Yıl: 2004 Cilt: 17 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 21 - 30 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

A preliminary research on mollusca species of some freshwaters of sinop and Bafra

Öz:
Bu araştırmanın amacı Sinop ve Bafra'daki bazı tatlısu ekosistemlerindeki mollusk faunasının araştırılmasıydı. Örnekler littoral zonlardan (0.5-1.5 m) el dreci, spatula, el küreği kullanılarak sağlanmıştır. Araştırmanın sonucunda 12 tanesi Gastropoda'ya, 6 tanesi Bivalvia'ya ait olmak üzere toplam 18 mollusk türü saptanmıştır. Valvata pulchella Studer,1820, Gyraulus parvus (Say,1817) (Gastropoda), Unio mancus eucirrus Bourguignat,1860 (Bivalvia) Türkiye tatlısulannın Mollusca faunası için yeni kayıttır.
Anahtar Kelime: taksonomi tatlı su Mollusca Türkiye Sinop morfoloji yeni coğrafik kayıtlar Karadeniz Bölgesi Bivalvia Samsun Bafra

Sinop ve Bafra' da bazı tatlısulardaki mollusca türleri üzerine bir ön araştırma

Öz:
The aim of this work was to investigate mollusc fauna of some freshwater ecosystems in Sinop and Bafra. The samples were obtained from littoral zones (0.5-1.5 m) by using handle dredge, spatula, handle oar. As a result of this study, 12 species belonging to Gastropoda and 6 species belonging to Bivalvia, totally 18 Mollusca species were determined. Valvata pulchella Studer,1820, Gyraulus parvus (Say, 1817) (Gastropoda), Unio mancus eucirrus Bourguignat,1860 (Bivalvia) are new records for the Mollusca fauna of freshwaters of Turkey.
Anahtar Kelime: Mollusca Turkey Sinop morphology new geographic records Black Sea Region Bivalvia Samsun Bafra taxonomy fresh water

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Zhadin, V.I., "Mollusks of Fresh and Brackish Water of The U.S.S.R", Zoological Institute of The Academy Sciences of The Union of Soviet Socialist Republics, No: 46: 1-368 (1952).
 • 2. Schütt, H., "Türkiye Dağarası Havzalarında Pliyosen Sonrası Dönemdeki Tatlısu Molluskleri Congeria ve Dreissena'ların Yayılımı Hakkında Gözlemler", Suat Erk Jeoloji Sempozyumu, Ank.Ünv. Jeoloji Mühendisliği Bölümü,Ankara, 79-85 (1991).
 • 3. Bilgin, F.H., Yurdumuzda İlk Defa Tespit Edilen ve Tıbbi Önemi Olan Bir Tatlısu Gastropodu Melanoides tuberculatus (Müller,1774) Hakkında, Ege Ünv. Fen Fak. İlmi Raporlar Serisi, no:167, 1-7 (1973).
 • 4. Şeşen, R. ve Yıldırım, M.Z., "Parazitolojik Önemi Olan Türkiye Tatlısu Salyangozları Üzerine Bir Ön Araştırma",T. Parazitol Derg., 17 (3-4): 138-147 (1993).
 • 5. Yıldırım, M.Z. ve Şeşen, R., "Parazitolojik Önemi Olan Galba truncatula' nın Diyarbakır İl sınırlan İçinde Dağılımı ve Populasyonlarda Enfeksiyon Araştırılması", T. Parazitol. Derg,. 18 (3): 341-345 (1994).
 • 6. Kara, D. ve Yıldırım, M.Z., "Eğirdir Gölü Dreissena polymorpha (Pallas,1771) Populasyonunda Bucephalus polymorphus (Baer,1827)'un Neden Olduğu İnfeksiyon Yoğunluğu", T. Parazitol. Derg., 22 (3): 325-329 (1998).
 • 7. Bilgin, F.H., İzmir Civarı Tatlı Sularında Yaşayan Gastropodlar Üzerine Sistematik ve Ekolojik Araştırmalar, Ege Ünv. Fen Fak. İlmi Raporlar Serisi, no: 36: 1-54 (1967).
 • 8. Geldiay, R. ve Bilgin, F.H., Türkiye'nin Bazı Bölgelerinde Tespit Edilen Tatlı Su Molluskleri, Ege Ünv. Fen Fak.İlmi Raporlar Serisi, no: 90: 1-3(1969).
 • 9. Geldiay, R. ve Bilgin, F.H., Batı Anadolu'nun Bazı Tatlı Sularında Yaşayan Bir Bivalv Türü, Dreissena polymorpha{Pallas-,1771) Hakkında, Ege Ünv. Fen Fak. İlmi Raporlar Serisi, No: 158: 1-10 (1973).
 • 10.Bilgin, F.H., "Batı Anadolu'daki Bazı Önemli Tatlı Sulardan Toplanan Mollusca Türlerinin Sistematiği ve Dağılışı",Dicle Ünv. Tıp Fak. Derg., 8 (2): 1-64 (1980).
 • 11.Schütt, H. and Kavuşan, G., "Mollusken der miozanen SüB was serablagerungen in der Umgebung vom Harmancık bei Kütahya- Bursa in Nordwestanatolien", Arch. Moll, 114 (4/6): 217-229 (1983).
 • 12.Bilgin, F.H., "Kuş Gölü' nde Tespit Edilen Bivalvia Türleri Üzerinde Taksonomik Bir Çalışma", 2. Bandırma Kuş Cenneti ve Kuş Gölü Sempozyumu, T.O.K.B., Bandırma, 73-79 (1987).
 • 13.Schütt, H., "The Danubian Character of The Mollusc Fauna of The Sapanca Gölü (Marmara Region, Turkey)",Zoology in The Middle East, 2: 79-85 (1988).
 • 14.Soylu, E., "Sapanca Gölü Mollusk Faunası", 1st Ünv. Su Ürn. Fak. Derg., 4 (1): 73-89 (1990).
 • 15.Kinzelbach, R., "The recent distribution of the zebra mussel, Dreissena polymorpha in the Aegean Region and in Anatolia", Zoology in the Middle East, 1: 132-138 (1986).
 • 16.Schütt, H. and Şeşen, R., "The genus Theodoxus In South-Western Anatolia (Gastropoda; Prhosobranchia,Neritidae)", Zoology In The Middle East, 6: 63-67 (1992).
 • 17.Schütt, H., "Die Groben Subwassermuscheln Von Dalaman (Türkei) (Eulamellibranchiata :Unionacea)", Malakol.Abh. Mus.Tierkd, Dresden, 8: 59-63 (1992).
 • 18.Schütt, H., "Der Altpleistozane Mollusken Fundort Kurna Bei Burdur İn Der Türkei", Mitt. Malakozool. Ges., 49:17-18 (1992).
 • 19.Schütt, H., "Die Gattung Dreissena İm Quartar Anatoliens (Bivalvia: Eulamellibranchiata: Dreissenacea)", Arch.Moll, 122: 323-333 (1993).
 • 20.Ertan, Ö.O., Yıldırım, M.Z. ve Morkoyunlu, A., "Konne Kaynağında Dağılım Gösteren Mollusca Türleri ve Beslenme Tipleri", İst. Ünv. Su Ürünleri Derg., (Özel Sayı): 209-222 (1996).
 • 21.Schütt, H. and Yıldırım, Z.A., "A New Freshwater Snail From The Beyşehir Lake in South-West Anatolia(Gastropoda; Prosobranchia; Hydrobioidea)", Malak. Abh. Mus. Tierkde. Dresden Bd., 19 (22): 243-246 (1999).
 • 22.Paydak, F., "Diyarbakır, Urfa, Mardin İlleri Tatlı Su Gastropodlarının Sistematik İncelenmesi", Dicle Ünv. Tıp Fak.Derg., 5 (1): 243-263 (1967).
 • 23.Şeşen, R. ve Bilgin, F.H., "Hatay İli Bazı Tatlı Sularında Tespit Edilen Mollusca Türlerinin Taksonomisi ve Dağılışı Üzerine Araştırmalar", X. Ulusal Biy. Kong., Sivas, 2, 97-110 (1988).
 • 24.Schütt, H. and Şeşen, R., "Theodoxus In South-Eastern Anatolia, Turkey (Gastropoda: Prosobranchia, Neritidae)",Basteria, 53; 39-46 (1989).
 • 25.Schütt, H. and Şeşen, R., "The Freshwater Molluscs of Ceylanpmar", Zoology in the Middle East, 3: 55-58 (1989).
 • 26.Şereflişan, H.O., "Kırıkhan Gölbaşı (Hatay) Çift Kabuklu (Bivalvia) Türleri", XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,Hatay, 463-466 (2001).
 • 27.Çetinkaya, O., "A Freshwater Mussel Species Unio stevenianus Krynicki 1937 (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) from the River Karasu Flowing into Lake Van Turkey", Tr. J. of Zoology, 20: 169-173 (1996).
 • 28.Dörücü, M. and Şeker, E., "Growth Rates of a Freshwater Mussel Species, Unio elongatulus eucirrus from Two Different Regions of Keban Dam Lake, Elazığ Turkey", F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Derg., 14 (1): 231-234(2002).
 • 29.Akbulut, M., "Sinop İli Sarıkum Gölü ve Çevre Su Birikintilerindeki Makrobentik Fauna Üzerine Bir Araştırma",Yüksek Lisans Tezi, 19 Mayıs Ünv. Fen Bil. Enst., 1-96 (1996).
 • 30.Özesmi, U., " Conservation Strategies for Sustainable Resource Use in the Kızılırmak Delta in Turkey", Doktora Tezi, The University of Minnesota, 1-250.
 • 31.Demirsoy,'A., Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası, Meteksen (1999).
 • 32.Yıldırım, M.Z., "Türkiye Prosobranchia (Gastropoda: Mollusca) Türleri ve Zoocoğrafik Yayılışları. 1. Tatlı ve Acı Sular", Tr. J. of Zoology, 23 (3): 877-900 (1999).
 • 33.Yarar, M. and Magnin, G., Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları, Doğal hayatı Koruma Derneği Yayınlarından (1997).
 • 34.DSİ, Limnolojik Etüd ve Çalışmalar, DSİ Yayınlarından (1975).
 • 35.Dijksen, L. and Kasparek, M., The Birds of the Kızılırmak Delta, Ornithological Society of the Middle East, 1-13(1985).
 • 36.Glöer, P. and Meier-Brook, C, Siisswassermollusken. Ein Bestimmungssch lüssel Für Die Bundesrepublik Deutschland, Deutscher Jugendbundfür Naturbeobachtung DJN, Justus-Strandes-Weg, 14, 22337, Hamburg, 11-136 (1994).
APA Öktener A (2004). A preliminary research on mollusca species of some freshwaters of sinop and Bafra. , 21 - 30.
Chicago Öktener Ahmet A preliminary research on mollusca species of some freshwaters of sinop and Bafra. (2004): 21 - 30.
MLA Öktener Ahmet A preliminary research on mollusca species of some freshwaters of sinop and Bafra. , 2004, ss.21 - 30.
AMA Öktener A A preliminary research on mollusca species of some freshwaters of sinop and Bafra. . 2004; 21 - 30.
Vancouver Öktener A A preliminary research on mollusca species of some freshwaters of sinop and Bafra. . 2004; 21 - 30.
IEEE Öktener A "A preliminary research on mollusca species of some freshwaters of sinop and Bafra." , ss.21 - 30, 2004.
ISNAD Öktener, Ahmet. "A preliminary research on mollusca species of some freshwaters of sinop and Bafra". (2004), 21-30.
APA Öktener A (2004). A preliminary research on mollusca species of some freshwaters of sinop and Bafra. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 17(2), 21 - 30.
Chicago Öktener Ahmet A preliminary research on mollusca species of some freshwaters of sinop and Bafra. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 17, no.2 (2004): 21 - 30.
MLA Öktener Ahmet A preliminary research on mollusca species of some freshwaters of sinop and Bafra. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.17, no.2, 2004, ss.21 - 30.
AMA Öktener A A preliminary research on mollusca species of some freshwaters of sinop and Bafra. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2004; 17(2): 21 - 30.
Vancouver Öktener A A preliminary research on mollusca species of some freshwaters of sinop and Bafra. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2004; 17(2): 21 - 30.
IEEE Öktener A "A preliminary research on mollusca species of some freshwaters of sinop and Bafra." Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 17, ss.21 - 30, 2004.
ISNAD Öktener, Ahmet. "A preliminary research on mollusca species of some freshwaters of sinop and Bafra". Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 17/2 (2004), 21-30.