2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi

Yıl: 2007 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 203 - 219 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi

Öz:
Ülkemizde ilk öğretmen yetiştiren kurum 1848 yılında kurulmuştur. Bu, öğretmenliğin bir meslek olarak kabulünün tarihidir. Geçen yaklaşık 160 yıllık süre içinde öğretmen yetiştirme programlarında pek çok değişiklik olmuştur. En son 1997-1998 eğitim ve öğretim yılında uygulanmaya başlanan sekiz yıllık zorunlu ilköğretim uygulaması nedeniyle öğretmen yetiştirme lisans programlarında değişiklik yapılmıştır. Çağdaş öğretmen yetiştirme literatürünün ve ülkemiz gerçeklerinin ışığında program geliştirme ilkelerine uygun olarak programın değerlendirilmesi ve sonuçlarına göre program geliştirme çalışması yapılması gerekirken, yeni bir program uygulanmaya konmuştur. 2006-2007 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak izlenecek olan bu program öğretmen yetiştirmeyi en azından 40 yıl geriye götürmüştür. Programlarındaki muhteva kategorilerinin ağırlığı ve düzeni, öğretmenlik meslek bilgisi adı altında okutulan 43 çeşit ders, alan bilgisi, genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin ayırt edilememiş olması ve ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle uzun uğraştan sonra programlara yerleştirilmiş olan esas alan, yan alan uygulamasının kaldırılmış olması programın yetersizliğinin görünen kanıtlarıdır.
Anahtar Kelime: öğretmen eğitim programları müfredat değerlendirme öğretmen eğitimi eğitim programı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 23 Mart 1983 tarih ve 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarının Yeniden Teşkilatlanması Hakkında Kanun.
 • Eğitim Bilimine Giriş, (2006). (Edt.Leyla Küçükahmet), Nobel Yayıncılık, 6. Basım, Ankara.
 • Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, (1998). Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB. (1982). XI. Milli Eğitim Şurası, 8-11. Haziran 1982, Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • Varış, F. (1974). Öğretmen Yetiştirme Üzerine, 5. Yıla Armağan, A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, Ankara.
 • www.yok.gov.tr./egitim/ögretmen/acıklama.program
 • Almanca Öğretmenliği Lisans Programı
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı
 • Fransızca Öğretmenliği Lisans Programı
 • Görme Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı
 • İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
 • İşitme Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı
 • Müzik Öğretmenliği Lisans Programı
 • Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı
 • Resim- İş Öğretmenliği Lisans Programı
 • Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı
 • Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı
 • Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Lisans Programı
 • Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı
APA KÜÇÜKAHMET L (2007). 2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. , 203 - 219.
Chicago KÜÇÜKAHMET Leyla 2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. (2007): 203 - 219.
MLA KÜÇÜKAHMET Leyla 2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. , 2007, ss.203 - 219.
AMA KÜÇÜKAHMET L 2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. . 2007; 203 - 219.
Vancouver KÜÇÜKAHMET L 2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. . 2007; 203 - 219.
IEEE KÜÇÜKAHMET L "2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi." , ss.203 - 219, 2007.
ISNAD KÜÇÜKAHMET, Leyla. "2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi". (2007), 203-219.
APA KÜÇÜKAHMET L (2007). 2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203 - 219.
Chicago KÜÇÜKAHMET Leyla 2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5, no.2 (2007): 203 - 219.
MLA KÜÇÜKAHMET Leyla 2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, 2007, ss.203 - 219.
AMA KÜÇÜKAHMET L 2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2007; 5(2): 203 - 219.
Vancouver KÜÇÜKAHMET L 2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2007; 5(2): 203 - 219.
IEEE KÜÇÜKAHMET L "2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi." Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5, ss.203 - 219, 2007.
ISNAD KÜÇÜKAHMET, Leyla. "2006-2007 Öğretim Yılında Uygulanmaya Başlanan Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Değerlendirilmesi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 5/2 (2007), 203-219.