Yıl: 2005 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 69 - 72 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi

Öz:
Giriş: Bu çalışmada çoklu ilaç zehirlenmesi olgularını, aldığı ilaçların çeşitliliği ile klinik ve demografik verileri açısında irdelemeyi ve ülkemiz zehirlenme verilerine katkıda bulunmayı hedefledik. Gereç ve Yöntem: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne 1 Ocak 1995-31 Aralık 2001 tarihleri arasında çoklu ilaç alımı öyküsü ile başvuran hastalar değerlendirildi. Bulgular: Çalışma süresince toplam 389 çoklu ilaç zehirlenmesi vakasının dosyasına ulaşılabildi. Olguların %68.5 (n=266)'i kadın ve yaş ortalaması 22.8 ± 10 yıldı. Üç yüz yirmi iki (%82.8) hasta 15-34 yaş aralığındaydı. Zehirlenme olgularının %93.8'i intihar amaçlı idi. Hastaların sekizi gebeydi ve iki hastada aktif GİS kanaması görüldü. Olguların 185'i (%47.6) ikili ilaç ve bir vakada da (%0.3) dokuz farklı ilaç alımı mevcuttu. İkili ilaç kombinasyonları arasında en sık görülenler; analjezik anti- inflamatuar ve antibiyotik kombinasyonuydu (n=83; %23.8). İki yüz kırk altı hasta (%63.2) ilk 5 saatte acil servise başvurdu. Hastaların acil servisten istenen psikiyatri konsültasyonları sonucu %41.4 (n=161)'ında psikiyatrik tanılarının olduğu; bunlar arasında %12.6'lık bir oranla depresyonun ilk sırada geldiği belirlendi. Hastaların %73'ünün tedavisinde gastrik lavaj ve/veya aktif kömür uygulamasını içeren dekontaminasyon uygulandı. Üç yüz otuz yedi hasta acil serviste gözlem altında tutulurken;. acilde kalış süresinin ortanca değeri 5 (aralık: 0-72) saat idi .Elli iki (%13) hastanın yoğun bakıma yatışı yapıldı. Olgular arasında ölen olmadı. Sonuç: Çoklu ilaç zehirlenmeleri özellikle genç erişkinlerde ve sıklıkla kadınlarda görülmektedir. Zehirlenmelerin çoğunluğu analjezik antiinflamatur ve antibiyotik kombinasyonlarından oluşmaktadır. İki hastada görülen GİS kanaması dışında ciddi klinik bulgular ve ölüm gözlenmemiştir.
Anahtar Kelime: Tıbbi kayıtlar Erişkin İlaç kombinasyonları Ergen Zehirlenme Mide lavajı Kömür İlaç toksisitesi Geriyedönük çalışma

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Wax PM.History. In: Toxicologic Emergencies.eds.Goldfrank LR, Flomenbaum NE, et ali.6 th ed. New York, Me Graw-Hill; 1998: 1-14.
 • 2. Kalaycı AG. Çocukluk Çağında Zehirlenme Nedenleri. Yeni Tıp Dergisi 1994; 11:4.
 • 3. Guthrie E, Kapur N, Mackway-Jones K,et al. Randomized Controlled trial of brief psychological intervention after deliberate self poisoning. BMJ 2001 ;323:135-8.
 • 4. Watson WA, Litovitz TL ,George C, et al. 2002 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers Toxic Exposure Surveillance System. Am J Emerg Med 2003;21:353-411.
 • 5. Health Statistics Year Book 2000. Ankara: Republic of Turkey Ministry of Health; 2001.
 • 6. Pınar A, Fowler J, Bond GR. Acute poisoning in Izmir, Turkey- A pilot epidemiologic study. J Toxicol Clin Toxicol 1993;31:593-691.
 • 7. Özköse Z, Ayoğlu F. Etiological and demographical characteristics of acute adult poisoning in Ankara, Turkey. Hum Exp Toxicol. 1999; 18: 514-618.
 • 8. Karcıoğlu Ö, Demirel Y, Esener Z ve ark. Acil Serviste İlaç ile Zehirlenmeler: Bir Yıllık Olgu Serisi, Acil Tıp Dergisi 2002;2:26-33.
 • 9. Pekdemir M, Kavalcı C, Durukan P, ve ark. Acil Servisimize Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi. Acil Tıp Dergisi. 2002;2: 36-40.
 • 10. Akköse Ş, Fedakar R, Bulut M, ve ark. Zehirlenme Olgularının Beş Yıllık Analizi. Acil Tıp Dergisi 2003;3:8-10.
 • 11. Flomenbaum NE, Goldfrank LR, Kulberg AG, et al.General manegemt of the poisoned or overdosed patient. In: Toxicologic Emergencies. Eds.Goldfrank LR, Flomenbaum NE, Lewin NA, Weisman RS, Howland MA, Kulberg AG. 3rd ed. Appleton-Century-Crofts Connecticut, USA, 1986:5-28.
 • 12. McMahon GT, McGarry K. Delibrate self-poisoning in an Irish country hospital. Ir J Med Sci 2001;170(2):94-7.
 • 13. Weir P. The epidemiology of delibrate self poisoning presenting to Chnstchurc Hospital Emergency Department. NZ Med J. 1998;111: 127-9.
 • 14. Hall AK. Changing epidemiology and management of delibrate self poisoning in Christchurch. NZMed J 1994; 107:396-9.
 • 15. Güven M, Sungur M, Tanrıverdi F, et al. Evaluation of the patients with acute intoxication. Turk J Med Sci 2002;32:169-172.
 • 16. Perrone J, Hoffman RS. Toxic ingestions in pregnangy:Aborticifacient use in a case series of pregnant patient overdose. Acad Emer Med 1997; 4:206.
 • 17. Raybum W, Anarow R, Delancey B, et al. Drug overdose during pregnancy: An overview from a metropolitan poison control center. Obstet Gynecol 1984;64:611.
APA KEKEÇ Z, SÖZÜER E, DUYMAZ H, OKKAN S (2005). Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi. , 69 - 72.
Chicago KEKEÇ Z.,SÖZÜER E. M.,DUYMAZ H.,OKKAN S. Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi. (2005): 69 - 72.
MLA KEKEÇ Z.,SÖZÜER E. M.,DUYMAZ H.,OKKAN S. Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi. , 2005, ss.69 - 72.
AMA KEKEÇ Z,SÖZÜER E,DUYMAZ H,OKKAN S Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi. . 2005; 69 - 72.
Vancouver KEKEÇ Z,SÖZÜER E,DUYMAZ H,OKKAN S Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi. . 2005; 69 - 72.
IEEE KEKEÇ Z,SÖZÜER E,DUYMAZ H,OKKAN S "Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi." , ss.69 - 72, 2005.
ISNAD KEKEÇ, Z. vd. "Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi". (2005), 69-72.
APA KEKEÇ Z, SÖZÜER E, DUYMAZ H, OKKAN S (2005). Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 5(2), 69 - 72.
Chicago KEKEÇ Z.,SÖZÜER E. M.,DUYMAZ H.,OKKAN S. Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi. Türkiye Acil Tıp Dergisi 5, no.2 (2005): 69 - 72.
MLA KEKEÇ Z.,SÖZÜER E. M.,DUYMAZ H.,OKKAN S. Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi. Türkiye Acil Tıp Dergisi, vol.5, no.2, 2005, ss.69 - 72.
AMA KEKEÇ Z,SÖZÜER E,DUYMAZ H,OKKAN S Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 2005; 5(2): 69 - 72.
Vancouver KEKEÇ Z,SÖZÜER E,DUYMAZ H,OKKAN S Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 2005; 5(2): 69 - 72.
IEEE KEKEÇ Z,SÖZÜER E,DUYMAZ H,OKKAN S "Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi." Türkiye Acil Tıp Dergisi, 5, ss.69 - 72, 2005.
ISNAD KEKEÇ, Z. vd. "Acil servise başvuran çoklu ilaç zehirlenmelerinin yedi yıllık analizi". Türkiye Acil Tıp Dergisi 5/2 (2005), 69-72.