Yıl: 2007 Cilt: 4 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 57 - 66 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı

Öz:
Bu çalışmada İstanbul Sanayi Odası tarafından belirlenen Türkiye'deki en büyük özel 100 şirketinin web sayfaları halkla ilişkiler amacıyla kullanım özellikleri açısından değerlendirilmektedir. Bu amaçla, söz konusu şirketlerin web sayfaları, şirket bilgileri, iletişim çalışmaları, medya ile ilişkileri, kurum kimliği, kurum yayınları ve etkileşim gibi özellikler açısından analiz edilmiştir. Çalışma niteliksel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak adı geçen 100 şirketin web sayfaları incelenerek gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen veriler, şirket web sayfalarının halkla ilişkiler araçlarını ne kadar barındırdığını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime: web sayfası işletme yönetimi web sitesi şirketler internet kullanımı halkla ilişkiler

Konular: İletişim Halkla İlişkiler

The Usage of Corporations' Web Sites for the Purpose of Public Relations

Öz:
The purpose of the study is to evaluate the usage characteristics of the web sites of "The Biggest 100 Private Companies in Turkey" that is specifed by Istanbul Chamber of Industry. For this purpose, the web sites of these companies are analyzed for the charactresitic of the publicity of company, communication actions, media relations, corporate identy, corporate publications and interactivity. The study is realized by the content analysis that is one of the qualitative research method by investigating the web sites of the given 100 companies. The reasons of this study are to explains to what extend the web sites includes public relations' tools.
Anahtar Kelime: companies internet usage public relations webpage business management website

Konular: İletişim Halkla İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aydede C (2004) Medya ve Halkla İlişkiler, Rota Yayınları, İstanbul.
 • Balcı A. (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma, Pegem Yayınevi, Ankara.
 • BBC News (2002) Corporate songs prove an internet hit, http://news.bbc.co.Uk/2/hi/ entertainment/1908832.stm 3.4.2002
 • Callison C (2003) Media Relations and the Internet: How Fortune 500 Company Web Sites Assist Journalists in News Gathering, Public Relations Review, 29 (1), 29-41.
 • CNN.com Europe (2002) Corporate anthems find Web fans, http://archives.cnn.com/2002/ BUSINESS/04/03/corporate.songs 4.4.2002
 • Çoban F (2005) Türkiye'nin Yerli 100'ü, Capital Aylık İş ve Ekonomi Dergisi, Sayı 2005/11, 124-130.
 • Ertekin Y (1995) Halkla İlişkiler, TODAİE Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara.
 • Grunig J E ve Hunt T (1984) Managing Public Relations, Harcourt.
 • Grunig J E ve Grunig L A. ( 2005) Halkla İlişkiler ve İletişim Modelleri, J E Grunig (eds), Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Elif Özsayar (çev), Rota Yayınları, İstanbul.
 • Hallahan K (2004) Protecting an Orgranization's Digital Public Realtons Assets, Public Relations Review 30, 255-268.
 • Holtz S (2002) Public Relations on the Net, Saranac Lake, NY, USA
 • Ihator A. (2001) Corporate Communication: Challenges And Opportunities in a Digital World, Public Relations Quarterly; 46 (4), p. 15
 • Jo S ve Kim Y (2003) The Effect of Web Characteristics on Relationship Building, Journal of Public Realtions Research. 15 (3), 199-223.
 • Karayanni D A ve Baltas G A. (2003) Web Site Characteristics And Business Performance: Some Evidence From International . Business-To-Business Organizations, Marketing Intelligence & Planing, 21/2, 105-114.
 • Kazancı M (1997) Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Kent M L, Taylor M ve White W J (2003a) The Relationship Between Web Site Design and Organizational Responsiveness to Stakeholders, Public Relations Review 29, 63-77.
 • Kent M L ve Taylor M (2003b) Maximizing Media Relations: A Web Site Checklist, Public Relations Quarterly, Spring, 15-18.
 • Krippendorf K (1980) Content Analysis, an Introduction to Its Methodology, Sage, Beverly Hills.
 • Lamb L F (2004) Applied Public Relations: Cases in Stakeholder Management, Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Mahwah, NJ, USA.
 • Naude A M E, Froneman J D ve Atwood R A (2004) The Use of the Internet By Ten South African Non-Governmental Organizations-A Public Relations Perspective, Public Relations Review 30, 87-94
 • Nebil F (2005) Türkçe Internet Adresi Kolay ve Kültürü Koruyor, http://turk.internet.com /haber/yazigoster.php3?yaziid=13408, 10.8.2005,
 • Okay A (1999) Kurum Kimliği, Medicat Yayınları, İstanbul.
 • Okay A.ve Okay A. (2002) Halkla İlişkiler ve Medya, Medicat Yayınları, İstanbul.
 • Seçen T (2005) Türkiye Internet Kullanımında 24. http://turk.internet.com 12.08.2005
 • Sabuncuoğlu Z (2001) Halkla İlişkiler, Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Stewart S ( 2005) Medya İle İlişkiler Rehberi, Özgür Emir (çev), Medicat Yayınları, İstanbul.
 • Theaker A (2006) Halkla İlişkiler Elkitabı, Murat Yaz (çev), Medicat Yayınları, İstanbul.
 • Wilcox D, Cameron G T, Ault P H ve Agee W K (2003), Public Relations, Pearson Education, Inc. US A. Winter S J, Saunders C. ve Hart P (2003) Electronic Window Dressing: Impression Management With Websites, European Journal of Information Systems 12 (4), 309-322
 • Wragg D (2005) Effective Media Relations: How to Get Results, GBR, Kogan Page, London,
 • Zhao J J ve Zhao SY (2004) Comparative Analysis Of Technologies Used On Fortune 500 and Inc. 500 Corporation Web Sites, Information Technology, Learning, and Performance Journal, 22.
APA Öztürk M, AYMAN M (2007). Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı. , 57 - 66.
Chicago Öztürk Mesude Canan,AYMAN MİNE Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı. (2007): 57 - 66.
MLA Öztürk Mesude Canan,AYMAN MİNE Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı. , 2007, ss.57 - 66.
AMA Öztürk M,AYMAN M Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı. . 2007; 57 - 66.
Vancouver Öztürk M,AYMAN M Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı. . 2007; 57 - 66.
IEEE Öztürk M,AYMAN M "Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı." , ss.57 - 66, 2007.
ISNAD Öztürk, Mesude Canan - AYMAN, MİNE. "Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı". (2007), 57-66.
APA Öztürk M, AYMAN M (2007). Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı. Selçuk İletişim, 4(4), 57 - 66.
Chicago Öztürk Mesude Canan,AYMAN MİNE Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı. Selçuk İletişim 4, no.4 (2007): 57 - 66.
MLA Öztürk Mesude Canan,AYMAN MİNE Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı. Selçuk İletişim, vol.4, no.4, 2007, ss.57 - 66.
AMA Öztürk M,AYMAN M Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı. Selçuk İletişim. 2007; 4(4): 57 - 66.
Vancouver Öztürk M,AYMAN M Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı. Selçuk İletişim. 2007; 4(4): 57 - 66.
IEEE Öztürk M,AYMAN M "Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı." Selçuk İletişim, 4, ss.57 - 66, 2007.
ISNAD Öztürk, Mesude Canan - AYMAN, MİNE. "Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı". Selçuk İletişim 4/4 (2007), 57-66.