Yıl: 2006 Cilt: 2006 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 212 - 220 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının ders kitabı hakkındaki görüşlerini belirlemek ve uygulama derslerinde ders kitabını nasıl kullandıklarını incelemektir. Çalışmaya Eğitim Fakülteleri’nin fizik, kimya ve biyoloji eğitimi programlarında öğrenim görmekte olan 125 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen çoktan seçmeli sorulardan oluşan “Ders Kitabı Kullanımı Anketi” ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler veri toplamak için kullanılmıştır. Verilerin analizi, öğretmen adaylarının ders kitaplarını uygulama derslerinde fazla kullanmadıklarını ortaya çıkarmıştır. Öğretmen adayları, ders kitaplarını fazla kullanmamalarının temel nedeninin ders kitaplarını yeterli bulmamaları olduğunu ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelime: öğretmen eğitimi ders kitabı kullanımı öğretmen adayları

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

Pre-Service Teachers' Views About Use of Textbooks

Öz:
The purpose of this study is to obtain pre-service physics, chemistry and biology teachers’ opinions about the usage of textbooks and examine how they use the textbooks in their methods and school experience courses. 125 pre-service teachers enrolled in the Physics, Chemistry and Biology Education programme in the Faculty of Education participated in this study. “Textbook Usage Questionnaire”, which was developed by the researchers and semi-structured interviews were used to collect data. The analysis of data revealed that most pre-service teachers did not prefer to use textbooks in their teaching methods and school experience courses. The main reason for not using the textbooks in these courses was that pre-service teachers did not find these textbooks efficient.
Anahtar Kelime: teacher education textbook usage prospective teachers

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abraham, M. R., Grzybowski, E. B., Renner, J. W., ve Marek, E. A. (1992). Understandings and misunderstandings of eighth graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29(2), 105-120.
 • Ball, D. L. ve Feiman-Nemser, S. (1988). Using Textbooks and Teacher’s Guides: A Dilemma for Beginning Teachers and Teacher Educators, Curriculum Inquiry, 18, 401-23.
 • Bishop, B. A. ve Anderson, C. W. (1990). Student conceptions of natural selection and its role in evolution. Journal of Research in Science Teaching, 27(5), 415-427.
 • Kılıç, Z., Atasoy, B., Tertemiz, N., Şeren, M. ve Ercan, L. (2001). Fen Bilgisi 4-8 Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, A. ve Seven, S. (2003). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Lubben, F., Campbell, B., Kasanda, C., Kapenda, H., Gaoseb, N., ve Kandjeo-Marenga, U. (2003). Teachers’ Use of Textbooks’ Practice in Namibian Science Classrooms. Educational Studies, 29 (2/3), 109-124.
 • McCutcheon, G. (1981). How Do Elementary School Teachers Plan? Elementary School Journal, 81, 4-23.
 • Moulton, J. (1997). How do Teachers Use Textbooks? A Review of the Research Literature. Health and Human Resources Analysis: Burea for Africa.
 • Mülayim, H. ve Soran, H. (2002). Lise 1 biyoloji ders kitapları ve haftalık ders saatleri hakkında öğrenci öğretmen ve okul yöneticilerinin görüş ve önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 185-197.
 • Stern, L. ve Roseman, E. (2004). Can middle-school science textbooks help students learn important ideas? Findings from project 2061's curriculum evaluation study: life science. Journal of Research in Science Teaching , 41(6), 538-568.
 • Stylianidou, F., Ormerod, F. ve Ogborn, J. (2002). Analysis of science textbook pictures about energy and pupil's readings of them. International Journal of Science Education, 24(3), 257-283.
 • Synder, V. L., ve Broadway, F. S. (2004). Queering High School Biology Textbooks and Pedagogy. Journal of Research in Science Teaching, 41(6), 617-636.
 • Yıldız, N. (2004, Eylül). İlköğretim 5. sınıf fen bilgisi ders kitaplarının yapılandırıcı kurama gore incelenmesi. Makale VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • Zahorik, J. A. (1991). "Teaching style and textbooks". Teaching and Teacher Education, 7 (2), 185-196.
APA UZUNTİRYAKİ E, BOZ Y (2006). Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri. , 212 - 220.
Chicago UZUNTİRYAKİ Esen,BOZ Yezdan Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri. (2006): 212 - 220.
MLA UZUNTİRYAKİ Esen,BOZ Yezdan Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri. , 2006, ss.212 - 220.
AMA UZUNTİRYAKİ E,BOZ Y Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri. . 2006; 212 - 220.
Vancouver UZUNTİRYAKİ E,BOZ Y Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri. . 2006; 212 - 220.
IEEE UZUNTİRYAKİ E,BOZ Y "Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri." , ss.212 - 220, 2006.
ISNAD UZUNTİRYAKİ, Esen - BOZ, Yezdan. "Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri". (2006), 212-220.
APA UZUNTİRYAKİ E, BOZ Y (2006). Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006(31), 212 - 220.
Chicago UZUNTİRYAKİ Esen,BOZ Yezdan Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006, no.31 (2006): 212 - 220.
MLA UZUNTİRYAKİ Esen,BOZ Yezdan Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2006, no.31, 2006, ss.212 - 220.
AMA UZUNTİRYAKİ E,BOZ Y Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 2006(31): 212 - 220.
Vancouver UZUNTİRYAKİ E,BOZ Y Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 2006(31): 212 - 220.
IEEE UZUNTİRYAKİ E,BOZ Y "Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006, ss.212 - 220, 2006.
ISNAD UZUNTİRYAKİ, Esen - BOZ, Yezdan. "Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006/31 (2006), 212-220.