Yıl: 2006 Cilt: 0 Sayı: 30 Sayfa Aralığı: 88 - 101 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi

Öz:
Bu çalışmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş ve uyum sürecinde, finansal yeniden yapılanması boyutu altında, şirket birleşmeleri incelenerek, şirket birleşme ve devralmaların gelişimi ve deneyimler araştırılmıştır. Çalışmada şirket birleşmelerinin performans ve etkinlik üzerine etkileri, hisse senedi fiyatı boyutunda incelenmiştir. Bu amaçla İMKB'de işlem gören işletmelerin birleşme öncesi ve sonrası hisse senedi fiyatları ele alınıp, şirketlerin aşırı kazançları hesaplanmış ve yatırımcı açısından getiri değişimleri saptanan farklı zaman aralıklarında, analiz edilerek değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre LM.K.B.'da işlem gören şirketlerin hisse senetlerine, birleşme öncesi yatırım yaparak uzun vadede normalin üzerinde bir getiri elde edilemeyeceği, ancak birleşme öncesi çok kısa vadede T±5 gün, yatırım yapılarak normalin üzerinde bir getiri elde edilebileceği görülmüştür.
Anahtar Kelime: performans gıda sektörü şirket birleşmeleri İstanbul menkul kıymetler borsası (İMKB) hisse senedi fiyatları

Konular: Tarih İşletme İktisat

Effects of Corporate Combinations on Stock Prices: Analyze of Stoks of Food Companies Trading on the Stock Exchange of IMKB

Öz:
In this study, corporate combinations are investigated in the process of Turkey's adaptation to the European Union in respect of financial restructuring and development of corporate combinations and acquisitions are studied. The effects of corporate combinations on performance and efficiency are investigated taking into considering stock price. For this purpose, before and after combinations of stock prices of the corporations, which are trading on the stock exchange of IMKB, are considered and excess profits of the corporations are calculated and then they are evaluated by analyzing in the difference time intervals at profit changes from the point of view of the investor. Analysis results show that no excessive profit can be generated over the long term by investing at corporations of IMKB before the combination process but excessive profit can be generated over the very short term of ±5 days.
Anahtar Kelime: food sector corporate combinations Istanbul stock exchange (ISE) stock prices performance

Konular: Tarih İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Kaynakça Akay, Hüseyin; İşletme Birleşmeleri ve Muhasebesi, İstanbul, Yaylım Matbaası., 1997
 • Akgüç, Öztin; Finansal Yönetim, İstanbul, Avcıol Basım, Yayın. No. 17, Mart 1998
 • - Baş, İ. Melih; "Şirketlerde Bir Dış Büyüme Biçimi: Takeover", Verimlilik Dergisi, sayı 1990/2
 • Baye, Michael R, Beil Richard O.; Managerial Economics and Business Strategy, Richard D. Irwin, Inc., The Research Institute of Industrial Economics, 1994
 • Bergman, M. A., M. Jakobsson, C.Razo., "An Econometric Analysis of the European Commission's Decision's", February 2003
 • Besler, W., Murtagh, J.B., "The Stock Market Reaction to Cross-border Acquisition of Financial Services Firms: An Analysis of Canadian Banks", Journal of Financial Markets Institutions & Money, 12, ss. 419-440, 2002
 • Brigham, Eugene F., Louis C. Gapenski, Michael C. Ehrhardt; Financial Management: Theory and Practice, The Dryden Press, Forth Worth 1999
 • Chen,Gongmen; Firth, Michael; Kim Jeong-Bon; "The Post-Issue Market Performance of Initial Public Offerings in China's New Stock Markets", Review of Quantitative Finance and Accounting, 14 (2000), ss. 319-339
 • Delong, G.L., "The Announcement Effects of US versus Non-US Bank Mergers: Do They Differ?", The Journal of Financial Research, vol 26, No 4, s. 487-500, 2003
 • Fridolfsson, Sven-Olof, Stennek, Johan, Why Mergers Redyce Profits and Rise Share Prices-A Theory of Preemptive Mergers, The Research Institute of Industrial Economics, 1999.
 • Foster, George; Financial Statement Analysis, New Jersey, Prentice Hall Inc., 1986
 • Gugler, K, D. C. Mueller, B. B. Yurtoğlu, C.Zulehner. "The Effects of Mergers: An International Comparison", Corporate Governance Conference,DIW,Berlin November 2000.
 • Gupta, A., R. L. B. Lecompte, L. Mısra, "An Examination of Gains to Acquirers of Mutual Thrifts in Merger Conversions", Journal of Financial Services Research 11:3 295-318 (1997)
 • Kalderon, C, N. Loayza, L. Serven., "Greenfield Foreign Direct Investment" Word Bank Policy Research Working Paper 3192, January 2004
 • Koli, Maher; Suret, Jean-Marc Suret; The Underpricing of Initial Public Offerings: Further Canadian Evidence, Cirona Scientific Series, No:50, (2001a),
 • Koli, Maher; Suret, Jean-Marc Suret; The Aftermarket Performance of Initial Public Offerings in Canada, Cirona Scientific Series, No: 52, (2001b),
 • Palombo, Luizet; Banka Birleşmeleri ve Satın almaları, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, Mart 1997, Sayı.20
 • Rau, P. Raghavendra; Vermaelen, Theo: Glamour, Value and Post Acquisition Performance of Acquiring Firms, Journal of Financial Economics 49,1998, s.223-53
 • Reed, Stanley Foster,The Art of Merger and Acquisition Buyout Guide, Illinois, 1989
 • Roller, L-H., Stennek, J., Verboven F.; Efficiency from Mergers, The Research Institute of Industrial Economics, Working Paper No: 543, 2000.
 • Steiner, P.O.,Mergers, Motives, Effects, Policies, University of Michigan Press, 1975
 • Türk, Hikmet Sami; Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuk Araştırma Enstitüsü, Yayın no: 185, 1986
 • Waldman, Don E., Jensen Elizabeth J.; Industrial Organization: Theory & Practice, Addison Wesley Longman inc. 2001
 • www.netbul.com "Şirket Evlilikleri" 22 Ağustos 2002 İ.M.K.B Eğitim ve Yayın Müdürlüğü
APA YÖRÜK N, BAN Ü (2006). Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi. , 88 - 101.
Chicago YÖRÜK Nevin,BAN Ünsal Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi. (2006): 88 - 101.
MLA YÖRÜK Nevin,BAN Ünsal Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi. , 2006, ss.88 - 101.
AMA YÖRÜK N,BAN Ü Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi. . 2006; 88 - 101.
Vancouver YÖRÜK N,BAN Ü Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi. . 2006; 88 - 101.
IEEE YÖRÜK N,BAN Ü "Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi." , ss.88 - 101, 2006.
ISNAD YÖRÜK, Nevin - BAN, Ünsal. "Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi". (2006), 88-101.
APA YÖRÜK N, BAN Ü (2006). Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0(30), 88 - 101.
Chicago YÖRÜK Nevin,BAN Ünsal Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 0, no.30 (2006): 88 - 101.
MLA YÖRÜK Nevin,BAN Ünsal Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), vol.0, no.30, 2006, ss.88 - 101.
AMA YÖRÜK N,BAN Ü Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2006; 0(30): 88 - 101.
Vancouver YÖRÜK N,BAN Ü Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2006; 0(30): 88 - 101.
IEEE YÖRÜK N,BAN Ü "Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi." Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0, ss.88 - 101, 2006.
ISNAD YÖRÜK, Nevin - BAN, Ünsal. "Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Gıda Sektörü Şirketlerinde Birleşme Etkisinin Analizi". Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 30 (2006), 88-101.