Yıl: 2006 Cilt: 35 Sayı: 171 Sayfa Aralığı: 318 - 328 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme

Öz:
Özet Eğitim sistemimizin öğretim materyalleri arasında ders kitaplarının önemli bir yeri olduğunu bilmekteyiz. Öğretmen ve öğrenci için ders kitapları öğretime yardımcı olma açısından önem taşımaktadır. Makalemizin ana teması ise ders kitaplarının görsel anlamda değerlendirilmesidir. Ders kitaplarının resimlenmesi ve görsel anlamda kitabın değerlendiril¬mesi eğitim ve öğretim açısından önemlidir. Özellikle İlköğretim aşamasının ilk basamaklarında resimlerin çocuklar üzerindeki etkisi bilinmektedir. Bu yaş ço¬cukları görsel materyallere karşı ilgi duyarlar, bu nedenle ilköğretim ders kitap¬larının resimlenmesi ve tasarım aşaması çok önemlidir. Makalede amaç, ders ki¬taplarının resimleme aşamasını değerlendirerek çocukların ders kitaplarını zevkle çalışmaları ve kitaplarına karşı sevgi duymalarını sağlamaya yardımcı olmaktır.
Anahtar Kelime: görsel tasarım eğitim materyalleri çocuk eğitimi ders kitapları resimleme resimler ilk öğretim kitap tasarımı resimli kitaplar

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Kaynakça AKYÜZ, Yahya (2000), "Resimli İlk Türkçe Alfabe ve Okuma Kitabımız ve Türk Eğitim Tarihin¬deki Önemi" I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilim¬leri Fakültesi ve TÖMER Dil Öğretim Merkezi, Ankara BOYDAŞ, Nihat. (2003). "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Görsel düzen Açısından Değerlendi¬rilmesi" Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler. Gündüz Yayıncılık. Ankara GÖKKAYA Kürşat, ORUÇ Şahin. (2003) "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Görsel Materyallerin Kullanımına Bir Örnek: Fotoğraf" Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Sosyal Bilgiler. Gündüz Yayıncılık. Ankara GÖNEN, Mübeccel, (2000), "Resimli Çocuk Kitaplarının İçerik, Resimleme, Fiziksel Özellikleri ve Türkiye'de Son On Yılda Çocuk Kitapları Alanında yapılmış Tezler" I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve TÖ¬MER Dil Öğretim Merkezi, Ankara. GÜNEŞ, Firdevs. (2002). Ders Kitaplarının. İncelenmesi. Ocak Yayınları, Ankara GÜRKAN, Tanju, GÖKÇE, Erten (2000), "İlköğretim İlkoküma-Yazma Kitaplarmm İncelenme¬si" I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakül¬tesi ve TÖMER Dil Öğretim Merkezi, Ankara. İPŞİROĞLU, Zehra (1994). "Okuma Sevgisi Nasıl Kazandırılır?" Çağdaş Eğitimde Sanat. İstan¬bul: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yay. 127-130 KAYA, İsmail, (2000), "Çocuk Kitabı Resimlerinde Klişe Yaklaşımlar" I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve TÖMER Dil Öğretim Merkezi, Ankara. KILIÇ, Abdurrahman. SEVEN, Serdar (2002). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, PEGEM a Ya¬yıncılık, İstanbul. KIRIŞOĞLU, Olcay Tekin (2002). Sanatta Eğitim, PEGEM A Yayıncılık, Ankara OĞUZOĞLU, Dilek, (2001). "İlköğretim Ders Kitaplarının Görsel Tasarım Açısından Değerlen¬dirilmesi" Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. Nobel Yayıncılık. Ankara »'SEVER Sedat(2000), " Çocuk Kitaplarında Dilsel ve Görsel Duyarlılık", I. Ulusal Çocuk Kitapla-fe n Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve TÖMER Dil Öğretim İş1, Merkezi, Ankara. jtîERTEMİZ Neşe, ERCAN Leyla, KAYABAŞI Yücel (2001) "Ders Kitabı ve Eğitimdeki Önemi" ' Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. Nobel Yaymcılik. Ankara '"TURAN, Nuran,(2000,), "Çocuk Kitapları Resimlemesi", I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve TÖMER Dil Öğretim Merkezi, Anka- ! ra. YAZAR, İlyas (2003) "Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Görsel açıdan Bir Yaklaşım" L Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül üniversitesi Buca Eğitim fakültesi, Buca-İzmir. fttftx//www. egitim.cu.edu.tr "Özel Öğretim Yöntemleri Dersi" Kazım Artut 12.10.2005. http://www.evrensel.net " Çocuk Edebiyatında Önemli Bir Adım" Gülsüm Cengiz, 09 Şubat 2000.
APA ATMACA ERTOK A (2006). İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme. , 318 - 328.
Chicago ATMACA ERTOK Anıl İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme. (2006): 318 - 328.
MLA ATMACA ERTOK Anıl İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme. , 2006, ss.318 - 328.
AMA ATMACA ERTOK A İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme. . 2006; 318 - 328.
Vancouver ATMACA ERTOK A İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme. . 2006; 318 - 328.
IEEE ATMACA ERTOK A "İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme." , ss.318 - 328, 2006.
ISNAD ATMACA ERTOK, Anıl. "İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme". (2006), 318-328.
APA ATMACA ERTOK A (2006). İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme. Milli Eğitim, 35(171), 318 - 328.
Chicago ATMACA ERTOK Anıl İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme. Milli Eğitim 35, no.171 (2006): 318 - 328.
MLA ATMACA ERTOK Anıl İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme. Milli Eğitim, vol.35, no.171, 2006, ss.318 - 328.
AMA ATMACA ERTOK A İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme. Milli Eğitim. 2006; 35(171): 318 - 328.
Vancouver ATMACA ERTOK A İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme. Milli Eğitim. 2006; 35(171): 318 - 328.
IEEE ATMACA ERTOK A "İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme." Milli Eğitim, 35, ss.318 - 328, 2006.
ISNAD ATMACA ERTOK, Anıl. "İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme". Milli Eğitim 35/171 (2006), 318-328.