Yıl: 2006 Cilt: 30 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 217 - 226 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey)

Öz:
Hirfanlı Baraj Gölü fitoplankton ve zooplankton yoğunluğu Temmuz 1999 - Haziran 2000 yılları arasında incelenmiştir. Ayrıca, fitoplankton biyoması için klorofil a konsantrasyonu ölçülmüştür. Yaz aylarında yüzeyde Cladocera, derinde Rotifera üyeleri düşük yoğunluklarda; fitoplanktonda ise Cyclostephanos dubius (Fricke) Round dominanttır. Organizma yoğunluklarının mevsimsel dağılımı beklenen düzende gerçekleşmemiştir. Tür kompozisyonu, mevsimsel dağılım ve organizma yoğunluklarındaki değişimler gölün ileri mezotrofik olduğunu göstermektedir. Göl alkali ve alg patlamalarının olduğu kıyı bölgelerinde zaman zaman kokuşmalar olmaktadır.
Anahtar Kelime: çevresel bozunma ötrofikasyon klorofil a İç Anadolu Bölgesi yoğunluk mevsimsel bolluk plankton barajlar Kırşehir fitoplankton mevsimsel değişimler su kalitesi zooplankton Hirfanlı Baraj Gölü

Hirfanlı Baraj Gölü fitoplankton ve zooplankton yoğunluklarının mevsimsel değişimi arasındaki ilişki (Kırşehir-Türkiye)

Öz:
Phytoplankton and zooplankton densities in Hirfanh Dam Lake were studied between July 1999 and June 2000. In addition, phytoplankton biomass was measured using chlorophyll a concentration. The density of Cladocera at the surface and that of Rotifera at the bottom were low in the summer months. For phytoplankton, Cyclostephanos dubius (Fricke) Round was dominant. The variation in the density of organisms did not follow a known pattern. Species composition, seasonal distribution and species density variations show that the lake was advanced mesotrophic. The lake was alkaline and, from time to time, there was an odor in the littoral regions where algal bloom occurred.
Anahtar Kelime: Central Anatolia Region chlorophyll a environmental degradation eutrophication seasonal abundance density zooplankton dams Kirsehir seasonal variation water quality plankton phytoplankton Hirfanlı Dam Lake

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Noges T. Zooplankton-phytoplankton interactions in lakes Vörsjarv, Peipsi (Estonia and Yaskhan (Turkmenia). Hydrobiologia 343: 175-184, 1997.
 • Tallberg P, Horppila J, Vaisane A et al. Seasonal succession of phytoplankton and zooplankton along a trophic gradient in a eutrophic lake-implicationş for food web management. Hydrobiologia 412: 81-94, 1999.
 • Ventela AM, Saarikari V, Vuorio K. Vertical and seasonal distributions of micro-organisms, zooplankton and phytoplankton in a eutrophic lake. Hydrobiologia 363: 229-240, 1998.
 • Mayer J, Dokulil MT, Salbrechter M et al. Seasonal successions and trophic relations between phytoplankton, zooplankton, ciliateand bacteria in a hypertrophic shallow lake in Vienna, Austria. Hydrobiologia 343: 165-174, 1997.
 • Elmacı A, Obah 0. Phytoplankton zooplankton interactions. Çevre- Ekoloji Dergisi 23: 16-20, 1997.
 • Wetzel RG, Likens GE. Limnological analyses. WB Saunders Co, New York, 1991.
 • Bakan N, Atay D. Göllerde fitoplankton populasyonları ve kantitatif analiz metodlan (Spesific subject). AÜ Fen Bil. Enst. SÜ-608 Ankara, 1988.
 • Segers H, Emir N, Mertens J. Rotifera from north and northeast Anatolia (Turkey). Hydrobiologia 245: 179-189, 1992.
 • Altındağ A, Sözen M. Seyfe (Kırşehir) gölü Rotifera faunasının taksonomik yönden İncelenmesi, Tr J of Zoology 20: 221-230, 1996.
 • Youngman RE. Measurement of chlorophyll a water research center. Tec. Rep. TR-82, 1978.
 • Baykal T. Açıkgöz İ. The algae of Hirfanli Dam Lake. Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi 5: 115-136, 2004.
 • Yiğit S, Altındağ A. A taxonomical study on the zooplankton fauna of Hirfanli Dam Lake (Kırşehir) Turkey. G U J of Science 18: 563- 567,2005.
 • Temel M. Sapanca Gölü fitoplanktonu. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 1: 41-64, 1992.
 • Kılınç S. A study in the seasonal variation of phytoplankton in Hafik Lake (Sivas-Turkey). Tr J of Botany 22: 35-41, 1991.
 • Ünal Ş. Seasonal variation of the phytoplankton in the Beytepe and Alap Ponds, Doğa Bilim Dergisi A2 8: 121-137, 1984.
 • Aykulu G, Obalı 0. Phytoplankton biomass in the Kurtboğazı Dam Lake. Communications C2 24: 2-44, 1981.
 • Yıldız K. Algae communities Altinapa Dam Lake Part I: Phytoplankton community. Doğa Bilim Dergisi A2 9: 419-427, 1985.
 • Cirik S, Cirik Ş. Gölcük'ün (Bozdağ - Izmir) planktonik algleri. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 3: 131-150, 1989.
 • Yiğit S. Seasonal fluctuation in the Rotifer fauna of Kesikköprü Dam Lake (Ankara, Turkey). Turk J Zool 26: 341-348, 2002.
 • Çetinkaya O. A study on water quality, plankton and benthic fauna of the Akşehir Lake. Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İsparta. 413-429, 1991.
 • Brian M. Ecology of fresh waters. Blackwell Science Ltd, Oxford, 1998.
 • Patrick R, Reimer, CW. The diatoms of the United States. Acad Nat Sci Philadelphia Monogr., 1975.
 • Palmer CM. Algae and water pollution, New York Castle House Pub. Ltd, 1980.
 • Hutchinson GE. A treatise on limnology Vol: II Introduction to lake biology and the limnoplankton, John Wiley, London, 1967
 • Cirik S, Cirik Ş. Beyşehir Gölü su florası ve mevsimsel değişimleri. EÜ Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Dergisi, 8: 155-174, 1991.
 • Conk M, Cirik S. Eğirdir Gölü fitoplanktonu üzerinde bir araştırma. Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İsparta. 393-411, 1991.
 • Wehr JD, Sheath RG. Freshwater algae of North America. Academic Press, New York, 2003.
 • Altuner Z. A qualitative and quantitative studies on the phytoplankton taken from one station in Tortum Lake. Doğa Bilim Dergisi 8-2: 161-182, 1984.
 • Gönülol A, Yazıcı N. Suat Uğurlu Baraj Gölü Fitoplanktonunun araştırılması. (F.085 O.M.U. araştırma Fonu), 1992.
 • Altuner G, Gürbüz H. A study on the phytoplankton of the Tercan Dam Lake, Turkey. Tr J of Botany 18: 443-450, 1994.
 • Gönülol A. Studies on the phytoplankton of the Bayındır Dam Lake. Communications, C 3: 21-38, 1985.
 • Gönülol A, Aykulu G. Studies on the algal flora of the Çubuk-I Dam Lake I. Seasonal changes of phytoplankton composition and density. Doğa Bil. Dergisi A2 8: 330-342, 1984.
 • Naz M, Türkmen M. Phytoplankton biomass and species composition of Lake Gölbaşı (Hatay-Turkey). Turk J Biol 29: 49-56, 2005.
 • Çetin KA, Şen B. Seasonal distribution of phytoplankton in Orduzu Dam Lake (Malatya, Turkey). Turk J Bot 28: 279-285, 2004.
 • Akbulut A. The relationship between phytoplanktonic organisms and chlorophyll a in Sultan Sazlığı. Turk J Bot 27: 421-425, 2003.
APA BAYKAL T, Salman S, AÇIKGÖZ ERKAYA İ (2006). The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). , 217 - 226.
Chicago BAYKAL Tülay,Salman Selahattin,AÇIKGÖZ ERKAYA İLKAY The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). (2006): 217 - 226.
MLA BAYKAL Tülay,Salman Selahattin,AÇIKGÖZ ERKAYA İLKAY The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). , 2006, ss.217 - 226.
AMA BAYKAL T,Salman S,AÇIKGÖZ ERKAYA İ The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). . 2006; 217 - 226.
Vancouver BAYKAL T,Salman S,AÇIKGÖZ ERKAYA İ The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). . 2006; 217 - 226.
IEEE BAYKAL T,Salman S,AÇIKGÖZ ERKAYA İ "The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey)." , ss.217 - 226, 2006.
ISNAD BAYKAL, Tülay vd. "The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey)". (2006), 217-226.
APA BAYKAL T, Salman S, AÇIKGÖZ ERKAYA İ (2006). The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). Turkish Journal of Biology, 30(4), 217 - 226.
Chicago BAYKAL Tülay,Salman Selahattin,AÇIKGÖZ ERKAYA İLKAY The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). Turkish Journal of Biology 30, no.4 (2006): 217 - 226.
MLA BAYKAL Tülay,Salman Selahattin,AÇIKGÖZ ERKAYA İLKAY The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). Turkish Journal of Biology, vol.30, no.4, 2006, ss.217 - 226.
AMA BAYKAL T,Salman S,AÇIKGÖZ ERKAYA İ The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). Turkish Journal of Biology. 2006; 30(4): 217 - 226.
Vancouver BAYKAL T,Salman S,AÇIKGÖZ ERKAYA İ The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). Turkish Journal of Biology. 2006; 30(4): 217 - 226.
IEEE BAYKAL T,Salman S,AÇIKGÖZ ERKAYA İ "The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey)." Turkish Journal of Biology, 30, ss.217 - 226, 2006.
ISNAD BAYKAL, Tülay vd. "The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey)". Turkish Journal of Biology 30/4 (2006), 217-226.