Yıl: 2006 Cilt: 35 Sayı: 172 Sayfa Aralığı: 225 - 231 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi

Öz:
İlköğretim fen bilgisi programı ölçme ve değerlendirmenin bilişsel, du-yuşsal ve devinsel alan özellikleri dikkate alınarak yapılmasını önermemekte-dir. Ancak, ilköğretim fen bilgisi dersinde ölçme ve değerlendirme ağırlıklı ola­rak bilişsel alanda yapılmaktadır. Bu nedenle, fen bilgisi öğretmenleri tarafın­dan yapılan ölçme ve değerlendirmenin, öğrencilerin ne tür bilişsel özellikleri­nin belirlenmesinde kullanıldığının ortaya çıkarılması önemlidir. Bu çalışmada, ilköğretim okullarında görev yapan 45 fen bilgisi öğretmeninin yazılı sınav so­rulan toplanarak Bloom Sınıflandırmasına göre seviyeleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler, fen bilgisi öğretmenlerinin yazılı sınavlarda sordukları soruların çoğunun bilgi ve kavrama düzeyinde olduğunu göstermektedir
Anahtar Kelime: ölçme ve değerlendirme fen öğretmenleri sınav soruları bloom sınıflandırması fen müfredatı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Balcı, E ve Tekkaya, C. (2000). "Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik bir Ölçeğin Ge­liştirilmesi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18,42-50.
  • Çepni, S., Ayvacı, H.Ş. ve Keleş, E. (2001). "Okullarda ve Lise Giriş Sınavlarında Sorulan Fen Bil­gisi Sorularının Bloom Sınıflandırmasına Göre Karşılaştırılması", Yeni Binyıkn Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, 7-8 Eylül 2001, İs­tanbul.
  • Kılıç, G. B. (2004). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Fen Öğretimi, Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası, http://ilkogretim-online.org.tr/vol2-sayl/v02s01f.htm (Haziran, 2004).
  • Martin, R., Sexton, C, Wagner, K., Gerlovich, J. (1998). Science for All Children "Methods for Constructing Understanding", Massachusetts: Allyn and Bacon Company.
  • McConnell, D. A., Steer, D. N and Owens, K. D. (2003). Assessment and Active Learning Strate­gies for Introductory Geology Courses.Journal of Geoscience Education, 51(2), 205-216.
  • Özçelik, D. (1992). ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.
  • Sönmez, Y. (2001). Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Treaguest, D.F., Jacobowitz, R., Gallagher, J.L., Parker, J. (2001). Using Assessment As a Guide in Teaching For Understanding: A Case Study of a Middle School Science Class Lear­ning About Sound.Science Education, 85(2),137-157.
  • Victor, E. and Kellough, R. D. (2000). Science for Elementary and Middle School. Prentice-Hall, Inc,Upper Siddle River, New Jersey:
APA AKPINAR E, ERGİN Ö (2006). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi. , 225 - 231.
Chicago AKPINAR Ercan,ERGİN Ömer Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi. (2006): 225 - 231.
MLA AKPINAR Ercan,ERGİN Ömer Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi. , 2006, ss.225 - 231.
AMA AKPINAR E,ERGİN Ö Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi. . 2006; 225 - 231.
Vancouver AKPINAR E,ERGİN Ö Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi. . 2006; 225 - 231.
IEEE AKPINAR E,ERGİN Ö "Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi." , ss.225 - 231, 2006.
ISNAD AKPINAR, Ercan - ERGİN, Ömer. "Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi". (2006), 225-231.
APA AKPINAR E, ERGİN Ö (2006). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 35(172), 225 - 231.
Chicago AKPINAR Ercan,ERGİN Ömer Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim 35, no.172 (2006): 225 - 231.
MLA AKPINAR Ercan,ERGİN Ömer Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim, vol.35, no.172, 2006, ss.225 - 231.
AMA AKPINAR E,ERGİN Ö Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim. 2006; 35(172): 225 - 231.
Vancouver AKPINAR E,ERGİN Ö Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim. 2006; 35(172): 225 - 231.
IEEE AKPINAR E,ERGİN Ö "Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi." Milli Eğitim, 35, ss.225 - 231, 2006.
ISNAD AKPINAR, Ercan - ERGİN, Ömer. "Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi". Milli Eğitim 35/172 (2006), 225-231.