Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar

Yıl: 2006 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 45 - 70 Metin Dili: Türkçe

Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar

Öz:
En genel anlamıyla kültür, bir grubun ya da toplumun yaşam biçimidir. Her toplum, çocuğun yetiştirilmesi ve eğitimi konusunda fiziksel ve psikolojik yöntemler geliştirmiştir. Türkiye’nin tüm bölgelerinde kültürel kimliğin bir parçası olarak kabul edilen çocuk sahibi olma ve çocuk yetiştirme süreci çeşitli gelenek, görenek ve inançları da beraberinde taşımaktadır. Bu araştırma ile Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinden rastgele seçilmiş üçer ilinde; geçmişte uygulanmış ve bazılarının da halen uygulanmakta olduğu doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası çocuk yetiştirmeye ilişkin gelenek, görenek ve inançlar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma bir alan araştırması olup betimsel bir çalışmadır.
Anahtar Kelime: inanç örf ve adetler çocuk eğitimi çocuk gelişimi

Traditional Customs and Beliefs About Pre-Natal, Birth and Post Natal Child Development and Education in Turkey

Öz:
In general, culture is life style of a group or society. Every society has developed physical and psychological medhods about the child raising and education. In all regions of Turkey, having child and child raising process are related to different customs and traditions. This study, tries to identify the customs, traditions and beliefs related to pre-natal, birth and post-natal beliefs about the child raising and education which were practiced and are still being practiced in three different cities randomly choosen from seven different geographic regions in Turkey. This study is a discriptive field-study.
Anahtar Kelime: belief child education child development customs and traditions

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Araz, R. Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği. Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1995.
 • Beyazova, U. Çocuk Sağlığı ve Geleneksel Yaklaşımlar. Çocuk Kültürü, I. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri. 406-415. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1997.
 • “Fromm, Erich (1972). Hürriyetten Kaçış. (Çev. Ayda Yörükan). Ankara: Tur Yayınları”. Tezcan, M. Türklerle İlgili Stereotipler Kalıpyargılar ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1974.
 • Gıl’adı, A. “İslam Uygarlığında Bir Çocukluk Kavramı Var mı? ” III. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk (Changing Childhood in the World and in Turkey). 105-115. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 2001.
 • “Güvenç, Bozkurt (1970). Kültür Kuramında Bütüncülük Sorunu Üzerine Bir Deneme”. Akt. Tezcan, M. Türklerle İlgili Stereotipler Kalıpyargılar ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1974.
 • İlbars, Z. “Türk Toplumunda Çocuk Anlayışı ve Çocuğa Bakış”. Cumhuriyet ve Çocuk, Ulusal Çocuk Kültürü Bildirileri. 425-428. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 1999.
 • Kalafat, Y. Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri. Genişletilmiş Üçüncü Baskı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1999.
 • Nirun, N. ve Özönder, C. “Türk Sosyo-Kültür Yapısı İçinde Adetler, Örfler, Görenekler, Gelenekler“. Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1990.
 • “Ottoway, A. K. Ç. Toplumsal Kuvvetler, Kültürel Değişme ve Eğitim. Çev: Mahmut Tezcan. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1-4”. Tezcan, Mahmut (1974). Türklerle İlgili Stereotipler Kalıpyargılar ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1972.
 • Öztahtalı, İ. İ. “Atasözlerinin Halk Kültürü İçerisindeki Yeri ve Bir Durub-ı Emsaldeki Bursa Yöresinde Kullanılan Benzer Arapça Atasözleri”. Bursa Halk Kültürü, I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu (4-6 Nisan 2002) Bildiri Kitabı. Cilt: 2: 573-580. 2002.
 • Postman, N. Çocukluğun Yokoluşu. Çev: Kemal İnal. Ankara: İmge Kitabevi, 1995.
 • “Shahlar, S. Childhood in the Middle Ages. Londra and New York”. Gıl’adı Avner (2001). “İslam Uygarlığında Bir Çocukluk Kavramı Var mı?” III. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk (Changing Childhood in the World and in Turkey). 105-115. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları. 1990.
 • Taş, H. “Bursa İli ve Çevresinde Doğum ve Çocukla İlgili Gelenek-Görenek ve İnançlar”. Bursa Halk Kültürü, I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu (4-6 Nisan 2002) Bildiri Kitabı. Cilt: 2: 573-580. 2002.
APA BAŞAL H (2006). Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar. , 45 - 70.
Chicago BAŞAL Handan Asude Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar. (2006): 45 - 70.
MLA BAŞAL Handan Asude Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar. , 2006, ss.45 - 70.
AMA BAŞAL H Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar. . 2006; 45 - 70.
Vancouver BAŞAL H Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar. . 2006; 45 - 70.
IEEE BAŞAL H "Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar." , ss.45 - 70, 2006.
ISNAD BAŞAL, Handan Asude. "Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar". (2006), 45-70.
APA BAŞAL H (2006). Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 45 - 70.
Chicago BAŞAL Handan Asude Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19, no.1 (2006): 45 - 70.
MLA BAŞAL Handan Asude Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, 2006, ss.45 - 70.
AMA BAŞAL H Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 19(1): 45 - 70.
Vancouver BAŞAL H Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 19(1): 45 - 70.
IEEE BAŞAL H "Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, ss.45 - 70, 2006.
ISNAD BAŞAL, Handan Asude. "Türkiye'de Doğum Öncesi, Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19/1 (2006), 45-70.