Yıl: 2005 Cilt: 2005 Sayı: 29 Sayfa Aralığı: 194 - 202 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi

Öz:
Çevre sorunlarının kalıcı çözmünde nitelikli bir çevre eğitimi ve onun kazandırdığı çevre bilinci önemli rol oynar. Özellikle ilk ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerde çevre bilincinin kazandırılmasında ve akademik başarıyı etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu çalışmamızda önemli olarak gördüğümüz sosyo-ekonomik faktörlerin etkisini araştırmak için Ankara ilindeki bazı orta öğretim kurumlarında öğrenim gören 258 lise öğrencisine, tarafımızdan geliştirilen “Çevre Bilinci Ölçeği” ve “Çevre Başarı Testi” uygulanmıştır. Öğrencilerin, aile gelir seviyesi, ailedeki birey sayısı, ebeveynlerinin eğitim durumları dikkate alınarak yüksek, orta ve düşük sosyo-ekonomik gruplar oluşturulmuş ve gruplar arasında da çevre bilinci ve çevre akademik başarısı yönünden anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, “orta” sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin çevre bilinci ortalamasının, “yüksek ve düşük seviye”dekilerin ortalamalarından farklı ve “orta seviye grubu” lehine olduğu gözlenmiştir. “Yüksek ve düşük” sosyo-ekonomik düzeydeki öğrenciler arasında ise, çevre bilinci yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Akademik başarısı açısından değerlendirmede ise, yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin başarı ortalamasının, orta sosyo-ekonomik düzeydeki grup ortalamasından istatistiksel olarak farklı ve üçüncü grubun lehine olduğu; yüksek ile düşük ve düşük ile orta sosyo-ekonomik düzey öğrencileri arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Bunun yanında, öğrencilerde oluşturulmak istenen çevre bilinci ile çevre akademik başarısı arasında doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: lise öğrencileri sosyoekonomik düzey çevre bilinci çevre eğitimi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Aldrich, M. and Benjamin (1997). Environmental education. London: The IEA Education and Training Unit and the IEA Environment Unit.
  • Brisk, M. A. (2000). Çevre dostu 1001 proje: Öğrenciler için uygulamalı çevrecilik eğitimi. İstanbul: Beyaz Yayınları. Çevre Bakanlığı (1998). Çevre notları. Ankara: Çevre Eğitimi ve Yayın Dairesi Başkanlığı.
  • Gayford, C. (1996). Environmental education in schools: An alternative framework. Canadian Journal of Environmental Education, 1, 104-120.
  • Kuhlemeier, H., van den Bergh, H. and Lagerweij, N. (1999). Environmental knowledge, attitudes and behavior in Dutch secondary education. Journal of Environmental Education, 30(2), 4-14.
  • Uzun N. ve Sağlam N. (2005a, Eylül). Çevre bilincinin değerlendirilmesinde sosyo-ekonomik durumun etkisi. XIV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Poster Bildirisi, Pamukkale Üniversitesi.
  • Uzun N. ve Sağlam N. (2005b, Eylül). Orta öğretim kurumlarında çevre eğitimi ve öğretmenlerin çevre eğitim programları hakkındaki görüşleri. XIV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sözlü Bildiri, Pamukkale Üniversitesi.
  • Yeung, S. P. M. (1998). Environmental Consciousness among students in senior secondary schools: the case of hong kong. Environmental Education Research, 4(3), 251-268.
APA UZUN N, Sağlam N (2005). Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. , 194 - 202.
Chicago UZUN Naim,Sağlam Necdet Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. (2005): 194 - 202.
MLA UZUN Naim,Sağlam Necdet Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. , 2005, ss.194 - 202.
AMA UZUN N,Sağlam N Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. . 2005; 194 - 202.
Vancouver UZUN N,Sağlam N Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. . 2005; 194 - 202.
IEEE UZUN N,Sağlam N "Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi." , ss.194 - 202, 2005.
ISNAD UZUN, Naim - Sağlam, Necdet. "Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi". (2005), 194-202.
APA UZUN N, Sağlam N (2005). Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005(29), 194 - 202.
Chicago UZUN Naim,Sağlam Necdet Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2005, no.29 (2005): 194 - 202.
MLA UZUN Naim,Sağlam Necdet Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2005, no.29, 2005, ss.194 - 202.
AMA UZUN N,Sağlam N Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 2005(29): 194 - 202.
Vancouver UZUN N,Sağlam N Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 2005(29): 194 - 202.
IEEE UZUN N,Sağlam N "Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005, ss.194 - 202, 2005.
ISNAD UZUN, Naim - Sağlam, Necdet. "Sosyo-Ekonomik Durumun Çevre Bilinci ve Çevre Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2005/29 (2005), 194-202.