Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi

0 9

Proje Grubu: TÜBİTAK SOBAG Proje Sayfa Sayısı: 98 Proje No: 120K531 Proje Bitiş Tarihi: 01.12.2020 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 06-06-2023

Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi

Öz:
Turizm endüstrisi yarattıgı istihdam, olusturdugu ekonomik boyut ve diger sektörlere destekleri ile birlikte kadınlar, gençler ve kırsal topluluklar için istihdam ve fırsatların saglanmasında öncülük etmektedir. Turizm endüstrisinin Covid-19 krizinden en az kayıpla çıkması ve yakın dönemde kayıplarını telefi edebilmesi için bir kriz stratejisine olan ihtiyacın aciliyeti bulunmaktadır. Bu nedenle projenin temel amacı Dünya?da en çok ziyaretçi agırlayan ülkelerin, Covid-19 salgını sürecindeki kiriz yönetim stratejilerini incelemektir. Arastırmada ilk olarak Covid-19 ve geçmis salgınlar hakkında bilgi verilmis ve salgının turizm endüstrisine etkileri anlatılmıstır. Daha sonra bu amaç dogrultusunda ülkelerin salgına yönelik turizm endüstrisine sagladıgı destekler (ekonomik, hibe, krediler, tesvikler) çalısanlar, yerel isletmeler ve iliskili sektörler üzerinden incelenmis ve salgın odaklı tanıtım ve pazarlama içeriklerinde vurgulanan mesajlar analiz edilmistir. Bu nedenle bu arastırmada ülkelerin turizm politikalarında uyguladıkları kriz yönetim unsurlarını belirlemek için arastırma kapsamındaki ülkelerin destinasyon yönetim örgütlerinin resmî web sayfaları ve sosyal medya araçlarındaki içerikler nitel arastırma desenlerinden bütüncül çoklu durum deseni yaklasımı ile degerlendirilmistir. Veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi ve verilerin analizinde de içerik analizi kullanılmıstır. Arastırmanın sonuçların göre, ülkelerin pazarlama odaklı paylasımlarının salgın öncesi ve sonrası nicelik olarak degismedigi, paylasılan içeriklerin temalarında da bazı temalar haricinde önemli bir farklılık görülmedigi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ülkelerin salgın sürecinde uyguladıkları kriz yönetim yaklasımları maliye ve para politikası, pazarlama ve iletisim çalısmaları, is birligi yaklasımı, toparlanma stratejileri, iç turizmi canlandırma girisimleri ve dogrudan sektör destekleri olmak üzere yedi baslık altında toplandıgı görülmektedir. Ayrıca bu arastırmada Covid-19 salgınında ülkelerin kriz dönemi uygulamaları da göz önüne alınarak salgınlar ve diger kriz türlerinde de uygulanabilecek bir kriz yönetim modeli önerilmistir.
Anahtar Kelime: turizm kriz yönetimi salgın covid-19

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İşletme
Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abbaspour, F., Soltani, S., Tham, A. 2020. “Medical Tourism for COVID-19 Post-Crisis Recovery?”, Anatolia, 1–4. doi:10.1080/13032917.2020.1815067
 • Airbnb. “Stays for frontline UK medical professionals”. AirBnb. Erişim Adresi: https://www.airbnb.com.tr/d/medicalstaysuk?_set_bev_on_new_domain=1596975470_p6S9 CuwwoDZYulsS, Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • AIRDNA. “Overview”. Erişim Adresi: https://www.airdna.co/vacation-rental-data/app/us/newyork/ new-york/overview, Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • Anadolu Ajansı. 'Turizmin Başkenti'nde 'Güvenli Otel' Sayısı 301'e Ulaştı”. Erişim Adresi: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turizmin-baskentinde-guvenli-otel-sayisi-301e-ulasti/1919625, Son Erişim Tarihi: 13/08/2020.
 • Angelopoulos, C. M., Damianou, A., Katos, V. 2020. DHP Framework: “Digital Health Passports Using Blockchain. Use Case On International Tourism During the COVID-19 Pandemic”, arXiv Preprint. arXiv:2005.08922.
 • Anshori, S. “Trapped in paradise: Tourists stranded by virus seek visa extensions”. Reuters. Erişim Adresi: https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-bali-immigration/trappedin- paradise-tourists-stranded-by-virus-seek-visa-extensions-idUSKBN21A2AQ Son Erişim Tarihi: 20/09/2020.
 • Armstrong, D., Gosling, A., Weinman, J., Marteau, T. 1997. “The Place of Inter-Rater Reliability in Qualitative Research: An Empirical Study”, Sociology, 31(3), 597-606.
 • Assaf, A., Scuderi, R. 2020. “COVID-19 and The Recovery Of The Tourism Industry”, Tourism Economics, 26(5), 731-733. doi:10.1177/1354816620933712.
 • Associated Press. “Impact of COVID-19 on the Global Cruise industry: Compare Key Industry Players’ Actions“- ResearchAndMarkets.com. Press Released: Paid Content. Erişim Adresi: https://apnews.com/7f4a34ac407345e090c408bcbb89afda Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • Atay, L. 2020. “KOVID-19 Salgını ve Turizme Etkileri”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(1), 168-172. doi: 10.24010/soid.723581.
 • Avraham, E. 2016. “Destination Marketing and Image Repair During Tourism Crises: The Case of Egypt”, Journal of Hospitality and Tourism Management, 28, 41–48. doi:10.1016/j.jhtm.2016.04.004.
 • Aydın, E., Akyol, C. 2013. “Otel İşletmelerinin Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Pazarlama Stratejileri: İstanbul'da Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Nitel Bir Araştırma”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10(1), 35-52.
 • Bae, S. Y., Chang, P.-J. 2020. “The Effect of Coronavirus Disease-19 (COVID-19) Risk Perception on Behavioural Intention Towards “Untact” Tourism in South Korea During the First Wave of the Pandemic (March 2020)”, Current Issues in Tourism, 1–19. doi:10.1080/13683500.2020.1798895.
 • Baker, D. M. A. 2015. “Tourism and the Health Effects of Infectious Diseases: Are There Potential Risks for Tourists?”, International Journal of Safety and Security in Tourism and Hospitality, 1(12), 1-3.
 • Baum, T., Hai, N. T. T. 2020. “Hospitality, Tourism, Human Rights And The Impact of COVID- 19”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32/7. s. 2397-2407. doi: 10.1108/IJCHM-03-2020-0242.
 • BBC. “China coronavirus: Lunar New Year subdued as outbreak spreads”. BBC News. Erişim Adresi: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51240355 Son Erişim Tarihi: 13/08/2020.
 • Benjamin, S., Dillette, A., Alderman, D. H. 2020. “We Can’t Return To Normal”: Committing To Tourism Equity in The Post-Pandemic Age”, Tourism Geographies, 22(3), 476-483. doi:10.1080/14616688.2020.1759130.
 • Blake, A. Sinclair, M. T. 2003. “Tourism Crisis Management”, Annals of Tourism Research, 30(4), 813–832. doi:10.1016/s0160-7383(03)00056-2.
 • Bohm, S. B., Miktus, D. “Clean and Safe’ Certification: The Future for Hotels After COVID-19”. Hotel Business. Erişim Adresi: https://www.hotelbusiness.com/clean-and-safe-certificationthe- future-for-hotels-after-covid-19/ Son Erişim Tarihi: 13/08/2020.
 • Breaking Travel News. “Mexican tourism continues to rebound from swine flu”. Tourism News. Erişim Adresi: https://www.breakingtravelnews.com/news/article/mexican-tourism-continuesto- rebound-from-swine-flu/ Son Erişim Tarihi: 23/08/2020.
 • Brito, P. R. “What Mexico’s response to H1N1 can teach us about coronavirus and future pandemics”. Atlantic Council. Erişim Adresi: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/newatlanticist/ what-mexicos-response-to-h1n1-can-teach-us-about-coronavirus-and-futurepandemics/ Son Erişim Tarihi: 23/08/2020.
 • Brouder, P. 2020. “Reset Redux: Possible Evolutionary Pathways Towards The Transformation Of Tourism in a COVID-19 World”, Tourism Geographies, 22(3), 484-490. doi: 10.1080/14616688.2020.1760928.
 • Buranyi, S. “The WHO v coronavirus: why it can't handle the pandemic”. The Guardian. Erişim Adresi: https://www.theguardian.com/news/2020/apr/10/world-health-organization-who-vcoronavirus- why-it-cant-handle-pandemic Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • Burnett, J. J. 1998. “A Strategic Approach to Managing Crises”, Public Relations Review, 24(4), 475-488.
 • Carlsen, J. C., Liburd, J. J. 2008. “Developing a Research Agenda for Tourism Crisis Management, Market Recovery and Communications”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 23(2-4), 265–276. doi:10.1300/j073v23n02_20.
 • Carroll, C. 2009. “Defying a Reputational Crisis–Cadbury's Salmonella Scare: Why Are Customers Willing to Forgive and Forget?”, Corporate Reputation Review, 12(1), 64-82.
 • Cave, J., Dredge, D. 2020. “Regenerative Tourism Needs Diverse Economic Practices”, Tourism Geographies, 22(3), 503-513. doi=10.1080/14616688.2020.1768434 CDC. “Outbreak Updates for International Cruise Ships”. Vessel Sanitation Program. Erişim Adresi: https://www.cdc.gov/nceh/vsp/surv/gilist.htm#2005 Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • Chang, C. L., McAleer, M., Ramos, V. 2020. “A Charter For Sustainable Tourism After COVID- 19”, Sustainability. 12(9), 3671. doi:10.3390/su12093671.
 • Chebli, A., Said, F. B. 2020. “The Impact Of Covid-19 On Tourist Consumption Behaviour: A Perspective Article”, Journal of Tourism Management Research, 7(2), 196-207. doi: 10.18488/journal.31.2020.72.196.207
 • Chen, H., Huang, X., Li, Z. 2020. “A Content Analysis of Chinese News Coverage On COVID- 19 and Tourism”, Current Issues in Tourism, 1–8. doi:10.1080/13683500.2020.1763269.
 • Chen, K., Enger, W., Yu, J., Zhang, C. 2020. “Hitting The Road Again: How Chinese Travelers Are Thinking About Their First Trip After COVID-19”. McKinsey&Company. Erişim Adresi: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Asia%20Pacific/Hitting% 20the%20road%20again%20How%20Chinese%20travelers%20are%20thinking%20about% 20their%20first%20trip%20after%20COVID-19/How-Chinese-travelers-are-thinking-abouttheir- first-trip-after-COVID-19.pdf Son Erişim Tarihi: 13/08/2020.
 • Choe, Y., Wang, J., Song, H. 2020. “The Impact of the Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus On Inbound Tourism in South Korea Toward Sustainable Tourism”, Journal of Sustainable Tourism, 1-17. Doi:10.1080/09669582.2020.1797057
 • Chung, L. H. 2015. “Impact of Pandemic Control Over Airport Economics: Reconciling Public Health With Airport Business Through A Streamlined Approach in Pandemic Control”, Journal of Air Transport Management, 44-45, 42–53. doi:10.1016/j.jairtraman.2015.02.003.
 • CLIA. “2019 Cruise Trends & Industry Outlook”. CLIA. Erişim Adresi: https://cruising.org/- /media/research-updates/research/clia-2019-state-of-the-industry-presentation-(1).ashx Son Erişim Tarihi: 25/08/2020.
 • Cohen, E., Reiss, A. “Royal Caribbean cruise ship returns home -- with a sickness record”. CNN Travel. Erişim Adresi: https://edition.cnn.com/travel/article/royal-caribbeanillness/ index.html Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • Cooper, M. 2006. “Japanese Tourism and the SARS Epidemic of 2003”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 19(2-3), 117-131.
 • Couto, G., Castanho, R. A., Pimentel, P., Carvalho, C., Sousa, Á., Santos, C. 2020. “The Impacts of COVID-19 Crisis over the Tourism Expectations of the Azores Archipelago Residents”, Sustainability, 12(18), 7612. doi:10.3390/su12187612.
 • Creswell, J. W., Miller, D. L. 2000. “Determining Validity in Qualitative Inquiry”, Theory Into Practice, 39(3), 124–130. doi:10.1207/s15430421tip3903_2.
 • Crossley, É. 2020. “Ecological Grief Generates Desire For Environmental Healing in Tourism After COVID-19”, Tourism Geographies, 22(3), 536- 546. doi:10.1080/14616688.2020.1759133.
 • Çelik, C., Özdevecioğlu, M. 2002. “Otel İşletmelerinin Ekonomik Krizden Etkilenme Düzeyleri ve Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Politikalara İlişkin Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9), 56-74.
 • Darling, J. R. 1994. “Crisis Management in International Business: Keys to Effective Decision Making”, Leadership & Organization Development Journal, 15(8), 3-8. 3-8. doi: https://doi.org/10.1108/01437739410073047.
 • De Sausmarez, N. 2007. “Crisis Management, Tourism and Sustainability: The Role of Indicators”, Journal of Sustainable Tourism, 15(6), 700–714. doi:10.2167/jost653.0.
 • Dinçer, S. 2018. “Content Analysis in for Educational Science Research: Meta-Analysis, Meta- Synthesis, and Descriptive Content Analysis”, Bartın Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 176-190.
 • Downe‐Wamboldt, B. 1992. “Content Analysis: Method, Applications, and Issues”, Health Care for Women International, 13(3), 313–321. doi:10.1080/07399339209516006.
 • Du, C. C.C. J., Karoglou, M. “UK Tourism and Hospitality Sectors through COVID-19: the Dissolved, the Liquidised and the Dormant”. Lloyds Banking Group Centre for Business Prosperity Research Paper No. 4. Erişim Adresi: https://www.lbpresearch.ac.uk/wpcontent/ uploads/2018/07/Covid-19-tourism-recovery-0713.pdf Son Erişim Tarihi: 17/08/2020.
 • Dube, K., Nhamo, G., Chikodzi, D. 2020. “COVID-19 Cripples Global Restaurant and Hospitality Industry”, Current Issues in Tourism, 1-4. Doi: 10.1080/13683500.2020.1773416
 • DuBois, D. “Impact of the Coronavirus on Global Short-Term Rental Markets”. AIRDNA. Erişim Adresi: https://www.airdna.co/blog/coronavirus-impact-on-global-short-term-rental-markets Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • European Parliament. “Covid-19: EU support for the tourism industry”. Erişim Adresi: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-tocoronavirus/ 20200429STO78175/covid-19-eu-support-for-the-tourism-industry Son Erişim Tarihi: 11/08/2020.
 • Evans, N., Elphick, S. 2005. “Models of Crisis Management: An Evaluation Of Their Value For Strategic Planning in The International Travel Industry”, International Journal of Tourism Research, 7(3), 135–150. doi:10.1002/jtr.527.
 • Everingham, P., Chassagne, N. 2020. “Post COVID-19 Ecological and Social Reset: Moving Away from Capitalist Growth Models Towards Tourism As Buen Vivir”, Tourism Geographies, 22(3), 555-566. Doi: 10.1080/14616688.2020.1762119
 • Farzanegan, M. R., Gholipour, H. F., Feizi, M., Nunkoo, R., Andargoli, A. E. 2020. “International Tourism and Outbreak of Coronavirus (COVID-19): A Cross-Country Analysis. (Editöre Mektup)”, Journal of Travel Research. doi: 10.1177/0047287520931593
 • Faulkner, B. 2001. “Towards a Framework For Tourism Disaster Management”, Tourism Management, 22(2), 135-147.
 • Fırat, A., Açıkgöz, İ. 2011. “Konaklama İşletmelerinin Kriz Döneminde Uyguladıkları Pazarlama Stratejileri”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 1-21.
 • Foo, L.-P., Chin, M.-Y., Tan, K.-L., Phuah, K.-T. 2020. “The Impact of COVID-19 on Tourism Industry in Malaysia”, Current Issues in Tourism, 1–5. doi:10.1080/13683500.2020.1777951. Forman, J., Damschroder, L. 2007. “Qualitative Content Analysis”, Advances in Bioethics, 39– 62. doi:10.1016/s1479-3709(07)11003-7.
 • Gaffney, C., Eeckels, B. 2020. “COVID-19 and Tourism Risk in the Americas”, Journal of Latin American Geography, 19(3), 308-313. doi: 10.1353/lag.2020.0054.
 • Gallego, I., Font, X. 2020. “Changes in Air Passenger Demand As A Result Of The COVID-19 Crisis: Using Big Data To Inform Tourism Policy”, Journal of Sustainable Tourism, 1-20. doi: 10.1080/09669582.2020.1773476
 • Galvani, A., Lew, A. A., Perez, M. S. 2020. “COVID-19 is Expanding Global Consciousness and The Sustainability of Travel and Tourism”, Tourism Geographies, 22(3), 567-576. doi:10.1080/14616688.2020.1760924.
 • Giese, M. “COVID-19 impacts on global cruise industry. How is the cruise industry coping with the COVID -19 crisis?”. KPMG. Erişim Adresi: https://home.kpmg/xx/en/blogs/home/posts/2020/07/covid-19-impacts-on-global-cruiseindustry. html Son Erişim Tarihi: 25/08/2020.
 • Göçen, S., Yırık, Ş., Yılmaz, Y. 2011. “Türkiye'de Krizler ve Krizlerin Turizm Sektörüne Etkileri”, Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 16(2). 493-509.
 • Gössling, S., Scott, D., Hall, C. M. 2020. “Pandemics, Tourism and Global Change: a Rapid Assessment of COVID-19”, Journal of Sustainable Tourism, 29(1), 1-20. doi: 10.1080/09669582.2020.1758708
 • Greenpeace European Unit. “Polluting European airlines seek €12.8 bn (and counting) in bailouts”. Greenpeace. Erişim Adresi: https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/climateenergy/ 2744/polluting-european-airlines-seek-13bn-bailouts/ Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • Gretzel, U., Fuchs, M., Baggio, R., Hoepken, W., Law, R., Neidhardt, J., Xiang, Z. 2020. “e- Tourism Beyond COVID-19: A Call For Transformative Research”, Information Technology & Tourism, 22, 187-203. doi: 10.1007/s40558-020-00181-3.
 • Hall, C. M. 2002. “Travel Safety, Terrorism and the Media: The Significance of the Issue- Attention Cycle”, Current Issues in Tourism, 5(5), 458–466. doi:10.1080/13683500208667935. Hall, C. M., Scott, D., Gössling, S. 2020. “Pandemics, Transformations and Tourism: Be Careful What You Wish For”, Tourism Geographies, 22(3), 577-598. doi:10.1080/14616688.2020.1759131.
 • Hançer, M. K. “Dünya adını Corona salgını ile duydu! İşte İran’ın “dini başkenti” Kum kenti”. CNNTÜRK. Erişim Adresi: https://www.cnnturk.com/turkiye/dunya-adini-corona-salgini-ileduydu- iste-iranin-dini-baskenti-kum-kenti Son Erişim Tarihi: 25/08/2020.
 • Hang, H., Aroean, L., Chen, Z. 2020. “Building Emotional Attaching During COVID-19”, Annals of Tourism Research. 83. doi: 10.1016/j.annals.2020.103006
 • Harwood, T. G., Garry, T. 2003. “An Overview of Content Analysis”, The Marketing Review, 3(4), 479–498. doi:10.1362/146934703771910080.
 • Haywood, K. M. 2020. “A Post-COVID Future: Tourism Community Re-Imagined and Enabled”, Tourism Geographies, 22(3), 599-609. doi:10.1080/14616688.2020.1762120.
 • Helen. “How nature is healing during Covid-19”. Inside Guides. Erişim Adresi: https://www.insightguides.com/inspire-me/blog/how-nature-is-healing-during-covid-19 Son Erişim Tarihi: 13/08/2020.
 • Henderson, J. C., Ng, A. 2004. “Responding to Crisis: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and Hotels in Singapore”, International Journal of Tourism Research, 6(6), 411–419. doi:10.1002/jtr.505.
 • Hickman, J. R., Crandall, W. “rRick.” 1997. “Before Disaster Hits: A Multifaceted Approach to Crisis Management”, Business Horizons, 40(2), 75–79. doi:10.1016/s0007-6813(97)90013-6.
 • Higgins-Desbiolles, F. 2020. “Socialising Tourism For Social and Ecological Justice After COVID-19”, Tourism Geographies, 22(3), 610-623. doi:10.1080/14616688.2020.1757748.
 • Hitchcock, M., Darma Putra, I. N. 2005. “The Bali Bombings: Tourism Crisis Management and Conflict Avoidance”, Current Issues in Tourism, 8(1), 62– 76. doi:10.1080/13683500508668205.
 • Hoque, A., Shikha, F. A., Hasanat, M. W., Arif, I., Hamid, A. B. A. 2020. “The Effect Of Coronavirus (COVID-19) in The Tourism Industry in China”, Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 3(1), 52-58.
 • Huang, Y.-C., Tseng, Y.-P., Petrick, J. F. 2008. “Crisis Management Planning to Restore Tourism After Disasters”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 23(2-4), 203–221. doi:10.1300/j073v23n02_16.
 • IATA. (2020a, Haziran 9). “Economic Per formance of the Airline Industry”. IATA Economics. Erişim Adresi: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airlineindustry- economic-performance-june-2020-report/ Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • IATA. (2020b, Haziran 17). “The worst may be yet to come” – Impacts of COVID-19 on European Aviation and Economy Increasing”. IATA PRESSROOM. Erişim Adresi: https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-06-18-01/ Son Erişim Tarihi: 11/08/2020.
 • ICAO. “Effects of Novel Coronavirus (COVID-19) on Civil Aviation: Economic Impact Analysis”. ICAO. Erişim Adresi: https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID- 19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf Son Erişim Tarihi: 11/08/2020.
 • ILO. (2020a). “The impact of COVID-19 on the tourism sector. ILO Sectoral Brief”. Erişim Adresi: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--- sector/documents/briefingnote/wcms_741468.pdf Son Erişim Tarihi: 11/08/2020.
 • ILO. (2020b). “ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work. Second Edition Updated Estimates and Analysis”. International Labour Organisation. Erişim Adresi: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wc ms_740877.pdf Son Erişim Tarihi: 11/08/2020.
 • Ioannides, D., Gyimóthy, S. 2020. “The COVID-19 Crisis As An Opportunity For Escaping The Unsustainable Global Tourism Path”, Tourism Geographies, 1-9. İHA. “Avcılar sahilden Uludağ manzarası”. Adresi: https://www.iha.com.tr/haber-avcilarsahilden- uludag-manzarasi-847084/ Son Erişim Tarihi: 17/08/2020.
 • Jamal, T., Budke, C. 2020. “Tourism in a World With Pandemics: Local-Global Responsibility and Action”, Journal of Tourism Futures, 6/2. 181-188. doi: 10.1108/JTF-02-2020-0014.
 • Jiang, Y., Wen, J. 2020. “Effects of COVID-19 on Hotel Marketing and Management: A Perspective Article”, International Journal of Contemporary Hospitality Management. 32(8), 2563-2573. doi:10.1108/ijchm-03-2020-0237.
 • Jones, P., Comfort, D. 2020. “The COVID-19 Crisis, Tourism and Sustainable Development”, Athens Journal of Tourism, 7(2), 75-86.
 • Joo, H., Maskery, B. A., Berro, A. D., Rotz, L. D., Lee, Y. K., Brown, C. M. 2019. “Economic Impact of the 2015 MERS Outbreak on The Republic of Korea's Tourism-Related Industries”, Health security, 17(2), 100-108.
 • Kash, T. J., Darling, J. R. 1998. “Crisis Management: Prevention, Diagnosis and Intervention”, Leadership & Organization Development Journal. 19(4), 179-186. doi: 10.1108/01437739810217151
 • Kongoley-MIH, P. S. 2015. “The Impact of Ebola on the Tourism and Hospitality Industry in Sierra Leone”, International Journal of Scientific and Research Publications, 5(12), 542-550.
 • Köroğlu, A. 2004. “Turizm İşletmelerinin Muhtemel Krizlere Yönelik Hazırlık Çalışmaları ve Seyahat Acentalarında Bir Uygulama”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(12), 69-87.
 • Krippendorff, K. 2004. “Reliability in Content Analysis”, Human Communication Research, 30(3), 411–433. doi:10.1111/j.1468-2958.2004.tb00738.x.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. “Turizm İstatistikleri, Genel Değerlendirme 2019”. Erişim Adresi: https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/69320,turizmistatistikleri2019-4pdf.pdf?0 Son Erişim Tarihi: 01/10/2020.
 • Kwok, A. O. J., Koh, S. G. M. 2020. “Covid-19 and Extended Reality (XR)”, Current Issues in Tourism, 1–6. doi:10.1080/13683500.2020.1798896.
 • Laws, E., Prideaux, B. 2005. “Crisis Management: A Suggested Typology”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 19(2-3), 1–8. doi:10.1300/j073v19n02_01.
 • Lee, C.-C., Chen, C.-J. 2011. “The Reaction Of Elderly Asian Tourists To Avian Influenza and SARS”, Tourism Management, 32(6), 1421–1422. doi:10.1016/j.tourman.2010.12.009.
 • Logue, J. “We are abandoned': These tourists stranded in the U.S. because of coronavirus want to go home”. Nbc News. Erişim Adresi: https://www.nbcnews.com/news/latino/we-areabandoned- these-tourists-stranded-u-s-because-coronavirus-n1206386 Son Erişim Tarihi: 20/09/2020.
 • Ma, A. “The spread of China's mysterious fatal Wuhan virus is poised to get infinitely worse as the Chinese New Year travel rush begins”. Business Insider. Erişim Adresi: https://www.businessinsider.com/china-wuhan-virus-new-year-travels-2020-1 Son Erişim Tarihi: 20/09/2020.
 • Mair, J., Ritchie, B. W., Walters, G. 2014. “Towards a Research Agenda For Post-Disaster and Post-Crisis Recovery Strategies For Tourist Destinations: A Narrative Review”, Current Issues in Tourism, 19(1), 1–26. doi:10.1080/13683500.2014.932758.
 • Mansfeld, Y. 1999. “Cycles of War, Terror, and Peace: Determinants and Management of Crisis and Recovery of the Israeli Tourism Industry”, Journal of Travel Research, 38(1), 30– 36. doi:10.1177/004728759903800107.
 • Mao, Y., He, J., Morrison, A. M., Andres Coca-Stefaniak, J. 2020. “Effects of Tourism CSR On Employee Psychological Capital in The COVID-19 Crisis: From The Perspective Of Conservation Of Resources Theory”, Current Issues in Tourism, 1-19. Doi: 10.1080/13683500.2020.1770706.
 • Maphanga, P. M., Henama, U. S. 2019. “The Tourism Impact Of Ebola in Africa: Lessons On Crisis Management”, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 8(3), 1-13.
 • Mariolis, T., Rodousakis, N., Soklis, G. 2020. “The COVID-19 Multiplier Effects Of Tourism On The Greek Economy”, Tourism Economics, 1-8. doi:10.1177/1354816620946547.
 • McAleer, M., Huang, B. W., Kuo, H. I., Chen, C. C., Chang, C. L. 2010. “An Econometric Analysis of SARS and Avian Flu On International Tourist Arrivals To Asia”, Environmental Modelling & Software, 25(1), 100-106.
 • McKercher, B., Chon, K. 2004. “The Over-Reaction to SARS and the Collapse of Asian Tourism”, Annals of Tourism Research, 31(3), 716–719. doi:10.1016/j.annals.2003.11.002.
 • Mela, K., Jyothi, M., Ijtema, B., Nazarene, B., Ijtema, R. T. 2020. “Religious Tourism and Mass Religious Gatherings—The Potential Link in The Spread Of COVID-19. Current Perspective and Future Implications”, Travel Medicine and Infectious Disease, 36, 101786.
 • Menegaki, A. N. “Hedging Feasibility Perspectives Against the COVID-19 for the International Tourism Sector”. Preprints. 10.20944/preprints202004.0536.v1 Erişim Adresi: https://www.preprints.org/manuscript/202004.0536/v1 Son Erişim Tarihi: 20/08/2020.
 • Milne, M. J., Adler, R. W. 1999. “Exploring the Reliability of Social and Environmental Disclosures Content Analysis”, Accounting, Auditing & Accountability Journal. 12(2), 237-256.
 • Min, J. C., Lim, C., Kung, H. H. 2011. “Intervention Analysis of SARS on Japanese Tourism Demand for Taiwan”, Quality & Quantity, 45(1), 91-102.
 • Mitroff, I. I., Shrivastava, P., Udwadia, F. E. 1987. “Effective Crisis Management”, Academy of Management Perspectives, 1(4), 283–292. doi:10.5465/ame.1987.4275639.
 • Mostafanezhad, M. 2020. “Covid-19 is an Unnatural Disaster: Hope in Revelatory Moments of Crisis”, Tourism Geographies, 22(3), 639-645. doi:10.1080/14616688.2020.1763446.
 • Nepal, S. K. 2020. “Travel and Tourism After COVID-19 – Business As Usual Or Opportunity To Reset?”, Tourism Geographies, 22(3), 646-650. doi:10.1080/14616688.2020.1760926.
 • Neuendorf, K. A., Kumar, A. 2016. “Content Analysis. The International Encyclopedia of Political Communication”, 1–10. doi:10.1002/9781118541555.wbiepc065.
 • Niewiadomski, P. 2020. “COVID-19: From Temporary De-Globalisation To A Re-Discovery Of Tourism?”, Tourism Geographies, 22(3), 651-656. doi:10.1080/14616688.2020.1757749.
 • Niininen, O., Gatsou, M. 2008. “Crisis Management— A Case Study from the Greek Passenger Shipping Industry”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 23(2-4), 191-202.
 • Novelli, M., Burgess, L. G., Jones, A., Ritchie, B. W. 2018. “‘No Ebola… still doomed’–The Ebola-induced tourism crisis”, Annals of Tourism Research, 70, 76-87.
 • Okumuş, F., Karamustafa, K. 2005. “Impact Of An Economic Crisis. Evidence From Turkey”, Annals of Tourism Research, 32(4), 942–961. doi:10.1016/j.annals.2005.04.001.
 • Page, S., Yeoman, I. 2007. “How VisitScotland Prepared for a Flu Pandemic”, Journal of Business Continuity & Emergency Planning, 1(2), 167-182.
 • Page, S., Yeoman, I., Munro, C., Connell, J., Walker, L. 2006. “A Case Study Of Best Practice—Visit Scotland's Prepared Response To An Influenza Pandemic”, Tourism Management, 27(3), 361-393.
 • Parsons, M. “When Work From Home Turns Into Work From a Hotel Suite: The New Corporate Travel”. Skift. Erişim Adresi: https://skift.com/2020/08/13/when-work-from-home-turns-intowork- from-a-hotel-suite-the-new-corporate-travel/ Son Erişim Tarihi: 14/08/2020.
 • Parsons, W. 1996. “Crisis Management”, Career Development International, 1(5), 26–28. doi:10.1108/13620439610130614.
 • Pearlman, D., Melnik, O. 2008. “Hurricane Katrina’s Effect On The Perception Of New Orleans Leisure Tourists”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 25(1), 58–67. doi:10.1080/10548400802164905.
 • Pheng, L. S., Ho, D. K. H., Ann, Y. S. 1999. “Crisis Management: A Survey of Property Development Firms”, Property Management, 17(3), 231–251. doi:10.1108/02637479910286916.
 • Pine, R., McKercher, B. 2004. “The Impact of SARS on Hong Kong’s Tourism Industry”, International Journal of Contemporary Hospitality Management. 16(2),139-143. doi.org/10.1108/09596110410520034
 • Polyzos, S., Samitas, A., Spyridou, A. E. 2020. “Tourism Demand and the COVID-19 Pandemic: An LSTM Approach”, Tourism Recreation Research, 1–13. doi:10.1080/02508281.2020.1777053.
 • Prideaux, B., Thompson, M., Pabel, A. 2020. “Lessons From COVID-19 Can Prepare Global Tourism For The Economic Transformation Needed To Combat Climate Change”, Tourism Geographies, 22(3), 667-678. doi:10.1080/14616688.2020.1762117.
 • Purnell, N., Yoon, F. “Do Not Disturb: Hotels Hammered by Coronavirus Offer 14-Day Quarantine Packages”. The Wall Street Journal. Erişim Adresi: https://www.wsj.com/articles/hit-by-coronavirus-slowdown-hotels-try-catering-to-thequarantined- 11584624502?mod=pls_whats_news_us_business_f Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • Ratcliffe, R., Fonbuena, C. “Inside the cruise ship that became a coronavirus breeding ground”. The Guardian. Erişim Adresi: https://www.theguardian.com/globaldevelopment/ 2020/mar/06/inside-the-cruise-ship-that-became-a-coronavirus-breedingground- diamond-princess Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • Renaud, L. 2020. “Reconsidering Global Mobility – Distancing From Mass Cruise Tourism In The Aftermath of COVID-19”, Tourism Geographies, 22(3), 679-689. doi:10.1080/14616688.2020.1762116.
 • Richter, H. “Cruising Post-COVID-19: Lessons and Challenges for the Cruise Ship Industry”. Sustainalytics. Erişim Adresi: https://www.sustainalytics.com/esg-blog/cruising-post-covid-19- lessons-and-challenges-for-the-cruise-ship-industry/ Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • Richter, L. K. 2003. “International Tourism and its Global Public Health Consequences”, Journal of Travel Research, 41(4), 340–347. doi:10.1177/0047287503041004002.
 • Ritchie, B. W. 2004. “Chaos, Crises and Disasters: A Strategic Approach To Crisis Management in the Tourism Industry”, Tourism Management, 25(6), 669–683. doi:10.1016/j.tourman.2003.09.004.
 • Rittichainuwat, B. N., Chakraborty, G. 2009. “Perceived Travel Risks Regarding Terrorism and Disease: The Case of Thailand”, Tourism Management, 30(3), 410–418. doi:10.1016/j.tourman.2008.08.001.
 • Rivera, M. A. 2020. “Hitting the Reset Button for Hospitality Research in Times of Crisis: COVID-19 and Beyond”, International Journal of Hospitality Management, 87. 102528. doi:10.1016/j.ijhm.2020.102528.
 • Romagosa, F. 2020. “The COVID-19 Crisis: Opportunities for Sustainable and Proximity Tourism”, Tourism Geographies, 22(3), 690-694. doi:10.1080/14616688.2020.1763447.
 • Samuel, S. “The coronavirus likely came from China’s wet markets. They’re reopening anyway”. Vox. Erişim Adresi: https://www.vox.com/futureperfect/ 2020/4/15/21219222/coronavirus-china-ban-wet-markets-reopening Son Erişim Tarihi: 21/08/2020.
 • Santana, G. 2004. “Crisis Management and Tourism: Beyond the Rhetoric”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 15(4), 299–321. doi:10.1300/j073v15n04_05.
 • Sarı, Y., Seçilmiş, C. 2010. “2008 Yılı Finansal Ekonomik Krizinin Türkiye Turizm Sektörüne Yansımaları Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1), 191- 204.
 • Schumaker, E. “Timeline: How coronavirus got started”. ABC News.. Erişim Adresi: https://abcnews.go.com/Health/timeline-coronavirus-started/story?id=69435165 Son Erişim Tarihi: 20/09/2020.
 • Scott, N., Laws, E., Prideaux, B. 2008. “Tourism Crises and Marketing Recovery Strategies”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 23(2-4), 1–13. doi:10.1300/j073v23n02_01.
 • Seraphin, H. 2020. “COVID-19: An Opportunity To Review Existing Grounded Theories in Event Studies”, Journal of Convention & Event Tourism, 1–33. doi:10.1080/15470148.2020.1776657.
 • Seymen, O. A., Bolat, T., Çeken, H. 2004. “Turizm İşletmelerinde Krizler, Etkileri ve Krizden Çıkış: Kriz Yönetimi”, Verimlilik Dergisi, 2, 105-140.
 • Sheller, M. 2020. “Reconstructing Tourism in the Caribbean: Connecting Pandemic Recovery, Climate Resilience and Sustainable Tourism Through Mobility Justice”, Journal of Sustainable Tourism, 1–14. doi:10.1080/09669582.2020.1791141.
 • Shi, W., Li, K. X. 2017. “Impact of Unexpected Events on Inbound Tourism Demand Modeling: Evidence of Middle East Respiratory Syndrome Outbreak in South Korea”, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(3), 344-356.
 • SIS. “More than 70 hotels receive Hygiene Safety certificate for operation”. Tourism News. Erişim Adresi: https://www.sis.gov.eg/Story/146319/More-than-70-hotels-receive-Hygiene- Safety-certificate-for-operation?lang=en-us Son Erişim Tarihi: 13/08/2020.
 • Sigala, M. 2020. “Tourism and COVID-19: Impacts and Implications for Advancing and Resetting Industry and Research”, Journal of Business Research, 117, 312-321. doi:10.1016/j.jbusres.2020.06.015.
 • Simpson, D. “How badly will influenza affect tourism economy?”. CABI. Erişim Adresi: https://www.cabi.org/leisuretourism/news/19458 Son Erişim Tarihi: 23/08/2020.
 • Singh, R. “After Several Decades, Mount Everest Visible From Kathmandu As COVID-19 Lockdown Reduces Pollution”. India. Erişim Adresi: https://www.india.com/viral/after-severaldecades- mount-everest-visible-from-kathmandu-as-covid-19-lockdown-reduces-pollution- 4032223/ Son Erişim Tarihi: 13/08/2020.
 • Smeral, E. 2009. “The Impact of the Financial and Economic Crisis on European Tourism”, Journal of Travel Research, 48(1), 3–13. doi:10.1177/0047287509336332.
 • Sönmez, S. F., Apostolopoulos, Y., Tarlow, P. 1999. “Tourism in Crisis: Managing the Effects of Terrorism”, Journal of Travel Research, 38(1), 13–18. doi:10.1177/004728759903800104. Sönmez, S., S.J. Backman 1992. “Crisis Management in Tourist Destinations”, Visions in Leisure and Business, 11(3), 25-33.
 • Stemler, S. 2000. “An Overview of Content Analysis”, Practical Assessment, Research, and Evaluation, 7(1), 17. doi: https://doi.org/10.7275/z6fm-2e34
 • Strielkowski, W. 2020. “International Tourism and COVID-19: Recovery Strategies for Tourism Organisations”, Preprints, 2020030445. doi: 10.20944/preprints202003.0445.v1.
 • Tomassini, L., Cavagnaro, E. 2020. “The Novel Spaces and Power-Geometries In Tourism and Hospitality After 2020 Will Belong To The “Local.”, Tourism Geographies, 22(3), 713-719. doi:10.1080/14616688.2020.1757747.
 • Tremblay-Huet, S. 2020. “COVID-19 Leads To A New Context For The “Right To Tourism”: A Reset Of Tourists’ Perspectives On Space Appropriation is Needed”, Tourism Geographies, 22(3), 720-723. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1759136.
 • Ulak, N. 2020. “A Preliminary Study of Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak: A Pandemic Leading Crisis in Tourism Industry of Nepal”, Journal of Tourism and Hospitality Education, 10, 108-131. doi: 10.3126/jthe.v10i0.28763
 • UNDP. “Socio-Economic Impact of Ebola Virus Disease in West African Countries”. United Nations Development Group (UNDG) – Western and Central Africa. Erişim Adresi: http://www.africa.undp.org/content/dam/rba/docs/Reports/ebolawest-africa.pdf Son Erişim Tarihi: 23/08/2020.
 • UNWTO ve Data Partners. (2020, Nisan 21). “COVID-19- a Global Insight on Travel and Tourism Impacts”. Rapor. Erişim Adresi: https://webunwto.s3.eu-west- 1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/21_4_Tourism_COVID19_Data_Coalitionpptx.pdf Son Erişim Tarihi: 22/08/2020.
 • UNWTO. (2004). “Tourism Highlights Edition 2004”. UNWTO. Erişim Adresi: https://www.eunwto. org/doi/pdf/10.18111/9789284407910 Son Erişim Tarihi: 22/08/2020.
 • UNWTO. (2019). “International Tourism Highlights, 2019 Edition”. UNWTO, Madrid. Erişim Adresi: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152 Son Erişim Tarihi: 24/08/2020.
 • UNWTO. (2020a, Mart 26). “International Tourist Arrivals Could Fall By 20-30% in 2020”. UNTWTO. Erişim Adresi: https://www.unwto.org/news/international-tourism-arrivals-could-fallin- 2020 Son Erişim Tarihi: 11/08/2020.
 • UNWTO. (2020b, Mayıs 20). “International Tourist Numbers Could Fall 60-80% In 2020, UNWTO Reports”. UNWTO News. Erişim Adresi: https://www.unwto.org/news/covid-19- international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020 Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • UNWTO. (2020c, Haziran 22). “New Data Shows Impact Of COVID-19 On Tourism As UNWTO Calls For Responsible Restart Of The Sector”. UNWTO News. Erişim Adresi: https://www.unwto.org/news/new-data-shows-impact-of-covid-19-on-tourism Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • UNWTO. (2020d, Temmuz 30). “Tourism Restarts: 40% Of Destinations Have Now Eased Travel Restrıictions”. UNWTO News. Erişim Adresi: https://www.unwto.org/news/tourismrestarts- 40-per-cent-of-destinations-have-now-eased-travel-restrictions Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • UNWTO. (2020e). “UNWTO Briefing Note – Tourism and COVID-19, Issue 1 – How are countries supporting tourism recovery?”. UNWTO, Madrid, doi: https://doi.org/10.18111/9789284421893 Erişim Adresi: https://www.eunwto. org/doi/epdf/10.18111/9789284421893 Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • UNWTO. (2020f). “International Tourism Down 70% As Travel Restrictions Impact All Regions” Erişim Adresi: https://www.unwto.org/news/international-tourism-down-70-as-travelrestrictions- impact-all-regions Son Erişim Tarihi: 23/11/2020.
 • Ünlüönen, K., Çeti, B. 2019. “Salgın Hastalıklar Sebebiyle Oluşan Krizlerin Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 22(2), 109-128.
 • Walton, J. 2020. “Will empty middle seats help social distancing on planes?”. BBC. Erişim Adresi: https://www.bbc.com/worklife/article/20200422-when-can-we-start-flying-again Son Erişim Tarihi: 12/08/2020.
 • Wang, Y.-S. 2009. “The Impact of Crisis Events and Macroeconomic Activity On Taiwan’s International Inbound Tourism Demand”, Tourism Management, 30(1), 75–82. doi:10.1016/j.tourman.2008.04.010.
 • Webster, R. G. 2004. “Wet Markets—A Continuing Source of Severe Acute Respiratory Syndrome and Influenza?”, The Lancet, 363(9404), 234–236. doi:10.1016/s0140- 6736(03)15329-9.
 • Wen, J., Kozak, M., Yang, S., Liu, F. 2020. “COVID-19: Potential Effects On Chinese Citizens’ Lifestyle and Travel”. Tourism Review. ahead-of-print https://doi.org/10.1108/TR-03-2020- 0110
 • Wheeler, D. R. 1988. “Content Analysis: An Analytical Technique For International Marketing Research”, International Marketing Review, 5(4), 34–40. doi:10.1108/eb008363. White, M. D., Marsh, E. E. 2006. “Content Analysis: A Flexible Methodology”, Library Trends, 55(1), 22–45. doi:10.1353/lib.2006.0053.
 • WHO. (2013, Mayıs 18). “Novel coronavirus infection – update. World Health Organisation”. Erişim Adresi: https://www.who.int/csr/don/2013_05_18_ncov/en/ Son Erişim Tarihi: 11/08/2020.
 • WHO. (2018, Kasım 13). “Influenza (Avian and other zoonotic)”. WHO. Erişim Adresi: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(avian-and-other-zoonotic) Son Erişim Tarihi: 22/08/2020.
 • WHO. (2019, Ocak 19). “Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV). WHO”. Erişim Adresi: https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/ Son Erişim Tarihi: 22/08/2020.
 • WHO. (2020a, Haziran 21). “Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 1. World Health Organisation”. Erişim Adresi: https://www.who.int/docs/defaultsource/ coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4 Son Erişim Tarihi: 13/08/2020
 • WHO. (2020b, Şubat 10). “Ebola virus disease”. WHO. Erişim Adresi: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease Son Erişim Tarihi: 23/08/2020.
 • WHO. (2020c, Haziran 1). “New Ebola outbreak detected in northwest Democratic Republic of the Congo; WHO surge team supporting the response”. WHO. Erişim Adresi: https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2020-new-ebola-outbreak-detected-innorthwest- democratic-republic-of-the-congo-who-surge-team-supporting-the-response Son Erişim Tarihi: 23/08/2020.
 • WHO. (2020d). “Avian influenza. WHO”. Erişim Adresi: https://www.who.int/features/qa/avianinfluenza/ en/ Son Erişim Tarihi: 22/08/2020.
 • Wilder-Smith, A. 2006. “The Severe Acute Respiratory Syndrome: Impact On Travel and Tourism”, Travel Medicine and Infectious Disease, 4(2), 53– 60. doi:10.1016/j.tmaid.2005.04.004.
 • Worldometers. “COVID-19 Coronavirus Pandemic”. Worldometers. Erişim Adresi: https://www.worldometers.info/coronavirus/ Son Erişim Tarihi: 21/08/2020.
 • WTO. (2020a, Mayıs 20). “International Tourist Numbers Could Fall 60-80% In 2020, UNWTO Reports”. UNWTO News. Erişim Adresi: https://www.unwto.org/news/covid-19-internationaltourist- numbers-could-fall-60-80-in-2020 Son Erişim Tarihi: 01/10/2020.
 • WTO. (2020b). “UNWTO Briefing Note – Tourism and COVID-19, Issue 1 – How are countries supporting tourism recovery?”. UNWTO, Madrid, doi: https://doi.org/10.18111/9789284421893 Erişim Adresi: https://www.eunwto. org/doi/epdf/10.18111/9789284421893 Son Erişim Tarihi: 01/10/2020.
 • WTO. (2020c, Mart 26). “International Tourist Arrivals Could Fall By 20-30% in 2020”. UNTWTO. Erişim Adresi: https://www.unwto.org/news/international-tourism-arrivals-could-fallin- 2020 Son Erişim Tarihi: 01/10/2020.
 • World Tourism Organization. “100% Of Global Destinations Now Have Covid-19 Travel Restrictions”. https://www.unwto.org/news/covid-19-travel-restrictions Son Erişim tarihi: 30 Nisan 2020.
 • World Tourism Organization. “Covid-19 Response: 96% of Global Destinations Impose Travel Restrictions”. https://www.unwto.org/news/covid-19-response-travel-restrictions Son Erişim tarihi: 25 Nisan 2020
 • World Tourism Organization. “UNWTO Highlights Potential of Domestic Tourism to Help Drive Economic Recovery in Destinations Worldwide”. https://www.unwto.org/news/unwtohighlights- potential-of-domestic-tourism-to-help-drive-economic-recovery-in-destinationsworldwide Son Erişim tarihi: 15 Ekim 2020
 • WTTC. (2020a, Şubat 3). “Co-ordination between public and private sectors is key to tackling the coronavirus, says WTTC”. WTTC. Erişim Adresi: https://wttc.org/News-Article/Coordination- between-public-and-private-sectors-is-key-to-tackling-the-coronavirus-says-WTTC Son Erişim Tarihi: 22/08/2020.
 • WTTC. (2020b). “Travel & Tourism Recovery Scenarios 2020 and Economıic Impact From COVID-19”. WTTC Araştırma Notu., Haziran 2020. Erişim Adresi: https://wttc.org/Research/Economic-Impact/Recovery-Scenarios-2020-Economic-Impactfrom- COVID-19 Son Erişim Tarihi: 11/08/2020.
 • WTTC. (2020c). “Economic Impact Reports”. WTTC. Erişim Adresi: https://wttc.org/Research/Economic-Impact Son Erişim Tarihi: 24/08/2020.
 • Wu, T., Perrings, C., Kinzig, A., Collins, J. P., Minteer, B. A., Daszak, P. 2017. “Economic Growth, Urbanization, Globalization, and The Risks Of Emerging Infectious Diseases In China: A Review”, Ambio, 46(1), 18-29.
 • Yin, R. K. 2003. “Case Study Research: Design And Methods (3rd ed.)”, Thousand Oaks: Sage.
 • Ying, T., Wang, K., Liu, X., Wen, J., Goh, E. 2020. “Rethinking Game Consumption in Tourism: A Case of the 2019 Novel Coronavirus Pneumonia Outbreak in China”, Tourism Recreation Research, 1-6.
 • Yu, M., Li, Z., Yu, Z., He, J., Zhou, J. 2020. “Communication Related Health Crisis On Social Media: A Case Of COVID-19 Outbreak”, Current Issues in Tourism, 1–7. doi:10.1080/13683500.2020.1752632.
 • Zeng, Z., Chen, P.-J., Lew, A. A. 2020. “From High-Touch To High-Tech: COVID-19 Drives Robotics Adoption”, Tourism Geographies, 22(3), 724-734. doi:10.1080/14616688.2020.1762118.
APA BAYRAM M, ARICI S, BAYRAM Ü (2020). Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi. , 1 - 98.
Chicago BAYRAM Murat,ARICI Semih,BAYRAM Ümmühan Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi. (2020): 1 - 98.
MLA BAYRAM Murat,ARICI Semih,BAYRAM Ümmühan Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi. , 2020, ss.1 - 98.
AMA BAYRAM M,ARICI S,BAYRAM Ü Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi. . 2020; 1 - 98.
Vancouver BAYRAM M,ARICI S,BAYRAM Ü Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi. . 2020; 1 - 98.
IEEE BAYRAM M,ARICI S,BAYRAM Ü "Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi." , ss.1 - 98, 2020.
ISNAD BAYRAM, Murat vd. "Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi". (2020), 1-98.
APA BAYRAM M, ARICI S, BAYRAM Ü (2020). Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi. , 1 - 98.
Chicago BAYRAM Murat,ARICI Semih,BAYRAM Ümmühan Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi. (2020): 1 - 98.
MLA BAYRAM Murat,ARICI Semih,BAYRAM Ümmühan Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi. , 2020, ss.1 - 98.
AMA BAYRAM M,ARICI S,BAYRAM Ü Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi. . 2020; 1 - 98.
Vancouver BAYRAM M,ARICI S,BAYRAM Ü Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi. . 2020; 1 - 98.
IEEE BAYRAM M,ARICI S,BAYRAM Ü "Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi." , ss.1 - 98, 2020.
ISNAD BAYRAM, Murat vd. "Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi". (2020), 1-98.