Yıl: 2007 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 287 - 305 Metin Dili: Türkçe

Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmamış amacı, fuzzy TOPSİS yöntemini kullanarak sanal mağazaların web sitelerinin müşterilerin beğenilerine göre sıralamasını yapmaktır. Dört karar verici (müşteri) tarafından dört sanal mağazanın web sitesi, dizayn, ürün çeşitliliği, müşteri hizmetleri ve bilgi zenginliği kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Değerlendirmede üçgen fuzzy sayılar kullanılmıştır. Fuzzy TOPSİS yöntemi iie yapılan sıralama; www.hepsiburada.com, www.bidolu.com, www.weblebi.com, www.ideefixe.com şeklinde gerçekleşmiştir.
Anahtar Kelime: bulanık mantık çok kullanıcılı sistemler çok kriterli karar verme sistemleri web sitesi internet e-ticaret

Öz:
The purpose of the study is to rank web sites of e-stores on the basis of customer satisfaction by using mzzy TOPSIS method. Four web sites of e-stores are assessed according to design, product variety, customer service and content richness by four decision makers (customers). Triangular fuzzy numbers are used in the assessment with linguistic variables. The rank based on the fuzzy TOPSİS method is as follows: www.hepsiburada.com; www.bidolu.com, www.weblebi.com, www.ideefixe.com.
Anahtar Kelime: website internet multiple users systems fuzzy logic e-commerce multiple criteria decision making systems

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Akhter Fahim, Hobbs Dave, Maamai Zakaria, (2005) "A Fuzzy Logic-Based System For Assesing The Level Of Business-To-Consumer (B2c) Trust In Electronic Commerce", Expert Systems With Applications, Vol. 28, 623-628
 • Akın Murat, (1998) "İnternet'in İşletmelere Sunduğu Yeni Ufuk: Sanal Pazarlama", Pazarlama Dünyası, Yıl 12, Sayı 70, Temmuz- Ağustos
 • Aksoy, Ramazan (2004) "Internet Ortamında İşletmeler Arası (B2b) Pazarlama Modelleri Ve Ab Sürecinde Türk İşletmeleri İçin Fırsatlar Ve Tehditler", 9. Ulusal Pazarlama Kongresi, 6-8 Ekim, Gazi Üniversitesi, Ankara, 359-370
 • Baloğlu Şeyhmus, Pekcan Yakup A., (2006) "The Website Design And Internet Site Marketing Practices Of Upscale And Luxury Hotels In Turkey", Tourism Management, Vol. 27, 171-176
 • Chakraborty Goutam, Lala Vishal, Warren David (2003) "What Do Customers Consider Important In B2b Websites?", Journal Of Advertising Research, March, 50-61
 • Chen Chen-Tung, (2000) "Extensions Of The Topsis For Group Decision-Making Under Fuzzy Environmen'T, Fuzzy Sets And Systems, Vol. 114,1-9
 • Chen Chen-Tung, (2001) "A Fuzzy Approach To Select The Location Of The Distribution Center", Fuzzy Sets And Systems, Vol. 118, 65-73
 • Chen S.J., Hwang Ching-Lai (1992) "Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: Methods And Applications", Springer-Verlag, Berlin Heidelberg
 • Chen Chen-Tung, Lin Ching-Torng, Huang Sue-Fn (2005) "A Fuzzy Approach For Supplier Evaluation And Selection In Supply Chain Management", International Journal Of Production Economies, 1-13
 • Chu Ta-Chung, (2002) "Facility Location Selection Using Fuzzy Topsis Under Group Decision", International Journal Of Uncertainty, Fuzziness And Knowledge-Based Systems, Vol. 10, No.6, 687-701
 • Deniz Recep Baki (2001) İşletmeden Tüketiciye İnternette Pazarlama Ve Türkiye'deki Boyutları, Birinci Bası, İstanbul: Beta Basım A.Ş,
 • Gupta Alok, Su Bo-Chiuan, Walter Zhiping (2004) "An Empirical Study Of Consumer Switching From Traditional To Electronic Channels: A Purchase-Decision Process Perspective", International Journal Of Electronic Commerce, Vol. 8, No. 3, 131-161
 • Hoque Abeer Y., Lohse Gerald L. (1999) "An Information Search Cost Perspective For Designing Interfaces For Electronic Commerce", Journal Of Marketing Research, Vol.36,Issue 3, 387-394
 • Huang Ming-Hui (2005) "Web Performance Scale", Information & Management, Vol.42, 841-852
 • Hwang Ching-Lai, Yoon Kwangsun (1981) Multiple Attribute Decision Making Methods And Applications, Springer Verlag
 • Janko Wolfgang, Bernroider Edward, Multi-Criteria Decision Making: An Application Study Of Electre And Topsis, Www.Ai.Wu-Wien.Ac.At/~Bernroid/ Lehre/Seminare/Ws04/A7-Topsis- 0107503.Pdf, (10 Ekim 2005)
 • Kırcova Ibrahim (2002), İnternette Pazarlama, Beta Basım Yayım, Istanbul
 • Koufaris Marios, Kambil Ajit, Labarbera Priscilla Ann (2002) "Consumer Behavior In Web-Based Commerce: An Empirical Study", International Journal Of Electronic Commerce, Vol. 6, No. 2, 115-138
 • Kula Veysel, Tatoğlu Ekrem (2002) "Kobi'lerde Elektronik Ticaret Kullanımını Etkileyen Faktörler", 7. Ulusal Pazarlama Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 30 Mayıs-2 Haziran, 255-270
 • Liu Chang, Arnett Kirk P., (2000) "Exploring The Factors Associated With Web Site Success In The Context Of Electronic Commerce", Information & Management, Vol.38, 23-33
 • Mucuk İsmet (2001), Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, 13. Basım, İstanbul
 • Negi Devendra Singh (1989) Fuzzy Analysis And Optimization, Ph. D. Thesis, Department Of Industrial Engineering, Kansas State University
 • Nikolaeva Ralitza (2005) "Strategic Determinants Of Web Site Traffic On-Line Retailing", International Journal Of Electronic Commerce, Vol. 9, No. 4, 113-132
 • Odabaşı Yavuz, Oyman Mine (2003), Pazarlama İletişimi Yönetimi, 2. Baskı,: Şefik Matbaası, İstanbul
 • Özalp , Selin, (2005) "İlk 6 Ayda B2c E-Ticaret 430 Milyon $", Http://Turk.İnternet.Com/Haber/Yazigoster.Php3 ?Yaziid= 13302, (27.07.2005)
 • Öztürk Pınar, Kırçova İbrahim (2000), İnternette Ticaret Ve Hukuksal Sorunlar, İstanbul Ticaret Odası Yayın No:2000-29, İstanbul
 • Saeed Khawaja A., Hwang Yujong, Grover Varun (2002) "Investigating The Impact Of Web Site Value And Advertising On Firm Performance In Electronic Commerce", International Journal Of Electronic Commerce, Vol. 7, No. 2,119-141
 • Schmitz Stefan W., Latzer Michael (2002) "Competition In B2c E-Commerce: Analytical Issues And Empirical Evidence", Electronic Markets, Vol.12, Issue 3, 163-174
 • Wilson Susan G., Abel Ivan (2002) "So You Want To Get Involved In E-Commerce", Industrial Marketing Management, Vol. 31, 85-94
 • Tek Ömer Baybars (1984), Perakende Pazarlama Yönetimi, Üçel Yayımcılık, İzmir.
 • Zadeh L.A., (1987) "Outline Of A New Approach To The Analysis Of Complex Systems And Decision Process", 105-146, Fuzzy Sets And Applications: Selected Papers By L.A. Zadeh, Ed. R.R. Yager, S.Ovchinnikov, R.M. Tong, H.T. Nguyen, John Wiley&Sons Publishing, Kanada
APA DÜNDAR S, ECER F, ÖZDEMİR Ş (2007). Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi. , 287 - 305.
Chicago DÜNDAR SÜLEYMAN,ECER Fatih,ÖZDEMİR Şuayib Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi. (2007): 287 - 305.
MLA DÜNDAR SÜLEYMAN,ECER Fatih,ÖZDEMİR Şuayib Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi. , 2007, ss.287 - 305.
AMA DÜNDAR S,ECER F,ÖZDEMİR Ş Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi. . 2007; 287 - 305.
Vancouver DÜNDAR S,ECER F,ÖZDEMİR Ş Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi. . 2007; 287 - 305.
IEEE DÜNDAR S,ECER F,ÖZDEMİR Ş "Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi." , ss.287 - 305, 2007.
ISNAD DÜNDAR, SÜLEYMAN vd. "Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi". (2007), 287-305.
APA DÜNDAR S, ECER F, ÖZDEMİR Ş (2007). Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 287 - 305.
Chicago DÜNDAR SÜLEYMAN,ECER Fatih,ÖZDEMİR Şuayib Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21, no.1 (2007): 287 - 305.
MLA DÜNDAR SÜLEYMAN,ECER Fatih,ÖZDEMİR Şuayib Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, 2007, ss.287 - 305.
AMA DÜNDAR S,ECER F,ÖZDEMİR Ş Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2007; 21(1): 287 - 305.
Vancouver DÜNDAR S,ECER F,ÖZDEMİR Ş Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2007; 21(1): 287 - 305.
IEEE DÜNDAR S,ECER F,ÖZDEMİR Ş "Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21, ss.287 - 305, 2007.
ISNAD DÜNDAR, SÜLEYMAN vd. "Fuzzy Topsis Yöntemi ile Sanal Mağazaların WEB Sitelerinin Değerlendirilmesi". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21/1 (2007), 287-305.