Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi

Yıl: 2006 Cilt: 35 Sayı: 171 Sayfa Aralığı: 100 - 108 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi

Öz:
Metaforlar, genel olarak bir fenomenin veya bir kavramın daha tanıdık ve bilinen terimlerle nitelendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Metaforlarm kesin ve bilinçli olarak eğitim ya da öğrenme amaçlı kullanılmaları henüz yeni olmasına rağmen onların bir öğretim aracı olarak kullanılmaları çok eskiye dayanır. Öğretmenler çoğu zaman fikirleri, kavramları ve soyut şeyleri açıklamak için bilinçsiz olarak metaforları kullanmakta veya benzer bazı yöntemlere günlük uygulamalarında yer vermektedirler. Metaforları ve onların eğitimsel amaçlı kullanımlarını kuramsal olarak inceleyen bu çalışmada, ilk önce metaforlar ile ilgili temel kavramlar açıklanmış ve bu kavramlar somut örneklerle gözler önüne serilmiştir. Daha sonra ise metaforların eğitim öğretim alanında kullanımına yönelik açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca öğrenme ortamı içerisinde metaforlarm öğretim amaçlı olarak kullanımlarında dikkat edilmesi gereken noktalar belirtilmiş ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime: metaforik düşünce metafor öğrenme yöntemi öğrenme ortamı öğretim eğitim öğretim ortamı metaforlar

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Carter, K. (1990). "Meaning and Metaphor : Case Knowledge in Teaching", Theory Into Practice, Vol: 29, No : 1. darken, Rodney H. (1997). Five Metaphors for Educators, Annual Meeting of the American Educational Research Association, March 24-28, Chicago.
 • Fraser, Deborah (2000). Sin, Hope and Optimism in Children's Metaphors, A ARE Conference, December 4-7, Sydney - Australia.
 • Fretzin, Leonard (200,1). Metaphors in Teaching, _____http:lrs.ed.uiuc.edu/students/ fret-zin/EPLllq5Metaphors.htm>
 • Heidorn, Keith C. (2001). Expanding The Mind - The Metaphor, _____http://members.shaw.ca/ke-ithheidorn / lgqarticles / metaphor .htm>
 • Hanson, LuEtt. (1993). Affective Response to Learning via Visual Metaphor, Annual Conference of the International Visual Literacy Association, October 13-17, New York.
 • Kövecses, Zoltan (2002). Metaphor - A Practical Introduction, Oxford University Pres, New York.
 • Lakoff, George; Mark Johnson (1980). Metaphors We Live By, The University of Chicago Pres, Chicago.
 • Marzano, Robert J.; Barbara B. Gaddy; Ceri Dean (2000). What Works in Classroom Instruction, ERIC Document, No : ED 468434.
 • McKay, Cary Larson (1999). Metaphors As a Teaching Tool, Claremont Graduate University, (Unpublished Doctorial Thesis).
 • MEB (2005a). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı, Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara.
 • MEB (2005b). İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi (1,2,3. Sınıflar) Öğretim Programı, Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara.
 • Morgan, Gareth (1997). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor, Sage Publications. Çev.: Gündüz Bulut, MESS Yayın No : 280, Ankara.
 • Osborn, Michael (1997). "The Play of Metaphors", Education, Fall97, Vol: 118, Issue:1.
 • Palmquist, Ruth A. (2001). "Cognitive Style and Users' Metaphors For The Web : An Exploratory Study", Journal of Academic Librarianship, Vol: 27, Issue : 1.
 • Perry, Chris; Maxine Cooper (2001). "Metaphors are Good Mirrors: Reflecting on Change for Teacher Educators", Reflective Practice, Vol: 2, No : 1.
 • Rieios, Roldan; Paloma Ubeda Mansilla; Martin Castillejos (2001). "The Impact of Visuals: Using a Poster to Present Metaphor", European Journal of Engineering Education, Vol: 26, No: 3.
 • Sanchez, Alvaro; Jose Maria Barreiro; Victor Maojo (2000). "Desing of Virtual Reality Systems for Education : A Cognitive Approach" Education and Information Technologies, Vol: 5,No:4.
 • Sanders, Donald A.; Judith A. Sanders (1984). Teaching Creativity Through Metaphor : An Integrated Brain Approach, Longman, Inc., New York.
 • Schoch, Frank John (1983). Handbook For Teaching Metaphor, The University of Texas at El Paso, (Unpublished Masters Thesis), Texas.
 • Strenski, Ellen (1989). "Disciplines and Communities, Armies and Monasteries and The Teaching of Composition", Rhetoric Review, Vol: 8, No : 1.
 • Taylor, William (1984). Metaphors of Education, Heineman Educational Books Ltd, London.
 • Tyson, Pamela Ann (1995). The Metaphor of Students as Mathematicians: Issue and Implications, Stanford University, (Unpublished Doctorial Thesis).
 • Vadebocoeur, Jennifer A.; Myriam N. Torres (2003). "Constructing and Reconstructing Teaching Roles : A Focus On Generative Metaphors and Dichotomies", Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, Carfax Publishing, Vol: 24, No : 1.
 • www.learner.org. _____http://learner.org/channel/workshops/nextmove/metaphor> 15-12-2004. www.nodak.edu. _____http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/msh/llc/is/mom.html> 15-12-2004.
APA ARSLAN M (2006). Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. , 100 - 108.
Chicago ARSLAN M. Metin Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. (2006): 100 - 108.
MLA ARSLAN M. Metin Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. , 2006, ss.100 - 108.
AMA ARSLAN M Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. . 2006; 100 - 108.
Vancouver ARSLAN M Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. . 2006; 100 - 108.
IEEE ARSLAN M "Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi." , ss.100 - 108, 2006.
ISNAD ARSLAN, M. Metin. "Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi". (2006), 100-108.
APA ARSLAN M (2006). Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim, 35(171), 100 - 108.
Chicago ARSLAN M. Metin Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim 35, no.171 (2006): 100 - 108.
MLA ARSLAN M. Metin Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim, vol.35, no.171, 2006, ss.100 - 108.
AMA ARSLAN M Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim. 2006; 35(171): 100 - 108.
Vancouver ARSLAN M Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim. 2006; 35(171): 100 - 108.
IEEE ARSLAN M "Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi." Milli Eğitim, 35, ss.100 - 108, 2006.
ISNAD ARSLAN, M. Metin. "Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi". Milli Eğitim 35/171 (2006), 100-108.