Yıl: 2006 Cilt: 35 Sayı: 170 Sayfa Aralığı: 32 - 46 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı

Öz:
Bu çalışmada öğrenme-öğretme sürecinde alternatif bir araç olarak yararlanılabilen karikatürler ile matematik arasındaki etkileşime değinilmektedir. Bu amaçla literatürde yer alan farklı çalışmalardan da yararlanarak matematik öğretiminde kullanılabilecek olan karikatürler bir sınıflandırma çerçevesinde sunulmaktadır. Sınıflandırmada karikatürlerin tanımlamaları, özellikleri, matematik öğretiminde nasıl ve ne şekilde kullanılabilecekleri tartışılmakta ve somut örneklere yer verilmekte olup, son bölümde matematik öğretiminde karikatürlerin kullanılmasının öğretime getireceği yararlardan farklı kavramlara değinilerek bahsedilmektedir.
Anahtar Kelime: eğitim yöntemleri matematik eğitimi karikatürler öğretim yöntemleri matematik öğretimi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • http://www.nd-karikaturvakfi.org.tr/katalog2004.htm, “Karikatürde Gülmece Üstüne Gözlemler”, ALSAÇ, Üstün, 18 Aralık 2005.
 • http://www.nd-karikaturvakfi.org.tr/katalog2003.htm, “Karikatür ve Toplum”, 9. Uluslararası Ankara Karikatür Vakfı Etkinlikleri, ARIKAN, Emrah, 20 Temmuz 2004.
 • BALOĞLU, Mustafa (2001). “Matematik Korkusunu Yenmek” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, S.1, ss. 59-76.
 • BAŞER, N., YAVUZ, G. (2002). “Öğretmen Adaylarının Matematik Dersine Yönelik Tutumları” Matematik Sempozyumu 24-26 Mayıs 2001, Millî Eğitim Basım Evi, ss. 112-118, Ankara.
 • CİVELEK, Ş., MEDER, M., TÜZEN, H., & AYCAN, C. (2000). “Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Aksaklıklar” Matematik Sempozyumu 24-26 Mayıs 2001 Bildiriler Kitabı, Millî Eğitim Basım Evi, ss.140-151,Ankara.
 • DEMİREL, Özcan (2001). Eğitim Sözlüğü, Pegem A.Yayıncılık, 1.Baskı,Ankara.
 • http://www.nd-karikaturvakfi.org.tr/katalog2003.htm, “Sosyolojik Açıdan Karikatürcü Hakları, 9. Uluslararası Ankara Karikatür Vakfı Etkinlikleri, İLİKÇİ, Kurtuluş, (20 Temmuz 2004.
 • http://www.nd-karikaturvakfi.org.tr/katalog2003.htm, “Toplumsal Hafıza ve Karikatür” 1, 9. Uluslararası Ankara Karikatür Vakfı Etkinlikleri, KAR, İsmail, 20 Temmuz 2004.
 • http://64.233.183.104/search?q=cache:HJw0Ukky784J:www.nd-karikaturvakfi.org.tr/katalog2004.htm+karikat%C3%BCr++s%C4%B1n%C4% B1fland%C4%B1rma&h1=tr, “Mizah ve Karikatür İkilisi…Mizahın Veliahtı Karikatür”, KAR, İsmail, 18 Aralık 2005.
 • http://www.nd-karikaturvakfi.org.tr/98act/98etkin9.htm, “Doğu Avrupa Ülkelerinde Karikatür Sanatının Belirli Özellikleri”, 4. Uluslararası Ankara Karikatür Festivali, KAZANEVSKY, Viladimir, 18 Aralık 2005.
 • KEOGH, Brenda, NAYLOR, Stuart, BOO de Max., & ROSEMARY, Feasey (1999). “Formative Assessment Using Concept Cartoons:Initial Teacher Trainig in The UK” 2nd Conference of the European Science Education Research Association Conference, Kiel, Germany.
 • KEOGH, Brenda, NAYLOR, Stuart & WİLSON, Catherina (1998). “Concept Cartoons: A New Perspective on Phycics Education” Phycics Education, 33(4), pp. 219-224.
 • KEOGH, Brenda, NAYLOR, Stuart (1999). “Concept Cartoons, Teaching and Learning in Science: An Evaluation” International Journal of Science Education, vol. 21, no. 4, pp. 431-446.
 • KING, Jerry (1998). Matematik Sanatı, Tübitak Yayınları, Ankara, 4. Baskı, ss.2.
 • MORALI, Sevgi, KÖROĞLU, Hayrettin, ve ÇELİK, Adem (2004). “Öğretmen Adaylarının Soyut Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Rastlanan Kavram Yanılgıları” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt. 24, sayı.1, ss. 161-174.
 • NESİN, Ali (2001). Matematik ve Oyun, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları İstanbul, (4).
 • ORHUN, N. (2000). “Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Benlik Kavramları, Matematiğe Yönelik Tutumları, Matematik Yeteneklerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması” Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.49-53.
 • TOROK, E. Sarah, MCMORRIS, F. Robert & LIN Wen-Chi. (1999).” Is Humor An Appreciated Teaching Tool?” College Teaching, vol.52, no.1, pp.14-20.
 • http://www.huslu.8k.com/yazi1.htm, “Karikatür Sanatı ve Karikatür Ürünleri”, Denizli Sempozyum Metinleri, USLU, Abdülkadir. 20 Temmuz 2004.
 • YOONG, Wong Khoon (2001). “Mathematics Cartoons and Mathematics Attitudes” Studies in Education, 6, pp. 69-80.
 • İnternet Referansları http://www.wordiq.com/definition/Cartoon (02 Ağustos 2004)
 • http://www.kultur.gov.tr/portal/sanat-tr-asp?belgeno=24345 (02 Ağustos 2004)
 • http://www.kultur.gov.tr/portal/sanat-tr-asp?belgeno=24416 (02 Ağustos 2004)
 • http://www.gezginler.net/modules/uskolaxgallery/index.php?subcarpeta=&carpeta=aycin&foto=117.jpg&inicio=14
 • http://www.carolina.com/math/cartoons/mcarch5.asp (05 Haziran 2004)
 • www.CartoonStock.com (03 Haziran 2004)
 • http://www.conceptcartoons.com/index_flash.html (29 Haziran 2004)
 • http://www.conceptcartoons.com/examples_bungee.html (29 Haziran 2004)
 • http://www.umkc.edu/cad/nade/nadedocs/94conpap/cncpap94.htm (05 Nisan 2004)
 • http://fusionanomaly.net/cartoons.html (18 Arallık 2005)
APA Uğurel I, MORALI H (2006). Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı. , 32 - 46.
Chicago Uğurel Işıkhan,MORALI HASIBE SEVGI Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı. (2006): 32 - 46.
MLA Uğurel Işıkhan,MORALI HASIBE SEVGI Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı. , 2006, ss.32 - 46.
AMA Uğurel I,MORALI H Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı. . 2006; 32 - 46.
Vancouver Uğurel I,MORALI H Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı. . 2006; 32 - 46.
IEEE Uğurel I,MORALI H "Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı." , ss.32 - 46, 2006.
ISNAD Uğurel, Işıkhan - MORALI, HASIBE SEVGI. "Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı". (2006), 32-46.
APA Uğurel I, MORALI H (2006). Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı. Milli Eğitim, 35(170), 32 - 46.
Chicago Uğurel Işıkhan,MORALI HASIBE SEVGI Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı. Milli Eğitim 35, no.170 (2006): 32 - 46.
MLA Uğurel Işıkhan,MORALI HASIBE SEVGI Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı. Milli Eğitim, vol.35, no.170, 2006, ss.32 - 46.
AMA Uğurel I,MORALI H Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı. Milli Eğitim. 2006; 35(170): 32 - 46.
Vancouver Uğurel I,MORALI H Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı. Milli Eğitim. 2006; 35(170): 32 - 46.
IEEE Uğurel I,MORALI H "Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı." Milli Eğitim, 35, ss.32 - 46, 2006.
ISNAD Uğurel, Işıkhan - MORALI, HASIBE SEVGI. "Karikatürler ve Matematik Öğretiminde Kullanımı". Milli Eğitim 35/170 (2006), 32-46.