Yıl: 2007 Cilt: 25 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 239 - 257 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri

Öz:
Bu çalışma firmaların müşteri değeri yaratma çabalan üzerinde pazar ve öğrenme odaklı kültürün etkilerini ölçmeyi amaçlamıştır. Konuyla ilgili daha önceki çalışmaların bulguları da dikkate alınarak araştırma değişkenleri kavramsal olarak incelenmiş ve değişkenler arası ilişkileri açıklayan bir model geliştirilmiştir. Bu modeli test etmek için uluslararası lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalardan elde edilen veriler kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre pazar odaklı olmanın temel boyutlarından müşteri odaklılık ile öğrenmeye bağlılığın firmaların müşteri değeri yaratma çabaları üzerinde anlamlı etkileri olduğu gözlenmiştir. Araştırma bulgularından hareketle uygulamacılar ve gelecek çalışmalar için yol gösterici bazı ipuçları sonuç ve öneriler kısmında sunulmuştur.
Anahtar Kelime: müşteriler pazar yönelimi öğrenme bağlanım

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • KAYNAKÇA Anderson, J.C., D.C. Jain and P.K. Chintagunta (1993) "Customer Value Assessment in Business Markets", Journal of Business to-Business Marketing, 1(1), 3- 29.
 • Baker, W.E. and M.S. James (1999) "The Synergistic Effect of Market Orientation and Learning Orientation on Organizational Performance", Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4), 411-427.
 • Butz, H. and L. Goodstein (1996) "Measuring Customer Value: Gaining the Strategic Advantage", Organizational Dynamics, 24(3), 63-77.
 • Daniels, S. (2000), "Customer Value Management", Work Study, 49(2), 67-70. Day, G.S. (1990) Market-Driven Strategy: Processes for Creating Value, New York: The Free Press.
 • Day, G.S. (1994) "The Capabilities of Market-Driven Organizations", Journal of Marketing, 58(4), 37-52.
 • Dibella, A., E. Nevis and J. Gould (1996) "Understanding Organizational Learning Capability", Journal of Management Studies, 33(3), 361-79.
 • Drucker, P.P. (1985) Innovation and Entrepreneurship, New York: Harper & Brothers.
 • Eggert A. and W. Ulaga (2002) "Customer Perceived Value: A Substitute For Satisfaction in Business Markets?", Journal of Business & Industrial Marketing, 17(2/3), 107-118.
 • Evans G. (2002) "Measuring and Managing Customer Value", Work Study, 51(3), 134-139.
 • Farell M.A. (2000) "Developing A Market-Oriented Learning Organization", Australian Journal of Management, 25(2), 201-221.
 • Gale, B.T. (1994) Managing Customer Value, New York: Free Press.
 • Garvin, D. (1993) "Building A Learning Organization", Harvard Business Review, 71(4)78-91.
 • Holbrook, M.B. (1999) "Introduction to Consumer Value" in M.B. Holbrook, (ed.), Consumer Value: A Framework for Analysis and Research, New York: Routledge, 1-28.
 • Holbrook, M.B. (1994) "The Nature of Customer Value: An Axiology of Service in the Consumption Experience", in Rust, R.T. And Oliver, R. (ed.), Service Quality: New Directions in Theory and Practice, London: Sage, 21-71.
 • Huang C.W. and A.P. Tai (2003) "A Cross-Cultural Comparison of Customer Value Perceptions For Product: Consumer Aspects in Asia", Cross Cultural Management, 10(4), 43-60.
 • Huber, F., A. Herman and R.E. Morgan (2001) "Gaining Competitive Advantage Through Customer Value Oriented Management", Journal of Consumer Marketing, 18(1), 41-53.
 • Jaworski, B.J. and A.K. Kohli (1993) "Market Orientation: Antecedents and Consequences", Journal of Marketing, 57(July), 53-70.
 • Khalif A.S. (2004) "Customer Value: A Review of Recent Literature and Integrative Configuration", Management Decisions, 42(5), 645-666.
 • Kim, Y.K. (2002) "Consumer Value: An Application to Mall and Internet Shopping", International Journal of Retail & Distribution Management, 30(12), 595-602.
 • Kohli, A.K. and B.J. Jaworski (1990) "Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications", Journal of Marketing, 54(2), 1-18.
 • La, K.V. and J. Kandampully (2004) "Market Oriented Learning and Customer Value Enhancement through Service Recovery Management", Managing Service Quality, 14(5), 390-401.
 • Langley CJ. and M.C. Holcomb (1992) "Creating Logistics Customer Value", Journal of Business Logistics, 13(2), 1-27.
 • Lapierre, J. (2000) "Customer-Perceived Value in Industrial Contexts", Journal of Business & Industrial Marketing, 15(2/3), 122-40.
 • Lin, C.H., P.T. Sher and H.Y. Shih (2005) "Past Progress and Future Directions In Conceptualizing Customer Perceived Value", International Journal of Service Industry Management, 16(4), 318-336.
 • Lings, I, (1999) "Balancing Internal and External Market Orientations", Journal of Marketing Management, 15, 239-63.
 • Mazumdar, T. (1993) "A Value-Based Orientation to New Product Planning", Journal of Consumer Marketing, 10(1), 28-41.
 • Mcdougall, H.G. and T. Levesque (2000) "Customer Satisfaction with Services: Putting Perceived Value into Equation", Journal of Service Marketing, 14(5), 392-410.
 • Monroe, K.B. (2003) Pricing, Making Profitable Decisions, (3. ed.), London: Mcgraw-Hill.
 • Morgan, R.K., C.S. Katsikeas and K. Assiah-Edu (1998) "Market Orientation and Organizational Learning Capabilities", Journal of Marketing Management, 14,353-81.
 • Narver J.C., and Slater S.F. (1990) "The Effect of A Market Orientation on Business Profitability", Journal of Marketing, 5(October), 20-35.
 • Naumann, E. (1995) Creating Customer Value the Path to Sustainable Competitive Advantage, Cincinnati, Ohio: Thomson Executive Press.
 • Nyer, P.U. (2000) "An Investigation Into Whether Complaining can Cause Increased Consumer Satisfaction", Journal of Consumer Marketing, 17(1), 9-19.
 • Parasuraman, A. (1997) "Reflections on Gaining Competitive Advantage Through Customer Value", Journal of The Academy of Marketing Science, 25(2), 154-61.
 • Sinkula, J.M. (1994) "Market Information Processing and Organizational Learning", Journal of Marketing, 58(1), 35-45.
 • Sinkula, J.M., B. William B., and G.N. Thomas (1997) "A Framework for Market-Based Organizational Learning: Linking Values, Knowledge and Behavior", Journal of The Academy of Marketing Science, 25(4), 305-318.
 • Slater, S.F. and J.C. Narver (1994) "Market Orientation, Customer Value, and Superior Performance", Business Horizons, 37(March-April), 22-8.
 • Slater, S.F. and J.C. Narver (1995) "Market Orientation and the Learning Organization", Journal of Marketing, 59(3), 63-74.
 • Slater, S.F. and J. Narver (1998) "Customer-Led and Market Oriented: Let's Not Confuse the Two", Strategic Management Journal, 19(10), 1001-6.
 • Woodruff, R.B. (1997) "Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage", Journal of the Academy of Marketing Science, 25(2), 139-53.
 • Woodruff, R.B. and S. Gardial (1996) Know Your Customer: New Approaches to Understanding Customer Value and Satisfaction, Oxford: Blackwell.
 • Zeithaml, V.A. (1988) "Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence", Journal of Marketing, 52(July), 2-22.
APA UZKURT C, TORLAK Ö (2007). İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri. , 239 - 257.
Chicago UZKURT Cevahir,TORLAK Ömer İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri. (2007): 239 - 257.
MLA UZKURT Cevahir,TORLAK Ömer İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri. , 2007, ss.239 - 257.
AMA UZKURT C,TORLAK Ö İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri. . 2007; 239 - 257.
Vancouver UZKURT C,TORLAK Ö İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri. . 2007; 239 - 257.
IEEE UZKURT C,TORLAK Ö "İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri." , ss.239 - 257, 2007.
ISNAD UZKURT, Cevahir - TORLAK, Ömer. "İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri". (2007), 239-257.
APA UZKURT C, TORLAK Ö (2007). İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 239 - 257.
Chicago UZKURT Cevahir,TORLAK Ömer İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25, no.1 (2007): 239 - 257.
MLA UZKURT Cevahir,TORLAK Ömer İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, 2007, ss.239 - 257.
AMA UZKURT C,TORLAK Ö İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2007; 25(1): 239 - 257.
Vancouver UZKURT C,TORLAK Ö İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2007; 25(1): 239 - 257.
IEEE UZKURT C,TORLAK Ö "İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri." Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25, ss.239 - 257, 2007.
ISNAD UZKURT, Cevahir - TORLAK, Ömer. "İşletmelerin Müşteri Değeri Yaratma Çabaları Üzerinde Öğrenme ve Pazar Odaklı Kültürün Etkileri". Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25/1 (2007), 239-257.