Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 1-2 Sayfa Aralığı: 74 - 80 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üç-Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Öz:
Doğumdan hemen sonra her bebek, gereksinimlerinin karşılanmasını bekler. Bu beklentilerinin karşılanmasında rol alan anne ile ilk sosyal ilişkisini de başlatmış olur. Freud'a göre bebeğin erken dönemde annesiyle kurduğu duygusal bağ, yaşamındaki tüm ilişkilerinin oluşmasında temel teşkil etmektedir. Bu araştırma çocukların sosyal gelişim becerilerinin (işbirliği, yardımlaşma vb) değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri'ne kayıtlı okulöncesi eğitimi almayan ve normal gelişim gösteren 3-6 yaş grubu 192'si kız, 205'i erkek olmak üzere toplam 397 çocuk oluşturmuştur. Çocukların sosyal gelişim beceri düzeylerini belirleyebilmek amacıyla Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programı Kontrol Listesi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; çocukların yaşı ve gelişim düzeyi dikkate alındığında kendilerinden beklenen sosyal gelişim becerilerinin birçoğunu kazandıklarını göstermektedir. Çocukların başarılarının arttırılabilmesi için ise onlara uygun fırsatların sağlanması ve ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelime: kişilik gelişimi erken çocukluk eğitimi toplumsal gelişme okul öncesi dönem çocuk gelişimi anne çocuk ilişkisi sosyal beceriler erken çocukluk dönemi

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Temel Sağlık Hizmetleri Sosyoloji Pediatri Psikoloji Aile Çalışmaları

Evaluation of Social Skill Levels of Three-Six Years Old Children

Öz:
After each baby born he or she wait their needs to be met. His first social interaction was with his mother who takes role for meeting his needs. According to Freud, in the early section of babys life, the emotional connection with mother is the basic manner in the social interaction. This research was planned for assessment of childrens social skills-cooperation, to help one another-e.g. The research was studied with 397 3-6 years old children (192 girls and 205 boys) registered to the Mother Child Health and Family Planning Centers, whose development was normal but had not attended to a preschool education programme. Portage Early Childhood Education Programme Social Checklist was used to determine the social skill levels of children. This study indicate that, concerning the age and development stage, children had gained most of the expected social skills. For increasing the childrens success we must give them suitable opportunies and the families must be models to their chidren
Anahtar Kelime: child development mother child relationship social skills early childhood personality development early childhood education social development preschool period

Konular: Sosyal Çalışma Eğitim, Eğitim Araştırmaları Temel Sağlık Hizmetleri Sosyoloji Pediatri Psikoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Anlar, B., Yalaz, K., (1995). Denver II Gelişimsel Tarama Testi Türk Çocuklarına Uyarlanması ve Standardizasyonu. Meteksan A.Ş., Ankara.
 • Binbaşıoğlu, C. (1978) Eğitim Psikolojisi. Binbaşıoğlu Yayınevi, Ankara.
 • Damon, W. (1983) Social and Personality Development. W.W. Norton Company, NY.
 • Doan, M.A., Wolienburg, K., Wilson, E. (1994). Portage Guide to Early Education. CESA 5, Portage Wisconsin. U.S.A
 • Eisenberg, N. (1983) The Socialization and Development of Empathy and Prosocial Behavior. Special Report. Arizona University. U.S. (http:// nahee.org)
 • Fişek, G. Ve Yıldırım, S. (1993), Çocuk Gelişimi. ME.B. Basımevi. İstanbul.
 • Gander, M., J.& Gardiner, H.W. (1993) Çocuk ve Ergen Gelişimi (çev. Bekir Onur), İmge Kitabevi, Ankara.
 • Grotberg, H. Edith'den (1994) 0-6 Yaş Çocuğunun Gelişimi (Çev. Semra Erkan), 2m Dizgi, Grafik, Tasarım, Baskı, Ankara.
 • Katz, L. G. (1984) Current Topics in Early Childhood Education. Ablex Publishing Cor. New Jersey.
 • Önder, A. (2004) Ailede İletişim "Konuşarak ve Dinleyerek Anlaşalım" Morpa Kültür Yayınları, II. Baskı, İstanbul.
 • Navaro, L. (1990), "Beni Duyuyor Musun?" Ya-Pa Yayınları, İstanbul.
 • Söylemez, S. (2004) Çocuk ve Disiplin "Çocuğumu Nasıl Yetiştirmeliyim?" Morpa Kültür Yayınları, II. Baskı, İstanbul
 • Ülgen G, Fidan, E. (1984), Çocuk Gelişimi. MEB. Basımevi. İstanbul.
 • Yavuzer, H. (1993), Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitabevi, İstanbul.
APA SAHIN S, KARAASLAN BAÇ T (2006). Üç-Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. , 74 - 80.
Chicago SAHIN SEMRA,KARAASLAN BAÇ Tuğba Üç-Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. (2006): 74 - 80.
MLA SAHIN SEMRA,KARAASLAN BAÇ Tuğba Üç-Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. , 2006, ss.74 - 80.
AMA SAHIN S,KARAASLAN BAÇ T Üç-Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. . 2006; 74 - 80.
Vancouver SAHIN S,KARAASLAN BAÇ T Üç-Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. . 2006; 74 - 80.
IEEE SAHIN S,KARAASLAN BAÇ T "Üç-Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi." , ss.74 - 80, 2006.
ISNAD SAHIN, SEMRA - KARAASLAN BAÇ, Tuğba. "Üç-Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi". (2006), 74-80.
APA SAHIN S, KARAASLAN BAÇ T (2006). Üç-Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derg., 3(1-2), 74 - 80.
Chicago SAHIN SEMRA,KARAASLAN BAÇ Tuğba Üç-Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derg. 3, no.1-2 (2006): 74 - 80.
MLA SAHIN SEMRA,KARAASLAN BAÇ Tuğba Üç-Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derg., vol.3, no.1-2, 2006, ss.74 - 80.
AMA SAHIN S,KARAASLAN BAÇ T Üç-Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derg.. 2006; 3(1-2): 74 - 80.
Vancouver SAHIN S,KARAASLAN BAÇ T Üç-Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derg.. 2006; 3(1-2): 74 - 80.
IEEE SAHIN S,KARAASLAN BAÇ T "Üç-Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi." Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derg., 3, ss.74 - 80, 2006.
ISNAD SAHIN, SEMRA - KARAASLAN BAÇ, Tuğba. "Üç-Altı Yaş Grubu Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi". Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derg. 3/1-2 (2006), 74-80.