Yıl: 2006 Cilt: 6 Sayı: 12 Sayfa Aralığı: 1 - 13 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?

Öz:
Son yıllarda ekonomik sosyoloji, araştırmacıların sosyal sermaye üzerinde önemle durmaları nedeniyle belirgin yararlar sağlamıştır. Sosyal ağdüzeneklerinin, sosyal ve ekonomik gelişme konusunda gözardı edilemez önemi, sosyal sermayenin de yapısal bakış açıları çerçevesinde oluşan epistemolojik tartışmalara katılması sonucunu doğurmuştur. Sosyal sermayenin amaçlı bireysel eylemle mi, yoksa sosyal yapıda yerleşik ilişkiler sonucu mu oluştuğu genellikle yanıtsız kalmıştır. Sözgelimi sosyal ağdüzeneği çözümleyicileri, sosyal sermayenin yaratılmasında iki farklı yapısal mekanizmaya dikkati çekmektedirler: Bunlar kapalı ağdüzenekleri ve aracılıktır. Bu makalede sosyal sermaye ve ağdüzeneği kuramının kesiştiği noktada ortaya çıkan ikili açıklamalar gözden geçirilecektir.
Anahtar Kelime: sosyal sermaye yapısal boşluk

Konular: Sosyal Çalışma Beşeri Bilimler Sosyoloji

Social Capital: Enabling Structures or Purposive Action?

Öz:
In recent years, economic sociology has benefited significantly from researchers’ increased emphasis on social capital. Due to the undeniable importance of social networks in social and economic development, social capital has also steadily made inroads into epistemological debates revolving around structural perspectives. The question of whether social capital is attained through purposive individual action or locally embedded in structural relations remains largely unanswered. For example, social network analysts point to two different structural mechanisms in social capital creation: closure and brokerage. In this article, we explore the dual explanations that have emerged where theories of social capital and social network intersect.
Anahtar Kelime: social capital structural holes

Konular: Sosyal Çalışma Beşeri Bilimler Sosyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ABBOTT, A. (2004), Methods of discovery: Heuristics for the social sciences. New York: W. W. Norton.
 • ADLER, P. S. ve KWON, S. W. (2002), Social capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review, 27:17-40.
 • AHUJA, G. (2000) Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study, Administrative Science Quarterly, 45:425-455.
 • BARRICKS, M. R., PARKS, L. ve MOUNT, M. K. (2005), Self-monitoring as a moderator of the relationships between personality traits and performance, Personnel Psychology, 58: 745-767.
 • BORGATTI, S. P. ve FOSTER, P. C. (2003), The network paradigm in organizational research: A review and typology, Journal of Management, 29:991-1013.
 • BOURDIEU, P. ve WACQUANT, L. J. D. (1992), An invitation to reflective sociology, Chicago: University of Chicago Press.
 • BURT, R. S. (1992), Structural holes, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • BURT, R. S. (1997), The contingent value of social capital, Administrative Science Quarterly, 42:339-365.
 • BURT, R. S. (2000), The network structure of social capital. B. M. Staw ve R. I. Sutton (Der.), Research in organizational behavior v. 22: 345-423. New York: Elsevier Science, Inc.
 • BURT, R. S. (2002), Bridge decay, Social Networks, 24:333-263.
 • BURT, R. S. (2004), Structural holes and good ideas, American Journal of Sociology, 110:349-399.
 • BURT, R. S. (2005), Brokerage and closure: An introduction to social capital, Oxford: Oxford University Press.
 • BURT, R. S., Jannotta, J. E. ve Mahoney, J. T. (1998), Personality correlates of structural holes, Social Networks, 20:63-87.
 • BURT, R. S., Hogarth, R. M. ve Michaud, C. (2000), The social capital of French and American managers, Organization Science, 11:123-147.
 • COLEMAN, J. S. (1988), Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, 94:S95-S120.
 • GARGIULO, M. ve BENASSI, M. (2000), Trapped in your own net? Network cohesion, structural holes, and the adaptation of social capital. Organization Science, 11:183-196.
 • GRANOVETTER, M. (1973), The strength of weak ties, American Journal of Sociology, 78:1360-1380.
 • GRANOVETTER, M. (1985), Economic action and social structure: The problem of embeddedness, American Journal of Sociology, 91:481-510.
 • GROOTAERT, C. (2001), Social capital: The missing link? P. Dekker ve E. M. Uslaner (Der.), Social capital and participation in everyday life: 9-28. Florence, KY: Routledge.
 • HARGADON, A. ve SUTTON, R. I. (1997), Technology brokering and innovation in a product development firm, Administrative Science Quarterly, 42:716-749.
 • IBARRA, H., KILDUFF, M. ve TSAI, W. (2005), Zooming in and out: Connecting individuals and collectivities at the frontiers of organizational network research, Organization Science, 16:359-371.
 • JOHNSTON, R. ve SOROKA, S. N. (2001), Social capital in a multicultural society: The case of Canada. P. Dekker ve E. M. Uslaner (Der.), Social capital and participation in everyday life: 30-40. Florence, KY: Routledge.
 • KALISH, Y. ve ROBINS, G. (2006), Psychological predisposition and network structure: The relationship between individual predispositons, structural holes and network closure, Social Networks, 28:56-84.
 • LIN, N. (2001), Social capital: A theory of social structure and action, Port Chester, NY: Cambridge University Press.
 • MAURER, I. ve EBERS, M. (2006), Dynamics of social capital and their performance implications: Lessons from biotechnology start-ups. Administrative Science Quarterly, 51:262-292.
 • McPHERSON, J. M., POPIELARZ, P. A. ve DROBNIC, S. (1992), Social networks and organizational dynamics, American Sociological Review, 57:153-170.
 • MEHRA, A., KILDUFF, M. ve BRASS, D. J. (2001), The social networks of high and low self-monitors: Implications for workplace performance, Administrative Science Quarterly, 46:121-146.
 • PARHKE, A., WASSEMAN, S. ve RALSTON, D. A. (2006), New frontiers in network theory development, Academy of Management Review, 31:560-568.
 • PAXTON, P. (1999), Is social capital declining in the United States? A multiple indicator assessment, American Journal of Sociology, 105:88-127
 • PFEFFER, J. ve SALANCIK, G. R. (1978), The external control of organizations: A resource dependence perspective, New York: Harper and Row.
 • PREMEAUX, S. F. ve BEDIAN, A. G. (2003), Breaking the silence: The moderating effects of self-monitoring in predicting speaking up in the workplace. Journal of Management Studies, 40:1537-1562.
 • REAGENS, R. ve McEVILY, B. (2003), Network structure and knowledge transfer: The effect of cohesion and range, Administrative Science Quarterly, 41: 240-267.
 • SARGUT, A. S. (2001), Kültürlerarası Farklılaşma ve Yönetim, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • SARGUT, A. S. (2003), Kurumsal alanlardaki örgüt yapılarının oluşmasında ve ekonomik işlemlerin yürütülmesinde güvenin rolü. F. Erdem (Der.), Sosyal Bilimlerde Güven :89-124. Ankara : Vadi Yayınları.
 • SNYDER, M. (1974), Self-monitoring of expressive behavior, Journal of Personality and Social Psychology, 30:526-537.
 • SAWYER, R. K. (2001), Emergence in sociology: Contemporary philosophy of mind and some implications for sociological theory, The American Journal of Sociology, 107:551-585.
 • SWEDBERG, R. ve GRANOVETTER, M. (1992), Introduction. R. Swedberg ve M. Granovetter (Der.), The sociology of economic life: 1-26. Boulder: Westview Press.
 • UZZI, B. (1997), Social structure and competition in interim networks: The paradox of embeddedness, Adminstrative Science Quarterly, 35:35-67.
 • WHITE, H. C. (1992), Identity and control: A structural theory of social action, Princeton, NJ: Princeton University Press.
APA Sargut A (2006). Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?. , 1 - 13.
Chicago Sargut A. Selami Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?. (2006): 1 - 13.
MLA Sargut A. Selami Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?. , 2006, ss.1 - 13.
AMA Sargut A Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?. . 2006; 1 - 13.
Vancouver Sargut A Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?. . 2006; 1 - 13.
IEEE Sargut A "Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?." , ss.1 - 13, 2006.
ISNAD Sargut, A. Selami. "Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?". (2006), 1-13.
APA Sargut A (2006). Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?. Akdeniz İİBF Dergisi, 6(12), 1 - 13.
Chicago Sargut A. Selami Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?. Akdeniz İİBF Dergisi 6, no.12 (2006): 1 - 13.
MLA Sargut A. Selami Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?. Akdeniz İİBF Dergisi, vol.6, no.12, 2006, ss.1 - 13.
AMA Sargut A Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?. Akdeniz İİBF Dergisi. 2006; 6(12): 1 - 13.
Vancouver Sargut A Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?. Akdeniz İİBF Dergisi. 2006; 6(12): 1 - 13.
IEEE Sargut A "Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?." Akdeniz İİBF Dergisi, 6, ss.1 - 13, 2006.
ISNAD Sargut, A. Selami. "Sosyal Sermaye: Yapının Sunduğu Bir Olanak mı, Yoksa Bireyin Amaçlı Eylemi mi?". Akdeniz İİBF Dergisi 6/12 (2006), 1-13.