Yıl: 2007 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 185 - 201 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul

Öz:
Yeni bir yüzyılla yeni bir bin yıla giren insanlığın geride bıraktığı son 200 yıl, büyük çapta değişimlerim ve dönüşümlerin yaşandığı yıllar olmuştur. Özellikle bilimsel ve teknik ilerlemelerle insanlık, bugün topluluk içindeki veya dışındaki diğer bireylere veya kurumlara güven duymamakta, bu da aralarında iş birliğine izin veren bir grubun üyelerince paylaşılan, yazılı olmayan bir dizi değerler ve normlar olarak tanımlanabilen toplumsal sermayenin zayıflığına işaret etmektedir. Sanayi devriminden sonra yapılanan Batı toplumlarında yaşayan insanlar pek çok sorunlarla karşı karşıyadır ki bu da “Bireyleri hayata hazırlayan okullar işlevlerini yerine getirmede zorlanıyorlar mı?” sorusunu akla getirmektedir. Dikey otoritenin güç kaybetmesi, bireyleri etkisi altına alan yatay otorite güçlerinin çoğalması, ebeveynleri ve okulları güç durumlara düşürmektedir. Okulların, çocukların kişisel ve ahlaki gelişimine ilişkin tüm sorumlulukları üstlenmesi beklenemez; toplumun tüm katmanları okula yardımcı olmalı ve onu desteklemeli, okul ile toplum arasında yakın bir çalışma ilişkisi kurulmalıdır. Öğretmenlere düşen görev de ahlak konusunda açık ve tutarlı bir yol izlemektir. Eğer bu görevi öğretmenler yerine getirmezse, okullar güç kaybeder. Çocukların kişisel ve ahlaki gelişimi için eğitimde okullar ile ebeveynler arasında etkili bir partnerlik kurulması, okul ile toplum arasında yakın bir çalışma ve iş birliğinin oluşturulması yaşadığımız toplumsal değişimin ve çağın gereğidir.
Anahtar Kelime: aile toplumsal değişim sosyal sermaye okul-aile işbirliği

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Fukuyama, F. (2000). Büyük Çözülme, (Çev. Z. Avcı, A. T. Aydemir), Sabah Kitapları, İstanbul.
 • Furedi, F. (2001). Korku Kültürü, (Çev. Barış Yıldırım), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Gençtan, E. (2002). Hayat, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji, (Çev.H: Özel, C. Güzel), Ayraç Yayınevi, Ankara.
 • Habermas, J. (2002). Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akibeti. İstanbul: Bakış Yayınları.
 • Lawrence M. F. (2002). Yatay Toplum, (Çev. Ahmet Fethi), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Nave-Herz, R. (1997). Familie Heute, Wandel der Familienstrukturen und Folgen für Erziehung, Primus Verlug, Darmstadt.
 • Özgüven, İ. E. (2000). Evlilik ve Aile Terapisi, PDREM Yayınları, Ankara.
 • Peukert, R. (1991). Familienform im sozialen Wandel, Leske+Budrich Verlag, Opladen.
 • Thomas, P. (1998). Personal and Moral Development, in A. Cashdan & L. Overall. (eds) Teaching in Primary Schools, London: Cassell.
 • Yıldırım, İ. (1992). Evli Bireylerin Uyum Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler, PDR Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
APA ÖZDEMİR M (2007). Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul. , 185 - 201.
Chicago ÖZDEMİR M. Çağatay Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul. (2007): 185 - 201.
MLA ÖZDEMİR M. Çağatay Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul. , 2007, ss.185 - 201.
AMA ÖZDEMİR M Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul. . 2007; 185 - 201.
Vancouver ÖZDEMİR M Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul. . 2007; 185 - 201.
IEEE ÖZDEMİR M "Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul." , ss.185 - 201, 2007.
ISNAD ÖZDEMİR, M. Çağatay. "Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul". (2007), 185-201.
APA ÖZDEMİR M (2007). Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 185 - 201.
Chicago ÖZDEMİR M. Çağatay Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5, no.2 (2007): 185 - 201.
MLA ÖZDEMİR M. Çağatay Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, 2007, ss.185 - 201.
AMA ÖZDEMİR M Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2007; 5(2): 185 - 201.
Vancouver ÖZDEMİR M Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2007; 5(2): 185 - 201.
IEEE ÖZDEMİR M "Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, ss.185 - 201, 2007.
ISNAD ÖZDEMİR, M. Çağatay. "Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5/2 (2007), 185-201.