Yıl: 2007 Cilt: 25 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 121 - 142 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisns Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma

Öz:
Girişimcilik literatürüne bakıldığında son 20 yılda girişimcilikle ilgili araştırmalarda ve uygulamalarda giderek yenilenen ve güçlenen bir eğilim göze çarpmaktadır. Bu girişimsel devrimin gelecek on yıllarda da artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Girişimciliğin giderek artan öneminden dolayı, bireylerin girişimsel eğilimlerinin şekillenmesine etki eden girişimcilik özelliklerinin incelenmesi ve ortaya konulmasına yönelik çalışmaların pratik bir değere sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenlerden dolayı bu çalışmada geleceğin girişimcileri olarak görülen üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinin onların girişimcilik eğilimlerine etkileri araştırılmaktadır. Bunun için öncelikle gelecekte girişimci olmayı hedefleyenlerle hedeflemeyenler arasında, girişimcilerin psikolojik özelliklerine göre fark olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca cinsiyet, eğitim, ailenin iş ve gelir durumuna göre öğrencilerin girişimcilik özellikleri karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre gelecekte girişimci olmayı planlayan öğrencilerin (girişimcilik kariyeri planlayanların) girişimci olmayı planlamayanlara göre daha fazla girişimcilik özellikleri olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime: üniversite öğrencileri girişimcilik

Konular: İşletme İktisat

Entrepreneurial Characteristics of Afyon Kocatepe University Undergraduate Students: An Empirical Study

Öz:
Entrepreneurial Characteristics of Afyon Kocatepe University Undergraduate Students : An Empirical Study In the last two decades, there has been witnessed a gradually strong current and renewed interest in entrepreneurial researches and practices in the entrepreneurship literature. It seems that this entrepreneurial revolution is going to be sustained into next decades. Given the increasing importance of entrepreneurship, it is accepted that researches in examining and identifying entrepreneurial characteristics, effecting entrepreneurial inclination and interest of individuals have practical values. Therefore, in this study, effects of individual characteristics of university students on their entrepreneurial inclination and interests as potential future entrepreneurs have been examined. In this study, at first the differences between those who plan to become entrepreneurs in the future and those who don't in accordance with psychological characteristics of individuals have been examined. Furthermore, entrepreneurial characteristics of university students have been compared based on theirs sex, education, and their family job and income. Research results show that students who plan to have entrepreneurial carrier in the future have higher entrepreneurial characteristics than students who don't.
Anahtar Kelime: university students entrepreneurship

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arslantaş, C.C. (2001) "Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilik", İ.Ü. İşletme Fak. İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, 12(38), 17-23.
 • Churchill, N.C. (.1992) Research Issuess in Entrepreneurship, In Sexton, D.L.; Kasarda, J,D.,eds., The State of The Art of Entrepreneurship, Boston, MA: PWS-KENT.
 • Coulter, M. (2003) Entrepreneurship in Action, (second ed.), New Jersey: Prentice Hall.
 • Culhane, J., H. Marie (2003) The Entrepreneurial Orientation-Performance Linkage in High Technology Firms: An International Comparative Study, Thesis for The Degree of Doctor of Philosopy, Graduate School of The University of Massachusetts Amherst.
 • Dollinger, M.J. (1999) Entrepreneurship: Strategies and Resources (second ed.), Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
 • Gartner, W.B. (1988) "Who Is An entrepreneur?" Is The Wrong Question, American Journal of Small Business, 12(4), 11-32.
 • Gürol, M.A. (2000) Türkiye'de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi: Fırsatlar, Sorunlar,Beklentiler ve Öneriler, Ankara: Atılım Üniversitesi Yayım-2.
 • Hisrich, R.D. and M.P. Peters, (1995) Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing a New Enterprise (3. ed.), Chicago: Irwin.
 • Hisrich, R. D. and M.P. Peters (2002) Entrepreneurship, (5th ed.), New York: McGraw-Hill/Irwin.
 • Kaya, N. (2001) "İşletmelerde Girişimcilik Özelliği Yüksek Çalışanların Güdülenmesi", 9.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiriler, 24-26 Mayıs, 541-551.
 • Kets De Vries, M.F.R., (1977) "The Entrepreneurial Personality: A Person at The Crossroads", Journal of Management Studies, 14(1), 34-57.
 • Koh, H.C. (1996) "Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics: A study of Hong.
 • Kong MBA Students", Journal of Management Psychology, 11(3), 12-25.
 • Kutaniş, R..Ö., S. Bayraktaroğlu ve Ö. Bozku (2006) "Girişimcilik Eğilimi ve Tecrübesinde Kişilik Özellikleri Önemlimi?", 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, 389-395.
 • Littunen, H. (2000) "Entrepreneurship and Characteristics of The Entrepreneurial Personality" International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 6(2), 295-310.
 • Low, M.B., and I.C., MacMillan (1988) "Entrepreneurship: Past Research and Future Challenges", Journal of Management, 14(2), 139-161.
 • Lumpkin, G.T. and B. Erdoğan, If Not Entrepreneurship, Can Psychological CharteristicPredict Entrepreneurial Orientation, http://www.usasbe.org/knowledge/proceedings/1999/Lumpkin.pdf-(29.07.2004)
 • McClelland, D.C. (1961) The Achieving Society, New York: Collier-Macmillan.
 • Özdamar K. (2004) Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi, Eskişehir: Kaan Kitabevi, 633.
 • Naktiyok, A. (2004) İç Girişimcilik, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Rotter, J.B. (1966) Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement, Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 609.
 • Schumpeter, J.A. (1934) The Theory of Economic Development, Cambridge MA: Harvard University Press.
 • Sexton, D. L. and N. Bowman (1985) "The Entrepreneur: A Capable Executive and More", Journal of Business Venturuing, 1(1), 129-140.
 • Tekinay, N.A. (2003) "Dünyada Kadına Teşvik", Capital, 11 (Şubat), 106-110. Timmons, J.A. (1994) New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21. Century, (4th ed.), Burr Ridge, IL: Irwin Press.
 • William R. P. Entrepreneurial Contexts and Traits of Entrepreneurs, http:/services.bepress.com/eci/teaching/8-(20.07.2004).
 • Wang, C.K. and W. Poh-Kam (2004) Entrepreneurial Interest of University Students in Singapore, Technovation, (24), 163-172.
 • William R. P., Entrepreneurial Contexts and Traits of Entrepreneurs, http7services.bepress.com/eci/teaching/8-(20.07.2004).
APA DÜNDAR S (2007). Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisns Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. , 121 - 142.
Chicago DÜNDAR Süleyman Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisns Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. (2007): 121 - 142.
MLA DÜNDAR Süleyman Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisns Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. , 2007, ss.121 - 142.
AMA DÜNDAR S Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisns Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. . 2007; 121 - 142.
Vancouver DÜNDAR S Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisns Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. . 2007; 121 - 142.
IEEE DÜNDAR S "Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisns Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma." , ss.121 - 142, 2007.
ISNAD DÜNDAR, Süleyman. "Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisns Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma". (2007), 121-142.
APA DÜNDAR S (2007). Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisns Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 121 - 142.
Chicago DÜNDAR Süleyman Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisns Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25, no.1 (2007): 121 - 142.
MLA DÜNDAR Süleyman Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisns Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, 2007, ss.121 - 142.
AMA DÜNDAR S Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisns Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2007; 25(1): 121 - 142.
Vancouver DÜNDAR S Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisns Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2007; 25(1): 121 - 142.
IEEE DÜNDAR S "Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisns Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma." Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25, ss.121 - 142, 2007.
ISNAD DÜNDAR, Süleyman. "Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisns Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma". Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25/1 (2007), 121-142.