Yıl: 2007 Cilt: 41 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 33 - 38 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu

Öz:
-
Anahtar Kelime: Tıbbi uygulama hatası Hekimler Hukuk Aydınlatılmış onam Sosyal kontrol, resmi Etik Gizlilik

Konular: Dermatoloji

Responsibility and obligations of physician by legal regulations

Öz:
-
Anahtar Kelime: Informed Consent Social Control, Formal Ethics Confidentiality Malpractice Physicians Jurisprudence

Konular: Dermatoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Editöre Mektup Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Aşcıoğlu, C: Tıbbi Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluklar, Doktorların Devletin ve Özel Hastanelerin Sorumluluğu (Cezai ve Hukuki), Tekışık Ofset Tesisleri, Ankara, 1993
 • 2. Koç S, Yorulmaz C. Hekimin Yasal Sorumlulukları, "Adli Tıp I" içinde, (Editörler: Soysal. Z., Çakalır C), İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, Rek. No: 4165, Fak. No: 224, İstanbul, 1999; 45-60.
 • 3. Yeni TCK (5237 Sayılı) . http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/ 5237.htm
 • 4. Ceza Muhakemesi Kanunu. http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5271.htm
 • 5. Borçlar Kanunu. www.mevzuat.adalet.gov.tr/.html/407.html
 • 6. TTB Disiplin Yönetmeliği, http://www.istabip.org.tr/yasa/ttb.html.
 • 7. Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğ, 6.11.2004 tarih; 25635 sayı ile Resmi Gazete, http://www.istabip.org.tr/yasa/bulasici.html
 • 8. Koç, S. İstanbul Tabip Odası'na Başvuran Tıbbi Uygulama Hataları; "Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi" Kitabı içinde (Editörler: G. Çetin, C. Yorulmaz), İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 48, 2006,70-81.
 • 9. Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar. http://www. adlitabiplik.saglik.gov.tr
 • 10. Devlet Memurları Kanunu. http://mevzuat.basbakanlik. gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.657
 • 11. Yükseköğretim Personel Kanunu, http://www.yok.gov.tr/yasa/kanun/kanun8.html
 • 12. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği, http://www.yok.gov.tr/yasa/ yonet/yonetl3.html
 • 13. Güler, M. Hekimler ve Tabip Odası Yöneticileri İçin Mevzuat, 3. Baskı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yayını, Ekim 2001.
 • 14. http://www.istabip.org.tr/hub/istatistik2002.doc
 • 15. Çelik, F. Cerrahın Yasal Sorumlulukları, http://www.istabip. org.tr/genel/15.asp
 • 16. Turner, AR. Hekimlerin cezai sorumlulukları ve 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun hekimlere getirdiği yükümlükler. Hacettepe Tıp Dergisi, 2005; 36:3-8.
 • 17. Güven, T. Sağlık Çalışanı Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası; "Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi" Kitabı içinde (Editörler: G. Çetin, C. Yorulmaz), İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 48, 2006, 82-88.
APA KOÇ S (2007). Yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu. , 33 - 38.
Chicago KOÇ SERMET Yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu. (2007): 33 - 38.
MLA KOÇ SERMET Yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu. , 2007, ss.33 - 38.
AMA KOÇ S Yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu. . 2007; 33 - 38.
Vancouver KOÇ S Yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu. . 2007; 33 - 38.
IEEE KOÇ S "Yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu." , ss.33 - 38, 2007.
ISNAD KOÇ, SERMET. "Yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu". (2007), 33-38.
APA KOÇ S (2007). Yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 41(2), 33 - 38.
Chicago KOÇ SERMET Yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 41, no.2 (2007): 33 - 38.
MLA KOÇ SERMET Yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, vol.41, no.2, 2007, ss.33 - 38.
AMA KOÇ S Yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 2007; 41(2): 33 - 38.
Vancouver KOÇ S Yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 2007; 41(2): 33 - 38.
IEEE KOÇ S "Yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu." Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 41, ss.33 - 38, 2007.
ISNAD KOÇ, SERMET. "Yasal düzenlemeler çerçevesinde hekim sorumluluğu". Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 41/2 (2007), 33-38.