Yıl: 2007 Cilt: 35 Sayı: 173 Sayfa Aralığı: 210 - 218 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler

Öz:
Araştırmanın temel amacı, öğrenci algılarına göre ideal bir öğretim ele­manında bulunması gereken özellikleri belirlemektir. Araştırmada, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalının 4. sınıfında öğrenim gören (Normal ve İkinci öğretim) 400 öğrenci örneklem grubuna alınmıştır. Veri toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan anket kullanılmış­tır. Anket yoluyla elde edilen veriler, frekans, yüzde ve t testi kullanılarak ana­liz edilmiş ve tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Sonuçta, öğrenci algılarına göre, ideal bir öğretim elemanında bulunması gereken özellikleri öğrencilerin farklı tercih (öncelik) sırasında ve farklı yüzdelik oranlarında belirttikleri, ilk üç sırayı öğretmenliğin üç temel ayağı olan alan bilgisi, mesleki formasyon ve genel kül­tür ile ilgili özellikleri, yani eğitim-öğretimle ilgili özellikleri tercih ettikleri orta­ya çıkmıştır. Diğer taraftan, ideal bir öğretim elemanında bulunması gereken özelliklerin öğrencilerin cinsiyetlerine ve öğrenim şekillerine göre farklılaşmadığı bulunmuştur.
Anahtar Kelime: öğretim elemanları öğrenci algıları mesleki beklentiler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Ergün Mustafa (2001). "Üniversitelerde Öğretim Etkinliğinin Geliştirilmesi", Eğitimde Yansımalar:VI, 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu. Başkent Öğretmen Evi, Ankara: 11-13 Ocak 2001 ss: 188-192.
  • Kaya/Yahya (1984). Kemal. İnsan Yetiştirme Düzenimiz: Politika. Eğitim, Kalkınma. Nüve Matbaası, Ankara.
  • Korkut Hüseyin (1999). "Öğretim Üyelerinin Pedagojik Formasyon Gereksinimleri", Eğitimde ' Yansımalar:V, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu. Baş­kent Öğretmen'Evi, Ankara: 25-27 Kasım 1999 ss: 280-293.
  • Mahiroğlu Ahmet (1998). "İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Formasyon Programları ile Yetiştirilmesinde Görev Alan Öğretim Elemanlarının Öğretmenlik Davranışlarının Değerlendirilmesi", Eğitimde Yansımala:IV, Cumhuriyetin 75. Yılında ilköğretim 1. Ulusal Sempozyumu. Başkent Öğretmen Evi, Ankara: 27-28 Kasım 1998 ss: 73-80.
  • Senemoğlu Nuray (1994). "Üniversite Mezunu Öğrencilerin Görüşlerine Göre Üniversite Öğre­tim Elemanlarının Öğretim Etkinlikleri ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi ihtiyaçları", I. Eğitim Bilimleri Kongresi. Bildiriler, cilt: 1 Adana : 1994, ss: 207-218.
APA Genç S (2007). Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler. , 210 - 218.
Chicago Genç Salih Zeki Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler. (2007): 210 - 218.
MLA Genç Salih Zeki Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler. , 2007, ss.210 - 218.
AMA Genç S Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler. . 2007; 210 - 218.
Vancouver Genç S Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler. . 2007; 210 - 218.
IEEE Genç S "Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler." , ss.210 - 218, 2007.
ISNAD Genç, Salih Zeki. "Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler". (2007), 210-218.
APA Genç S (2007). Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler. Milli Eğitim, 35(173), 210 - 218.
Chicago Genç Salih Zeki Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler. Milli Eğitim 35, no.173 (2007): 210 - 218.
MLA Genç Salih Zeki Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler. Milli Eğitim, vol.35, no.173, 2007, ss.210 - 218.
AMA Genç S Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler. Milli Eğitim. 2007; 35(173): 210 - 218.
Vancouver Genç S Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler. Milli Eğitim. 2007; 35(173): 210 - 218.
IEEE Genç S "Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler." Milli Eğitim, 35, ss.210 - 218, 2007.
ISNAD Genç, Salih Zeki. "Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler". Milli Eğitim 35/173 (2007), 210-218.