Yıl: 2006 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 163 - 165 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey

Öz:
Bu çalışma Haziran 2004-Eylül 2004 tarihleri arasında Van yöresi keçilerindeki Eimeria türlerini ve bunların prevalansını saptamak amacıyla yapıldı. Bu amaçla belirtilen tarihler arasında Van hayvan pazarına satış amacıyla getirilen ve yaşları 3 ay ila 1 yıl arasında değişen toplam 106 keçinin rektumlarından yaklaşık 5'er gr dışkı örnekleri alındı. Dışkı örnekleri alınan toplam 106 keçinin 84 (%69.8)'ünde Eimeria türleri saptandı. Eimeria türlerini belirlemek amacıyla Eimeria ookisti saptanan dışkı örnekleri petri kaplarına konularak sporlanmamn sağlanması için üzerlerine %2.5'lik potasyum dikromat (K2O2O7) çözeltisi ilave edildi. Çalışma sonucunda keçilerin E. arloingi (%41.5), E. alijevi (%37.7), E. christensini (%20.7). E. ninakohlyakimovae (%18.9), E. pallida (%9.4), E. apsheronica (%9.4) ve E. hirci (%7.5) olmak üzere toplam 7 Eimeria türüyle infekte oldukları saptandı.
Anahtar Kelime: Van koksidiyoz keçi Eimeria protozoa enfeksiyonları

Konular: Veterinerlik

Van yöresi keçilerinde coccidia türlerinin yaygınlığı

Öz:
The aim of this study was to determine the coccidia species and their prevalence in goats in Van province between July 2004 and September 2004. In this period approximately 5 g of faecal samples were collected from the rectum of total 106 goats of 3 months to 1 year old from Van animal bazaar. Eimeria spp. oocystes were determined in seventy-four (69.8%) out of a total 106 goats. Determination of the coccidia species was done after the sporulation of the feceses in 2.5% potassium dichromat (K-CnOT) in the petri dishes. The result shown that the goats were infected with 7 different Eimeria species. These species were E. arloingi (41.5%), E. alijevi (¥1.1%), E. christensini (20.7%). E. ninakohlyakimovae (18.9%), E. pallida (9.4%), E. apsheronica (9.4%) and E. hirci (7.5%).
Anahtar Kelime: protozoal infections Van coccidiosis goats Eimeria

Konular: Veterinerlik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Değer S, Gül A, Ayaz E, Biçek K: The prevalence of Eimeria species in goats in Van. Türk J Vet Anim Sci, 27,439-442,2003.
 • Koudela B, Bokova A: Coccidiosis in goats in Czech Republic. Vet Parasitol, 76, 261-267, 1998.
 • Balicka-Ramisz A: Studies on coccidiosis in goats in Poland. Vet Parasitol, 81 (4), 347-349, 1999.
 • Yvore P, Esnaıılt A, Naciri M: La coccidiose caprine. Effect de contaminations mono ou multispecifiques. Rec Vet, 161, 347-351, 1985.
 • Sayın F, Dinçer S, Milli U: The life cycle and pathogenicity of Eimeria arloingi (Marotel, 1905) Martin, 1909, in Angora kids and attempt at its transmission to lambs. Zentrabl Vet Med B, 27, 382-397,1980.
 • Norton CC: Coccidia of domestic goats, Copra hircus, with notes on Eimeria ovonoidalis and E. bakuensis (E. ovina) from sheep Ovis aries. Parasitology, 92, 279-289, 1986.
 • O'callaghan MG: Coccidia of domestic and feral goats in South Australia. Vet Parasitol, 30, 267-272, 1989.
 • Jalila A, Dorny P, Sani P, Salim, NB, Vercruysse J: Coccidial infections of goats in Selangor, peninsular Malaysia. Vet Parasitol, 74, 165-172 1998.
 • Borgsteede FH, Derksen DP: Coccidial and helminth infections in goats kept indoors in the Netherlands. Vet Parasitol, 61, 321-326, 1996.
 • Penzhorn BL, Ragnlie MC, Hall LL, Knapp SE: Enteric coccidia of Cashmere goats in southwestern Montana, USA. Vet Parasitol, 55, 137-142, 1994.
 • Alyousif MS, Kasım AA, al-Shawa YR: Coccidia of domestic goat ( Capra hircus) in Saudi Arabia. Int J Parasitol, 22,807-811,1992.
 • Chhabra RC, Pandey VS: Coccidia of goats in Zimbabwe. Vet Parasitol, 39 (4-3), 199- 205, 1991.
 • Güler S, Dumanlı N, Özer E, Erdoğmuş N, Köroğlu E: Elazığ yöresinde kuzu ve oğlaklarda bulunan Eimeria türleri ve bunların yayılışı üzerine araştırmalar.. Doğa Tr J Vet Anim Sci, 14,295-300,1990.
 • Merdivenci A: Evcil koyun (Ovis aries) ve keçi (Capra hircus)Merimizde Coccidia (G. Eimeria) nev'ileri. Türk Vet Hek Dem Derg, 29, 260-281, 1959.
 • Sayın F, Kahyaoğlu T, Çakmak A: Ege bölgesinde (İzmir, Manisa, Aydın) koyun ve keçilerde Eimeria türlerinin tesbiti. Ankara Univ Vet Fak Derg, 33, 90, 1986.
 • Sayın F: Eimeria ninakohlyakimovae, yakimof and rastegaieff 1930, in Angora goats. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 11, 136- 144,1964.
 • Dinçer Ş, Vatansever Z: Koyun ve keçilerde coccidiosis. in, Dinçer Ş (Ed): Coccidiosis. Türkiye Parazitoloji Derneği. Yayın No 17, İzmir, 2001.
APA GÖZ Y, AYDIN A, Yuksek N, DEĞER M (2006). Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey. , 163 - 165.
Chicago GÖZ Yaşar,AYDIN Abdulalim,Yuksek Nazmi,DEĞER MUSTAFA SERDAR Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey. (2006): 163 - 165.
MLA GÖZ Yaşar,AYDIN Abdulalim,Yuksek Nazmi,DEĞER MUSTAFA SERDAR Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey. , 2006, ss.163 - 165.
AMA GÖZ Y,AYDIN A,Yuksek N,DEĞER M Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey. . 2006; 163 - 165.
Vancouver GÖZ Y,AYDIN A,Yuksek N,DEĞER M Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey. . 2006; 163 - 165.
IEEE GÖZ Y,AYDIN A,Yuksek N,DEĞER M "Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey." , ss.163 - 165, 2006.
ISNAD GÖZ, Yaşar vd. "Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey". (2006), 163-165.
APA GÖZ Y, AYDIN A, Yuksek N, DEĞER M (2006). Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(2), 163 - 165.
Chicago GÖZ Yaşar,AYDIN Abdulalim,Yuksek Nazmi,DEĞER MUSTAFA SERDAR Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12, no.2 (2006): 163 - 165.
MLA GÖZ Yaşar,AYDIN Abdulalim,Yuksek Nazmi,DEĞER MUSTAFA SERDAR Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, 2006, ss.163 - 165.
AMA GÖZ Y,AYDIN A,Yuksek N,DEĞER M Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2006; 12(2): 163 - 165.
Vancouver GÖZ Y,AYDIN A,Yuksek N,DEĞER M Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2006; 12(2): 163 - 165.
IEEE GÖZ Y,AYDIN A,Yuksek N,DEĞER M "Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey." Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12, ss.163 - 165, 2006.
ISNAD GÖZ, Yaşar vd. "Frequency of coccidia species in goats in Van province of Turkey". Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12/2 (2006), 163-165.