Yıl: 2005 Cilt: 25 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 364 - 369 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi

Öz:
Amaç: Diyalize giren kronik böbrek yetersizlikli hastaların vücut sıvısındaki artışa bağlı olarak ekokardiyografi sırasında kalp büyüklüğü ve sol ventrikül kitlesine ait ölçümler olduğundan farklı, kapak yetersizliğiyse olduğundan fazla olarak değerlendirilebilmektedir. Çalışmamızda diyalizle birlikte yapılan ultrafiltrasyonun, sol ventrikül ve sol atriyum büyüklüklerine, vena kava inferior çapları ve kollapsibilitesine etkisi ayrıca diyaliz öncesi kapak yetersizliği saptanan hastaların yetersizlik varlığı ve ciddiyetine olan etkisi incelendi. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya son dönem böbrek yetmezliği tanısı konmuş, hipervolemisi olan ve hemodiyalizle birlikte ultrafiltrasyon yapılacak 16’sı erkek, 14’ü kadın toplam 30 hasta alındı. Diyalizle birlikte yapılan ultrafiltrasyon öncesi ve sonrası ekokardiyografi ile sol ventrikül diyastolik-sistolik genişlikleri, septum ve arka duvar diyastolik-sistolik kalınlıkları, sol atriyum genişliği, aort çapı ve varsa perikardiyal sıvı ölçümleri yapıldı. Mitral, aort, triküspid ve pulmoner kapak fonksiyonları, varsa kaçak akımları 4 üzerinden derecelendirildi. Vena kava inferior inspiratuar ve ekspiratuar çapları ölçülüp, vena kava inferior çökebilirlik indeksi hesaplandı. Bulgular: Hemodiyaliz sonrası sol atriyum büyüklüğünde, sol ventrikül diyastolik ve sistolik genişliklerinde anlamlı azalma oldu. Hastaların mitral ve triküspid yetersizliği ciddiyetinde belirgin azalma olurken, aort ve pulmoner yetersizlikleri ciddiyetindeyse belirgin azalma saptanmadı. Vena kava inferior inspiryum ve ekspiryumdaki çaplarında anlamlı küçülme, çökebilirliğinde anlamlı artış saptandı. Sonuç: Diyalizde sıvı azaltılmasına bağlı hemodinamik ve ekokardiyografik parametrelerde anlamlı değişiklikler olmaktadır. Özellikle kapak yetersizliklerinin varlığında ve ciddiyetinde azalma olmaktadır.
Anahtar Kelime: Vücut dışı dolaşım Ekokardiyografi Ultrafiltrasyon Kalp kapağı hastalıkları Diyaliz

Konular: Genel ve Dahili Tıp Kalp ve Kalp Damar Sistemi

The effect of decreasing preload on valvular regurgitation in patients undergoing dialysis

Öz:
Objective: In chronic renal patients undergoing dialysis, calculations of left ventricular diameter and mass may be inordinately large and valve regurgitation may be develop to a high degree as a result of volume overload. In our study, we investigated the effect of ultrafiltration on left ventricular and atrial diameters, as well as on the collapsibility of the inferior vena cava and severity of valvular regurgitation present before dialysis. Material and Methods: A total of 30 patients, 16 male and 14 female, with a diagnosis of end-stage renal disease with hypervolemia and scheduled to undergo ultrafiltration in addition to hemodialysis were included in our study. Before and after ultrafiltration, left ventricular diastolic and systolic diameters, interventricular septum and posterior wall diastolic and systolic thicknesses, left atrial and aortic root diameters, and the severity of pericardial effusion, if present, were noted. Mitral, tricuspid, aortic and pulmonary valve functions were measured and, if regurgitation was present, its severity was staged in 4 categories. Inferior vena cava expiratory and inspiratory diameters were measured and a collapsibility index was calculated. Results: There was a significant decrease in left atrial and ventricular diastolic and systolic diameters after hemodialysis. Although the severity of mitral and tricuspid regurgitation decreased significantly, aortic and pulmonary regurgitation was not affected. A significant decrease in IVC expiratory and inspiratory diameters and an increase in collapsibility were noted. Conclusion: Dialysis causes significant changes in hemodynamic and echocardiographic parameters due to a decrease in intravascular fluid. In particular, a decrease in the presence and severity of valvular regurgitation occurs as a result of this procedure.
Anahtar Kelime: Echocardiography Ultrafiltration Heart Valve Diseases Dialysis Extracorporeal Circulation

Konular: Genel ve Dahili Tıp Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • 1. Parfrey PS, Foley RN. The clinical epidemiology of cardiac disease in chronic renal failure. J Am Soc Nephrol 1999;10:1606-15.
 • 2. Fagugli RM, Ciao G, Pasticci F, et al. Fluid overload as main cause of blood pressure increase and cardiac hypertrophy in hemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 1998;13:A149.
 • 3. Covic A, Goldsmith DJ, Georgescu G, Venning MC, Ackrill P. Echocardiographic findings in long-term, longhour hemodialysis patients. Clin Nephrol 1996;45:104-10.
 • 4. Greaves SC, Gamble GD, Collins JF, Whalley GA, Sharpe DN. Determinants of left ventricular hypertrophy and systolic dysfunction in chronic renal failure. Am J Kidney Dis 1994;24:768-76.
 • 5. Raj Dominic SC, Somiah S, Mani K, Sheeba SD, Shet A. Valvular dysfunction in uraemia. Indian J Med Res 1996;103:98-102.
 • 6. Lin YP, Chen CH, Yu WC, Hsu TL, Ding PY, Yang WC. Left ventricular mass and hemodynamic overload in normotensive hemodialysis patients. Kidney Int 2002;62:1828-38.
 • 7. Tamano K, Okamura A, Masuda Y, Taniguchi T, Yagi S, Matsuoka H. Changes in the extent of of mitral regurgitation during haemodialysis: Color Doppler echocardiographic study. J Cardiol 1997;29:29-36.
 • 8. Sahn DJ, DeMaria A, Kisslo J, Weyman A. Recommendations regarding quantitation in M-mode echocardiography: Results of a survey of echocardiographic measurements. Circulation 1978;58:1072-83.
 • 9. Henry WL, DeMaria A, Gramiak R, et al. Report of the American Society of Echocardiography Committee on Nomenclature and Standards in Two-dimensional Echocardiography. Circulation 1980;62:212-7.
 • 10. Helmcke F, Nanda NC, Hsiung MC, et al. Color Doppler assessment of mitral regurgitation with orthogonal planes. Circulation 1987;75:175-83.
 • 11. Miyatake K, Okamoto M, Kinoshita N, et al. Evaluation of tricuspid regurgitation by pulsed Doppler and twodimensional echocardiography. Circulation 1982;66:777-84.
 • 12. Feigenbaum MS, Welsch MA, Mitchell M, Vincent K, Braith RW, Pepine CJ. Contracted plasma and blood volume in chronic heart failure. J Am Coll Cardiol 2000;35:51-5.
 • 13. Ozkahya M, Ok E, Cirit M, et al. Regression of left ventricular hypertrophy in haemodialysis patients by ultrafiltration and reduced salt intake without antihypertensive drugs. Nephrol Dial Transplant 1998;13:1489-93.
 • 14. Sönmez F, Mir S, Ozyurek AR, Cura A. The adjustment of post-dialysis dry weight based on non-invasive measurements in children. Nephrol Dial Transplant 1996;11:1564-7.
 • 15. Franz M, Pohanka E, Tribl B, Woloszczuk W, Horl WH. Living on chronic hemodialysis between dryness and fluid overload. Kidney Int Suppl 1997;59:S39-42.
 • 16. Kayatas M, Muderrisoglu H, Ulucam M, Turan M, Ozdemir FN. Comparison of the methods estimating the dry-weight in hemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 1998;13:A197.
 • 17. Cirit M, Ozkahya M, Cinar CS, et al. Disappearence of mitral and tricuspid regurgitation in haemodialysis patients after ultrafiltration. Nephrol Dial Transplant 1998; 13:389-92.
 • 18. Parfrey PS, Foley RN. The clinical epidemiology of cardiac disease in chronic renal failure. J Am Soc Nephrol 1999;10:1606-15.
 • 19. Douchet MP, Couppie P, Verdun A, et al. Doppler echocardiography of left ventricular filling in chronic renal insufficiency: Before and after dialysis. Nephrologie 1997;18:291-8.
 • 20. Sztajzel J, Ruedin P, Monin C, et al. Effect of altered loading conditions during haemodialysis on left ventricular filling patern. Eur Heart J 1993;14:655-61.
 • 21. Nixon JV, Mitchell JH, McPhaul JJ, Henrich WL. Effect of hemodialysis on left ventricular function: Dissociation of changes in filling volume and in contractile state. J Clin Invest 1983 ;71:377-84.
 • 22. Girgis I, Contreras G, Chakko S, et al. Effect of hemodialysis on the signal-averaged electrocardiogram. Am J Kidney Diseases 1999;34:1105-13.
 • 23. Vancheri FS, Barberi O, Rugiano A, Amico C. Noninvasive assessment of changes in left ventricular diastolic time intervals after acute blood volume reduction in haemodialysis. Eur Heart J 1986;7:871-6.
APA ARINÇ H, Gunduz H, TAMER A, özhan h, AKDEMİR R, Oğuzhan A, UYAN C (2005). Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi. , 364 - 369.
Chicago ARINÇ Hüseyin,Gunduz Huseyin,TAMER ALİ,özhan hakan,AKDEMİR Ramazan,Oğuzhan Abdurrahman,UYAN Cihangir Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi. (2005): 364 - 369.
MLA ARINÇ Hüseyin,Gunduz Huseyin,TAMER ALİ,özhan hakan,AKDEMİR Ramazan,Oğuzhan Abdurrahman,UYAN Cihangir Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi. , 2005, ss.364 - 369.
AMA ARINÇ H,Gunduz H,TAMER A,özhan h,AKDEMİR R,Oğuzhan A,UYAN C Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi. . 2005; 364 - 369.
Vancouver ARINÇ H,Gunduz H,TAMER A,özhan h,AKDEMİR R,Oğuzhan A,UYAN C Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi. . 2005; 364 - 369.
IEEE ARINÇ H,Gunduz H,TAMER A,özhan h,AKDEMİR R,Oğuzhan A,UYAN C "Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi." , ss.364 - 369, 2005.
ISNAD ARINÇ, Hüseyin vd. "Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi". (2005), 364-369.
APA ARINÇ H, Gunduz H, TAMER A, özhan h, AKDEMİR R, Oğuzhan A, UYAN C (2005). Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 25(3), 364 - 369.
Chicago ARINÇ Hüseyin,Gunduz Huseyin,TAMER ALİ,özhan hakan,AKDEMİR Ramazan,Oğuzhan Abdurrahman,UYAN Cihangir Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 25, no.3 (2005): 364 - 369.
MLA ARINÇ Hüseyin,Gunduz Huseyin,TAMER ALİ,özhan hakan,AKDEMİR Ramazan,Oğuzhan Abdurrahman,UYAN Cihangir Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.25, no.3, 2005, ss.364 - 369.
AMA ARINÇ H,Gunduz H,TAMER A,özhan h,AKDEMİR R,Oğuzhan A,UYAN C Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2005; 25(3): 364 - 369.
Vancouver ARINÇ H,Gunduz H,TAMER A,özhan h,AKDEMİR R,Oğuzhan A,UYAN C Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2005; 25(3): 364 - 369.
IEEE ARINÇ H,Gunduz H,TAMER A,özhan h,AKDEMİR R,Oğuzhan A,UYAN C "Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi." Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 25, ss.364 - 369, 2005.
ISNAD ARINÇ, Hüseyin vd. "Diyalize giren hastalarda önyük azalmasının kapak yetersizliklerine etkisi". Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 25/3 (2005), 364-369.