Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi

Yıl: 2006 Cilt: 0 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 150 - 158 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi

Öz:
Bu araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen 10 oturumluk İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı’nın üniversite öğrencilerinin ça- tışma çözme beceri düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma gru- bu 2002-2003 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gö- ren ve programa gönüllü olarak katılmak isteyen 32 öğrenciden oluşturul- muştur. Araştırma deseni olarak kontrol gruplu ön-test son-test model kul- lanılmış ve 16 öğrenci deney, 16 öğrenci kontrol grubuna alınmıştır. Öğren- cilerin çatışma çözme beceri düzeyleri Akbalık (2001) tarafından geliştirilen “Çatışma Çözme Ölçeği (ÇÇÖ) Üniversite Formu ” ile ölçülmüştür. Verile- rin analizinde Mann Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kul- lanılmıştır. Araştırma bulguları; 10 haftalık İletişim ve Çatışma Çözme Be- ceri Eğitimi Programı’na katılan öğrencilerin çatışma çözme beceri düzey- lerinin, bu programa katılmayan öğrencilerin çatışma çözme beceri düzey- lerinden yüksek olduğunu ortaya koymuştur. (P<. 001) Elde edilen bulgu- lar, İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı’nın, öğrencilerin ça- tışma çözme beceri düzeylerini olumlu yönde etkilediği şeklindedir.
Anahtar Kelime: sosyal beceri eğitimi üniversite öğrencileri çatışma çözme becerisi sosyal beceriler

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

The Effect of a Communication and Conflict Resolution Skill Training Program on the Conflict Resolution Skill Levels of University Students

Öz:
In this resaarch, the effect of communication and conflict resolution skill training program with 10 sessions which was developed by researcher on the conflict resolution skill levels of university students are examined. The study was carried out on the 32 students, 16 participants in the control group, 16 participants in the experimental group who are students On- dokuz Mayıs University. The desing of the research was based on an ex- perimental pre-test post-test model. Students&#8217; conflict resolution skill levels was measured by means of &#8220;Conflict Resolution Scale&#8221; which was devel- oped by Akbalık (2001). Data analysis was applied Mann Whitney U Test and Wilcoxon Matched-Pairs Signed Ranks Test were applied for statistical analysis. The research pointed out that conflict resolution skill levels of students who attended communication and conflict resolution skill training program were higher than those of others (P<.001) In general, results have showed that Communication and Conflict Resolution Skill Training Pro- gram may effect university students conflict resolution skill levels posi- tively.
Anahtar Kelime: social skills social skill training university students conflict resolution skill

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • Akbalık, G.F.(2001).Çatışma Çözme Ölçeği(Üniversite Formu)Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 16, 7-14 Baltaş, Z.ve Baltaş, A.(1992).Bedenin Dili. İstanbul Remzi Kitabevi 3.Baskı,157-164. Breunlin C.D.,Bryant-Edwards,T.L.&Hetherington, J.S. (2002).Conflict ResolutionTraining as an Alternative to Suspension for Violent Behavior. The Journal of Educational Research, 61(95),349-357. Brinson, J.A.,Kottler, A.J.& Fisher,T.A. (2004).Cross-Cultural Conflict Resolution in the Schools: Some Practical Intervention Strategies for Counselors. Journal of Counseling and Development, 82,294-301 Cunningham,C.E.(1998).The Effect of Primary Division,Student-mediated Conflict Resolution on Play Ground Aggression.Journal of Child Psychology and Psychiatry,39(5),653-662. Carter, C.C.(2002).Conflict Resolution at School: Building Compassionate Communities. Social Alternatives, 21(1), 49-52 Cüceloğlu,D. (1995).İnsan İnsana. İstanbul: Remzi Kitabevi 9.Baskı,40-46. Çağdaş, A. (2002).Anne-Baba-Çocuk İletişimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım,43-67. Deutsch, M.(1973).The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes. New Haven: Yale Üniversty Press (Aktaran: Akbalık F.G. Çatışma Çözme Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2001;16,7- 13 Dökmen, Ü.(1995).İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık 2.Baskı,153-156. Durant, R.H., Barkın, S.& Krowchuk, P.D.(2001).Evaluation of a Peaceful Conflict Resolution and Violence Prevention Curriculum for Sixth-Grade Students. Journal of Adolescent Health, (28), 386-393. Dysinger, B.J. (1993).Conflict Resolution For Intermediate Children. School Counselor.40( 4),301- 308. Flannery,D.J.(1998)Improving School Violence Prevention Programs through Meaningful Evaluation. Eric-Cue Digest,132,3-6. Gordon, T.(1998).Etkili Öğretmenlik Eğitimi, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 4.Basım,58-137. Gordon,T.ve Sands,J.G.(1998).Etkili Anne Baba Eğitiminde Uygulamalar .3.Basım. İstanbul: Sis- tem Yayıncılık,26-168. GravesM.,Nordling,G.,Roberts,D.&Taylor,C.(1997)Conflict Resolution Throug Literature. Dissertation Theses Reports, 6-48. Hazaleus, S.L.& Deffenbacher, J.L.(1986).Relaxation and Cognitive Treatments of Anger. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54(2), 222-226. Inger,M.(1991).Conflict Resolution Programs in Schools.Eric-Cue Digest,(74),1-6. Kavalcı, Z.(2001).Çatışma Çözme Becerileri Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Ça- tışma Çözme Biçimlerine Etkisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Kılmann, H.R. &Thomas , K.W.(1977).Developing a Forced- Choice Masure of Conflict Handling Behavior:The Mode Instrument. Educational and Psychological Measurement, (37), 309 Lane-Garon,S.P.(2000).Practicing Peace:The Impact of a School-Based Conflict Resolution Prpgram on Elementary Students.Peace and Change,25(4),467-482. Pettit,N. (1995).Improving Behavior of Middle School Students Through a Conflict Resolution Program for Sixth Grade.Dissertation Abstract Reports,1-12. Sandy,S.V.&Boardman,S.K.(2000).The Peaceful Kids Confllict Resolution Program.The International Journal of Conflict Management,11(4),337-357. Schroeder,P.A.,Basken,A.,Engstrom,L.&Heald L.(2000).Using Cooperative Learning Strategies to Improve Social Skills. Dissertation Theses Reports,4-39. Selçuk, Z. ve Güner, N.(2000). Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık,1-11. Stevahn, L. &Johnson, D.W. (1997).Effects On Hıgh School Students of Conflict Resolution Training Integrated Into Englısh Literatüre. Journal of Social Psychology, 137(3),302-311 Voltan-Acar,N.(2002).Grupla Psikolojik Danışmada Alıştırmalar ve Deneyler.Ankara :Nobel Yayın Dağıtım,55. Whirter, McJ. ve Voltan-Acar,N.(1998)Çocukla İletişim. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi,128. Zhang,Q.(1994).An Intervertion Model of Constructive Conflict Resolution and Cooperative Learning. Journal of Social Issues, 50(1),99-116.
APA KARAHAN T (2006). Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi. , 150 - 158.
Chicago KARAHAN T. Fikret Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi. (2006): 150 - 158.
MLA KARAHAN T. Fikret Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi. , 2006, ss.150 - 158.
AMA KARAHAN T Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi. . 2006; 150 - 158.
Vancouver KARAHAN T Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi. . 2006; 150 - 158.
IEEE KARAHAN T "Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi." , ss.150 - 158, 2006.
ISNAD KARAHAN, T. Fikret. "Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi". (2006), 150-158.
APA KARAHAN T (2006). Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 0(22), 150 - 158.
Chicago KARAHAN T. Fikret Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research 0, no.22 (2006): 150 - 158.
MLA KARAHAN T. Fikret Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, vol.0, no.22, 2006, ss.150 - 158.
AMA KARAHAN T Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research. 2006; 0(22): 150 - 158.
Vancouver KARAHAN T Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research. 2006; 0(22): 150 - 158.
IEEE KARAHAN T "Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi." Eurasian Journal of Educational Research, 0, ss.150 - 158, 2006.
ISNAD KARAHAN, T. Fikret. "Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı'nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi". Eurasian Journal of Educational Research 22 (2006), 150-158.