Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 204 - 210 Metin Dili: Türkçe

Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin mesleksel öğrenme güdülenme düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilecek standart bir ölçme aracı hazırlamaktır. Araştırmanın şekli: Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Yöntem: Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin eğitime yönelik mevcut güdülenme düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilen “Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği”, uzman görüşleri doğrultusunda ve ön uygulama çalışmaları sonucunda 30 maddeye ulaşılmıştır. Örneklem olarak seçilen 400 öğrenciye son ölçek uygulanmıştır. Bulgular: Faktör analizi sonuçlarına göre yapılan elemelerden sonra kalan maddelerin üç faktörde toplandığı, kalan maddelerin güvenilirlik katsayılarının ve toplam korelasyonlarının yüksek olduğu görülmüştür. Tartışma: Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin güdülenme düzeylerini ölçmek için geliştirilen Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği’nin yapısal geçerliliği, iç güvenilirliği ve uygulanabilirliği Cronbach alfa analizi, faktör analizi, t testi sonuçları ile gösterilmiştir. Analizler sonucunda 24 maddeden oluşan 3 faktörlü geçerliliği ve güvenilirliği yüksek bir ölçme aracına ulaşılmıştır. Ancak ölçeğin başka çalışmalarla da desteklenerek geçerlilik ve güvenilirliğinin yeniden test edilmesi yararlı olacaktır.
Anahtar Kelime: Psikolojik testler Faktör analizi, istatistiksel Hemşirelik Ebelik Öğrenciler, sağlık meslekleri Güdüleme Sonuçların tekrarlanabilirliği

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Acat MB, Demiral S. Türkiye’de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi 2002; 8:312-329.
 • 2. Dilts R. Motivation. http://www.nlpu.com/Articles/artic17.htm1998.
 • 3. Lumsden LS. Student motivation to learn. ERIC Digest 1994;92.
 • 4. Shinn G. Güdülenmenin Mucizesi. K Akcalı (çev. ed), ikinci baskı, Ankara, Sistem Yayıncılık,1996.
 • 5. Feldman RS. Understanding Psychology. New York, McGraw-Hill, 1996.
 • 6. Westen D. Psychology, Mind, Brain & Culture. New York, John Wiley & Sons, 1996.
 • 7. Açıkgöz Ün K. Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir, Kanyılmaz Matbaası, 1996.
 • 8. Erden M, Akman Y. Eğitim Psikolojisi GelişimÖğrenme-Öğretme. Ankara, Arkadaş Yayınevi,1995.
 • 9. Onaran O. Çalışma Yaşamında Güdülenme Kuramları. Ankara, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1991.
 • 10. Madden LE. Motivating students to learn better through own goal-setting. Education 1997; 117:411-416.
 • 11. Bronphy J. Toward a model of the value aspects of motivation in education: developing appreciation for particular learning domains and activities. Educ Psychol 1999; 34:75-86.
 • 12. Covington MV. Goal theory, motivation, and school achievement: an integrative review. Ann Rev Psychol 2000; 51:171-200.
 • 13. Weiner B. Human Motivation: Metaphors, Theories and Research. USA: Sage, 1992.
 • 14. Uguroglu M, Walberg HJ. Motivation and achievement in Turkey: a quantitative synthesis. Am Educ Res J 1979; 16:375-389.
 • 15. Bahar Z, Keskin S. Hemşire öğrencileri hemşirelik mesleğini seçme nedenleri ve kendi mesleklerine ilişkin görüşleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1996; 12:45-55.
 • 16. Erdemir F. Hemşirelik Yüksekokulu 1. sınıf öğrencilerinin. Hemşirelik Yüksekokulunu tercih etme, okula başlamaya karar verme ve okula devam etmede etkili faktörler. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, Sivas, Önder Matbaası, 1997, s.5-12.
 • 17. Dikerson SS, Peters D, Walkowiak JA, Brewer C. Active learning strategies to teach. Case Manage 1999; 24:52-57.
 • 18. Metcalfe SE. Behaviorism to humanism: The case for phisophical transformations in nursing education. Nursingconnections 1998; 11:41-46.
 • 19. Rooda AL, Nardi AD. A curricullum self-study of writing assigments and reflective practise in nursing education. J Nurs Educ 1999; 38:33-35.
 • 20. Adams BL. Nursing education for critical thinking: An integrative review. J Nurs Educ 1999; 38:111-119.
 • 21. Gassner LA, Wotton K, Clare J, Hofmeyer A, Buckman J. Evaluation of a model collaboration: academic and clinician partnership in the development and implementation of under-graduate teaching. Collegian 1999; 6: 14-21, 28.
 • 22. Lee SM, Kirland D. Stressors and coping strategies among successful female African American baccalaureate nursing student. J Nurs Educ 1998; 37:5-12.
 • 23. Yılmaz S, Ekinci M. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde benlik saygısı ve atılganlık düzeyi arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001; 2:1-11.
 • 24. Nonthandazo SG, Leana R. Level of stress and academic performance in baccalaureate nursing student. J Nurs Educ 1998; 37:404-407.
 • 25. Henshaw GF. How to keep nurses motivated. Nursing Standart 1998; 13:43-48.
 • 26. Erkal S. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Vaka İnceleme Yöntemi ile Sürdürülmesi. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu Kitabı, 2000, s.103-107.
 • 27. Okanlı A. Hemşirelik Öğrencilerinin Aile ve Arkadaşlarından Algıladıkları Sosyal Destek ileAnksiyete Düzeyi Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 1999.
 • 28. Binboğa D. Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma ve Sağlık Durumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2002.
 • 29. Espeland V, Indrehus O. Evaluation of students, satisfaction with nursing education in Norway. J Adv Nurs 2003; 42:226-237.
 • 30. Tezbaşaran AA. Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara, Özyurt Matbaası, 1996. 31. Tekin H. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.Ankara, 1991.
 • 32. Baykul Y. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme. Ankara, ÖSYM, 2000.
 • 33. Kaçmaz N. Ölçüm Araçları ve Ölçek Geliştirme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2000.
APA ACAT M, KÖŞGEROĞLU N (2006). Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. , 204 - 210.
Chicago ACAT M. Bahaddin,KÖŞGEROĞLU Nedime Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. (2006): 204 - 210.
MLA ACAT M. Bahaddin,KÖŞGEROĞLU Nedime Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. , 2006, ss.204 - 210.
AMA ACAT M,KÖŞGEROĞLU N Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. . 2006; 204 - 210.
Vancouver ACAT M,KÖŞGEROĞLU N Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. . 2006; 204 - 210.
IEEE ACAT M,KÖŞGEROĞLU N "Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği." , ss.204 - 210, 2006.
ISNAD ACAT, M. Bahaddin - KÖŞGEROĞLU, Nedime. "Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği". (2006), 204-210.
APA ACAT M, KÖŞGEROĞLU N (2006). Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7(4), 204 - 210.
Chicago ACAT M. Bahaddin,KÖŞGEROĞLU Nedime Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi 7, no.4 (2006): 204 - 210.
MLA ACAT M. Bahaddin,KÖŞGEROĞLU Nedime Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.7, no.4, 2006, ss.204 - 210.
AMA ACAT M,KÖŞGEROĞLU N Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006; 7(4): 204 - 210.
Vancouver ACAT M,KÖŞGEROĞLU N Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006; 7(4): 204 - 210.
IEEE ACAT M,KÖŞGEROĞLU N "Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7, ss.204 - 210, 2006.
ISNAD ACAT, M. Bahaddin - KÖŞGEROĞLU, Nedime. "Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği". Anadolu Psikiyatri Dergisi 7/4 (2006), 204-210.