Yıl: 2005 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 63 - 72 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamalar

Öz:
Araştırma, 12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamaları saptamak amacı ile tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini Erzurum’da bulunan 10 sağlık ocağına kayıtlı 320 anne oluşturdu.Çalışmaya gönüllü olarak katılan 281 anne alındı. Anket formu Aralık 1998-Şubat 1999 tarihleri arasında ev ziyaretleri ile annelerle yüz yüze görüşülerek dolduruldu. Veriler yüzdelik ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi. Araştırma sonucunda, annelerin %16’sının çeşitli geleneksel inanışlarla doğumdan hemen sonra çocuğu beslemedikleri saptandı. Annelerin %11.1’ inin çocuğa ilk gıda olarak hoca tarafından okunmuş şekerli su, dadak (bisküvi, çay karışımı) verdikleri, annelerin %37.7’sinin çocuğa ilk banyosunu yarı kırkı/kırkı çıktıktan sonra yaptırdıkları, annelerin %44.1’ inin çocuğun tırnaklarını 6 ay sonra veya daha gecikmeli olarak kestikleri, annelerin %49.3’ünün çocuğu 7 ay ve daha uzun süre kundak yaptıkları bulundu.
Anahtar Kelime: İnanç Anneler Anne sütüyle beslenme Demografi Kültür Anketler Maternal davranış Süt çocuğu bakımı

Konular: Kadın Araştırmaları Pediatri Hemşirelik Aile Çalışmaları

Traditional applications about child care of the mothers with 12 months

Öz:
The study was carried out as descriptively with the aim of determining the traditional applications about child care of mothers with 12 month 320 mothers with 12 month-child registered in child follow card in 10 primary health centre in Erzurum was determined the research’s population. The study included 281 mothers who participated as volunteers.Survey form was filled with face to face interview technique by going to the home of the mothers between the date December 1998- February 1999.The data were assessed by using percentage and chisquare test. In the result of the research, it was determined that 16% of the mothers didn’t feed their children soon after the birth. It was found out that 11.1% of the mothers gave their children sugary water read on by hodja as first food; that 37.7% made to do the their first bath after completed forty or twenty days after birth , that 44.1% of the mothers cut the children’s nails six months or more after the birth, that 49.3% of the mother wrapped the children swaddling clothes for four months or more.
Anahtar Kelime: Demography Culture Questionnaires Maternal Behavior Infant Care Religion Mothers Breast Feeding

Konular: Kadın Araştırmaları Pediatri Hemşirelik Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksayan S (1983). Çocuk sağlığına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar. Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Alp H, Yaman S, Altınkaynak S ve ark (1993). Anne sütü ile beslenme ve sağlık. Sendrom Derg. 5(5), 59-61
 • Arıkan D (1995). Erzurum il merkezindeki sağlık ocaklarına kayıtlı 0-24 aylık çocuklarda beslenme durumu, malnütrisyon prevalansı ve onu etkileyen faktörler. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Arısoy N, Aji DY (1996). Zehirlenmeler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları .Editör: Teoman Onat, 1. Baskı, Eksen Yayınları, İstanbul.
 • Arslan P (1988). 0-1 yaş grubu çocukların beslenme şekillerinin ağırlık ve boy uzunluğu üzerine etkisi. Beslenme ve Diyet Derg. 17:191-206.
 • Aykut M, Günay O, Üstünbaş BH (1985). Hisarcık sağlık ocağı bölgesinde çocuklara ek yiyeceklerin verilme durumu. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg. 7:3,4,87-97.
 • Başar Z (1972). Erzurum’da Tıbbi ve Mistik Folklor Araştırmaları. Sevinç Matbaası, Ankara.
 • Erdem S (1994). Sosyoloji. Fil Yayınevi, İstanbul.
 • Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü (2001). İstatistik Şube Verileri.
 • Gözüm S (1992). Erzurum il merkezi Ceylanoğlu sağlık ocağı bölgesinde 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin çocuk sağlığı ile bilgi düzeylerinin saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Hacıalioğlu N (1991). Annelerin çocuk bakımı ve beslenmesi konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının saptanması. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni. 23,(4):367-378.
 • Kürkçüoğlu M, Özel A, Alp H ve ark. (1987). Erzurum ilinde 0-24 aylık çocuklarda beslenme, büyüme ve etkileyici faktörler üzerine yapılan bir çalışma. Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum.
 • Özcan S (1985). Erzurum il ve çevresinde 0-24 aylık çocuklarda beslenme, büyüme ve gelişim özellikleri. Uzmanlık Tezi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Özden T (1987). Gebelik, doğum ve loğusalığa ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar. Hemşirelik Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özyazıcıoğlu G (1993). Sosyal ve hukuki bakımdan Erzurum’da aile müessesesi. Tarih Yolunda Erzurum, 22:24,25.
 • Sezen L (1994). Erzurum Şehir Folkloru. Erzurum Kalkınma Vakfı Yayınları 3, Erzurum.
 • Sınayuç O (1976). Çorum’da çocukların yetiştirilmesi. Türk folklor araştırmaları yıllığı. 191-211,305-328.
 • Toksöz P, Özkaynak V, İlçin E (1986). Kırsal alanda sosyo-kültürel durum, sağlık ve beslenme arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. Beslenme ve Diyet Derg. 15:93-108.
 • Tortumluoğlu G, Karahan E, Bakır B ve ark. (2002). Kırsal alanda yaşayan yaşlıların yaygın görülen sağlık problemlerine yönelik yaptıkları geleneksel uygulamaların tanımlanması. I.Ulusal Geriatri Kongresi, Belek/Antalya, Kongre Kitabı.
 • Türkdoğan O (1965). Erzurum ve Çevresinde Sosyal Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Türkdoğan O (1972). Doğu Anadolu’da Sağlık Hastalık Sisteminin Toplumsal Araştırması. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • Ünver S(1938). Tıbbi Folklor ve İyi Telkinler. Burhaneddin Basımevi, İstanbul.
 • Yaman S, Pasinlioğlu T (1997). Süt çocuklarında ek gıdalara başlama zamanı üzerine bir araştırma. Türk Hemşireler Derg. 2-3(47):10-13.
 • Yeni Türk Ansiklopedisi (1985). Ninni. Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul
APA ÖZYAZICIOĞLU N, polat s (2005). 12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamalar. , 63 - 72.
Chicago ÖZYAZICIOĞLU Nurcan,polat sevinç 12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamalar. (2005): 63 - 72.
MLA ÖZYAZICIOĞLU Nurcan,polat sevinç 12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamalar. , 2005, ss.63 - 72.
AMA ÖZYAZICIOĞLU N,polat s 12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamalar. . 2005; 63 - 72.
Vancouver ÖZYAZICIOĞLU N,polat s 12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamalar. . 2005; 63 - 72.
IEEE ÖZYAZICIOĞLU N,polat s "12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamalar." , ss.63 - 72, 2005.
ISNAD ÖZYAZICIOĞLU, Nurcan - polat, sevinç. "12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamalar". (2005), 63-72.
APA ÖZYAZICIOĞLU N, polat s (2005). 12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamalar. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(1), 63 - 72.
Chicago ÖZYAZICIOĞLU Nurcan,polat sevinç 12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamalar. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 8, no.1 (2005): 63 - 72.
MLA ÖZYAZICIOĞLU Nurcan,polat sevinç 12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamalar. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.8, no.1, 2005, ss.63 - 72.
AMA ÖZYAZICIOĞLU N,polat s 12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamalar. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005; 8(1): 63 - 72.
Vancouver ÖZYAZICIOĞLU N,polat s 12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamalar. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005; 8(1): 63 - 72.
IEEE ÖZYAZICIOĞLU N,polat s "12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamalar." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8, ss.63 - 72, 2005.
ISNAD ÖZYAZICIOĞLU, Nurcan - polat, sevinç. "12 aylık çocuğu olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamalar". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 8/1 (2005), 63-72.