Yıl: 2006 Cilt: 0 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 159 - 165 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri

Öz:
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki bazı üniversitelerde görev yapan öğ- retim üyelerinin Internet üzerinden eğitim hakkında görüş ve önerilerini, derslerinde teknolojiyi kullanmalarına ilişkin mevcut durumlarını ve çev- rim içi ders geliştirme tecrübelerini ortaya çıkartmaktır. Araştırma, 2003- 2004 öğretim yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 126, Mersin Ü- niversitesi’nden 108, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nden 41 ve Kocaeli Üniversitesi’nden 398 öğretim üyesinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı açık uçlu anket formudur. Sonuç olarak, genelde öğretim ü- yelerinin derslerin Internet ortamında verilmesine ilişkin olumlu düşünce- ye sahip oldukları ancak uygulamadan önce bazı şartların yerine getirilme- si gerektiği ve böyle bir projenin belirli alanlara uygulanabileceği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır. Ayrıca, mevcut durumda katılımcıların yaklaşık olarak yarısının derslerinde web ortamından yararlandıkları halde büyük bir kısmının çevrim içi ders geliştirme tecrübesine sahip olmadığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime: ders geliştirme internet tabanlı eğitim web tabanlı öğrenim üniversite eğitimi çevrim içi eğitim

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

Perceptions of Faculty Members About Internet Aided Education

Öz:
The purpose of this study is to determine the perceptions of academicians about Internet-aided education, to investigate their present situation of us- ing technology in their courses and online course development experiences. This study was conducted in academic year of 2003-2004 with 126 academi- cians from the Middle East Technical University, 108 from Mersin Univer- sity, 41from Zonguldak Karaelmas University, and 398 from Kocaeli Uni- versity. AS a data collection method, an open-ended survey was used. The result reveals that, faculty members, generally, have positive opinions to- ward offering courses through the Internet. However, according to them some requirements should be performed before the implementation and such courses can only be offered in some specific subject areas. In addition, in current situation, although approximately half of the participants uses web environment for their courses, most of them do not have an online course development experience.
Anahtar Kelime: university education online education lesson development internet based education web based learning

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • Galloway, J. P. (1999). Technology Integration: Training, Education, Indoctrination, The 17th International Conference on Technology in Education, Tampa, Florida. http://jerrygalloway. com/pro/icte99.htm Sammons, M. (2003). Exploring the New Conception of Teaching and Learning in Distance Education. In Moore, M. G. & Anderson, W. G. (Eds.) Handbook of Distance Education. Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey. 387-397 Schlosser, C. A., & Anderson, M. L. (1997). Distance Education: Review of the Literature. AECT Publication Sales, Washington, DC. Yalabık, N. (2004, April).Üniversiteler Arası e-Kampüs Projesi. Uzaktan Eğitim Çalıştayı. http://uecalistay.mersin.edu.tr/uzakcalistay/nese_yalabik.ppt Yalabık, N., Onay, P. & Çağıltay, K. (2003). Sanal Üniversite Sanal mı Gerçek mi?, Elektrik Mühendisleri Odası Dergisi, 419. http://dergi.emo.org.tr/altindex.php?sayi=419&yazi=223 Yüksek Öğretim Kurulu (2003). Öğretim Elemanı İstatistikleri. http://www.yok.gov.tr/ hakkinda/2002- 2003oelm.pdf
APA Kılıç E, BARAN B, BAKAR ÇÖREZ A, cagiltay k, KONUKSEVEN E, YALABIK N, TOROSLU İ (2006). Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri. , 159 - 165.
Chicago Kılıç Eylem,BARAN Bahar,BAKAR ÇÖREZ AYŞEGÜL,cagiltay kursat,KONUKSEVEN E. İlhan,YALABIK Neşe,TOROSLU İ. Hakkı Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri. (2006): 159 - 165.
MLA Kılıç Eylem,BARAN Bahar,BAKAR ÇÖREZ AYŞEGÜL,cagiltay kursat,KONUKSEVEN E. İlhan,YALABIK Neşe,TOROSLU İ. Hakkı Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri. , 2006, ss.159 - 165.
AMA Kılıç E,BARAN B,BAKAR ÇÖREZ A,cagiltay k,KONUKSEVEN E,YALABIK N,TOROSLU İ Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri. . 2006; 159 - 165.
Vancouver Kılıç E,BARAN B,BAKAR ÇÖREZ A,cagiltay k,KONUKSEVEN E,YALABIK N,TOROSLU İ Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri. . 2006; 159 - 165.
IEEE Kılıç E,BARAN B,BAKAR ÇÖREZ A,cagiltay k,KONUKSEVEN E,YALABIK N,TOROSLU İ "Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri." , ss.159 - 165, 2006.
ISNAD Kılıç, Eylem vd. "Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri". (2006), 159-165.
APA Kılıç E, BARAN B, BAKAR ÇÖREZ A, cagiltay k, KONUKSEVEN E, YALABIK N, TOROSLU İ (2006). Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri. Eurasian Journal of Educational Research, 0(22), 159 - 165.
Chicago Kılıç Eylem,BARAN Bahar,BAKAR ÇÖREZ AYŞEGÜL,cagiltay kursat,KONUKSEVEN E. İlhan,YALABIK Neşe,TOROSLU İ. Hakkı Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri. Eurasian Journal of Educational Research 0, no.22 (2006): 159 - 165.
MLA Kılıç Eylem,BARAN Bahar,BAKAR ÇÖREZ AYŞEGÜL,cagiltay kursat,KONUKSEVEN E. İlhan,YALABIK Neşe,TOROSLU İ. Hakkı Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri. Eurasian Journal of Educational Research, vol.0, no.22, 2006, ss.159 - 165.
AMA Kılıç E,BARAN B,BAKAR ÇÖREZ A,cagiltay k,KONUKSEVEN E,YALABIK N,TOROSLU İ Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri. Eurasian Journal of Educational Research. 2006; 0(22): 159 - 165.
Vancouver Kılıç E,BARAN B,BAKAR ÇÖREZ A,cagiltay k,KONUKSEVEN E,YALABIK N,TOROSLU İ Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri. Eurasian Journal of Educational Research. 2006; 0(22): 159 - 165.
IEEE Kılıç E,BARAN B,BAKAR ÇÖREZ A,cagiltay k,KONUKSEVEN E,YALABIK N,TOROSLU İ "Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri." Eurasian Journal of Educational Research, 0, ss.159 - 165, 2006.
ISNAD Kılıç, Eylem vd. "Üniversite Öğretim Üyelerinin Internet Üzerinden Eğitim Konusundaki Görüşleri". Eurasian Journal of Educational Research 22 (2006), 159-165.