Yıl: 2006 Cilt: 30 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 381 - 398 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

Subalpine and alpine flora of ALtındere valley (Maçka, Trabzon)

Öz:
Bu çalışmada, 2000-2002 yılları arasında Maçka (Trabzon) Altındere Vadisi'nin subalpin ve alpin florası araştırılmıştır. Çalışma alanı, bitki coğrafyası yönünden; Holarktik Bölgenin Avrupa-Sibirya Flora alanının Kolşik (Colchis) kesiminde kalmaktadır. Çalışma alanında, 61 familya ve 190 cinse ait toplam 384 bitki taksonu saptanmıştır. Çalışma alanında içerdiği tür sayısına göre en büyük familya Asteraceae (39; %10), ikincisi ise Rosaceae'dir (35; %9). Türlerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı şöyledir: %50,27'si Avrupa-Sibirya elementi, %5,99'u İran-Turan elementi ve %1,04'ü Akdeniz elementidir. Ayrıca taksonların %42,70'inin fitocoğrafik bölgesi bilinmemektedir. Çalışma alanında 32 adet endemik (%8,3) ve 9 adet nadir (%2,3) bitki taksonu saptanmıştır. Alanda saptanan endemik ve nadir bitkilerin 1UCN tehlike kategorilerine göre durumları belirtilmiştir.
Anahtar Kelime: subalpine plants alpine plants Black Sea Region phytogeography flora Trabzon endemism ratio A7 square Altindere Valley

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anşin R (1979). Trabzon-Meryemana Araştırma Ormanı Florası ve Saf Ladin Meşcerelerinde Floristik Araştırmalar, Trabzon: Karadeniz Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ.
 • Anşin R (1983). Türkiye'nin Flora Bölgeleri ve Bu Bölgelerde Yayılan Asal Vejetasyon Tipleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 6: 318-339.
 • Baytop A (1998). Ingilizce-Türkçe Botanik Kılavuzu, İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, Üniversite Yayın No: 4058, Eczacılık Fak. Yayın No: 70, İstanbul.
 • Boissier E (1867-84). Flora Orientalis Şive Enumeratio Plantarum in Oriente a Graecia et Aegypto ad Indiae Fines Hucusque Observatarum, 6 vols, Geneve.
 • Bonnier G (1912-1934). Flore Complete Illustree en Couleurs de France Suisse etBelgique, Vol 1-XII, Neuchatel, Paris, Bruxelles.
 • British Columbia Ministry of Forests (1996). Techniques and Procedures for Collecting, Preserving, Processing and Storing Botanical Specimens, Victoria, B.C.
 • Brummitt RK & Powell CE (1992). Authors of Plant Names, Kew: Royal Botanic Gardens.
 • Clapham AR, Tutin TG & Warburg EF (1965). Flora of the British Isles, Vol IV, London: Cambridge University Press.
 • Çepel N (1995). Orman Ekolojisi, Dördüncü Baskı, İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, Üniversite Yayın No: 3886, Sosyal B.M.Y.0. Yayın No: 433, İstanbul.
 • Davis PH (1965-85). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol I-1X., Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Davis PH & Cullen J (1989). 777e Identification of Flowering Plant Families, Third Edition, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Davis PH, Mill RR & Tan K (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. X, Supplement, Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z & Adıgüzel N (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Ankara: TTKD ve Van 100. Yıl Üniversitesi Yayını.
 • Fitter R, Fitter A & Blarney M (2000). Parey Blumenbuch Blütenpflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas, 3. Auflage, Jterlin: Parey Buchverlag.
 • Godet JD (1991). Pflanzen Europas Krauter und Stauden, München: Mosaik Verlag.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T & Baser KHC (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. XI, Supplement - II, Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Harrington HD (1957). How to Identify Plants, Chicago: The Swallow Press Inc.
 • Hegi G, Merxmuller H & Reisigl H (1977). Alpenflora, Berlin and Hamburg: Verlag Paul Parey.
 • Komarov VL (1934-1978). Flora of the USSR, Vol. 1-30, Jerusalem: Israel Program for Scientific Translations.
 • Küçük M (1998). Kürtün (Gümüşhane)-Örümcek Ormanlarının Florası ve Saf Meşcere Tiplerinin Floristik Kompozisyonu, T.C. Orman Bakanlığı Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü. DKOA Yayın No:5. Teknik Bülten No:5. Trabzon İnkılap Matbaacılık Ltd. Şti.
 • Lanzara P & Pizzetti M (1997). Simon & Schuster's Guide to Trees, New York: Simon & Schuster Inc.
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (1997). Trabzon İlinin Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynakları, Ankara.
 • Öztan Y (1980). Meryemana Deresi Havzasındaki Mera ve Orman Arazisinde Otlatmanın Değişik Etmenlerle İlişkili Olarak Fiziksel ve Hidrolojik Toprak Özellikleri Üzerindeki Etkileri, Trabzon: KTÜ Orman Fakültesi Matbaası.
 • Parris BS & Fraser-Jenkins CR (1980). A Provisional Checklist of Turkish Pteridophyta, Notes R. B. G. Edinburgh, 38, 273-281.
 • Phillips R (1994). Grasses, Ferns, Mosses & Lichens of Great Britain and Ireland, Second Edition, London: Macmillan Publishers Ltd.
 • Polunin 0 (1969). Flowers of Europe, London: Oxford University Press.
 • Topraksu Genel Müdürlüğü (1981). Doğu Karadeniz Havzası Toprakları, Topraksu Genel Müd. Yayın No: 310, Ankara.
 • Wright M (1992). The Complete Handbook of Garden Plants, Fourth Impression, London: Michael Joseph Ltd.
APA UZUN P, ANŞİN R (2006). Subalpine and alpine flora of ALtındere valley (Maçka, Trabzon). , 381 - 398.
Chicago UZUN Palabaş Seyran,ANŞİN Rahim Subalpine and alpine flora of ALtındere valley (Maçka, Trabzon). (2006): 381 - 398.
MLA UZUN Palabaş Seyran,ANŞİN Rahim Subalpine and alpine flora of ALtındere valley (Maçka, Trabzon). , 2006, ss.381 - 398.
AMA UZUN P,ANŞİN R Subalpine and alpine flora of ALtındere valley (Maçka, Trabzon). . 2006; 381 - 398.
Vancouver UZUN P,ANŞİN R Subalpine and alpine flora of ALtındere valley (Maçka, Trabzon). . 2006; 381 - 398.
IEEE UZUN P,ANŞİN R "Subalpine and alpine flora of ALtındere valley (Maçka, Trabzon)." , ss.381 - 398, 2006.
ISNAD UZUN, Palabaş Seyran - ANŞİN, Rahim. "Subalpine and alpine flora of ALtındere valley (Maçka, Trabzon)". (2006), 381-398.
APA UZUN P, ANŞİN R (2006). Subalpine and alpine flora of ALtındere valley (Maçka, Trabzon). Turkish Journal of Botany, 30(5), 381 - 398.
Chicago UZUN Palabaş Seyran,ANŞİN Rahim Subalpine and alpine flora of ALtındere valley (Maçka, Trabzon). Turkish Journal of Botany 30, no.5 (2006): 381 - 398.
MLA UZUN Palabaş Seyran,ANŞİN Rahim Subalpine and alpine flora of ALtındere valley (Maçka, Trabzon). Turkish Journal of Botany, vol.30, no.5, 2006, ss.381 - 398.
AMA UZUN P,ANŞİN R Subalpine and alpine flora of ALtındere valley (Maçka, Trabzon). Turkish Journal of Botany. 2006; 30(5): 381 - 398.
Vancouver UZUN P,ANŞİN R Subalpine and alpine flora of ALtındere valley (Maçka, Trabzon). Turkish Journal of Botany. 2006; 30(5): 381 - 398.
IEEE UZUN P,ANŞİN R "Subalpine and alpine flora of ALtındere valley (Maçka, Trabzon)." Turkish Journal of Botany, 30, ss.381 - 398, 2006.
ISNAD UZUN, Palabaş Seyran - ANŞİN, Rahim. "Subalpine and alpine flora of ALtındere valley (Maçka, Trabzon)". Turkish Journal of Botany 30/5 (2006), 381-398.