Yıl: 2007 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 36 - 41 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi

Öz:
Gelişen teknoloji hayatı bir yandan kolaylaştırırken diğer yandan yeni riskler getirmektedir. Teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde bilgisayar ve internet kullanımı hayatın vazgeçilmez gereçleri haline gelmiştir. Yeni gelişen bağımlılık kavramlarına son dönemde internet bağımlılığı eklenmiştir. İnternet kullanıma sınırlama getirememe, sosyal veya akademik zararlarına rağmen kullanıma devam etme ve internete ulaşımın kısıtlandığı durumlarda yoğun anksiyete duyma gibi belirtilerle kendini gösteren bu bağımlılıktürü 199O'lı yılların ortalarından beri psikiyatri literatüründe yer almakta ve giderek ilgi çekmektedir. İlk zamanlarda Batı Avrupa ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde dikkati çekmişse de günümüzde dünyanın hemen her bölgesinden bu konuyla ilgili yayınlar bulunmakta buda internetin hızlı yaygınlaşmasının aynı zamanda kötüye kullanım ve bağımlılığını da hızlandırdığını düşündürtmektedir. Hemen her yaşta görülebilecek olan bu yeni tanımlanan bağımlılık tipi, özellikle 12-18 yaş grubu açısından önemli bir risk unsuru haline gelmiştir. Ülkemizde de genç nüfusun yoğunluğu göz önüne alındığında internet bağımlılığı özellikle bağımlılıkla uğraşan klinisyenler tarafından tanınması gereken bir bozukluktur.
Anahtar Kelime: Tanı Bağımlılık (psikoloji) İnternet Etyopatogenez

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. Nalwa K,Anand AP.Internet addication in students: a cause of concern. Cyberpsychol Behav 2003; 6:653-656. 2. Meerkerk GJ, Van Den Eijnden RJ, Garretsen HF. Predicting compulsive Internet use: it's all about sex. Cyberpsychol Behav 2006; 9:95-103. 3. OReilly M. Internet addiction: a new disorder entersthe medical lexicon. CMAJ1996;154:1882-1883. 4. Griffiths MD, Dancaster I. The effect of type A personality on physiological arousal while playing computer games. Addict Behav 1995;20:543-548. 5. Bingham JE, Piotrowski C. On-line sexual addiction: a contemporary enigma. Psychol Rep 1996,79:257-258. 6. Whang LS, Lee S,Chang G. Internet over-users'psychological profiles: a behavior sampling analysis on internet addiction. Cyberpsychol Behav 2003;6:143-150. 7. Kim K, Ryu E,Chon MY,Yeun EJ,Choi SY, Seo JS,Nam BW. Internet addiction in korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2006; 43:185-92. 8. Chuang YC. Massively multiplayer online rolepalying game-induced seizures: a neglected health problem in internet addiction.Cyberpsychol Behav 2006; 9:451-456. 9. Cengizhan C. Bilgisayar ve internet bağımlılığı.9. Türkiye'de internet konferansı,2003,İstanbul. 10.Kaplan & Sadock (editors). Comprehensive Textbook of Psychiatry, 7th edition, Philadelphia PA,Williams and Wilkins,2000:924-939 11.Griffiths M. Internet Addiction: Fact or Fiction? The Psychologist 1999; 12:246-250. 12.GrusserSM,ThalemannR,AlbrechtU,Thalemann CN. Excessive computer usage in adolescents. Results of psychometric evaluation. Wien Klin Wochenschr 2005; 117:188-195. 13.Kandel E, Schwartz JH, Jessell TM. Principles of Neural Science,4th edition LJ.S.A McGraw-Hill Companies, 2000:1007 -1010 14.Blum K, Braverman ER, Holder JM,Lubar JF,Monastra VJ, Miller D, Lubar JO,Chen TJ,Comings DE. Reward deficiency syndrome:a biogenetic model for the diagnosis and treatment of impulsive, addictive and compulsive behaviors. J Psychoactive Drugs.2000;32 Supphi-iV, 1-112. 15.Potenza MN. The neurobiology of pathological gambling. Semin Clin Neuropsychiatry 2001;6:217-226. 16.Johansson A, Gotestam KG. Problems with computer games without monetary reward:similarity to pathological gambling. Psychol Rep 2004; 95:641-650. 17.Mathew SJ, Coplan JD, Gorman JM.Neurobiological mechanism of social anxiety disorder. Am J Psychiatry 2001;158:1558-1567. 18.Lo SK, Wang CC, Fang W. Physical interpersonal relationship and social anxiety among online game players. Cyberpsychol Behav 2005; 8:15-20. 19.Young K. Innovations in Clinical Practice(Volume 17) by L VandeCreek & T. L. Jackson(Ed.), Sarasota, FL: Professional Resource Press.1999. 20.Odabaşıoğlu G ve ark. internet bağımlılığı kaç yaşında başlar?: Sıradışı bir vaka üzerinden Çocuk ve ergenlerde internet bağımlılığı. 3.Ulusal Bağımlılık Kongresi Bilimsel Çalışmalar Kitabı,2006:56. 21.Jacobs K, Baker NA. The association between children's computer use and musculoskeletal discomfort Work. 2002; 18:221-226. 22.Chan PA, Rabinowitz T. A cross-sectional analysis of video games and attention deficit hyperactivity disorder symptoms in adolescents.Ann Gen Psychiatry 2006; 24: 5-16. 23.Ha JH,Yoo HJ,Cho IH,Chin B,Shin D,Kim JH.Psychiatric comorbidity assesed in Korean children and adolescents who screen positive for internet addiction. J Clin Psychiatry 2006;67:821-826. 24.Fasano A, Elia AE, Soleti F, Guidubaldi A,Bentivoglio AR. Punding and computer addiction in Parkinson's disease. Mov Disord 2006; 21: 1217-1218. 25.Köroğlu G, Öztürk Ö, Tellioğlu N, Genç Y, Mırsal H, BeyazyürekM. Problemli internet kullanımıyla başvuran iki uçlu bir hasta nedeniyle psikiyatrik ek tanı tartışması: Olgu Sunumu. Bağımlılık Dergisi 2006; 7:150-154 26.Beard KW. Internet addiction: A review of current assessment techniques and potential assessment questions. Cyberpsychol Behav 2005; 8:7-14.
APA Öztürk Ö, ODABAŞIOĞLU G, ERASLAN D, GENÇ Y, KALYONCU Ö (2007). İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi. , 36 - 41.
Chicago Öztürk Özgür,ODABAŞIOĞLU Gürkan,ERASLAN Defne,GENÇ Yasin,KALYONCU Ö. Ayhan İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi. (2007): 36 - 41.
MLA Öztürk Özgür,ODABAŞIOĞLU Gürkan,ERASLAN Defne,GENÇ Yasin,KALYONCU Ö. Ayhan İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi. , 2007, ss.36 - 41.
AMA Öztürk Ö,ODABAŞIOĞLU G,ERASLAN D,GENÇ Y,KALYONCU Ö İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi. . 2007; 36 - 41.
Vancouver Öztürk Ö,ODABAŞIOĞLU G,ERASLAN D,GENÇ Y,KALYONCU Ö İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi. . 2007; 36 - 41.
IEEE Öztürk Ö,ODABAŞIOĞLU G,ERASLAN D,GENÇ Y,KALYONCU Ö "İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi." , ss.36 - 41, 2007.
ISNAD Öztürk, Özgür vd. "İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi". (2007), 36-41.
APA Öztürk Ö, ODABAŞIOĞLU G, ERASLAN D, GENÇ Y, KALYONCU Ö (2007). İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi. Bağımlılık Dergisi, 8(1), 36 - 41.
Chicago Öztürk Özgür,ODABAŞIOĞLU Gürkan,ERASLAN Defne,GENÇ Yasin,KALYONCU Ö. Ayhan İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi. Bağımlılık Dergisi 8, no.1 (2007): 36 - 41.
MLA Öztürk Özgür,ODABAŞIOĞLU Gürkan,ERASLAN Defne,GENÇ Yasin,KALYONCU Ö. Ayhan İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi. Bağımlılık Dergisi, vol.8, no.1, 2007, ss.36 - 41.
AMA Öztürk Ö,ODABAŞIOĞLU G,ERASLAN D,GENÇ Y,KALYONCU Ö İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi. Bağımlılık Dergisi. 2007; 8(1): 36 - 41.
Vancouver Öztürk Ö,ODABAŞIOĞLU G,ERASLAN D,GENÇ Y,KALYONCU Ö İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi. Bağımlılık Dergisi. 2007; 8(1): 36 - 41.
IEEE Öztürk Ö,ODABAŞIOĞLU G,ERASLAN D,GENÇ Y,KALYONCU Ö "İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi." Bağımlılık Dergisi, 8, ss.36 - 41, 2007.
ISNAD Öztürk, Özgür vd. "İnternet bağımlılığı: Kliniği ve tedavisi". Bağımlılık Dergisi 8/1 (2007), 36-41.