H., Bonani, W., Speranza, G., Sglavo, V., Ceccato, R., Maniglio, D., Motta, A., Migliaresi, C. 2016. “Processing and characterization of diatom nanoparticles and microparticles as potential source of silicon for bone tissue engineering”, Materials Science and Engineering: C, 59, 471-479.
 • Le, T. D. H., Liaudanskaya, V. Bonani, W., Migliaresi, C., Motta, A. 2018. “Enhancing bioactive properties of silk fibroin with diatom particles for bone tissue engineering applications”, Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 12, 89-97.
 • Lim, Y.M., Gwon, H.J., Jeun J.P., Nho, Y.C., 2010. “Preparation of Cellulose-based Nanofibers Using Electrospinning”, Nanofibers, (9), 179-88.
 • Liu, H., Pancholi, M., Stubbs, J., Raghavan, D. 2010. “Influence of hydroxyvalerate composition of polyhydroxy butyrate valerate (PHBV) copolymer on bone cell viability and in vitro degradation”, J. Appl. Polym. Sci., 116, 3225–31.
 • Loh, Q. L., Choong, C. 2013. “Three-dimensional scaffolds for tissue engineering applications: Role of porosity and pore size”, Tissue Eng Part B Rev., 19, 485–502.
 • López-Álvarez, M., Solla, E. L., González, P., Serra, J., León, B., Marques, a. P., Reis, R. L. 2009. “Silicon-hydroxyapatite bioactive coatings (Si-HA) from diatomaceous earth and silica.
 • Study of adhesion and proliferation of osteoblast-like cells”, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 20, 1131–6.
 • Lu, Q., Han, J., Zhou, L., Zhou, J., Xiang, H. 2008. “Genetic and biochemical characterization of the poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) synthase in Haloferax mediterranei”, Journal of bacteriology, 190(12), 4173-80.
 • Lü, L.-X., Wang, Y.-Y., Mao, X., Xiao, Z.-D., Huang, N.-P. 2012. “The effects of PHBV electrospun fibers with different diameters and orientations on growth behavior of bone- marrow-derived mesenchymal stem cells”, Biomedical Materials, 7, 1-10.
 • Ma, J., He, X., Jabbari, E. 2011. “Osteogenic differentiation of marrow stromal cells on random and aligned electrospun poly(L-lactide) nanofibers”, Annals of biomedical engineering, 39(1), 14–25.
 • Meijer, G. J., De Bruijn, J. D., Koole, R., Van Blitterswijk, C. A. 2007. “Cell-based bone tissue engineering”, PLoS Medicine, 4(2), 0260–4.
 • Meng, W., Kim, S.-Y., Yuan, J., Kim, J. C., Kwon, O. H., Kawazoe, N., Chen, G., Ito, Y., Kang, I.-K. 2007. “Electrospun PHBV/collagen composite nanofibrous scaffolds for tissue engineering”, Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition, 18(March 2015), 81–94.
 • Mishra, B., Vuppu, S., Rath, K. 2011. “The role of microbial pullulan, a biopolymer in pharmaceutical approaches: A review”, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 1(6), 45- 50.
 • Nair, M. B., Baranwal, G., Vijayan, P., Keyan, K. S., Jayakumar, R. 2015. “Composite hydrogel of chitosan–poly (hydroxybutyrate-co-valerate) with chondroitin sulfate nanoparticles for nucleus pulposus tissue engineering”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 136, 84-92.
 • Nandi, S. K., Kundu, B., Mukherjee, P., Mandal, T. K., Datta, S., De, D. K., Basu, D. 2009. “In vitro and in vivo release of cefuroxime axetil from bioactive glass as an implantable delivery system in experimental osteomyelitis”, Ceramics International, 35(8), 3207-16.
 • Nandi, S. K., Kundu, B., Ghosh, S. K., Mandal, T. K., Datta, S., De, D. K., Basu, D. 2009. “Cefuroxime-impregnated calcium phosphates as an implantable delivery system in experimental osteomyelitis”, Ceramics International, 35(4), 1367-76.
 • Nassif, N., Livage, J. 2011. “From diatoms to silica-based biohybrids”, Chemical Society Reviews, 40(2), 849–59.
 • PDR, Prescribers Digital Reference. “Cefuroxime axetil-Drug Summary”. https://www.pdr.net/drug-summary/Ceftin-cefuroxime-axetil-180” Son erişim tarihi: 05.02.2019.
 • Rașoga, O., Sima, L., Chirițoiu, M., Popescu-Pelin, G., Fufă, O., Grumezescu, V., Socol, G. 2017. “Biocomposite coatings based on Poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)/calcium phosphates obtained by MAPLE for bone tissue engineering”, Applied Surface Science, 417, 204-12.
 • Rambo, C. R., Costa, C. M., Carminatti, C. a., Recouvreux, D. O. S., D’Acampora, A. J., Porto, L. M. 2012. “Osteointegration of poly-(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) scaffolds incorporated with violacein”, Materials Science and Engineering C, 32(2), 385–9.
 • Sajesh, K. M., Kiran, K., Nair, S. V., Jayakumar, R. 2016. “Sequential layer-by-layer electrospinning of nano SrCO3/PRP loaded PHBV fibrous scaffold for bone tissue engineering”, Composites Part B: Engineering, 99, 445-452.
 • Samorezov, J. E., Alsberg, E. 2015. “Spatial regulation of controlled bioactive factor delivery for bone tissue engineering”, Advanced drug delivery reviews, 84, 45-67.
 • Scott, J.L., Ormrod, D., Goa, K.L. 2001. “Ceforoxime Axetil, an updated review of its use in the management of bacterial infections”, Drugs, 61, 1455-500.
 • Shishatskaya E. I., Volova T. G. 2004, “A comperative investigation of biodegradable polyhydroxyalkanoate films as matrices for in vitro cell cultures”, J. Mater. Sci. Mater. Med., 15, 915-23.
 • Singh, S., Mohanty, A. K., Sugie, T., Takai, Y., Hamada, H. 2008. “Renewable resource based biocomposites from natural fiber and polyhydroxybutyrate-co-valerate (PHBV) bioplastic”, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 39(5), 875-86.
 • Simovic, S., Ghouchi-Eskandar, N., Moom Sinn, A., Losic, D., 2011. “Silica Materials in Drug Delivery Applications”, Current Drug Discovery Technologies, 8,(3), 250-68.
 • Sombatmankhong, K., Sanchavanakit, N., Pavasant, P., Supaphol, P. 2007. “Bone scaffolds from electrospun fiber mats of poly(3-hydroxybutyrate), poly(3-hydroxybutyrate-co-3- hydroxyvalerate) and their blend”, Polymer, 48, 1419–27.
 • Song, H. H., Yoo, M. K., Moon, H. S., Choi, Y. J., Lee, H. C., Cho, C. S. 2007. “A novel polycaprolactone/hydroxyapatite scaffold for bone tissue engineering”, In Key Engineering Materials, 342, 265-8.
 • Špoljarić, I. V., Lopar, M., Koller, M., Muhr, A., Salerno, A., Reiterer, A., Malli, K., Angerer, H., Strohmeier, K., Schober, S., Mittelbach, M., Horvat, P. 2013. “Mathematical modeling of poly [(R)-3-hydroxyalkanoate] synthesis by Cupriavidus necator DSM 545 on substrates stemming from biodiesel production”, Bioresource technology, 133, 482-494.
 • Stijnman, A.C., Bodnar, I., Tromp, R.H. 2011. “Electrospinning of food-grade polysaccharides”, Food Hydrocolloids, 25(5), 1393-8.
 • Suroy, M., Boutorh, J., Moriceau, B., Goutx M. 2014. “Fatty acids associated to frustule of diatoms and their fate during degradation—a case study in Thalassiosira weissflogii”, Deep- Sea Res. I, 86, 21–31.
 • Suwantong, O., Waleetorncheepsawat, S., Sanchavanakit, N., Pavasant, P., Cheepsunthorn, P., Bunaprasert, T., Supaphol, P. 2007. “In vitro biocompatibility of electrospun poly(3-hydroxybutyrate) and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) fiber mats”, International Journal of Biological Macromolecules, 40, 217–23.
 • Svensson, A., Nicklasson, E., Harrah, T., Panilaitis, B., Kaplan, D. L., Brittberg, M., Gatenholm, P. 2005. “Bacterial cellulose as a potential scaffold for tissue engineering of cartilage”, Biomaterials, 26(4), 419-31.
 • Tamburaci, S., Tihminlioglu, F. 2017. “Diatomite reinforced chitosan composite membrane as potential scaffold for guided bone regeneration”, Materials Science and Engineering: C, 80, 222-31.
 • Tamburaci, S., Tihminlioglu, F. 2018. “Biosilica incorporated 3D porous scaffolds for bone tissue engineering applications”, Materials Science and Engineering: C, 91, 274-91.
 • Tao, J., Song, C., Cao, M., Hu, D., Liu, L., Liu, N., Wang, S. 2009. “Thermal properties and degradability of poly (propylene carbonate)/poly (β-hydroxybutyrate-co-β- hydroxyvalerate)(PPC/PHBV) blends”, Polymer Degradation and Stability, 94(4), 575-83.
 • Torun Köse, G., Korkusuz, F., Korkusuz, P., Purali, N., Özkul, a., Hasirci, V. 2003. “Bone generation on PHBV matrices: An in vitro study”, Biomaterials, 24(27), 4999–5007.
 • Uppal, R., Ramaswamy, G. N. 2011. “Cellulose Submicron Fibers”, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 6(4), 39-45.
 • Wagner, A., Poursorkhabi, V., Mohanty, A. K., Misra, M. 2014. “Analysis of Porous Electrospun Fibers from Poly (l-lactic acid)/Poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) Blends”, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2(8), 1976-82.
 • Weng, Y. X., Wang, Y., Wang, X. L., Wang, Y. Z. 2010. “Biodegradation behavior of PHBV films in a pilot-scale composting condition” Polymer Testing, 29(5), 579-587.
 • Williamson, D. H., Wilkinson, J. F. 1958. “The isolation and estimation of poly hydroxylbutyrate inclusions of Bacillus species”, J. Gen. Microbiol., 19, 198-209.
 • Wong, H. M., Chu, P. K., Leung, F. K., Cheung, K. M., Luk K. D., Yeung K. W. 2014. “Engineered polycaprolactone–magnesium hybrid biodegradable porous scaffold for bone tissue engineering”, Prog. Nat. Sci-Mater., 24(5), 561-7.
 • Yaprakci, V., Erdemli, O., Kayabolen, A., Tezcaner, A., Bozkurt, F., Keskin, D. 2013. “In vitro/in vivo comparison of cefuroxime release from poly (ε‐caprolactone)–calcium sulfate implants for osteomyelitis treatment”, Biotechnology and applied biochemistry, 60(6), 603-16.
 • Yoshimoto, H., Shin, Y. M., Terai, H., Vacanti, J. P. 2003. “A biodegradable nanofiber scaffold by electrospinning and its potential for bone tissue engineering”, Biomaterials, 24(12), 2077-2082.
 • Yu, H., Wooley, P. H., Yang, S. Y. 2009. “Biocompatibility of Poly-ε-caprolactone- hydroxyapatite composite on mouse bone marrow-derived osteoblasts and endothelial cells”, Journal of orthopaedic surgery and research, 4(1), 5.
 • Zhang, H., Shahbazi, M. A., Mäkilä, E. M., da Silva, T. H., Reis, R. L., Salonen, J. J., Hirvonena, J. T., Santos, H. A. 2013. “Diatom silica microparticles for sustained release and permeation enhancement following oral delivery of prednisone and mesalamine”, Biomaterials, 34(36), 9210–9.
 • Zhang, X., Yang, H., Li, S., Qin, G., Yang, L. 2018. “Natural diatomite particles: Size-, dose- and shape-dependent cytotoxicity and reinforcing effect on injectable bone cement”, Journal of materials science & technology, 34(6), 1044-53.
 • Zou, P., Liu, H., Li, Y., Huang, J., Dai, Y. 2016. “Surface dextran modified electrospun poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)(PHBV) fibrous scaffold promotes the proliferation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells”, Materials Letters, 179, 109-113.
APA Keskin D, KARATAŞ A (2018). Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. , 1 - 84.
Chicago Keskin Dilek,KARATAŞ Ayten Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. (2018): 1 - 84.
MLA Keskin Dilek,KARATAŞ Ayten Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. , 2018, ss.1 - 84.
AMA Keskin D,KARATAŞ A Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. . 2018; 1 - 84.
Vancouver Keskin D,KARATAŞ A Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. . 2018; 1 - 84.
IEEE Keskin D,KARATAŞ A "Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması." , ss.1 - 84, 2018.
ISNAD Keskin, Dilek - KARATAŞ, Ayten. "Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması". (2018), 1-84.
APA Keskin D, KARATAŞ A (2018). Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. , 1 - 84.
Chicago Keskin Dilek,KARATAŞ Ayten Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. (2018): 1 - 84.
MLA Keskin Dilek,KARATAŞ Ayten Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. , 2018, ss.1 - 84.
AMA Keskin D,KARATAŞ A Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. . 2018; 1 - 84.
Vancouver Keskin D,KARATAŞ A Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. . 2018; 1 - 84.
IEEE Keskin D,KARATAŞ A "Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması." , ss.1 - 84, 2018.
ISNAD Keskin, Dilek - KARATAŞ, Ayten. "Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması". (2018), 1-84.