Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

18 11

Proje Grubu: ÇAYDAG Sayfa Sayısı: 145 Proje No: 115Y627 Proje Bitiş Tarihi: 15.04.2018 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 18-03-2020

Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Öz:
Proje kapsamında Erdemli açıklarındaki transekt borunca 3 istasyonda ve bölgedeki bazı nehirlerde 2016 Agustos?undan itibaren en az 1 yıl boyunca aylık örneklemeler yapılmıs, ayrıca laboratuvarda çesitli zooplankton türleri ile birçok deney gerçeklestirilmistir. Türkiye?de ilk defa yapılan ölçümlerle, deniz suyunda 4.33-16.92 ug/L aralıgında degistigi görülen BPA kirleticisi, nehir sularında göreceli olarak biraz daha yüksek olarak, 4.14-29.92 ug/L aralıgında ölçülmüstür. Çalısılan 3 istasyondan Nansen siseleri ile elde edilen deniz suyu örneklerinin degerlendirmelerinin sonucunda toplamda 5956 adet mikroplastik parçacıgı tespit edilmistir. %87 lik oranla diger mikroplastik parçacıklarına göre daha yogun olan ve Fiber olarak adlandırılan parçacıkların çogunlugunun mavi (%31), siyah (%43) ve kırmızı (%10) renkli oldugu görülmüstür. Bu örnekleme sonucu mikroplastik yogunlugunun 444 - 49 000 adet/m³ arasında degistigi bulunmus olup, bu degerlerin su kolonu için bulunan önceki birçok çalısmadan daha yüksek oldugu da görülmüstür. Zooplankton agı ile yapılan örneklemelerde yatay çekimlerde en yüksek mikroplastik miktarları 21396 Adet/m² (ya da 59.4 adet/m³) olarak Nisan 2017?de 100m derinlikteki istasyondan elde edilmistir. Zooplankton biyokütlesinin de Nisan 2017 (16 mg/m3) ve de Haziran 2017 (12 g/m3) dönemlerinde bilhassa 20 m ve 100 m de bulunan istasyonlarda diger aylara göre daha yüksek oldugu gözlenmistir. Nisan 2017?deki yagmur ve sel olusumunun 100m derinlikteki istasyonun hem zooplankton ve hem de mikroplastik miktarlarındaki yüksek degerlerinde etkili oldugu gözlenmistir. Hem dikey ve hem de yatay ag çekimleri göz önüne alındıgında mikroplastiklerin metre küpte en fazla 1 mg civarında oldugu tespit edilmistir. Dikey çekim sonuçlarına göre, mikroplastiklerin bilhassa kıyı istasyonunda zaman zaman (Kasım 2016?da) zooplankton biyokütlesinin %28?ini olusturdukları hesaplanmıstır. Yogun olarak mikroplastige maruz bırakılan zooplankton türlerinin çesitli evrelerinin çogunun laboratuvar sartlarında mikroplastik tükettigi gözlenmistir. Yogun mikroplastik oldugunda bireylerin vücutlarının üzerine bu mikroplastiklerin yapısarak canlının hareket kabiliyetini kısıtladıgı ve dolayısıyla beslenememesine yol açarak ölümlere neden oldugu gözlenmistir. Farklı BPA dozlarına maruz bırakılan kladoser türü Daphnia magna bireylerinde Comet testi açısından 50 ppb, 100 ppb ve 10 ppm dozlarındaki hasarlar anlamlı bulunmustur buna karsılık 1 ppm gibi yüksek bir dozda hasar tespit edilememistir.
Anahtar Kelime: Kuzeydogu Akdeniz zooplankton toksisite BPA mikroplastik

Konular: Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji Çevre Bilimleri Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Çevre Mühendisliği
Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aghajanpour-Mir, S. M., Zabihi, E., Akhavan-Niaki, H., Keyhani, E., Bagherizadeh, I., Biglari, S. ve Behjati, F. 2016. The Genotoxic and Cytotoxic Effects of Bisphenol- A (BPA) in MCF-7 Cell Line and Amniocytes. International Journal of Molecular and Cellular Medicine, 5(1), 19–29.
 • Plajdan toplanan atıklarınkarakterizasyon ve sınıflandırması:Açıklama (Bildiri - Ulusal Bildiri - Sözlü Sunum)
 • Akbulut C. ve Yön N. D., 2013. Bisfenol a’nın zebra balıklarında (Danio rerio) teratolojik etkileri. SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Sayı, s. 105-111.
 • Zooplanktonik Canlıların Mikroplastik Tüketimi Üzerine Deneyler (Bildiri - Ulusal Bildiri - Sözlü Sunum)
 • Alcaraz, M., Saiz, E., Calbet, A., Trepat, I., ve Broglio, E. 2003. “Estimating zooplankton biomass through image analysis”, Mar. Biol., 143:307–315.
 • Denizel çöpler ve ODTÜ-DBE?de bu konuda yapılan çalısmalar (Bildiri - Ulusal Bildiri - Sözlü Sunum)
 • Alexander, H.C., Dill, D.C., Smith, L.W., Guiney, P.D. ve Dorn, P., 1988. Bisphenol A: acute aquatic toxicity. Environ. Toxicol. Chem. 7: 19-26.
 • Mikroplastik Projelerinin Genel Sonuçları (Bildiri - Ulusal Bildiri - Sözlü Sunum)
 • Andrady, A. L. 2011. Microplastics in the marine environment. Marine Pollution Bulletin, 62(8), 1596–1605. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.05.030
 • BPA'nın Daphnia magnave Temorastylifera Türleri Üzerine Genotoksikolojik Etkisi (Bildiri - Ulusal Bildiri - Sözlü Sunum)
 • Arashkevich, E. G., Stefanova, K., Bandelj, V., Siokou, I. Terbiyik Kurt, T., Ak Örek, Y., Timofte, F., Timonin, A., Solidoro, C. 2013. “Mesozooplankton in the open Black Sea: Regional and seasonal characteristics”, Journal of Marine Systems. 135: 81- 96.
 • Mikro Plastik ÜzerindeBulunanMikroorganizmalarınKuzeydogu Akdeniz?dekiKomünite Yapısı (Bildiri - Ulusal Bildiri - Sözlü Sunum)
 • Atienzar F.A., Cheung V.V., Jha A.N. ve Depledge M.H., 2001. Fitness parameters and DNA effects are sensitive indicatiors of copperinduced toxicity in Daphnia magna. Toxicol Sci 59: 241–250.
 • ODTÜ - Deniz Bilimleri Enstitüsünde denizatıkları/mikroplastik arastırmaları ve ilkögretimeyönelik ?Denizimi Tanıyorum Koruyorum Egitimi" (Bildiri - Ulusal Bildiri - Sözlü Sunum)
 • Auta, H. S., Emenike, C. U., ve Fauziah, S. H. (2017). Distribution and importance of microplastics in the marine environmentA review of the sources, fate, effects, and potential solutions. Environment International, 102(March), 165–176. https://doi.org/10.1016/j.envint.2017.02.013
 • Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum? egitim faaliyetindeçöp ve mikroplastikler (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum)
 • Avishai, N., Rabinowitz, C., Moiseeva, E., ve Rinkevich, B. (2002). Genotoxicity of the Kishon River, Israel: The application of an in vitro cellular assay. Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 518(1), 21–37. https://doi.org/10.1016/S1383-5718(02)00069-4
 • Mersin ve Bodrum atık su arıtma tesislerinden denize tasınan mikroplastik yükü (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum)
 • Aytan, Ü., Valente, A., Şentürk, Y., Usta, R., Esensoy Şahin, F.B. , Mazlum, R.E., Agirbas, E. 2016. "First evaluation of neustonic microplastics in Black Sea waters", Marine Environmental Research,119, 22-30.
 • Mersin Körfezi Zooplankton Biyokütle- Mikropalstik Partikül Kütle Oranı (Bildiri - Ulusal Bildiri - Poster Sunum)
 • Ayukai, T. 1987. "Discriminate feeding of the calanoid copepod Acartia clausi in mixtures of phytoplankton and inert particles", Marine Biology, 94 (4), 579−587.
 • Babu, S., Uppu, S., Claville, M.O. ve Uppu, R.M., 2013. Prooxidant actions of bisphenol A (BPA) phenoxyl radicals: implications to BPA-related oxidative stress and toxicity. Toxicol. Mech. Method 23: 273-280.
 • Bachiller, E. ve Fernandes, J.A. 2011. “Zooplankton image analysis manual:automated identification by means of scanner and digital camera as imaging devices”, Rev Invest Mar., 18: 17−37.
 • Barnes, D. K. a, Galgani, F., Thompson, R. C., ve Barlaz, M. (2009). Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 364(1526), 1985– 1998. https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0205
 • Belfroid, A., van Velzen, M., van der Horst, B. ve Vethaak, D., 2002. Occurrence of bisphenol A in surface water and uptake in fish: evaluation of field measurements. Chemosphere 49: 97-103.
 • Benfield, M.C., Davis, C.S., Wiebei P.H., Gallager, S.M., Lough, R.G., Copley, N.J. 1996. “Video Plankton Recorder estimates of copepod, pteropod and larvacean distributions from a stratified region of Georges Bank with comparative measurements from a MOCNESS sampler”, Deep Sea Research Part II Topical Studies in Oceanography 43(7):1925-1945.
 • Bergmann, M., Gutow, L., Klages, M., Koelmans, A. A., Besseling, E., ve Shim, W. J. (2015). Marine anthropogenic litter. Marine Anthropogenic Litter, 1–447. https://doi.org/10.1007/978-3-319-16510-3
 • Browne, M. A., Crump, P., Niven, S. J., Teuten, E., Tonkin, A., Galloway, T., ve Thompson, R. (2011). Accumulation of microplastic on shorelines woldwide: Sources and sinks. Environmental Science and Technology, 45(21), 9175–9179. https://doi.org/10.1021/es201811s
 • Browne, M. A., Galloway, T. S., ve Thompson, R. C. (2010). Spatial patterns of plastic debris along estuarine shorelines. Environmental Science and Technology, 44(9), 3404–3409. https://doi.org/10.1021/es903784e
 • Cakal O. A. , ve Parlak H., 2008. Effects of bisphenol A on the embryonic development of sea urchin (Paracentrotus lividus). Environ Toxicol. 23(3):387-92. doi: 10.1002/tox.20349.
 • Careghini, A., Mastorgio, A.F., Saponaro, S. ve Sezenna, E., 2015. Bisphenol A, nonylphenols,benzophenones, and benzotriazoles in soils, groundwater, surface water, sediments, and food: a review. Environ. Sci. Pollut. Res. 22: 5711-5741.
 • Carina Aydın, Olgaç Güven, Barış Salihoğlu, A. E. K. (2016). The Influence of Land Use on Coastal Litter: An Approach to Identify Abundance and Sources in the Coastal Area of Cilician Basin, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 16, 61–68. https://doi.org/10.4194/1303-2712-v16
 • Chen, M.Y., Ike, M. ve Fujita, M., 2002. Acute toxicity, mutagenicity, and estrogenicity of bisphenol-A and other bisphenols. Environ. Toxicol. 17: 80-86.
 • Clement, B., Devaux, A., Perrodin, Y., Danjean, M. ve Ghidini-Fatus M. 2004. Assessment of sediment ecotoxicity and genotoxicity in freshwater laboratory microcosms. Ecotoxicology 13: 323–333.
 • Cole M., Lindeque, P., Fileman, E., Halsband, C., Goodhead, R., Moger, J. ve Galloway, T.S. 2013. "Microplastic ingestion by zooplankton", Environmental Science ve Technology, 12, 6646–6655.
 • Cole, M., Lindeque, P.K., Fileman, E., Clark, J., Lewis, C., Halsband, C. ve Galloway, T.S. 2016. "Microplastics Alter the Properties and Sinking Rates of Zooplankton Faecal Pellets", Environ. Sci. Technol., 50, 3239−3246
 • Collignon, A., Hecq, J., Galgani, F., Collard, F., ve Goffart, A. (2014). Annual variation in neustonic micro- and meso-plastic particles and zooplankton in the Bay of Calvi ( Mediterranean – Corsica ). Marine Pollution Bulletin, 79(1–2), 293–298. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.11.023
 • Collins A.R., Oscoz A.A., Brunborg G., Gaivão I., Giovannelli L., Kruszewski M., Smith C.C., ve Štětina R. (2008) The comet assay: Topical issues. Mutagenesis, 23, 143– 151.
 • Corrales, J., Kristofco, L. A., Steele, W. B., Yates, B. S., Breed, C. S., Williams, E. S., ve Brooks, B. W. (2015). Global assessment of bisphenol A in the environment: review and analysis of its occurrence and bioaccumulation. Dose-Response, 13(3), 1559325815598308.
 • Cotelle S. ve Férard J.F. (1999) Comet assay in genetic ecotoxicology: A review. Environmental and Molecular Mutagenesis, 34, 246–255.
 • Cózar, A., Sanz-Martín, M., Martí, E., González-Gordillo, J. I., Ubeda, B., Á.gálvez, J., … Duarte, C. M. (2015). Plastic accumulation in the mediterranean sea. PLoS ONE, 10(4), 1–12. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121762
 • Cydzik-Kwiatkowska, A., Bernat, K., Zieli_nska, M., Bułkowska, K. ve Wojnowska- Baryła, I., 2017. Aerobic granular sludge for bisphenol A (BPA) removal from wastewater. Int. Biodeter. Biodegr 122: 1-11.
 • David, R.M., Dakic, V., Williams, T.D., Winter, M.J., Chipman, J.K., 2011. Transcriptional responses in neonate and adult Daphnia magna in relation to relative susceptibility to genotoxicants. Aquat. Toxicol. 104, 192–204.
 • Dawidowicz, P. ve Loose, C.J., 1992. Metabolic costs during predator-induced diel vertical migration of Daphnia. Limnol. Oceanogr, 37: 1589–1595.
 • den Besten P.J. ve Tuk C.W., 2000. Relation between responses in the neutral red retention test and the comet assay and life history parameters of Daphnia magna. Mar Environ Res 50: 513–516.
 • Derraik, J. G. B. (2002). The pollution of the marine environment by plastic debris: A review. Marine Pollution Bulletin, 44(9), 842–852. https://doi.org/10.1016/S0025- 326X(02)00220-5
 • Desforges, J. P. W., Galbraith, M., Dangerfield, N., ve Ross, P. S. (2014). Widespread distribution of microplastics in subsurface seawater in the NE Pacific Ocean. Marine Pollution Bulletin, 79(1–2), 94–99. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.12.035
 • Desforges, J.P., Galbraith, M.ve Ross P.S. 2015. "Ingestion of microplastics by zooplankton in the Northeast Pacific Ocean", Arch. Environ. Contam. Toxicol., 69 (3) (2015), pp. 320-330.
 • Dow Chemical Company, 2012. Bisphenol a, Product Safety Assessment. www.dow.com/productsafety/finder/.
 • Duren, L.A. van., Stamhuis, E.J. ve Videler, J.J. 2003. " Copepod feeding currents: flow patterns rates and energetics", Journal of Experimental Biology, 206, pp.
 • Emekli, N. Y., Büyüktaş, K., ve Başçetinçelik, A. (2016). Changes of the light transmittance of the LDPE films during the service life for greenhouse application. Journal of Building Engineering, 6, 126–132. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2016.02.013
 • Endo, S., Takizawa, R., Okuda, K., Takada, H., Chiba, K., Kanehiro, H., … Date, T. (2005). Concentration of polychlorinated biphenyls (PCBs) in beached resin pellets: Variability among individual particles and regional differences. Marine Pollution Bulletin, 50(10), 1103–1114. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2005.04.030
 • Escribano R., Hidalgo P., Fuentes M., Donoso K., 2012. “Zooplankton time series in the coastal zone off Chile: Variation in upwelling and responses of the copepod community”, Progress in Oceanography, Volumes 97–100,174-186.
 • European Union Risk Assessment Report, 2010. Environment Addendum of April 2008 (to be read in conjunction with published EU RAR of BPA, 2003) 4,4'- isopropylidenediphenol (Bisphenol-A) Part 1 Environment. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection.
 • Faure, F., Demars, C., Wieser, O., Kunz, M., ve De Alencastro, L. F. (2015). Plastic pollution in Swiss surface waters: Nature and concentrations, interaction with pollutants. Environmental Chemistry, 12(5), 582–591. https://doi.org/10.1071/EN14218
 • Fernandez de Puelles, M.L., Gras, D., Hernandez-Leon, S. 2003. "Annual cycle of zooplankton biomass, abundance and species composition in the neritic area of the Balearic Sea, Western Mediterranean", Mar. Ecol. 24 (2), 123–139.
 • Fic, A., Žegura, B., Sollner Dolenc, M., Filipič, M., ve Peterlin Mašič, L. (2013). Mutagenicity and DNA damage of bisphenol a and its structural analogues in HepG2 cells. Arhiv Za Higijenu Rada i Toksikologiju, 64(2), 189–200. https://doi.org/10.2478/10004-1254-64-2013-2319
 • Forest, A., Stemmann, L., Picheral, M., Burdorf, L., Robert, D., Fortier, L., Babin, M., 2012. “Size distribution of particles and zooplankton across the shelf-basin system in Southeast Beaufort Sea: combined results from an Underwater Vision Profiler and vertical net tows”, Biogeosciences, 9, 1301–1320.
 • Frangoulis, C., Grigoratou M., Zoulias, T., Hannides, C.C.S., Pantazi, M., Psarra S., Siokou I., 2017. “Expanding zooplankton standing stock estimation from meso- to metazooplankton: A case study in the N. Aegean Sea (Mediterranean Sea)”, Continental Shelf Research, 149,151-161.
 • Frias J.P.G.L., V. Otero, P. Sobral, Evidence of microplastics in samples of zooplankton from Portuguese coastal waters, Marine Environmental Research, Volume 95, 2014, Pages 89-95, ISSN 0141-1136, https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2014.01.001.
 • Fromme, H., Küchler, T., Otto, T., Pilz, K., Müller, J. ve Wenzel, A., 2002. Occurrence of phthalates and bisphenol A and F in the environment.Water Res. 36: 1429-1438.
 • Fukazawa, H., Hoshino, K., Shiozawa, T., Matsushita, H. ve Terao, Y., 2001. Identification and quantification of chlorinated bisphenol A in wastewater from wastepaper recycling plants. Chemosphere 44: 973-979.
 • Galloway, T. S., Cole, M., ve Lewis, C. (2017). Interactions of microplastic debris throughout the marine ecosystem. Nature Ecology ve Evolution, 1(5), 0116. https://doi.org/10.1038/s41559-017-0116
 • Gerhardt, A., de Bisthoven, B.L. ve Soares, A.M.V., 2005. Evidence for the stepwise stress model: Gambusia holbrooki and Daphnia magna under acid mine drainage and acidified reference water stress. Environ. Sci. Technol., 39: 4150–4158.
 • GESAMP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection. (2015). Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: a global assessment”. Reports and Studies GESAMP, 90, 96. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3803.7925
 • Giesy J.R., Graney R.L., Newsted J.L., Rosiu C.L., Benda A., Kreis R.G. Jr. vd., 1988. Comparison of three sediment bioassay methods using Detroit river sediments. Environ Toxicol Chem 7: 483–498.
 • Gökdağ, K., Güven, O., Özalp, M., Kideys, A. E., Doğu, O., Üniversitesi, T., … Mersİn, E. (2016). 2015-2016 Yılında Kuzeydoğu Akdeniz ’ de Mersin Plajlarındaki Atıkların Kalitatif ve Kantitatif Analizi Özet Sonuçlar ve Değerlendirme Yöntem. In Turkey National Seas Monitoring and Evaluation Symposium.
 • Gomez, M., Mayo, I., Torres, S., (2001). Flow cytometry of cell proliferation through the incorporation of bromodeoxyuridine as an index of growth rate in the water flea, Daphnia magna (Crustacea, Cladocera). Cytometry 44, 264–271.
 • Gorsky, G., Grosjean. P. 2003. “Qualitative and quantitative assessment of zooplankton samples”, GLOBEC Int. Newsletter. 9:5–6.
 • Gorsky, G., Ohman, M. D., Picheral, M., Gasparini, S., Stemmann, L., Romagnan J-B., Cawood, A., Pesant, S., García-Comas, C., Prejger F. 2010. “Digital zooplankton image analysis using the ZooScan integrated system”, Journal of Plankton Research, 32, Issue 3, 285–303, https://doi.org/10.1093/plankt/fbp124.
 • Gregory, M. R. (1996). Plastic scrubbers’ in hand cleansers: A further (and minor) source for marine pollution identified. Marine Pollution Bulletin, 32(12), 867–871. https://doi.org/10.1016/S0025-326X(96)00047-1
 • Gunasekarana V, Raj GV, Chand P. A Comprehensive Review on Clinical Applications of Comet Assay. Journal of Clinical and Diagnostic Research : JCDR. 2015;9(3):GE01-GE05. doi:10.7860/JCDR/2015/12062.5622.
 • Gündoğdu, S., ve Çevik, C. (2017). Micro- and mesoplastics in Northeast Levantine coast of Turkey: The preliminary results from surface samples. Marine Pollution Bulletin, (March). https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.03.002
 • Gündoğdu, S., Çevik, C., Ayat, B., Aydoğan, B., ve Karaca, S. (2018). How microplastics quantities increase with flood events? An example from Mersin Bay NE Levantine coast of Turkey. Environmental Pollution, 239, 342–350. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.04.042
 • Güven, O., Gökdağ, K., Jovanovic, B., ve Kıdeyş, A. E. (2017). Microplastic litter composition of the Turkish territorial waters of the Mediterranean Sea, and its occurrence in the gastrointestinal tract of fish. Environmental Pollution, 223, 286– 294. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.01.025
 • Güven, O., ve Gülyavuz, H. 2013. Benthic Debris Accumulation in Bathyal Grounds in the Antalya Bay, Eastern Mediterranean. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13(January), 881–896. https://doi.org/10.4194/1303-2712-v13
 • Hammer, Ø., Harper, D.A.T., Ryan, P.D. (2001). PAST: Paleontologocal Statistics software package for education and data analysis. Palenontologia Electronica 4(1): 9 pp.
 • Harris, R., Wiebe P. H., Lens, J., Skjoldal, H. R., Huntley, M., 2000. "Introduction in ICES Zooplankton methodology manual", Academic Press, London., 1-684. ISBN 0-12- 327645-4.
 • Hebert, P.D.N., 1983. Crease T. Clonal diversity in populations of Daphnia pulex reproducing by obligate parthenogenesis. Heredity, 51: 353–369.
 • Herna´ndez-Leo´n, S., Montero, I. 2006. “Zooplankton biomass estimated from digitalized images in Antarctic waters: A calibration exercise”, J. Geophys. Res., 111, C05S03, doi:10.1029/2005JC002887.
 • Hidalgo-Ruz, V., ve Gutow, L. (2012). Microplastics in the marine environment: a review of the methods used for identification and quantification. Environmental Science 46, 3060–3075. https://doi.org/10.1021/es2031505
 • Hidalgo-Ruz, V., ve Thiel, M. (2013). Distribution and abundance of small plastic debris on beaches in the SE Pacific (Chile): A study supported by a citizen science project. Marine Environmental Research, 87–88, 12–18. https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2013.02.015
 • Huntley, M. E.; Barthel, K. G. ve Star, J. L.1983. "Particle rejection by Calanus pacificus: Discrimination between similarly sized particles", Marine Biology, 74, 151−160.
 • Ike, M., Chen, M.Y., Jin, C.S. ve Fujita, M., 2002. Acute toxicity, mutagenicity, and estrogenicity of biodegradation products of bisphenol-A. Environ. Toxicol. 17: 457- 461.
 • Im, J. ve Löffler, F.E., 2016. Fate of Bisphenol A in terrestrial and aquatic environments. Environ. Sci. Technol. 50: 8403-8416.
 • Ishibashi, H., Watanabe, N., Matsumura, N., Hirano, M., Nagao, Y., Shiratsuchi, H., Kohra, S., Yoshihara, S. ve Arizono, K., 2005. Toxicity to early life stages and an estrogenic effect of a bisphenol A metabolite, 4-methyl-2, 4-bis (4-hydroxyphenyl) pent-1-ene on the medaka (Oryzias latipes). Life Sci. 77: 2643-2655.
 • Isinibilir M., L. Svetlichny, T. Mykitchak, E. E. Turkeri, A. E. Kideys, K. Gökdag, Esin Yuksel 2018. Microplastic is consumed and affects metabolic activity of the copepod Centropages typicus in the Marmara Sea. SEAB2018 Poster Presentations (published in conference proceedings, pp 195), The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 03-06 July 2018, Kiev – UKRAINE.
 • Isinibilir M., L. Svetlichny, T. Mykitchak, E. E. Turkeri, A. E. Kideys, K. Gökdag, Esin Yuksel 2018. Microplastic uptake and its effect on the copepod Acartia clausi in the Marmara Sea. Poster accepted for the 2th International Fisheries Symposium, Girne, Northern Cyprus, 4-8 Nov 2018.
 • Isinibilir M., L. Svetlichny, T. Mykitchak, E. E. Turkeri, A. E. Kideys, K. Gökdag, Esin Yuksel 2018. The impact of polystyrene microplastic on physiological activities of Calanus helgolandicus in the Marmara Sea. Poster Presentation accepted for MICRO 2018 Fate and Impact of Microplastics: Knowledge, Actions and Solutions, 19 – 23 November 2018, in Arrecife, Lanzarote, Spain
 • Jemec, A., Ti_sler, T., Erjavec, B. ve Pintar, A., 2012. Antioxidant responses and wholeorganism changes in Daphnia magna acutely and chronically exposed to endocrine disruptor bisphenol A. Ecotoxicol. Environ. Saf. 86: 213-218.
 • Jeong, S.W., Lee, S.M., Yum, S.S., Iguchi, T. ve Seo, Y.R., 2013. Genomic expression responses toward bisphenol e a toxicity in Daphnia magna in terms of reproductive activity. Mol. Cell. Toxicol. 9: 149-158.
 • Kang, J. H., ve Kondo, F. (2005). Bisphenol A degradation in seawater is different from that in river water. Chemosphere, 60(9), 1288-1292.
 • Kang, J.H., Aasi, D. ve Katayama, Y., 2007. Bisphenol A in the aquatic environment and its endocrine-disruptive effects on aquatic organisms. Crit. Rev. Toxicol. 37: 607- 625.
 • Kang, J.H., Aasi, D. ve Katayama, Y., 2007. Bisphenol A in the aquatic environment and its endocrine-disruptive effects on aquatic organisms. Crit. Rev. Toxicol. 37: 607- 625.
 • Kovalev, A.V. ve Piontkovski, S.A. 1998. “Interannual changes in the biomass of the Black Sea gelatinous zooplankton”, J. Plankton Res. 20, 1377–1385.
 • Kurelec, B., 1993. The genotoxic disease syndrome. Mar. Environ. Res., 35: 341–348.
 • Laist, D. W. (1997). Impacts of Marine Debris: Entanglement of Marine Life in Marine Debris Including a Comprehensive List of Species with Entanglement and Ingestion Records. In J. M. Coe ve D. B. Rogers (Eds.), Marine Debris: Sources, Impacts, and Solutions (pp. 99–139). New York, NY: Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-8486-1_10
 • Lattin, G. L., Moore, C. J., Zellers, A. F., Moore, S. L., ve Weisberg, S. B. (2004). A comparison of neustonic plastic and zooplankton at different depths near the southern California shore. Marine Pollution Bulletin, 49(4), 291–294. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2004.01.020
 • Law, K. L., Morét-Ferguson, S. E., Goodwin, D. S., Zettler, E. R., DeForce, E., Kukulka, T., ve Proskurowski, G. (2014). Distribution of Surface Plastic Debris in the Eastern Pacific Ocean from an 11-Year Data Set. Environmental Science ve Technology, 48(9), 4732–4738. https://doi.org/10.1021/es4053076
 • Law, K.L. 2018. "Plastics in the Marine Environment", Annu. Rev. Mar. Sci., 9:205–29 Lebreton, L. C., Greer, S. D., ve Borrero, J. C. (2012). Numerical modelling of floating debris in the world ’ s oceans. Marine Pollution Bulletin, 64(3), 653–661. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.10.027
 • Lee KW, Shim WJ, Kwon OY.ve Kang JH. 2013. "Size-dependent effects of micro polystyrene particles in the marine copepod Tigriopus japonicus", Environ. Sci. Technol., 47, 11278 −11283, doi: 10.1021/es401932b.
 • Lee, S.-W., Kim, S.-M., Choi, J., 2009. Genotoxicity and ecotoxicity assays using the freshwater crustacean Daphnia magna and the larva of the aquatic midge Chironomus riparius to screen the ecological risks of nanoparticle exposure. Environ. Toxicol. Pharmacol. 28, 86–91.
 • Lee, S., Liu, X., Takeda, S., ve Choi, K. (2013). Genotoxic potentials and related mechanisms of bisphenol A and other bisphenol compounds: A comparison study employing chicken DT40 cells. Chemosphere, 93(2), 434–440. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2013.05.029
 • Lehette P. ve Hernández-León S., 2009. “Zooplankton biomass estimation from digitized images: a comparison between subtropical and Antarctic organisms”, Limnol. Oceanogr.: Methods 7, 304–308.
 • Lenz, J., H. R. Skjoldal ve M. Huntley [eds.] ICES Zooplankton Methodology Manual. London: Academic Press, p. 83–192.
 • Li, D., Bi, R., Chen, H., Mu, L., Zhang, L., Chen, Q., Xie, H., Luo, Y. ve Xie, L., 2017. The acute toxicity of bisphenol A and lignin-derived bisphenol in algae, daphnids, and Japanese medaka. Environ. Sci. Pollut. Res. 1-8.
 • Li, D., Chen, Q., Cao, J., Chen, H., Li, L., Cedergreen, N., Xie, H. ve Xie, L., 2016. The chronic effects of lignin-derived bisphenol and bisphenol A in Japanese medaka Oryzias latipes. Aquat. Toxicol. 170: 199-207.
 • Lusher, A. (2015). Microplastics in the Marine Environment: Distribution, Interactions and Effects. Marine Anthropogenic Litter. https://doi.org/10.1007/978-3-319-16510-3
 • Marcus, N.H. ve Wilcox, J.A. 2007. "A guide to the meso-scale production of the copepod Acartia tonsa", Florida State University, Department of Oceanography, Biological Oceanography, 26.
 • Martínez-Paz, P., Morales, M., Martínez-Guitarte, J.L. ve Morcillo, G., 2013. Genotoxic effects of environmental endocrine disruptors on theaquatic insect Chironomus riparius evaluated using the comet assay. Mutation Res. 758: 41– 47.
 • Mason, S. A., Garneau, D., Sutton, R., Chu, Y., Ehmann, K., Barnes, J., … Rogers, D. L. (2016). Microplastic pollution is widely detected in US municipal wastewater treatment plant effluent. Environmental Pollution, 218, 1045–1054. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.08.056
 • Mauchline, J. 1998. "The Biology of Calanoid Copepods: The Biology of Calanoid Copepods", (Advances in Marine Biology, Vol. 33), Elsevier Academic Press, New York. pp 710.
 • Mazzocchi M.G., Siokou-Frangou I., Tirelli V., Bandelj, V., Fernandez de Puelles M.L., Ak Örek Y., de Olazabal A., Gubanova A., Kress N., Protopapa M., Solidoro, C.,Taglialatela S., Terbiyik Kurt T. 2014. “Regional and seasonal characteristics of epipelagic mesozooplankton in the Mediterranean Sea based on an artificial neural network analysis”. Journal of Marine Systems,135: 64-80.
 • Mihaich, E.M., Friederich, U., Caspers, N., Hall, A.T., Klecka, G.M. ve Dimond, S.S., Staples, C.A., Ortego, L.S., Hentges, S.G., 2009. Acute and chronic toxicity testing of bisphenol A with aquatic invertebrates and plants. Ecotoxicol. Environ. Saf. 72: 1392-1399.
 • Miyaguchi, H., Fujiki, T., Kikuchi, T., Kuwahara, V.S., Toda, T., 2006. “Relationship between the bloom of Noctiluca scintillans and environmental factors in the coastal waters of Sagami Bay”, Japan. J. Plankton Res. 28 (3), 313–324.
 • Moore, C. J. (2008). Synthetic polymers in the marine environment: A rapidly increasing, long-term threat. Environmental Research, 108(2), 131–139. https://doi.org/10.1016/j.envres.2008.07.025
 • Moore, C.J., Lattin, G.L., Zellers, A.F. 2005. Density of Plastic Particles Found in Zooplankton Trawls From Coastal Waters of California to the North Pacific Central Gyre, The Plastic Debris Rivers to Sea Conference. Redondo Beach, California, USA.
 • Morgan R, Bursahoglu B, Hapoglu-Balas L, Jones TC, Ozhan E, W. A. (1995). Beach user opinions and beach ratings: A pilot study on the Turkish Aegean coast. (In): Proceedings of the Second International Conference on the Mediterranean Coastal Environment.
 • Nagato, E.G., Simpson, A.J. ve Simpson, M.J., 2016. Metabolomics reveals energetic impairments in Daphnia magna exposed to diazinon, malathion and bisphenol-A. Aquat. Toxicol. 170: 175-186.
 • Navarreteş, M.H., Carrera, P., Demiguel, M. ve Delatorre, C., 1997. A fast comet assay variant for solid tissue cells: the assessment of DNA damage in higher plants. Mutat Res 389: 271–277.
 • Nel, H. A., ve Froneman, P. W. (2015). A quantitative analysis of microplastic pollution along the south-eastern coastline of South Africa. Marine Pollution Bulletin, 101(1), 274–279. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.09.043
 • Norén, F., ve Naustvoll, L.-J. 2011. Survey of microscopic anthropogenic particles in Skagerrak. Institute of Marine Research, Norway, (November 2010), 20. Retrieved from http://www.klif.no/publikasjoner/2779/ta2779.pdf
 • Olive, P. L. ve Banáth, J. P. 2006. The comet assay: a method to measure DNA damage in individual cells. Nature Protocols, 1, 23. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1038/nprot.2006.5
 • Olive, P. L., Banáth, J. P., Durand, R. E., Banath, J. P. 1990. Heterogeneity in Radiation- Induced DNA Damage and Repair in Tumor and Normal Cells Measured Using the “Comet” Assay. Radiation Research, 122(1), 86. https://doi.org/10.2307/3577587
 • Omori M. ve Ikeda, T. 1992. "Methods in Marine Zooplankton Ecology". Krigger Publishing Company Malabar, Florida, pp. 1-91.
 • Park, S.Y. ve Choi, J., 2009. Genotoxic effects of nonylphenol and bisphenol A exposure in aquatic biomonitoring species: freshwater crustacean, Daphnia magna, and aquatic midge, Chironomus riparius. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 83: 463-468.
 • Parrish, K.ve Wilson, D. 1978. "Fecundity studies on Acartia tonsa (Copepoda: Calanoida) in standardized culture", Marine Biology, 46: 65-81.
 • Peterson, W. T. ve Bellantoni, D.C. 1987. "Relationship between hydrodynamics, phytoplankton cell size and copepod fecundity", South African J. mar. sci., 5: 411- 421.
 • Postel, L., Fock H., Hagen, W. 2000. Biomass and abundance. In Harris R. P., P. H. Wiebe, (edit) ICES Zooplankton Methodology Manual, 84-193.
 • Poustka, J., Dunovska, L., Hajslova, J., Holadova, K., ve Poustkova, I. 2007. Determination and occurrence of bisphenol A, bisphenol A diglycidyl ether, and bisphenol F diglycidyl ether, including their derivatives, in canned foodstuffs' from the Czech retail market. Czech journal of food sciences, 25(4), 221.
 • Rajaguru, P., Suba, S., Palanivel, M. ve Kalaiselvi, K., 2003. Genotoxicity of a polluted river system measured using the alkaline Comet assay on fish and earthworm tissues. Environ Mol Mutagen 41: 85–91.
 • Ralph, S. ve Petras, M., 1997. Genotoxicity monitoring of small bodies of water using two species of Tadpoles and the alkaline single cell gel (Comet) assay. Environ Mol Mutagen 29: 418–430.
 • Reisser, J., Slat, B., Noble, K., Du Plessis, K., Epp, M., Proietti, M., … Pattiaratchi, C. (2015). The vertical distribution of buoyant plastics at sea: An observational study in the North Atlantic Gyre. Biogeosciences, 12(4), 1249–1256. https://doi.org/10.5194/bg-12-1249-2015
 • Remy, F., Collard, F., Gilbert, B., Compère, P., Eppe, G., ve Lepoint, G. (2015). When Microplastic Is Not Plastic: The Ingestion of Artificial Cellulose Fibers by Macrofauna Living in Seagrass Macrophytodetritus. Environmental Science and Technology, 49(18), 11158–11166. https://doi.org/10.1021/acs.est.5b02005
 • Rojas E, Lopez MC, Valverde M. Single cell gel electrophoresis assay: methodology and applications. J. Chromatogr, 1999; 722: 225-54.
 • Ruiz-Orejon, L. F., Sardi, R., ve Ramis-Pujol, J. (2016). Floating plastic debris in the Central and Western Mediterranean Sea. Marine Environmental Research, 120, 136–144. https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2016.08.001
 • Santhi, V., Sakai, N., Ahmad, E. ve Mustafa, A., 2012. Occurrence of bisphenol A in surface water, drinking water and plasma from Malaysia with exposure assessment from consumption of drinking water. Sci. Total Environ. 427: 332-338.
 • Sazhina, L.I. 1971. "Fecundity of Mass Pelagic Copepoda of the Black Sea", Journal of Zoology, 4:586-589.
 • Schnurstein, A. ve Braunbeck, T., 2001. Tail moment versus tail lengthapplication of an in vitro version of the comet assay in biomonitoring for genotoxicity in native surface waters using primary hepatocytes and gill cells from zebrafish (Danio rerio). Ecotoxicol Environ Saf 49: 187–196.
 • Setälä, O., Fleming-Lehtinen, V. ve Lehtiniemi, M. 2014. "Ingestion and transfer of microplastics in the planktonic food web", Environmental pollution, 185: 77-83. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2013.10.013.
 • Singh, N.P., McCoy, M.T., Tice, R.R. ve Schneider, E.L., 1988. A simple technique for quanti-tation of low levels of DNA damage in individual cells, Exp. Cell Res. 175: 184–191.
 • Staples, C.A., Dome, P.B., Klecka, G.M., Oblock, S.T. ve Harris, L.R., 1998. A review of the environmental fate, effects, and exposures of bisphenol A. Chemosphere 36: 2149-2173.
 • Stich, H.B. ve Lampert, W., 1984. Growth and reproduction of migrating and nonmigrating Daphnia species under simulated food and temperature conditions of diurnal vertical migration. Oecologia, 61: 192–196.
 • Sun, Y., Irie, M., Kishikawa, N., Wada, M., Kuroda, N., ve Nakashima, K. (2004). Determination of bisphenol A in human breast milk by HPLC with column-switching and fluorescence detection. Biomedical Chromatography, 18(8), 501-507.
 • Terbıyık Kurt T., Polat, S. (2015). "Zooplankton abundance, biomass, and size structure in the coastal waters of the northeastern Mediterranean Sea", Turkısh Journal Of Zoology, vol.39, pp.378-387.
 • Teuten, E. L., Saquing, J. M., Knappe, D. R. U., Barlaz, M. A., Jonsson, S., Björn, A., … Takada, H. (2009). Transport and release of chemicals from plastics to the environment and to wildlife. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 364(1526), 2027–2045. https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0284
 • Tezcan, D., Uysal, P. Z., Gücü, D. A. C., Özsoy, P. E., T, P. S., Yılmaz, A. Z.-, … Yalçıner, C. (2012). Erdemli Atıksu Arıtma Tesisi Deniz Deşarjı için Batimetri ve Oşinografik Çalışması.
 • The Society of the Plastics Industry (SPI). (1988). Different types of plastics and their classification. The Society of the Plastics Industry (SPI). Retrieved from http://www.ryedale.gov.uk/attachments/article/690/Different_plastic_polymer_type s.pdf
 • Thompson, R. C. (2004). Lost at Sea: Where Is All the Plastic? Science, 304(5672), 838– 838. https://doi.org/10.1126/science.1094559
 • Tice, R.R., Agurell, E., Anderson, D., Burlinson, B., Hartmann, A., Kobayashi, H., Miyamae, Y., Rojas, E., Ryu, J.C. ve Sasaki, Y.F., 2000. Single cell/gel comet assay: guideline for in vitro and in vivo genetic testing. Environ Mol Mutage 35: 206–221.
 • Tollrian, R., 1993. Neckteeth formation in Daphnia pulex as an example of continuous phenotypic plasticity: Morphological effects of Chaoborus kairomone concentration and their quantification. J. Plankton Res., 15: 1309–1318.
 • Tsai, W. T. (2006). Human health risk on environmental exposure to bisphenol-A: a review. Journal of Environmental Science and Health Part C, 24(2), 225-255.
 • Turan, Cemal; Erguden, Deniz; Gurlek, M. (2016). Climate Change and Biodiversity Effects in Turkish Seas. Natural and Engineering Sciences, 1(2), 15–24.
 • UNEP. (2009). Marine Litter : A Global Challenge Marine Litter : A Global Challenge. van Duren, L. A. ve Videler, J. J. 1995. "Swimming behaviour of developmental stages of the calanoid copepod Temora longicornis at different food concentrations", Mar. Ecol. Prog. Ser. 126, 153-161.
 • Vandenberg, L.N., Chahoud, I., Heindel, J.J., Padmanabhan, V., Paumgartten, F.J. ve Schoenfelder, G., 2010. Urinary, circulating, and tissue biomonitoring studies indicate widespread exposure to bisphenol A. Environ. Health Perspect. 118: 1055-1070.
 • Völkel, W., Bittner, N., ve Dekant, W. (2005). Quantitation of bisphenol A and bisphenol A glucuronide in biological samples by high performance liquid chromatographytandem mass spectrometry. Drug Metabolism and Disposition, 33(11), 1748-1757.
 • Wilson, D. S.1973. "Food size selection among copepods", Ecology, 54 (4), 909−914.
 • Wirtz, K. W. 2012. "Who is eating whom? Morphology and feeding type determine the size relation between planktonic predators and their ideal prey", Vol. 445, pp 1-12.
 • Wong, E., Sastri, A.R., Lin, F-S., ve Hsieh, C-h. 2017. “Modified FlowCAM procedure for quantifying size distribution of zooplankton with sample recycling capacity”, PLoS ONE 12(4): e0175235. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0175235.
 • Wright, S. L., Thompson, R. C., ve Galloway, T. S. (2013). The physical impacts of microplastics on marine organisms: A review. Environmental Pollution, 178, 483– 492. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2013.02.031
 • Yokota, H., Tsuruda, Y., Maeda, M., Oshima, Y., Tadokoro, H., Nakazono, A., Honjo, T. ve Kobayashi, K., 2000. Effect of bisphenol A on the early life stage in Japanese medaka (Oryzias latipes). Environ. Toxicol. Chem. 19: 1925-1930.
 • Yoshida, T., Horie, M., Hoshino, Y., Nakazawa, H., Horie, M., ve Nakazawa, H. (2001). Determination of bisphenol A in canned vegetables and fruit by high performance liquid chromatography. Food Additives ve Contaminants, 18(1), 69-75.
 • Zenginer Yılmaz A., Besiktepe S (2010)." Annual variations in biochemical composition of size fractionated particulate matter and zooplankton abundance and biomass in Mersin Bay, NE Mediterranean Sea", J Marine Syst. 81: 260–271.
 • Zhao, S., Zhu, L., Wang, T., ve Li, D. (2014). Suspended microplastics in the surface water of the Yangtze Estuary System, China: First observations on occurrence, distribution. Marine Pollution Bulletin, 86(1–2), 562–568. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.06.032
APA KIDEYŞ A, AK ÖREK Y, Yılmaz M, ÖZHAN K, KARAHAN A (2018). Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. , 1 - 145.
Chicago KIDEYŞ Ahmet Erkan,AK ÖREK Yeşim,Yılmaz Mesut,ÖZHAN Koray,KARAHAN Arzu Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. (2018): 1 - 145.
MLA KIDEYŞ Ahmet Erkan,AK ÖREK Yeşim,Yılmaz Mesut,ÖZHAN Koray,KARAHAN Arzu Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. , 2018, ss.1 - 145.
AMA KIDEYŞ A,AK ÖREK Y,Yılmaz M,ÖZHAN K,KARAHAN A Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. . 2018; 1 - 145.
Vancouver KIDEYŞ A,AK ÖREK Y,Yılmaz M,ÖZHAN K,KARAHAN A Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. . 2018; 1 - 145.
IEEE KIDEYŞ A,AK ÖREK Y,Yılmaz M,ÖZHAN K,KARAHAN A "Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi." , ss.1 - 145, 2018.
ISNAD KIDEYŞ, Ahmet Erkan vd. "Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi". (2018), 1-145.
APA KIDEYŞ A, AK ÖREK Y, Yılmaz M, ÖZHAN K, KARAHAN A (2018). Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. , 1 - 145.
Chicago KIDEYŞ Ahmet Erkan,AK ÖREK Yeşim,Yılmaz Mesut,ÖZHAN Koray,KARAHAN Arzu Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. (2018): 1 - 145.
MLA KIDEYŞ Ahmet Erkan,AK ÖREK Yeşim,Yılmaz Mesut,ÖZHAN Koray,KARAHAN Arzu Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. , 2018, ss.1 - 145.
AMA KIDEYŞ A,AK ÖREK Y,Yılmaz M,ÖZHAN K,KARAHAN A Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. . 2018; 1 - 145.
Vancouver KIDEYŞ A,AK ÖREK Y,Yılmaz M,ÖZHAN K,KARAHAN A Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. . 2018; 1 - 145.
IEEE KIDEYŞ A,AK ÖREK Y,Yılmaz M,ÖZHAN K,KARAHAN A "Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi." , ss.1 - 145, 2018.
ISNAD KIDEYŞ, Ahmet Erkan vd. "Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi". (2018), 1-145.