Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama

26 23

Proje Grubu: SOBAG Sayfa Sayısı: 254 Proje No: 120K520 Proje Bitiş Tarihi: 31.12.2020 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 21-03-2022

Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama

Öz:
Bu arastırmanın temel amacı, tüketicilerin gıda degerlerini, saglık bilincini, sürdürülebilir ve saglıklı beslenme davranıslarını, COVID-19?a yönelik tutumlarını belirlemek; COVID-19 salgınında davranıssal içgörüler (dürtme) kullanarak tüketicilere saglıklı beslenme alıskanlıgı kazandıracak somut davranıs degisikliklerini hedefleyen politikalar tasarlamaktır. Bu baglamda, tüketicilerin COVID-19?a yönelik tutumları belirlenmis, tutumlarına göre tüketiciler segmentlere ayrılmıs ve her bir segmentin profili çıkarılmıstır. Arastırma verileri, Türkiye genelinde 18 yas ve üzeri tüketicilerle bilgisayar destekli web görüsmesi (CAWI) yöntemiyle elde edilmistir. Örnek hacmi, %95 güven aralıgı ve ± %3 hata payı kullanılarak 1050 hesaplanmıstır. Arastırma, Istatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 1?e (IBBS1) göre sınıflandırılmıs 12 bölgede gerçeklestirilmistir. Tüketiciler belirlenirken, Türkiye temsili olacak sekilde cinsiyet, yas ve Sosyo-ekonomik Statü (SES) kriterleri dikkate alınmıstır. Türkiye?de, toplum tarafından genel kabul gören sekiz gıda degerinin oldugu belirlenmistir: ?Dogallık, güvenlik, çevresel etkiler, besin degeri, köken (mensei), tat, adil üretim ve fiyat?. Tüketicilerin %54.3?ü gıda degerlerine ilgisizdir. Toplumun COVID-19?a yönelik tutumunu altı temel boyut açıklamaktadır: ?Aktüalite, güven/memnuniyet, duyarsızlık/rahatlık, endise/korku, evde kaliteli zaman geçirme ve bilgi kaynagı olarak sosyal çevre?. Tüketiciler, COVID-19 tutumuna göre ?önemsemeyenler, kafası karısıklar, kaygılılar ve uyumlular? olmak üzere dört segmente ayrılmaktadır. Salgınla mücadelede hedef kitle, tüketicilerin %46.6?sını olusturan ?önemsemeyenler? segmentidir. Arastırmada, gıda degerleri ile COVID-19 tutumu ve beslenme davranısları arasındaki iliskiler belirlenmistir. Arastırma sonuçları, gıda degerlerine önem vermeyenlerin saglık bilincinin düsük oldugunu, sürdürülebilir saglıklı beslenmeyi ve COVID-19?u önemsemedigini göstermektedir. Davranıssal içgörüler kullanarak gıda degerleri odaklı beslenme davranısı degisikligini amaçlayan politikaların tasarlanmasında, gıda degerlerine ilgisiz tüketiciler hedef alınmıstır. Kolay, dikkat çekici, sosyal ve uygun zamanlı olma ilkeleri dikkate alınarak, politika önerileri gelistirilmistir. Arastırmada, gıda satın alma ve tüketim kararlarının verildigi ortamlarda degisiklikler yapılması önerilmistir.
Anahtar Kelime: politika tutum sürdürülebilir ve saglıklı beslenme gıda degerleri davranıssal içgörü covıd-19

Konular: Tarımsal Ekonomi ve Politika
Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adba Analytics. 2020. Sosyal Medyada 2020’nin En Çok Konuşulanları Belli Oldu! https://www.adbaanalytics.com/sosyal-medyada-2020nin-en-cok-konusulanlari-bellioldu/, Son erişim tarihi: 15 Ağustos 2021.
 • Aertsens, J., Verbeke, W., Mondelaers, K., Van Huylenbroeck, G. 2009. “Personal determinants of organic food consumption: a review”, British Food Journal, 111(10), 1140-1167.
 • Ajzen I. 1985. From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. Editörler: Kuhl J., Beckmann J. Action Control. SSSP Springer Series in Social Psychology. Berlin Heidelberg: Springer.
 • Ajzen, I. 1987. “Attitudes, traits and actions: dispositional prediction of behavior in personality and social psychology. advances in experimental social psychology”, Advances in Experimental Social Psychology, 20, 1-63.
 • Ajzen, I. 1988. Attitudes, Personality and Behavior. Chicago, IL: The Dorsey Press.
 • Ajzen, I. 1991. “The theory of planned behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes”, 50, 179-211.
 • Ajzen, I. 1993. Attitude Theory and the Attitude-Behavior Relation.1-33. New Directions in Attitude Measurement. Ed. Dagmar Krebs Peter Schmidt, Berlin: Walter de Gruyter.
 • Ajzen, I. 2001. “Nature and operation of attitudes”, Annual Review of Psychology, 52, 27–5.8
 • Ajzen, I., Cote, N.G. 2008. Attitudes and the Prediction of Behavior. 289-311. Attitudes and Attitudes Change. Psychology Press. Ed. W. D. Crano, R. Prislin, New York: Psychology Press.
 • Ajzen, I., Fishbein, M. 1977. “Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research”, Psychological Bulletin, 84, 888-918.
 • Ajzen, I., Fishbein, M. 1980. Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Akarsu, B., Canbay Özdemir, D., Ayhan Baser, D., Aksoy, H., Fidancı, İ., Cankurtaran, M. 2021. “While studies on COVID-19 vaccine is ongoing, the public's thoughts and attitudes to the future COVID-19 vaccine”, International Journal of Clinical Practice, 75:e13891.
 • AL-Omiri, M.K., Alzoubi, I.A., Al Nazeh, A.A., Alomiri, A.K., Maswady, M.N., Lynch, E. 2021. “COVID-19 and personality: a cross-sectional multicenter study of the relationship between personality factors and covid-19-related impacts, concerns, and behaviors”, Frontiers in Psychiatry, 12, 1-21.
 • Anglim, J., Horwood, S. 2021. “Effect of the COVID-19 Pandemic and Big Five Personality on Subjective and Psychological Well-Being”, Social Psychological and Personality Science, https://doi.org/10.1177/1948550620983047
 • Aride, O., Pamies, M.M, 2019. “From values to behavior: Proposition of an integrating model”, Sustainability, 11, 1-19.
 • Ariely, D. 2008. Predictably Irrational, The Hidden Forces That Shape Our Decisions. New York: Harper.
 • Arvola, A., Vassallo, M., Dean, M., Lampila, P., Saba, A., Lähteenmäki, L., Shepherd, R. 2008. “Predicting intentions to purchase organic food: The role of affective and moral attitudes in the Theory of Planned Behaviour”, Appetite, 50(2), 443-454.
 • Asraf, H., Garima, T., Singh, B., Ram, R., Tripti, R. 2020. “Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Nepalese Residents: A quick online cross-sectional survey”, Asian Journal of Medical Sciences, 11(3), 6-11.
 • Atak, H. 2013. “On-maddeli kişilik ölçeği’nin Türk Kültürü’ne uyarlanması”, Nöropsikiyatri Arşivi, 50, 312-319.
 • Bagozzi, R. P.; Warshaw, P. R. 1990. “Trying to consume”, Journal of Consumer Research, 17(2), 127-140.
 • Bagozzi, R.P. 1992. “The self-regulation of attitudes, intentions, and behavior”. Social Psychology Quarterly, 55 (2), 178-204.
 • Bai, W., Cai, H., Liu, S., Liu, H., Qi, H., Chen, X., Liu, R., Cheung, T., Su, Z., Ng, C.H., Xiang, Y.T. 2021. “Attitudes toward COVID-19 vaccines in Chinese college students” International Journal of Biological Sciences, 17(6):1469-1475.
 • Barilla Center for Food & Nutrition. 2010. “Double Pyramid: Healthy Food for People, Sustainable Food for the Planet”. https://www.barillacfn.com/en/publications/doublepyramid- healthy-food-for-peoplesustainable-food-for-the-planet/, Son erişim Tarihi: 30 Kasım 2020.
 • Barilla Center for Food & Nutrition. 2016. “Double Pyramid 2016, A more Sustainable Future Depends on us”. https://www.barillacfn.com/m/publications/doublepyramid2016-moresustainable- future-depends-on-us.pdf, Son erişim Tarihi: 30 Kasım 2020.
 • Bavel, J.J.V., Baicker, K., Boggio, P.S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., Crockett, M.J., Crum, A.J., Douglas, K.M., Druckman, J.N., Drury, J., Dube, O., Ellemers, N., Finkel, E.J., Fowler, J.H., Gelfand, M., Han, S., Haslam, S.A., Jetten, J., Kitayama, S., Mobbs, D., Napper, L.E., Packer, D.J., Pennycook, G., Peters, E., Petty, R.E., Rand, D.G., Reicher, S.D., Schnall, S., Shariff, A., Skitka, LJ., Smith, S.S., Sunstein, C.R., Tabri, N., Tucker, J.A., Linden, S.V., Lange, P.V., Weeden, K.A., Wohl, M.J.A., Zaki, J., Zion, S.R., Willer, R. 2020. “Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response”, Nature Human Behaviour, 4(5), 460-471.
 • Bazzani, C., Gustavsen, G.W., Nayga, N.M., Rickertsen, K. 2018. “A comparative study of food values between the United States and Norway”, European Review of Agricultural Economics, 45 (2), 239–272.
 • Bearden, W.O., Netemeyer, R.G., Haws, K.L. 2011. Handbook of Marketing Scales, Multi-Item Measures for Marketing and Consumer Behavior Research (3rd Edition). California: Sage Publications, Inc.
 • Beatty, S. E., Kahle, L.R., Homer, P., Misra, S. 1985. "Alternative measurement approaches to consumer values: The list of values and the rokeach value survey," Psychology and Marketing, 2(3), 181-200.
 • Beggs, J. 2016. “Private-sector nudging: the good, the bad, and the uncertain”. Edited by Sherzod Abdukadirov. Nudge Theory in Action Behavioral Design in Policy and Markets. Palgrave Advances in Behavioral Economics, Riverdale, USA.
 • BEST. 2020. “Eliciting Behavior Change of Citizens to Combat COVID-19 in Japan through Use of Behavioral Insights”, Behavioral Science Team, Japan.
 • BIAS, 2014. “Behavioral Economics and Social Policy Designing Innovative Solutions for Programs Supported by the Administration for Children and Families”. OPRE Report No. 2014-16a.
 • BIT. 2021. Behavioral Insight Team. https://www.bi.team/, Son erişim tarihi: 15 Haziran 2021 Bojnec, S., Petrescu, D. C., Petrescu-Mag, R. M. Rădulescu, C. V. 2019. “Locally produced organic food: Consumer preferences”, Amfiteatru Economic Journal, 21(50), 209-227.
 • Boruchowicz, C., Boo, F.L., Preifer, F.F., Russo, G.A., Pacheco, T.S. 2020. “Are behavioral informed text messages effective in promoting compliance with COVID-19 preventive measures?” Inter-American Development Bank, Social Protection and Health Division, Technical Note, No: IDB-TN-2021.
 • Botonaki, A., Mattas , K. 2010. “Revealing the values behind convenience food consumption”, Appetite, 55, 629–638.
 • Bourhriba, O. 2020. “Behavioral Analysis of COVID-19”. https://www.policycenter.ma/opinion/behavioral-analysis-covid-19#.YGPGMxQzakg, Son erişim tarihi: 30 Mart 2021.
 • Brailovskaia, J., Cosci, F., Mansueto, G., Margraf, J. 2021. “The relationship between social media use, stress symptoms and burden caused by coronavirus (Covid-19) in Germany and Italy: A cross-sectional and longitudinal investigation”, Journal of Affective Disorders Reports, 3,100067
 • Breckler, S.J. 1984. “Empirical validation of affect, behavior, and cognition as distinct components of attitude”, Journal of Personality and Social Psychology, 47 (6), 1191- 1205.
 • Brunso, K., Grunert K.G. 1998. “Cross-cultural similarities and differences in shopping for food”, Journal of Business Research, 42, 145–150.
 • Brunso, K., Grunert, G., Bredahl, L. 1996. “An analysis of national and cross-national consumer segments using the food-related lifestyle instrument in Denmark, France, Germany and Great Britain”, MAPP working paper no. 35. Aarhus: Aarhus School of Business.
 • Brunso, K., Grunert, K. G. 1995. “Development and testing of a cross-culturally valid instrument: food-related life style”, Advances in Consumer Research, 22, 475-480.
 • Brunso, K., Scholderer, J., Grunert, K.G. 2004a. “Closing the gap between values and behavior— a means–end theory of lifestyle”, Journal of Business Research, 57, 665– 670.
 • Brunso, K., Scholderer, J., Grunert, K.G. 2004b. “Testing relationships between values and food-related lifestyle: results from two European countries”, Appetite, 43, 195–205.
 • Bucher, T., Collins, C., Rollo, M.E., McCaffrey, T.A., De Vlieger, N., Perez-Cueto, F.J.A. 2016. “Nudging consumers towards healthier choices: a systematic review of positional influences on food choice”, British Journal of Nutrition, 115(12), 2252–2263.
 • Byrne, B.M. 2010. Structural Equation Modeling with AMOS, Basic Concepts, Applications, and Programming, (2nd. Ed.). New York: Routledge.
 • Byrne, B.M. 2010. Structural Equation Modeling with AMOS. Basic Concepts, Applications, and Programming (Second Edition). NY:Routledge Taylor & Francis Group.
 • Cadario, R., Chandon, P. 2020. “Which healthy eating nudges work best? A meta-analysis of field experiments”, Marketing Science, 39(3), 459-665.
 • Camargo, A.M., Alyne M. Botelho, A.M, Dean, M., Fiates, G.M.R. 2020. “Meal planning by high and low health conscious individuals during a simulated shop in the supermarket: A mixed methods study. Appetite”, 144, 1-9.
 • Capacci, S., Mazzocchi, M., Shankar, B., Macias, JB., Verbeke, W., Pérez-Cueto, FJ., Kozioł- Kozakowska, A., Piórecka, B., Niedzwiedzka, B., D'Addesa, D., Saba, A., Turrini, A., Aschemann-Witzel, J., Bech-Larsen, T., Strand, M., Smillie, L., Wills, J., Traill, WB. 2012 “Policies to promote healthy eating in Europe: a structured review of policies and their effectiveness”, Nutrition Reviews, 70(3), 188-200.
 • Carvalho, L.F., Pianowski, G., Gonçalves, A.P. 2020. “Personality differences and COVID-19: are extroversion and conscientiousness personality traits associated with engagement with containment measures?” Trends Psychiatry Psychotheri, 42(2), 179-184.
 • Chiu, N.C., Chi, H., Tai, Y.L., Peng, C.C., Tseng, C.Y., Chen, C.C., Tan, B.F., Lin, C.Y. 2020. “Impact of wearing masks, hand hygiene, and social distancing on influenza, enterovirus, and all-cause pneumonia during the coronavirus pandemic: retrospective national epidemiological surveillance study”, Journal of Medical Internet Research, 22(8), e21257.
 • Cifuentes-Faura, J. 2020. The importance of behavioral economics during COVID-19”, Journal of Economics and Behavioral Studies, 12(3), 70-74.
 • Civelek, B., Yazici, O., Ozdemir, N., Karacin, C., Surel, A.A. 2021. “Attitudes of physicians towards COVID-19 vaccines and reasons of vaccine hesitancy in Turkey”, International Journal of Clinical Practice, doi:10.1111/ijcp.14399
 • Çivitci, N., Arıcıoğlu, A. 2012. “Beş faktör kuramına dayalı kişilik özellikleri”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 78 – 96.
 • Cohen, E. 2009. “Applying best-worst scaling to wine marketing”, International Journal of Wine Business Research, 21(1), 8-23.
 • Cordina, M., Lauri, M.A., Lauri, J. 2021. “Attitudes towards COVID-19 vaccination, vaccine hesitancy and intention to take the vaccine”, Pharmacy Practice,19(1), 2317.
 • Crowne, D. P., Marlowe, D. 1960. “A new scale of social desirability independent of psychopathology”, Journal of Consulting Psychology, 24(4), 349-354.
 • Cvirik, M. 2020. “Health conscious consumer behaviour: the impact of a pandemic on the case of Slovakia”, Central European Business Review, 9(4), 45-58.
 • Cvirik, M. 2021. “Is health consciousness important at the time of coronavirus? the case of Slovakia and Hungary”, Central European Business Review, 10, DOI: 10.18267/j.cebr.276
 • Czeisler, M.É., Tynan, M.A., Howard, M.E., Honeycutt, S., Fulmer, E.B., Kidder, D.P., Robbins, R., Barger, L.K., Facer-Childs, E.R., Baldwin, G., Rajaratnam, S.M.W., Czeisler, C.A. 2020. “Public Attitudes, Behaviors, and Beliefs Related to COVID-19, Stay-at-Home Orders, Nonessential Business Closures, and Public Health Guidance — United States, New York City, and Los Angeles, May 5–12, 2020”, 69(24), 751-758.
 • Dagevos, H., van Ophem, J. 2013. “Food consumption value Developing a consumer-centred concept of value in the field of food”, British Food Journal, 115(10), 1473-1486.
 • Dean, M., Raats, M.M., Grunert, K.G., Lumbers, M. 2009. “Factors influencing eating a varied diet in old age”, Public Health Nutrition, 12(12), 2421 –2427.
 • Deloitte. 2020. “COVID-19 European Measures”. https://www2.deloitte.com/lt/en/pages/legal/articles/covid-19-crisis--europeanmeasures. html, Son erişim tarihi: 30 Mart 2021.
 • DeVellis, R.F. 2017. Scale Development (4. Baskı). SAGE Publications, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • DHA. 2020. Türkiye 2020'de En Çok Neyi Konuştu? https://www.haberler.com/turkiye-2020- de-en-cok-neyi-konustu-13806570-haberi/, , Son erişim tarihi: 15 Ağustos 2021.
 • DiPietro, R.B., Remar, D., Parsa, H.G. 2016. “Health consciousness, menu information, and consumers’ purchase intentions: An empirical investigation”, Journal of Foodservice Business Research, 19(5), 497–513.
 • Ditlevsen, K., Denver, S., Christensen, T., Lassen, J. 2020. “A taste for locally produced food - Values, opinions and sociodemographic differences among ‘organic’ and ‘conventional’ consumers”, Appetite, 147, 104544.
 • Dobelli, R. 2014. “The Art of Thinking Clearly”, London: Sceptre, Hodder & Stoughton. Dolan, P., Hallsworth, M., Halpern, D., King, D., Metcalfe, R., Vlaev, I. 2012. “Influencing behaviour: The mindspace way”, Journal of Economic Psychology, 33(1), 264–277.
 • Eagly, A. H., Chaiken, S. 2007. “The advantages of an inclusive definition of attitude” Social Cognition, 25, (5), 582-602.
 • ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). 2021. “Behavioural Insights Research to Support the Response to COVID-19: A Survey of Implementation in the EU/EEA”. ECDC: Stockholm.
 • Fang, C.H., Lee, H.J. 2009. “Food-related lifestyle segments in Taiwan: Application of the foodrelated lifestyle instrument”, American Journal of Applied Sciences 6(12), 2036-2042.
 • FAO ve WHO. 2019. “Sustainable Healthy Diets-Guiding Principles” http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf, Son erişim tarihi: 28 Mart 2020.
 • FAO. 2020. “Maintaining a Healthy Diet During the COVID-19 Pandemic”. http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8380en/, Son erişim tarihi: 28 Nisan 2020.
 • Faura, J.C. 2020. “The Importance of behavioral economics during COVID-19”, Journal of Economics and Behavioral Studies, 12(3), 70-74.
 • Fetzer, T.R., Witte, M., Hensel, L., Jachimowicz, J., Haushofer, J., Ivchenko, A., Caria, S., Reutskaja, E., Roth, C.P., Fiorin, S., Gómez, M., Kraft-Todd, G. Götz, F.M., Yoeli, E. 2020. Global Behaviors and Perceptions at the Onset of the COVID-19 Pandemic. NBER Working Papers 27082, Cambridge: National Bureau of Economic Research, Inc.
 • Finn, A., Louviere, J.J. 1992. “Determining the appropriate response to evidence of public concern: The case of food safety”, Journal of Public Policy & Marketing, 11 (2), 12-25.
 • Fishbein, M., Ajzen, I. 1975. Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Fokkinga, S.F., Desmet, P.M.A. 2013. “Ten ways to design for disgust, sadness, and other enjoyments: a design approach to enrich product experiences with negative emotions”, International Journal of Design, 7(1), 19-36.
 • Foster, G. 2020. “The behavioural economics of government responses to COVID-19”, Journal of Behavioral Economics for Policy, 4(3), 11-43.
 • Funk C., Tyson, A. 2020. “Intent to get a COVID-19 vaccine rises to 60% as confidence in research and development process increases”, “Pew Research Center, December 2020.
 • Gentili, C., Cristea, I.A. 2020. “Challenges and opportunities for human behavior research in the coronavirus disease (COVID-19) pandemic”, Frontiers in Psychology, 11, 1786.
 • Ghvanidze, S., Velikova, N., Dodd, T.H., Oldewage-Theron, W. 2016. “Consumers' environmental and ethical consciousness and the use of the related food products information: The role of perceived consumer effectiveness”, Appetite, 107, 311-322.
 • Ghvanidze, S., Velikova, N., Dodd, T.H., Oldewage-Theron, W. 2019. “Are sustainable consumers health conscious? A Segmentation study of wine consumers”, Journal ff Food Products Marketing, 25(6), 690-711.
 • Gittelsohn, J., Lee, K. 2013. “Integrating educational, environmental, and behavioral economic strategies may improve the effectiveness of obesity interventions”, Applied Economic Perspectives and Policy, 35 (1), 52–68.
 • Goldberg, M.H., Gustafson, A., Maibach, E.W., Ballew, M.T., Bergquist, P., Kotcher, J.E., Marlon, J.R., Rosenthal, S.A., Leiserowitz, A. 2020. “Mask-Wearing Increased After a Government Recommendation: A Natural Experiment in the U.S. During the COVID-19 Pandemic” Frontiers in Communication, 5, 44.
 • Goldsmith, R.E., Freiden, J., Henderson, K.V. 1995. “The impact of social values on foodrelated attitudes”, Journal of Product & Brand Management, 4(4), 6-14.
 • Goldstein, D.G., Johnson, E. J., Herrman, A., Heitmann, M. 2008. “Nudge your customers toward better choices”, Harvard Business Review, 86(12), 99-105.
 • Gosling, S.D., Rentfrow, P.J., Swann, W.B. 2003. “A very brief measure of the Big-Five personality domains”, Journal of Research in Personality, 37(6), 504–528.
 • Gould, S.J. 1988. “Consumer attitudes toward health and health care: A differential perspective”, The Journal of Consumer Affairs, 22(1), 96-118.
 • Grunert, K. G., Brunsø, K., Bisp, S. 1997. Food-Related Lifestyle: Development of a Cross- Culturally Valid Instrument for Market Surveillance. Values, Lifestyles, and Psychographics. Editörler: Kahle, L., Chiagouris, C., Mahwan, NJ: Erlbaum.
 • Grunert, K.G. 1993. “Towards a concept of food-related lifestyle”, Appetite, 21(2):151–155.
 • Grunert, K.G., Hieke, S., Wills, J. 2014. “Sustainability labels on food products: Consumer motivation, understanding and use”. Food Policy, 44, 177–189.
 • Grunert, S.C., Juhl, H.J. 1995. “Values, environmental attitudes, and buying of organic foods”, Journal of Economic Psychology, 16(1), 39-62.
 • Günden C., Thomas T. 2018. “Farmers’ decision-making process leading crop selection in Turkey”, Fresenius Environmental Bulletin, 27, 5706-5712.
 • Günden, C., Atış, E., Salalı, E. 2017. İzmir İlinde Tüketicilerin Gıda Temelli Yaşam Tarzları, Kişisel Değerleri ve Satın Alma Davranışlarının Analizi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. No: 2015-ZRF-022.
 • Günden, C., Atış, E., Salalı, H.E. 2020. “Investigating consumers’ green values and foodrelated behaviours in Turkey”, International Journal of Consumer Studies, 44(1), 55-63.
 • Günden, C., Thomas, T. 2012. “Assessing consumer attitudes towards fresh fruit and vegetable attributes”, Journal of Food Agriculture & Environment, 10(2), 85-88.
 • Günden, C., Thomas, T. 2017. “Capitalizing on the relationship among food-related values, food-related lifestyle and food-related behavior for promoting healthy dietary behavior among food desert residents”. Current Trends in Science and Landscape Management. Editor: Efe, R., Zencirkiran, M., Wendt, J.A., Tumsavas, Z., Unal, H., Borisova, B. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
 • Gutman, J. 1982. “A Means-end chain model based on consumer categorization processes”, Journal of Marketing, 46(2), 60-72.
 • Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. 2010. Multivariate Data Analysis (7th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
 • Hallström, E., Röös, E., Börjesson, P. 2014.“Sustainable meat consumption: A quantitative analysis of nutritional intake, greenhouse gas emissions and land use from a Swedish perspective”, Food Policy, 47, 81-90.
 • Hallsworth, M., Snijders, V., Burd, H., Prestt, J., Judah, G., Huf, S., Halpern, D. 2016. Applying Behavioral Insights: Simple Ways to Improve Health Outcomes. Doha, Qatar: World Innovation Summit for Health.
 • Hanibuchi, T., Yabe, N., Nakaya, T. 2021. “Who is staying home and who is not? Demographic, socioeconomic, and geographic differences in time spent outside the home during the COVID-19 outbreak in Japan” Preventive Medicine Reports, 21, 101306.
 • Hauser, M., Nussbeck, F.W., Jonas, K. 2013. “The impact of food-related values on food purchase behavior and the mediating role of attitudes: a Swiss study”, Psychology and Marketing, 30(9), 765–778.
 • Head, K.J., Kasting, M.L., Sturm L.A., Hartsock J.A., Zimet G.D. 2020. “A national survey assessing SARS-CoV-2 vaccination intentions: implications for future public health communication efforts”, Science Communication, 42(5),698-723.
 • Heshmat, S. 2011. Eating Behaviour and Obesity, Behavioral Economics Strategies for Health Professionals. New York: Springer Publishing Company.
 • Hirsh, J.B. 2010. “Personality and environmental concern”, Journal of Environmental Psychology, 30(2), 245-248.
 • Hirsh, J.B. 2014. “Environmental sustainability and national personality”. Journal of Environmental Psychology, 38, 233-240.
 • Hirsh, J.B., Dolderman, D. 2007. “Personality predictors of consumerism and environmentalism: A preliminary study”. Personality and Individual Differences, 43(6), 1583–1593.
 • Hoek, A.C., Luningb, P.A., Stafleuc, A., Graaf, C. 2004. “Food-related lifestyle and health attitudes of Dutch vegetarians, non-vegetarian consumers of meat substitutes, and meat consumers”, Appetite, 42(3), 265–272
 • Hoffrage, U. 2017. Overconfidence (2. Baskı). Edited by Rüdiger F. Pohl, Cognitive Illusion, Intriguing phenomena in thinking, judgment and memory, NY: Routledge.
 • Hollands, G. J., Bignardi, G., Johnston, M., Kelly, M. P., Ogilvie, D., Petticrew, M., Prestwich, A., Shemilt, I., Sutton, S., Marteau, T. M. 2017. “The TIPPME intervention typology for changing environments to change behaviour”, Nature Human Behaviour, 1, 0140.
 • Homer, P.M., Kahle, L.R. 1988. “A structural equation test of the value-attitude-behavior hierarchy”, Journal of Personality and Social Psychology, 54(4), 638-646.
 • Horzum, M. B., Ayas, T., Padır, M. A. 2017. “Beş faktör kişilik ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması”, Sakarya University Journal of Education, 7(2), 398-408.
 • Hoyer, W.D., Maclnnis, D.J. 2008. Consumer Behavior (5th Edition). Ohaio: Cengage Learning.
 • Huang, C.C., Wang, Y.M., Wu, T.W., Wang, P.A. 2013. An Empirical Analysis of the Antecedents and Performance Consequences of Using the Moodle Platform, International Journal of Information and Education Technology, 3(2), 217-221.
 • Ilbery, B.W. 1978. “Agricultural decision-making: A behavioural perspective”, Progress in Human Geography, 2, 448-466.
 • IRS. 2020. “Behavioral Insights Toolkit”. RDCC Behavioral Insights Team, https://www.irs.gov/pub/irs-soi/17rpirsbehavioralinsights.pdf, Son erişim tarihi: 15 Haziran 2021.
 • Islam, N., Sharp, S.J., Chowell, G., Shabnam, S., Kawachi, I., Lacey, B., Massaro, J.M., D’Agostino Sr, R.B., White, M., 2020, “Physical distancing interventions and incidence of coronavirus disease 2019: Natural experiment in 149 countries”, BMJ, 2020;370:m2743
 • Jain, V. 2014. “3D model of attitude”, International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 3,(3), 1-12.
 • Janetius, S.T, Krithika S., 2020. “Health consciousness and health knowledge among yoga enthusiasts during COVID-19 pandemic 2020: A qualitative analysis”, International Journal of Science and Healthcare Research, 5(4), 1-5.
 • Jelsøe, E. Thualagant, N. Holm, J. Kjærgård, B., Andersen, H.M. From, D.M. Land, B., Pedersen, K.B. 2018. “A future task for health-promotion research: Integration of health promotion and sustainable development”, Scandinavian Journal of Public Health, 46(20_suppl), 99–106.
 • Jin, N.P., Line, N.D., Lee, S.M. 2017. “The health conscious restaurant consumer: Understanding the experiential and behavioral effects of health concern”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(8) 2103-2120
 • Johnson, E.J., Goldstein, D.G. 2003. “Do defaults save lives?”, Science, 302(5649), 1338– 1339.
 • Kahle, L.R. 1983. Social Values and Social Change: Adaptation to Life in America. New York: Praeger.
 • Kahle, L.R., Beatty, S.E., Homer, P. 1986. “Alternative measurement approaches to consumer values: the list of values (LOV) and values and life style (VALS)”, The Journal of Consumer Research, 13(3), 405-409.
 • Kahneman, D. 2003. “Maps of bounded rationality: psychology for behavioral economics”, The American Economic Review, 93(5), 1449-1475.
 • Kahneman, D. 2011. Thinking, Fast and Slow. New York: FSG.
 • Kallehave, O., Skov, M. B., Tiainen, N. 2011. “Persuasion In-Situ: Shopping for Healthy Food in Supermarkets”, CEUR Workshop Proceedings, 722, 7-10.
 • Kamakura, W. A., Mazzon, J. A. 1991. “Value segmentation: A model for the measurement of values and value systems”, Journal of Consumer Research, 18(2), 208–218.
 • Kamakura, W.A., Novak, T.P. 1992. “Value-system segmentation: exploring the meaning of LOV”, The Journal of Consumer Research, 19(1), 119-132.
 • Kartal ve Bardakçı, 2019, Tutum Ölçekleri, (1. Basım). Ankara: Akademisyen Kitapevi Kasriel-Alexander, D. 2021. “Why do Consumers Prefer Local
 • Products?”https://www.euromonitor.com/article/why-the-consumer-preference-forthings- local, Son erişim tarihi: 15 Ağustos 2021.
 • Kesic, T., Piri-Rajh, S. 2003. “Market segmentation on the basis of food-related lifestyles of Croatian families”, British Food Journal, 105(3), 162-174.
 • Kim, M.J., Hall, C.M. 2021. “Do value-attitude-behavior and personality affect sustainability crowdfunding initiatives?”, Journal of Environmental Management, 280, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111827
 • Kim, M.J., Hall, C.M., Kim, D. 2020. “Predicting environmentally friendly eating out behavior by value-attitude-behavior theory: does being vegetarian reduce food waste?”, Journal of Sustainable Tourism, 28(6), 797-815.
 • Kjærgård, B., Land, B., Bransholm, K. 2013. “Health and sustainability”, Health Promotion International, 29(3), 558-568.
 • Kline, R.B. 2015. Principles and Practice of Structural Equation Modeling (Fourth Edition), New York:The Guilford Press.
 • Knight, A.J., Warland, R. 2005. “Determinants of food safety risks: a multi-disciplinary”, Rural Sociology, 70(2), 253–275.
 • Kroese, F. M., Marchiori, D. R., de Ridder, D. T. 2016. “Nudging healthy food choices: a field experiment at the train station”, Journal of Public Health, 38(2) e133-e137.
 • Küçükkarapınar, M., Karadağ, R. F., Budakoğlu, I. İ., Aslan, S., Uçar, S. Ö., Yay, A. 2021. “COVID-19 Vaccine hesitancy and its relationship with illness risk perceptions, affect, worry, and public trust: An online serial cross-sectional survey from Turkey”, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 31(1), 98-109.
 • Lades, L.K., Laffan, K., Daly, M., Delaney, L. 2020. “Daily emotional well-being during the COVID-19 pandemic”, Br J Health Psychol, 25(4), 902-911.
 • Lee, J.A., Soutar, G., Louviere, J. 2008. “The best–worst scaling approach: an alternative to Schwartz’s values survey”, Journal of Personality Assessment, 90(4), 335-347.
 • Lee, M., Kang, B.A., You, M. 2021. “Knowledge, attitudes, and practices (KAP) toward COVID- 19: a cross-sectional study in South Korea”, BMC Public Health, 21, 295.
 • Leiserowitz, A.A., Kates, R.W., Parris, T.M. 2006. “Sustainability values, attitudes, and behaviors: a review of multinational”, Annual Review of Environment and Resources, 31, 413–44.
 • Leone, L., Perugini, M., Ercolani, A.P. 1999. “A comparison of three models of attitudebehavior relationships in the studying behavior domain”. European Journal of Social Psychology, 29(2-3), 161-189.
 • Lim, W.M. 2017. “Inside the sustainable consumption theoretical toolbox: Critical concepts for sustainability, consumption, and marketing”, Journal of Business Research, 78, 69–80
 • Lin, Y., Hu, Z., Zhao, Q., Alias H., Danaee M., Wong L.P. 2020. “Understanding COVID-19 vaccine demand and hesitancy: A nationwide online survey in China”, PLoS Neglected Tropical Diseases , 17;14(12):e0008961.
 • Liu, P.J., Wisdom, J., Roberto, C.A., Liu, L.J., Ubel, P.A. 2014. “Using behavioral economics to design more effective food policies to address obesity”, Applied Economic Perspectives and Policy, 36(1), 6-24.
 • Loose S.M., Lockshin, L. 2013. “Testing the robustness of best worst scaling for cross-national segmentation with different numbers of choice sets”, Food Quality and Preference, 27(2), 230–242.
 • Louviere, J., Lings, I., Islam, T., Gudergan, S., Flynn, T. 2013. “An introduction to the application of (case 1) best-worst scaling in marketing research”, International Journal of Research in Marketing, 30(3): 292-303.
 • Lu, N., Cheng, K. W., Qamar, N., Huang, K. C., Johnson, J. A. 2020. “Weathering COVID-19 storm: Successful control measures of five Asian countries”, American journal of infection control, 48(7), 851–852.
 • Luo, Y., He., X., Wang, S., Li, J., Zhang, Y. 2021, “Media exposure predicts acute stress and probable acute stress disorder during the early COVID-19 outbreak in China”, PeerJ, 9:e11407.
 • Luomala, H.T. 2007.” Exploring the role of food origin as a source of meanings for consumers and as a determinant of consumers' actual food choices”, Journal of Business Research, 60(2), 122-129.
 • Lusk, J.L. 2011. “External validity of the food values scale,” Food Quality and Preference, 22(5), 452-462.
 • Lusk, J.L. 2019. “Consumer beliefs about healthy foods and diets”, PLoS ONE, 14(10), 1-15.
 • Lusk, J.L., Briggerman, B.C. 2009. “Food values”, American Journal of Agricultural Economics, 91(1), 184-196.
 • Madrian, B.C. 2014. “Applying insights from behavioral economics to policy design”, Annual Review Economics, 6, 663–688.
 • Makatouni, A. 2002. “What motivates consumers to buy organic food in the UK?: Results from a qualitative study”, British Food Journal, 104 (3/4/5), 345-352.
 • Malhotra, N.K. 2010. Marketing Research, An Applied Orientation (6th Edition). New Jersey: Pearson.
 • Mao Y, Chen, H, Wang, Y, Chen, S., Gao, J., Dai, J., Jia, Y., Xiao, Q., Zheng, P., Fu, H. 2021. “How can the uptake of preventive behaviour during the COVID-19 outbreak be improved? An online survey of 4827 Chinese residents”, BMJ Open 2021;11:e042954. doi:10.1136/bmjopen-2020-042954
 • Margraf J., Brailovskaia J., Schneider S. 2020. “Behavioral measures to fight COVID-19: An 8-country study of perceived usefulness, adherence and their predictors”, PLoS ONE, 15(12): e0243523
 • Masoud AT, Zaazouee MS, Elsayed SM, Ragab, K.M., Mohamed, K., Kamal, E.M., Alnasser, Y.T., Assar , A., Nourelden, A.Z., Istatiah, L.J., Abd-Elgawad, M.M., Abdelsattar, A.T., Sofy, A.A., Hegazy, D.G., Femía, V.Z., Mendonça, A.R., Sayed, F.M., Elmoursi, A., Alareidi, A., Abd-Eltawab, A.K., Abdelmonem, M., Mohammed, O.M., Derballa, E.A. 2021. “KAP-COVIDGLOBAL: a multinational survey of the levels and determinants of public knowledge, attitudes and practices towards COVID-19”, BMJ Open, 11:e043971.
 • Mat Dawi, N., Namazi, H., Hwang, H.J., Ismail, S., Maresova, P., Krejcar, O. 2021. “Attitude toward protective behavior engagement during COVID-19 pandemic in Malaysia: The role of e-government and social media”. Frontiers in Public Health, 9, 609716.
 • Mata, J., Frank, R., Hertwig, R. 2015. “Higher body mass index, less exercise, but healthier eating in married adults: Nine representative surveys across Europe”, Social Science & Medicine, 138, 119-127.
 • Mazzocchi, M. 2008. Statistics for Marketing and Consumer Research. London: SAGE Publications.
 • Mbow, C., Rosenzweig, C., Barioni, L.G., Benton, T.G., Herrero, M., Krishnapillai, M., Liwenga, E., Pradhan, P., Rivera-Ferre, M.G., Sapkota, T., Tubiello, F.N., Xu, Y. 2019. Food Security. In: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. Editör: Shukla, P.R., Skea, J., Calvo Buendia, E., Masson-Delmotte, V., Pörtner, H.O., Roberts, D.C., Zhai, P., Slade, R., Connors, S., van Diemen, R., Ferrat, M., Haughey, E., Luz, S., Neogi, S., Pathak, M., Petzold, J., Portugal Pereira, J., Vyas, P., Huntley, E., Kissick, K., Belkacemi, M., Malley, J. https://www.ipcc.ch/srccl/, Son erişim Tarihi: 30 Kasım 2020.
 • Merter, C.A., Vannatta, R.A. 2010. Advanced and Multivariate Statistical Methods, Practical Application and Interpretation (4th Edition). California: Pyrczak Publishing.
 • Meyerding, S.G.H., Trajer, N. 2019. “Consumer preferences for local origin: is closer better? The case of fresh tomatoes and ketchup in Germany”, Acta Hortic, 1233, 193-200.
 • Meyerding, S.G.H., Trajer, N., Lehberger, M. 2019. “What is local food? The case of consumer preferences for local food labeling of tomatoes in Germany”, Journal of Cleaner Production, 207(10), 30-43.
 • Meyers, L.S., Gamst, G.C., Guarino, A.J. 2013. Performing Data Analysis Using IBM SPSS (First Edition). NJ: John Wiley & Sons, Inc.
 • Milfont, T.L., Duckitt, J., Wagner, C. 2010. “A cross-cultural test of the value–attitude–behavior hierarchy”, Journal of Applied Social Psychology, 40(11), 2791–2813.
 • Milfont, T.L., Sibley, C.G. 2012. “The big five personality traits and environmental engagement: Associations at the individual and societal level”, Journal of Environmental Psychology, 32 (2), 187-195.
 • Mora, M. 2012. “Cognitive Biases You Shouldn’t Ignore in Research”. https://www.relevantinsights.com/articles/10-cognitive-biases/, Son erişim Tarihi: 30 Mart 2021.
 • Moya C., Cruz Y Celis Peniche P., Kline MA., Smaldino PE. 2020. “Dynamics of behavior change in the COVID World”, American Journal of Human Biology, 32(5), 1-8.
 • Mullainathan, S., Thaler, R. H. 2000. “Behavioral Economics”. https://ssrn.com/abstract=245733, Son erişim tarihi: 28 Nisan 2020. Netemeyer, R.G., Bearden, W.O, Sharma, S. 2003. Scaling Procedures. London: SAGE Publications
 • Nie, C., Zepeda, L. 2011. “Lifestyle segmentation of US food shoppers to examine organic and local food consumption”, Appetite, 57(1), 28–37.
 • Nikčevića, A.V., Marinob, C., Kolubinskic, D.C., Leacha, D., Spadac, M.M. 2021. “Modelling the contribution of the Big Five personality traits, health anxiety, and COVID-19 psychological distress to generalised anxiety and depressive symptoms during the COVID-19 pandemic”, Journal of Affective Disorders, 279, 578–584.
 • Nwagbara, U.I., Osual E.C., Chireshe, R., Bolarinwa, O.A., Saeed, B.Q., Khuzwayo, N., Hlongwana, K.W. 2021. “Knowledge, attitude, perception, and preventative practices towards COVID-19 in sub-Saharan Africa: A scoping review”, PLoS ONE, 164, e0249853.
 • O’Sullivan, C., Scholderer, J., Cowan, C. 2005. “Measurement equivalence of the food related lifestyle instrument (FRL) in Ireland and Great Britain”, Food Quality and Preference, 16(1), 1–12.
 • OECD, 2020, “COVID-19 Crisis Response in South East European Economies”. http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-southeast- european-economies-c1aacb5a/ Son erişim tarihi: 30 Mart 2021.
 • Oosterhoff, B., Palmer, C. A. 2020. “Psychological correlates of news monitoring, social distancing, disinfecting, and hoarding behaviors among US adolescents during the COVID-19 pandemic”, https://psyarxiv.com/rpcy4/, Son erişim tarihi: 15 Ağustos 2021.
 • Orçan, F. 2018. “Exploratory and confirmatory factor analysis: which one to use first?”, Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 9(4), 413-421.
 • Orme, B. 2018. “How Good Is Best-Worst Scaling? And Is It More than Just Rank-Order Data?" Quirk’s. https://www.quirks.com/articles/issues/july-2018. Son erişim tarihi: 15 Kasım 2020.
 • Ozretic-Dosen, D., Skare, S., Krupka, Z. 2007. “Assessments of country of origin and brand cues in evaluating a Croatian, western and eastern European food product”, Journal of Business Research, 60(29, 130-136.
 • Paasovaara, R. 2011. “Consumers' Food Product Experience: The Role of Values” ACTA WASAENSIA NO 252, https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/7797/isbn_978- 952-476-370-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Son erişim Tarihi: 30 Mart 2021.
 • Padel, S., Foster, C. 2005. “Exploring the gap between attitudes and behaviour: Understanding why consumers buy or do not buy organic food”, British Food Journal, 107(8), 606-625.
 • Papagiannis, D., Malli, F., Raptis, D.G., Papathanasiou, I.V., Fradelos, E.C., Daniil, Z., Rachiotis, G., Gourgoulianis, K.I. 2020. “Assessment of Knowledge, Attitudes, and
 • Practices towards New Coronavirus (SARS-CoV-2) of Health Care Professionals in Greece before the Outbreak Period” Int J Environ Res Public Health, 17(14):4925.
 • Paul, E., Steptoe, A., Fancourt, A. 2021, “Attitudes towards vaccines and intention to vaccinate against COVID-19: Implications for public health communications”, The Lancet Regional Health – Europe, 1, 100012
 • Paul, J. Modi, A., Patel, J. 2016. “Predicting green product consumption using theory of planned behavior and reasoned action”, Journal of Retailing and Consumer Services, 29, 123–134.
 • Pederson, K.B., Land, B. 2010. Health, Food and Sustainability. In A New Agenda for Sustainability. Editörler: Nielsen, K.A., Elling, B., Figueroa, M., Jelsøe, E. Farnham: Ashgate Publishing.
 • Pedhazur, E.J. 1997. Multiple Regression in Behavioral Research (3rd Edition). Wadsworth. Perez-Cueto, F.J.A, Verbeke, W., Barcellos, M.D., Kehagia, O., Chryssochoidis, G., Scholderer, J., Grunert, K.G. 2010. “Food-related lifestyles and their association to obesity in five European countries”, Appetite, 54(1), 156-162.
 • Pérez-Villarreal, H.H., Martínez-Ruiz, M. P., Izquierdo-Yusta, A., Gómez-Cantó, C. M. 2020. "Food values, benefits and their influence on attitudes and purchase intention: Evidence obtained at fast-food hamburger restaurants" Sustainability, 12(18), 7749.
 • Perrotta, D., Grow, A., Rampazzo, F., Cimentada, J., Del Fava E., Gil-Clavel, S., Zagheni, E. 2020. “Behaviours and attitudes in response to the COVID-19 pandemic: Insights from a cross-national Facebook survey”, medRxiv, https://doi.org/10.1101/2020.05.09.20096388.
 • Petravić, L., Arh, R., Gabrovec, T., Jazbec, L., Rupčić, N., Starešinič, N., Zorman, L., Pretnar, A., Srakar, A., Zwitter, M., Slavec, A., 2021. “Factors affecting attitudes towards COVID- 19 vaccination: An online survey in Slovenia, Vaccines, 9(3), 247.
 • Pieniak, Z., Verbeke, W., Scholderer, J., Brunsø, K., Olsen, S.O. 2008. “Impact of consumers’ health beliefs, health involvement and risk perception on fish consumption: A study in five European countries”, British Food Journal, 110(9), 898-915.
 • Pohl, R.F 2014. Cognitive Illusions, a Handbook on Fallacies and Biases in Thinking, Judgement and Memory, NY: Psychology Press.
 • Pradeep, K.B. 2020. “Covid-19 Pandemic and the Role of Behavioral Economics”. MPRA Paper, No. 107502.
 • Pu, B., Zhang, L., Tang, Z., Qiu, Q. 2020. “The Relationship between Health Consciousness and Home-Based Exercise in China during the COVID-19 Pandemic”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(6), 5693
 • Qalati, S. A., Ahmed, N., Mei, J., Thu, T. T. H., Sohu, J. M. 2020. “Stay home stay safe: general public knowledge, attitude and behavior regarding COVID-19 during the lockdown in developing countries”, International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences, 6(2), 69-77.
 • Qalati, S. A., Ostic, D., Fan, M., Dakhan, S.A., Esthela G.V., Zuhaib Z., Sohu, J.M., Mei, J., Thuy, T.TH. 2021. The General Public Knowledge, Attitude, and Practices Regarding COVID-19 During the Lockdown in Asian Developing Countries, International Quarterly of Community Health Education, 10.1177/0272684X211004945
 • Rejman, K., Kaczorowska, J., Halicka, E., Laskowski, W. 2019. “Do Europeans consider sustainability when making food choices? A survey of Polish city-dwellers”, Public Health Nutrition, 22(7), 1330–1339.
 • Rentfrow, P.J., Gosling, S.D., Potter, J. 2008. “A Theory of the Emergence, Persistence, and Expression of Geographic Variation in Psychological Characteristics”, Perspectives on Psychological Science, 3(5), 339-369.
 • Robertson, E., Reeve, K.S., Niedzwiedz, C.L., Moore, J., Blake, M., Green, M., Katikireddi, S.V., Benzeval, M.J. 2021. “Predictors of COVID-19 vaccine hesitancy in the UK household longitudinal study, Brain, Behavior, and Immunity, 94, 41-50.
 • Robinson, R., Smith, C. 2002. “Psychosocial and demographic variables associated with consumer intention to purchase sustainably produced foods as defined by the midwest food alliance”, Journal of Nutrition Education and Behavior, 34(6), 317-324.
 • Robinson, R., Smith, C. 2003. “Associations between self-reported health conscious consumerism, body-mass index, and attitudes about sustainably produced foods”, Agriculture and Human Values, 20, 177–187.
 • Rokeach, M. 1973. The Nature of Human Values. New York: The Free Press. Ross, N.J., Anderson, M.D., Goldberg, J.P., Roger, B.L. 2000. “Increasing purchases of locally grown produce through worksite sales: An ecological model”, Journal of Nutrition Education, 32(6), 304-313.
 • Sabiston, C.M., Crocker, P.R.E. 2008. “Examining an integrative model of physical activity and healthy eating self-perceptions and behaviors among adolescents”, Journal of Adolescent Health, 42(1), 64–72.
 • Saefi, M., Fauzi, A., Kristiana, E., Adi, W. C., Muchson, M., Setiawan, M. E., Islami, N. N., Ningrum, D. E. A. F., Ikhsan, M. A., & Ramadhani, M. 2020, “Validating of knowledge, attitudes, and practices questionnaire for prevention of COVID-19 infections among undergraduate students: A RASCH and factor analysis, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(12), em1926.
 • Salali, G.D., Uysal, M.S. 2020. “COVID-19 vaccine hesitancy is associated with beliefs on the origin of the novel coronavirus in the UK and Turkey”, Psychological Medicine, 1–3.
 • Saleska, J.L., Choi, K.R. 2021. “A behavioral economics perspective on the COVID-19 vaccine amid public mistrust”, Translational Behavioral Medicine, 11(3), 821–825.
 • Samuelson, W., Zeckhauser, R.J. 1988. “Status quo bias in decision making”, Journal of Risk and Uncertainty, 1, 7-59.
 • Schaefer, A., Crane, A. 2005. “Addressing sustainability and consumption”, Journal of Macromarketing, 25(1), 76-92.
 • Schiffman, L.G., Wisenblit, J. 2019. Consumer Behavior (12. Baskı). NJ: Pearson.
 • Schjøll, A. 2017. “Country-of-origin preferences for organic food”, Organic Agriculture, 7, 315– 327.
 • Scholderer, J., Brunso, K., Bredahl, L., and Grunert, K.G. 2004. “Cross-cultural validity of the food-related lifestyles instrument (FRL) within Western Europe”, Appetite, 42, 197(2)– 211.
 • Scholderer, J., Brunso, K., Grunert, K.G. 2002. “Means-end theory of lifestyle-A replication in the UK”, Advances in Consumer Research, 29, 551-557.
 • Schwartz, S.H. 1992. “Universals in the content and structure of values: theory and empirical tests in 20 countries”, Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1-65.
 • Schwartz, S.H. 1994. “Are there universal aspects in the structure and contents of human values?” Journal of Social Issues, 50(4), 19-45.
 • Schwartz, S.H. 2012. “An overview of the Schwartz Theory of basic values”, Online Readings in Psychology and Culture, 2(1),1-20.
 • Shepherd, J., Harden, A., Rees, R., Brunton, G., Garcia, J., Oliver, S., Oakley, A. 2005. “Young people and healthy eating: a systematic review of research on barriers and facilitators”, Health Education Research, 21(2), 239-257.
 • Sheth, J. 2020. “Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die?”, Journal of Business Research 117, 280–283.
 • Sheth, J., Kellstadt, C.H. 2021. “Next frontiers of research in data driven marketing: Will techniques keep up with data tsunami?” Journal of Business Research, 125, 780–784.
 • Shokrkon, A., Nicoladis, E. 2021, “How personality traits of neuroticism and extroversion predict the effects of the COVID-19 on the mental health of Canadians” PLoS ONE, 16(5) 1-14.
 • Sibley, C.G., Greaves, L.M., Satherley, N., Wilson, M.S., Overall, N.C., Lee, C.H.J., Milojev, P., Bulbulia, J., Osborne, D., Milfont, T.L., Houkamau, C.A., Duck, I.M., Vickers-Jones, R., Barlow, F.K. 2020. “Effects of the COVID-19 pandemic and nationwide lockdown on trust, attitudes toward government, and well-being” American Psychologist, 75(5):618- 630.
 • Smith, S., Paladino, A. 2010. “Eating clean and green? Investigating consumer motivations towards the purchase of organic food”, Australasian Marketing Journal, 18(2), 93-104.
 • Sonigo, P., Bain, J., Kong, M.A., Fedrigo, D., Withana, S., Watkins, E., Scholl, G., Rubik, F., Vanner, R., Dresner, S. 2012. “Policies to Encourage Sustainable Consumption - Full Report”. https://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/report_22082012.pdf. Son erişim tarihi: 28 Nisan 2020.
 • Soofi, M., Farid Najafi, F., Karami-Matin, B. 2020. “Using insights from behavioral economics to mitigate the spread of COVID-19”, Applied Health Economics and Health Policy, 18, 345–350.
 • Springmann M., Wiebe K., Mason-D'Croz D., Sulser T.B., Rayner M., Scarborough P. 2018. “Health and nutritional aspects of sustainable diet strategies and their association with environmental impacts: A global modelling analysis with country-level detail” Lancet Planet Health, 2(10), 451-461.
 • Srichan, P., Apidechkul, T., Tamornpark, R., Yeemard, F., Khunthason, S., Kitchanapaiboon, S., Wongnuch, P., Wongphaet, A., Upala, P. 2020. “Knowledge, attitudes and preparedness to respond to COVID-19 among the border population of northern Thailand in the early period of the pandemic: a crosssectional study”. WHO South-East Asia Journal of Public Health, 9(2), 118-125.
 • Steffens, I. 2020. “A hundred days into the coronavirus disease (COVID-19) pandemic”, Euro Surveill, 25(14), 1-4.
 • Steg, L., Vlek, C. 2009. “Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda”, Journal of Environmental Psychology, 29(3), 309–317.
 • Sunstein, C. 2014. “Nudging: A very short guide”, Journal of Consumer Policy, 37(4), 583-588.
 • Sunstein, C.R. 2017. “Nudges that fail”, Behavioural Public Policy, 1(1), 4–25.
 • Sunstein, C.R. 2020. Too Much Information: Understanding What You Don’t Want to Know. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Sutherland, S. 2013. Irrationality: The Enemy Within. London :Pinter & Martin Ltd.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. 2020. “COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi, Bilim Kurulu Çalışması”. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf, Son erişim tarihi: 28 Nisan 2020.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. 2007. Using Multivariate Statistics (5th Edition). New York: Pearson.
 • Taleb, N. 2007. Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Random House Publishing Group, US, 400 pp.
 • Taleb, N. 2018. Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life. US: Random House Publishing Group.
 • Tanner, C., Kast, S. W. 2003. “Promoting sustainable consumption: determinants of green purchases by swiss consumers”, Psychology & Marketing, 20(10), 883-902.
 • Thaler, R.H., Sunstein, C.R. 2008. Nudge, Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. New Haven: Yale University Press.
 • The Behavioural Insight Team. 2014. “EAST: Four Simple Ways to Apply Behavioural Insights”. https://www.bi.team/publications/east-four-simple-ways-to-apply-behaviouralinsights/, Son erişim tarihi: 28 Nisan 2020.
 • The New Yorker, 2020. “The Pandemic isn’t a Black Swan but a Portet of a More Fragile Global System”, https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-pandemic-isnt-a-blackswan- but-a-portent-of-a-more-fragile-global-system, Son erişim tarihi: 15 Ağustos 2021.
 • Thomas, T., Günden, C. 2012. “Investigating consumer attitudes toward food produced via three production systems: conventional, sustainable and organic”, Journal of Food Agriculture & Environment, 10(2), 55-58.
 • Thomas, T., Günden, C. 2017. “Exploring the relationship among food-related values, foodrelated lifestyle and food-related behavior as lever for changing dietary habits of food desert residents”, Agro FOOD Industry Hi Tech, 28(2), 67-72.
 • Thomas, T., Günden, C., Li, T. 2011. “Predictors of employees’ perception of innovation in organization performance: the case of the Natural Resources Conservation Services (NRCS)”, Journal of Extension Systems, 27(1), 9-21.
 • Thompson, S. 2004. Illusions of control. Edited by Rüdiger F. Pohl. Cognitive Illusions, a Handbook on Fallacies and Biases in Thinking, Judgement and Memory, NY: Psychology Press.
 • Thorndike, A.N., Riis, J., Sonnenberg, L.M., Levy, D.E. 2014. “Traffic-light labels and choice architecture promoting healthy food choices”, American Journal of Preventive Medicine, 46(2), 143-149.
 • Thorndike, A.N., Sonnenberg, L.M., Riis, J., Barraclough, S., Levy, D.E. 2012. “A 2-phase labeling and choice architecture intervention to improve healthy food and beverage choices”, American Journal of Public Health ,102(3), 527–533.
 • Torales, J., O'Higgins, M., Castaldelli-Maia JM., Ventriglio, A. 2020. “The outbreak of COVID- 19 coronavirus and its impact on global mental health”, International Journal of Social Psychiatry, 66(4):317-320.
 • Tull, M.T., Edmonds, A.E., Scamaldo, K.M., Richmond, J.R., Rose, J.P., Gratz, K.L., 2020, “Psychological outcomes associated with stay-at-home orders and the perceived impact of COVID-19 on daily life”, Psychiatry Research, 289, 113098.
 • Tversky, A., Kahneman, D. 1981. “The framing of decisions and the psychology of choice”, Science, 211(4481), 453-458.
 • UN. 2020. “Leveraging behavioural insights to respond to covid-19”. https://www.uninnovation.network/, Son erişim tarihi: 15 Ağustos 2021.
 • UN. 2020. “UN/DESA Policy Brief #61: COVID-19: Embracing Digital Government during the Pandemic and Beyond”, https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/undesa- policy-brief-61-covid-19-embracing-digital-government-during-the-pandemic-andbeyond/, Son erişim tarihi: 15 Haziran 2021.
 • UNEP. 2017. “Consuming Differently, Consuming Sustainably: Behavioral Insights for Policymaking”. United Nations Environment Programme. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2404Behavioral%20Insights. pdf, Son erişim tarihi: 15 Haziran 2021
 • UNIN, 2021. “Leveraging Behavioral Insights to Respond to COVID-19.” www.UNInnovation.network, Son erişim tarihi: 15 Haziran 2021
 • Uzuntarla, Y., Ceyhan, S. 2020. “Knowledge, attitude and behavior towards COVID-19 among the Turkish healthcare workers”, Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan, 6(60),93- 98.
 • Van Gestel, L.C., Kroese, F.M., De Ridder, D.T.D. 2018. “Nudging at the checkout counter – A longitudinal study of the effect of a food repositioning nudge on healthy food choice”, Psychology & Health, 33(6), 800-809.
 • van Kleef, E., Seijdell, K., Vingerhoeds, M.H., de Wijk, R.A., van Trijp, H.C.M. 2018. “The effect of a default-based nudge on the choice of whole wheat bread”, Appetite, 121, 179-185
 • Vandenbroele, J., Vermeir, I., Geuens, M., Slabbinck, H., Van Kerckhove, A. 2020. “Nudging to get our food choices on a sustainable track”, Proceedings of the Nutrition Society, 79(1), 133–146.
 • Vecchio, R., Cavallo, C. 2019. “Increasing healthy food choices through nudges: A systematic review”, Food Quality and Preference, 78, 1-11.
 • Vermeir, I., Verbeke, W. 2006. Sustainable food consumption: exploring the consumer ‘‘attitude – behavioral intention’’ Gap”. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19, 169–194.
 • Vermeir, I., Verbeke, W. 2008. “Sustainable food consumption among young adults in Belgium: Theory of planned behaviour and the role of confidence and values”, Ecological Economics, 64(3), 542-553.
 • Vijai, C., Joyce, D. 2020. “Novel coronavirus (COVID-19) knowledge and awareness: A survey of Thiruvallur district, Tamilnadu”, Shanlax International Journal of Management, 8(1), 69–76.
 • Villarreal, D.M., Mendez, A.M.R., Scartascini, C. 2020. Behavioral Economics Can Help Fight Coronavirus. Inter-American Development Bank, Policy Brief, IDB-PB-334.
 • Wansink, B. 2015. “Change their choice! changing behavior using the CAN approach and activism research”, Psychology & Marketing, 32(5), 486–500.
 • Wansink, B., Hanks, A.S. 2013. “Slim by design: serving healthy foods first in buffet lines improves overall meal selection”, PLoS ONE, 8(10), 1-5.
 • Wansink, B., Soman, D., Herbst, K.C. 2017. “Larger partitions lead to larger sales: Divided grocery carts alter purchase norms and increase sales”, Journal of Business Research, 75, 202-209.
 • WHO. 2019. “Ten Threats to Global Health in 2019”. https://www.who.int/newsroom/ spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019, Son erişim tarihi: 15 Haziran 2021.
 • WHO. 2020a. “Listing of WHO’s Response to COVID-19”. https://www.who.int/news/item/29- 06-2020-covidtimeline, Son erişim tarihi: 30 Mart 2021.
 • WHO. 2020b. ”Overview of Public Health and Social Measures in the Context of COVID-19”. https://www.who.int/publications/i/item/overview-of-public-health-and-social-measuresin- the-context-of-covid-19, Son erişim tarihi: 30 Mart 2021.
 • WHO. 2020c. “Nutrition Advice for Adults During the COVID-19 Outbreak”. http://www.emro.who.int/nutrition/nutrition-infocus/nutrition-advice-for-adults-during-thecovid- 19-outbreak.html, Son erişim tarihi: 28 Nisan 2020.
 • WHO. 2020d. “Cronavirus Disease (COVID-19) Pandemic”. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019, Son erişim tarihi: 28 Nisan 2020.
 • WHO, 2020e. “Social Stigma associated with COVID-19”. https://www.who.int/, Son erişim tarihi: 15 Haziran 2021
 • WHO. 2020f. “Survey Tool and Guidance: Rapid Simple, Flexible Behavioral Insights on COVID-19”. https://apps.who.int/iris/handle/10665/333549, Son erişim tarihi: 01 Haziran 2020.
 • WHO. 2021. “WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard”. https://covid19.who.int/, Son erişim tarihi: 30 Mart 2021.
 • Widayat, W., Zainal A. 2020. “Attitude and behavior on daily food purchasing decisions in the time of COVID-19: A case study of Indonesia consumers”, Jurnal Inovasi Ekonomi, 5(2), 37-44.
 • Wilson, A.L., Buckley, E., Buckley, J.D., Bogomolova, S. 2016. “Nudging healthier food and beverage choices through salience and priming. Evidence from a systematic review”, Food Quality and Preference, 51, 47–64.
 • Wittenberg, E., Bharel, M., Bridges, J.F.P., Ward, Z., Weinreb, L. 2016. “Using best-worst scaling to understand patient priorities: a case example of papanicolaou tests for homeless women”, Annals of Family Medicine, 14(4), 359-364.
 • World Obesity Federation. 2021. COVID-19 and Obesity: The 2021 Atlas, The cost of not addressing the global obesity crisis. London.
 • WWF. 2017. “Eating for 2 Degrees New and Updated LiveWell Plates”. https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2017- 06/Eating%20for%202%20degrees_Full_Report.pdf, Son erişim Tarihi: 30 Kasım 2020.
 • Wycherley, A., McCarthy, M., Cowan, C. 2008. “Specialty food orientation of food related lifestyle (FRL) segments in Great Britain”, Food Quality and Preference, 19(5), 498–510.
 • Yaşlıoğlu, M.M. 2017. “Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46 (Özel sayı), 74-85.
 • Yıldırım, A. 2020. “Dijital çağda dijital pandemi: Türkiye’de COVID-19 gündemi”, Intermedia International e-Journal, 7(13), 381-401.
 • Zacher, H., Rudolph, C.W. 2021. “Big Five traits as predictors of perceived stressfulness of the COVID-19 pandemic”, Personality and Individual Differences, 175, 110694.
 • Żakowska-Biemans S., Pieniak Z., Kostyra E., Gutkowska K. 2019. “Searching for a measure integrating sustainable and healthy eating behaviors”, Nutrients, 11(1), 95.
 • Zeballos Rivas D.R., Lopez Jaldin M.L., Nina Canaviri B., Portugal Escalante L.F., Alanes Fernández A.M.C., Aguilar Ticona J.P. 2021. “Social media exposure, risk perception, preventive behaviors and attitudes during the COVID-19 epidemic in La Paz, Bolivia: A cross sectional study”, PLoS One, 22, 16(1), e0245859.
 • Zhang, N., Jia, W., Lei, H., Wang, P., Zhao, P., Guo, Y., Dung, CH., Bu, Z., Xue, P., Xie, J., Zhang, Y., Cheng, R., Li, Y. 2020. “Effects of human behaviour changes during the COVID-19 pandemic on influenza spread in Hong Kong”, Clinical Infectious Diseases, doi: 10.1093/cid/ciaa1818.
APA GÜNDEN C, TOSUN D (2020). Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama. , 1 - 254.
Chicago GÜNDEN Cihat,TOSUN Duygu Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama. (2020): 1 - 254.
MLA GÜNDEN Cihat,TOSUN Duygu Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama. , 2020, ss.1 - 254.
AMA GÜNDEN C,TOSUN D Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama. . 2020; 1 - 254.
Vancouver GÜNDEN C,TOSUN D Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama. . 2020; 1 - 254.
IEEE GÜNDEN C,TOSUN D "Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama." , ss.1 - 254, 2020.
ISNAD GÜNDEN, Cihat - TOSUN, Duygu. "Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama". (2020), 1-254.
APA GÜNDEN C, TOSUN D (2020). Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama. , 1 - 254.
Chicago GÜNDEN Cihat,TOSUN Duygu Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama. (2020): 1 - 254.
MLA GÜNDEN Cihat,TOSUN Duygu Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama. , 2020, ss.1 - 254.
AMA GÜNDEN C,TOSUN D Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama. . 2020; 1 - 254.
Vancouver GÜNDEN C,TOSUN D Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama. . 2020; 1 - 254.
IEEE GÜNDEN C,TOSUN D "Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama." , ss.1 - 254, 2020.
ISNAD GÜNDEN, Cihat - TOSUN, Duygu. "Tüketici Perspektifinden Covid-19: Davranıssal Içgörü Kullanarak Salgında Gıda Tüketimine Yönelik Etkili Politikalar Tasarlama". (2020), 1-254.