Yıl: 2006 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 5 - 11 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması

Öz:
Üniversite gençliğinin barınma, sağlık, ekonomik, eğitim ve beslenme gibi bir çok sorunları vardır. Basit rasgele yöntemle Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinden 712’sine anket formu dağıtılarak yapılan bu çalışmada beslenme alışkanlıklarının araştırılması amaçlandı. Ankete katılanların 378’ü (%53.1) erkek, 334’ü (%46.9) kız öğrenci idi. Ankete giren 17-26 yaşında erkek ve kız öğrencilerin ortalama ağırlığı 70.70 ± 8.95 kg, 55.00 ± 7.04 kg ve ortalama boy uzunlukları 1.77 ± 2.08 m, 1.64 ± 0.06 m bulundu. Erkekler ile kızların ağırlık ve boy uzunlukları arasında istatistiksel yönden önemli bir fark vardı (t1: 15.7, t2: 4.7, p<0.05). Öğrencilerin “Beden Kitle İndeksi”ne göre gelişmeleri erkek ve kızlarda sırayla; %2.74’ü, %17.19’u zayıf, %81.92’si, %78.13’ü normal, %14.52’si, %3.75’i fazla kilolu ve %0.82’si, %0.94’ü obez idi. Öğrencilerin geldikleri illerin gelişmişlik düzeyleri ise 294’ü (%41.3) Isparta ili ile aynı, 363’ü (%51.0) Isparta ilinden yüksek ve 49’u (%6.9) daha düşüktür. Öğrencilerin %8.20’si yemeklerini üniversite yemekhanesinde, %10.75’i yurt-pansiyonda, %52.48’i lokantada ve %29’u diğer yerlerde yemeyi tercih etmektedir. Öğrencilerden %2.39’u günde bir öğün, %47.46’sı iki öğün, %40.85’i üç öğün ve %9.30’u üç ünden fazla beslenirken, bunlardan %27.46’sı sabah, %23.38’i öğlen ve %9.15’i akşam öğünlerini aksatmaktadır. Bu eksik öğün yemek yemelerinin nedeni olarak; erkeklerin %38.59’u, kızların %51.68’ si canlarının istemediğini, erkeklerin %36.1’i, kızların %31.46’sı zamanları olmadığını, erkeklerin %17’si, kızların %8.24’ü parasal olduğunu ve ortalama %8.46’sı diğer nedenleri göstermiştir. Sabah kahvaltısında öğrencilerin %72.14’ü çay-kahve, %9.23’ü süt içtiğini ve yanında %55.28’i ekmek, %15.28’i börek-poğaca, %19.1’ simit, %8.2’si tost-sandaviç yediğini bildirmiştir. Öğrencilerin öğlen ve akşam yiyeceklerinin sırasıyla; %25.42’si proteinli, %22.15’i karbonhidratlı, %24.34’ü sebze-yeşillik, %16.97’si ekmek arası-pide (aparatif tarzında) ve %11.10’u meyve-meşrubat olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %19.61’i pırasa, %18.25’i bamya, %10.39’u kabak, %10.14’i kereviz yemeğini sevmediklerini ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelime: Beslenme durumu Beslenme alışkanlığı Anketler Besin alışkanlıkları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1- Baysal A. Çocuk beslenmesi. Beslenme 7. baskı. Ankara 1997; 405-406.
 • 2- Sencer E. Ergenlik Çağında Beslenme. Beslenme ve Diyet. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi. 2. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 1987: 237-240.
 • 3- Anonim.Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara 1999; 5-6.
 • 4- Anonim. Nüfus Bilgileri. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Ankara 2001; 74.
 • 5- Karataş İ, Öztürk Y (Ed.). Gençlerin Önemli sağlık Sorunları. Gençlerin Sağlık Sorunları III. Halk Sağlığı Günleri Kongre Kitabı, Kayseri 5-7 Mayıs 1993; 25-33.
 • 6- Yörükoğlu A. Gençlik Çağı, Ruh Sağlığı Eğitimi ve Ruhsal Sorunları. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Tisa Matbaası. Ankara 1985; 277-282.
 • 7- Pekcan H. Adölesans (Delikanlılık) Sağlığı, Bertan M, Güler Ç (Ed.). Halk Sağlığı - Temel Bilgiler. Ankara 1995; 188-210.
 • 8- Dirican R, Bilgel N. Gençlerin Sağlık Sorunları (Bölüm XIX), Halk Sağlığı-Toplum Hekimliği. 2. Baskı, Uludağ Üniversitesi Bursa 1993; 419-421.
 • 9- Akşit S, Egemen A, Kitapçıoğlu G, Kusin N, Kurugöl Z, Öztürk M (Ed.). Üniversite Öğrencilerinin Fast- Food ile Beslenme Alışkanlıkları. V. Halk Sağlığı Günleri-Beslenme Sorunları ve Yasal Durum Bildiri Özet, Isparta 8-10 Eylül 1997; 29.
 • 10- Bertan M, Attila S. Yetersiz ve dengesiz Beslenme Sorunları-Toplum Beslenmesi, Halk Sağlığı-Temel Bilgiler. Ankara 1995; 310-314.
 • 11- Köksal O, Öztürk Y (Ed.). Üniversite Gençliğinin beslenme konusu ve sorunları. Y. III. Halk Sağlığı Günleri, Kayseri 5-7 mayıs 1993; 10-12 .
 • 12- Korkmaz A. Yüksek Öğretim Gençliğinin Problemleri. http.//yayim.meb.gov.tr/ yayimlar/145/korkmaz, 2002.
 • 13- Şimşek G, Köksal S, Şimşek C, Yiğit G. Adölesan - Gençler Demir Eksikliği Bakımından Riskte mi dir? Trakya Ün. Tıp Fak. Der. C: 12 (1,2,3) 1995; 51-55.
 • 14- Gülçiçek S, Sabuncuoğlu H, İşsever H, Öztürk Y (Ed.). Üniversite Hazırlık Öğrencilerinin Beslenme Özellikleri. III. Halk Sağlığı Günleri, Kayseri 5-7 Mayıs 1993; 97.
 • 15- Anonim. İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması. Devlet Planlama Teşkilatı. 6. Baskı. Ankara 996:57-68
 • 16- Anonim. Ekonomik ve Sosyal Göstergeler. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Ankara 1997: 18
 • 17- WHO. Nutrition in Pregnancy and Lactation. Teknical Report Series, Cenevre.1965; 302.
 • 18- Ayhan B, Tümerdem Y, Tümerdem Çalık B, Öztürk M (Ed.). Yuva Çocuklarında Beslenmenin Büyümeye Etkisi (İstanbul Kenti Çalışması I), V. Halk Sağlığı Günleri-Beslenme ve Yasal Durum Bildiri Özet, Isparta 8-10 Eylül 1997; 73
 • 19- Hurley L.S. The Consequences of Fetal improveisment, Nutrition Today 1968; 3, 14.
 • 20- Yorulmaz F, Taşkınalp O, Yaprak M, Mesut R, Öztürk Y (Ed.). Trakyalı Erkek Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Antropometrik Özellikleri. III. Halk Sağlığı Günleri, Kayseri 5-7 Mayıs 1993; 265.
 • 21- Yağmur C. Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Durumu Üzerine Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi.1995; 24 (2): 239-251.
 • 22- Elmacıoğlu F. Klinik Öncesi Tıp Öðrencilerinin Beslenme ve Yemek Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi.1995; 24 (2): 263-271.
 • 23- Tokgöz P, Ertem M, Çelik F, Gökçe Þ, Saka G, Hatunoğlu R. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Saptanmasına İlişkin Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi. 1995; 24 (2): 229-238.
 • 24- Akşit S, Egemen A, Kitapçıoğlu G, Kusin N, Kurugöl Z, Öztürk M (Ed.). Üniversite Öğrencilerinin Fast- Food ile Beslenme Alışkanlıkları. V. Halk Sağlığı Günleri-Beslenme Sorunları ve Yasal Durum. Özet Bildiri. 8-10 Eylül Isparta 1997; 29.
 • 25- Akdağ B, Bostancı M, Türe M, Özşahin A, Öztürk M (Ed.). Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Yemek Öğün Düzenlerinin Araştırılması. V. Halk Sağlığı Günleri-Beslenme Sorunları ve Yasal Durum. Özet Bildiri. 8-10 Eylül Isparta 1997; 115.
 • 26- Şenol V, Çetinkaya F, Uğur Ö, Özdemir A, Öztürk Y, Öztürk M (Ed.). Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme Şekli, Ağırlık Durumlarının Tesbiti ve Etkileyen Faktörler. V. Halk Sağlığı Günleri-Beslenme Sorunları ve Yasal Durum. Özet Bildiri. 8-10 Eylül Isparta 1997; 37.
 • 27- Orak S, Yavuz B, Keşçi E, Aşık H. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin demografik, ekonomik ve psikososyal özelliklerinin incelenmesi. SDÜ. Tıp Fak. Dergisi 2001; 8 (1) 42-54.
APA ORAK S, AKGÜN S, ORHAN H (2006). Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. , 5 - 11.
Chicago ORAK Sıtkı,AKGÜN Seniha,ORHAN Hikmet Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. (2006): 5 - 11.
MLA ORAK Sıtkı,AKGÜN Seniha,ORHAN Hikmet Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. , 2006, ss.5 - 11.
AMA ORAK S,AKGÜN S,ORHAN H Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. . 2006; 5 - 11.
Vancouver ORAK S,AKGÜN S,ORHAN H Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. . 2006; 5 - 11.
IEEE ORAK S,AKGÜN S,ORHAN H "Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması." , ss.5 - 11, 2006.
ISNAD ORAK, Sıtkı vd. "Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması". (2006), 5-11.
APA ORAK S, AKGÜN S, ORHAN H (2006). Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2), 5 - 11.
Chicago ORAK Sıtkı,AKGÜN Seniha,ORHAN Hikmet Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13, no.2 (2006): 5 - 11.
MLA ORAK Sıtkı,AKGÜN Seniha,ORHAN Hikmet Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, 2006, ss.5 - 11.
AMA ORAK S,AKGÜN S,ORHAN H Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006; 13(2): 5 - 11.
Vancouver ORAK S,AKGÜN S,ORHAN H Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006; 13(2): 5 - 11.
IEEE ORAK S,AKGÜN S,ORHAN H "Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması." Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13, ss.5 - 11, 2006.
ISNAD ORAK, Sıtkı vd. "Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması". Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13/2 (2006), 5-11.